Co je to starý Satanův svět? A proč mluvím o tom starém?

Spread the love

Zamyšlení, které Vám nyní předložím odhalí, co si mnozí nedokáží představit, přesto je to v Písmu vysvětleno. Co to je? Starý a nový Satanův svět. Ten starý trvá od Adamova selhání do dnešních dnů, které jsou zakončeny otřesy. Je to jako zemětřesení, ale nejde o fyzické zemětřesení, ale o to duchovní na duchovním nebi. To, které nikdo nechce vidět. Proč?

Vysvětlím to na příběhu člověka, který si říká Ronald Bernard. V roce 1994 u něj došlo k úplnému psychickému zhroucení. Proč? Nezvládl žít mezi těmi, kdo jej celou dobu připravovali na jeho životní roli. Aby jí mohl dosáhnout, musel být jako oni sami. Ten člověk ví kdo je Satan. Se vším, čím skutečný Satan je. Žádná pohádková bytost, ale bytost popsána takto:

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla. Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.“ .

Jaký je rozdíl mezi tím starým Satanovým světem a tím, který se před našima očima buduje, abychom do něj nakráčeli se vší parádou a štěstím v srdci a na rtech? JE TO DOKONALÁ PROMĚNA V JEHO PODOBĚ, KDY BUDE LIDEM SEBE PREZENTOVAT JAKO SPRAVEDLIVÉHO A LÁSKYPLNÉHO BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA. Proto Satan s démony zavrhnou všechny, kdo jim až do tohoto dne sloužili a bez mrknutí oka je předhodí davu, aby se nasytil pomstou a uvěřil v nový svět, jeho budovanou „spravedlnost“ .

Aby toho Satan dosáhl, musel si připravit ty, kteří roli jeho sluhů nahradí a musel je nechat projít vším, na čem byl jeho starý systém postaven. Vítejte v novém Satanově světě! Plném takzvané „bezpodmínečné“ lásky! Ale není to AGAPE, jen její velmi dokonalý padělek. Abychom toto dokázali rozeznat, musíme věnovat, slovo MUSÍME skutečně zdůrazňuji, SVOU VÍCE NEŽ OBVYKLOU POZORNOST VŠEMU CO NYNÍ VIDÍME NEJENOM NA POLITICKÉM NEBI.

Mnozí si myslí, že všemu rozumí a že je jejich cesta života přímá. A právě toto jejich sebeuspokojení je tou největší mrkví, za kterou kráčí jako ten osel. Přitom si neuvědomují, že padli, klopýtli na své cestě, kterou máme chodit. Když jsem zhlédl první část rozhovoru s tímto Ronaldem, začalo mi blikat červené světlo v mé mysli. Ani jsem první část nedoposlechl do konce. Zaprvé jsem o tom, co se snaží odhalit, už psal v několika článcích. Jen potvrzuje pravdivost myšlenek, které mi odhaloval Boží duch, ne člověk. Zadruhé proto, že mi stále při tomto rozhovoru bylo na srdce kladeno:

Přemýšlej proč právě tak, proč právě teď, proč není mrtvý!!!!“ .

Dále mi bylo odhaleno, že se musím na vše podívat z pohledu MK ULTRA. V tom čase shlédnutí první části jsem byl přiváděn k porozumění, že jsou dva světy, než přijde armageddon. Starý Satanův svět a nový svět. Ten starý končí tím, že je lidstvu předloženo, že ten New World Order, jenž je skrze řízené úniky lidstvu stále prezentován, že ten vítězí. Ten pocit zajišťovala například takzvaná PANDEMICKÁ SMLOUVA, která je předložena OHAVNOSTÍ, JENŽ PŮSOBÍ MNOHO OBĚTÍ. Tou ohavností je OSN skrze svou dceru WHO.

Tanečky s digitální měnou a její prezentací jako 6.6.6., dříve to byl pro mnohé čip implantovaný pod kůži, pak covid pass, sociální kredit, to jsou mrkvičky, jak udržet oslíky na cestě, kam skutečně Satan míří a dát jim pocit vítězství, když toto vše bude jako mávnutím proutku odstraněno. Neznamená to, že nebude digitální měna existovat, ale musí být zavedena s plnou důvěrou všech, že tento nástroj drží v rukou ti skutečně správní lidé.

Mnozí kdo přemýšlí, si totiž kladou otázku: „Proč i Rusko jde touto cestou a je vlastně lídrem v jejím zavádění?“ . Je to logické. Digitální měnou lze vše plně kontrolovat. Pokud chceme zničit mafiánské struktury finančních oligarchů, tak jim vnutíme vytvoření tohoto systému, který je nakonec sám zničí. Proč? Protože jej vytváří tak, že oni jsou jeho pány a vůbec nepředpokládají, že jim bude řízení odňato. To zajistí okamžité vysledování všech mafiánských struktur a jejich odstranění.

