Rubrika: Daniel – Tajemství…

Zde se nachází výklad Danielových proroctví sepsaných do knihy DANIEL – TAJEMSTVÍ UKONČENA, PEČETĚ ROZLOMENY. Tak, jak mi je Duch odhaloval během léta a podzimu 2019, abychom celý rozbor spolu s bratrem Boleslavem Křišťálem zveřejnili 23.12.2019 zde https://1url.cz/IzRSe a také i na tomto webu.

VŠEM SBORŮM

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . Bratrům a sestrám, jenž byli naroubováni na přirozený olivovník! (Rozbor 11. kapitoly knihy Zjevení) Pojďme prosím společně a vystupme na Jehovovu horu,….

Obsah a úvod

. PDF klikací verze . DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . Daniel 2. kapitola 01   Proč byl Daniel sepsán a utajen pro ČAS KONCE Daniel 3-6. kapitola 02   Proč se….

Kapitola 1.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -1- Proč byl Daniel sepsán a utajen pro ČAS KONCE? .     Vše co nám Danielovo proroctví nabízí, je stručně vysvětleno skrze….

Kapitola 2.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -2- Proč se nezabýváme kapitolami 1, 3 až 6? .    V těchto kapitolách je ukázáno, jak samotný nebeský Otec jedná s….

Kapitola 3.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -3- Musíme začít od konce (Daniel 12. kapitola) .     „V onen čas (v čase konce) bude povstávat Michael (Kdo je jako Bůh?), veliký kníže,….

Kapitola 4.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -4- Co je to za knihu? . „…každý, kdo bude shledán jako zapsaný v knize.“ Pokud se podíváme do Zjevení 20:12, tak….

Kapitola 5.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -5- Jste světlo světa (Matouš 5:14) . „a rozvážně si počínající budou zářit jako záře oblohy, a mnohé k spravedlnosti přivádějící (PNS z….

Kapitola 6.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -6- Proč musíme probíhat? . „zapečeť tuto knihu až do času konce; mnozí budou sem-tam probíhat a vědění se bude množit.“ (Daniel 12:4b)….

Kapitola 7.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -7- Kdo pochopí a kdy se to stane? . „To jsem já uslyšel, ale nechápal; i řekl jsem: Můj pane, co bude….

Kapitola 8.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -8- Dějiny zapsané dopředu . „A já, v prvním roce Dareira, Médského, bylo mé postavení být mu posilujícím a pevností.“  (Dan 11:1)….

Kapitola 9.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -9- Jak Alexander Veliký a jeho nástupníci naplnili další slova proroctví .     „a za jeho povstání se jeho království bude lámat a….

Kapitola 10.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -10- První velká změna koruna krále Severu přechází pod ochranu Říma .    Následující verše, které si rozebereme, ukazují na vstup nového….

Kapitola 11.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -11- Král Severu se poprvé stěhuje .    „I bude obracet svou tvář zpět k ostrovům a mnohých dobude, ale jistý velmož zarazí….

Kapitola 12.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -12- Vládce smlouvy . „i budou paže záplavy zpřed jeho tváře odplavovány a tříštěny; tak i vládce smlouvy.“ (Daniel 11:22) /splnění 43-30….

Kapitola 13.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -13- Pýcha nebo pokora? .     Chvála patří tobě, náš nebeský Otče Jehovo, že jsi nás naučil, sem a tam se brodit [šůt] Tvým slovem…..

Kapitola 14.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -14- Danielův sen .     „Daniel se ujal slova a řekl: Ve svém vidění za noci jsem uviděl, že hle, na širém….

Kapitola 15.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -15- Jak se v dějinách projevilo čtvrté divoké zvíře .    „Tehdy jsem zatoužil po pravdivém vysvětlení stran toho čtvrtého zvířete, jež se….

Kapitola 16.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -16- Británie nový král Jihu .    Vzpomeňme si na to, co učinil Augustus s potomky Kleopatry a Antonia. Zajistil jim, aby jejich….

Kapitola 17.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -17- Velká Británie má své kolonie .   Co je svět světem, tak vládci mnoha zemí, kteří proti sobě vedli mnoho bitev,….

Kapitola 18.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -18- Rok 1945 milník a poslední změna krále Jihu . „a bude promlouvat řeči proti Nejvyššímu a svaté Nejvyššího bude potírat a….