Rubrika: Jehovova hora

Zde se nachází úvahy, které nám mohou pomoci k naplnění výzvy z Izaiáše 2:2,3

„A v konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit všechny národy. A mnoho lidí jistě půjde a řekne: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách, a chceme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma.“

Pokud si je přečtete v pořadí jak jsou očíslované, zjistíte že myšlenky na sebe navazují, ač jsem to nikdy neplánoval. Jsou to skutečně Duchem vedené myšlenky a obsahují nejdůležitější biblické porozumění.

Ke stažení v PDF a ePub formátu: https://1url.cz/iK9E3 nebo https://1url.cz/5ztXh

(6) Křehkost

Sepsáno 26. února 2020 – článek zde . Pojďme a vystupme na Jehovovu horu . Drazí čtenáři, přátelé, bratři a sestry.   Chtěl bych se dnes podělit o radost, kterou….

(5) Špehování

Sepsáno 22. února 2020 – článek zde . Pojďme a vystupme na Jehovovu horu . !!!AKTUALIZACE!!!    Musím se touto cestou omluvit bratrovi Zbynkovi Šubrtovi, protože mi bratr Tomáš Marek,….