Poté stačí lidi přesvědčit, že ti co drží právě ruce na kormidlu, že jsou skutečně těmi, kdo ví jak starý systém fungoval a kam mířil. Jejich takzvaný nový život, jako u Ronalda bude dostatečnou zárukou, že je vše v pořádku. Abychom to správně pochopili, musíme rozumět správně tomuto výroku:

A uctívali draka, protože (Satan) dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu? A byla mu dána tlama, která mluvila velké věci a rouhání, a byla mu dána autorita, aby jednalo po dvaačtyřicet měsíců. A otevřelo tlamu v rouhání proti Bohu, aby se rouhalo jeho jménu a místu jeho přebývání, i těm, kteří přebývají v nebi.“ .

Zde musíme pochopit, že má výrok :“Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ , dvě splnění. První je v čase těch 42 měsíců, druhé v čase jedné symbolické hodiny. Divoké zvíře je politický systém na konci starého Satanova systému věcí. Přesně toto mnozí stále po 42 měsíců říkali. Když už nyní víme, že 42 měsíců započalo 09.10.2020, muselo skončit 08.04.2024. Skončilo? Ano, naplněním proroctví, že se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo.

Bylo to období VELKÉHO SOUŽENÍ a bylo to období STRAŠENÍ, že s tímto politickým systémem nelze bojovat. Je to skutečně pravda?

Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kteří bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ .

Jak nám Jan vysvětluje, aby zvíře žilo, musí fungovat nejprve opět všechny hlavy spolu, musí žít. Oživování ubité hlavy probíhalo právě v tom čase, do 09.10.2020. K čemu došlo před a během roku 2020 do oněch dní? Rusku se poklonily všechny země světa, krom dvou. Británie a Spojených států. Opět jsem o tom všem psal, že to máme takto vidět.

Angela Merkel v Soči 18.05.2018 v bílém jako nevěsta

Co nám vysvětluje dále Jan?

Zde dochází na inteligenci, která má moudrost: Sedm hlav znamená sedm hor, kde na vrcholku sedí žena. A je sedm králů: pět padlo, jeden je, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli.„.

Celé to divoké zvíře vystoupilo z moře lidstva, jak nám je to vysvětleno Janem ve 13. kapitole Zjevení. Tedy na počátku konkrétního období. Daniel nám vysvětluje, že se jedná o oddělené mocenské struktury, ale Jan nám vysvětluje, že v určitém čase uvidíme všechna ta zvířata pospolu v jednom jakoby zvířeti, spojena jeho obrazem, tím je OSN. Musí tedy působit společně. Jak jsem vysvětlil, je to vlastně pět zemí, které za Jana už padly, ale jejich hlavní politická myšlenka žila:

Egypt = otrokářská společnost
Asýrie = fašistická společnost
Babylon = feudální společnost
Medo-Persie = kastovní společnost
Řecko = vláda lidu (socialismus, slovanský systém, bolševismus)

V čase kdy Jan žije je tu Řím = teokracie. Nejprve v božství cézarů a posléze v božství papežství a pravoslaví.

To trvá do roku 1776, kdy na světovou scénu vstupují dvě země. Británie a vzniknuvší Spojené státy. Budoucí beránek se dvěma rohy. Tyto země prezentují kapitalismus. Jejich politika je politikou ROZDĚL A PANUJ skrze rozeštvávání zemí proti sobě v jejich osobním zájmu. Tedy skrze války vedené cizíma rukama.

Pokud má někdo k dispozici knihu „Ano pane ministře“ , která je sepsána podle autentických rozhovorů v osmdesátých letech minulého století a byla vydána v roce 2019. Tak tam zazní přesně tato myšlenka, jak Británie po celou svou existenci jako světová mocnost působí. Proč se stala součástí EU a jaké jsou její cíle.

První úspěšnou akcí byla takzvaná Velká francouzská revoluce. Tou k moci dostali Napoleona. Díky němu, se obě země definitivně vymanily zpod vlivu Vatikánu a britská koruna dokončila proces započatý Jindřichem VIII., který sám sebe postavil do stejně vyvýšeného postavení, do kterého se pasoval Vatikán a ruská pravoslavná církev.

Že ta poslední hlava tu je jenom na krátkou chvíli, to zjistíme opět lehce z dějin. Egypt působil na Boží lid, tehdy tělesný Izrael, od roku 1637 př.n.l. , kdy umírá Josef a vše trvá do nástupu Asýrie okolo roku 750 př.n.l. (Tilgat-Pilneser III.). Završeno v roce 723 př.n.l. (Shalmaneser V.) Egypt tedy působil 887 let.

Asýrie působila do roku cca 610 př.n.l. . To je 140 let.

Babylon od roku 604 př.n.l. do roku 539 př.n.l. . To je 65 let.

Medo-Persie od roku 539 př.n.l. do roku 332 př.n.l. . To je 207 let

Řecko si udržovalo své postavení od roku 332 př.n.l. do roku 63 př.n.l. . To je 269 let.

Řím ten působil do zničení druhého chrámu v roce 70 n.l. na poslední zbytky tělesného Izraele, což trvalo, protože není rok 0, celých 132 let. Od Letnic, tedy 50 den po západu slunce od 15.04.33, to je podle občanského kalendáře 04.06.33, pak působil až do Velké francouzské revoluce a Napoleonova nástupu. Ten přišel v roce 1799 n.l. .

V roce 1799, po nepříliš vydařeném tažení do Egypta, se Napoleon zapojil do politického převratu, který měl omezit moc dvou zákonodárných sněmoven ve prospěch mnohem silnější výkonné moci. To jej vyneslo do pozice vůdčího ze tří vládnoucích konzulů.“ .

Takže toto působení trvalo 1766 let.

Beránek se dvěma rohy (symboly dvou zemí spolu) začal vládnout nejprve v roce 1915, ale to hlavou byla stále Británie. Teprve 08.05.1945 došlo ke změně. Vše završil neuskutečněný plán NEMYSLITELNÉ, kterým chtěl Churchill zničit SSSR opět hlavně cizíma rukama, tedy zajatými vojsky hitlerovského Německa za přispění Spojených států a Francie tím, že zaútočí na SSSR. Protože mu v tomto plánu zabránila americká armáda, její armádní generalita, dostala se Velká Británie na druhé místo.

Na podzim roku 1945 pak zřizují Spojené státy a Velká Británie obraz divokému zvířeti. OSN. Skutečná moc toho posledního krále, poslední hlavy nastává od 26.12.1991 USMRCENÍM SOCIALISMU Jelcinem. Plán Golgota je započat v plném rozsahu. Autorita tohoto beránka končí právě 08.10.2020 po západu slunce. Tehdy je oživená autorita krále Severu (Ruska), obnovovatele socialismu s lidskou tváří, neboli bolševismu podle Pjakina a podle Putina ruského světa a je opět na scéně divoké zvíře. Všechny společenské politické programy, neboli rouhavá jména na těch hlavách, OPĚT POSPOLU!!!

Takže jak dlouhá vláda beránka se dvěma rohy působí na skutečný Boží Izrael, duchovní lid, který zná svého Stvořitele a svého skutečného Vykupitele pravými jmény? Svrchovaného Pána JeHoVaH (Jehovu) a Krále králů a Pána pánů Jehošuu Pomazaného (řecky Krista, hebrejsky mešiah)! Je to přesně 28 let a 287 dní. Je to oproti zbytku panujících hlav jen krátký čas, jak vysvětluje Jan.

Musíme věci zkoumat duchovní optikou, ne tělesnou, jak to mají mnozí stále ve své mysli. Musíme přijmout co Jan oznamuje se vším všudy, když dále vysvětluje:

A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.“ .

A jakou změnu Jan vidí na počátku oproti třinácté kapitole?

A odnesl mě v síle ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů.“ .

Má rudou barvu, takže se musí v čase otřesů proměnit TO DIVOKÉ ZVÍŘE A MUSÍ BÝT NA NĚM JEN TEN JEDINÝ VÍTĚZNÝ POLITICKÝ PROGRAM, jediný druh rouhavého jména = například RUSKÝ SVĚT. A tím je ten NOVÝ SATANŮV SVĚT. Proto může být změněn i obraz a ten se i změní. Už to nebude OSN, jak jsme jí znali. Jak dlouho má působit?

A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.“ .

Vidíme, že se tu objevují na politickém nebi noví králové, nové politické loutky? DESET zde znamená úplnost vzhledem k celému lidstvu, ne deset zemí, jak jsem i já dříve chápal. A to je TROCHU jiné porozumění a je to jinak, jak je mi to stále skrze manželku, mou a naší sestru Šárku, nebeským Otcem vysvětlováno, že vše bude trochu jinak, než jsem dříve přijal.

Z toho je třeba pochopit, že mohu jen ukazovat směr, jak se máme dívat a že já stále hledám PLNÉ POROZUMĚNÍ PRAVDY, ne vlastní vůli a vlastní moudrost, protože jsem jenom člověk. A kdyby vše bylo odhaleno dříve, mohli by ti za oponou, kteří mne sledují, jednat proti Boží vůli.

Protože je Satan nyní donucen se svých původních loutek a sluhů zbavit, také to bez mrknutí oka udělá a král Severu tak bude mít otevřenou cestu vyjít ve velikém vzteku, protože Satan má v nose své háky.

A jako důkaz tu máme to, co nyní ruský prezident udělal, začal zabavovat a znárodňovat majetek amerických bank. Základu Satanova starého uspořádání. Obrovský otřes!

A mohl bych nyní pokračovat a například vysvětlit, proč se stalo 15.03.2024 to, že byla symbolická státnost ČR, její modly, proč byly vyvezeny a tato státnost byla symbolicky usmrcena, aby byla za symbolické tři dny opět oživena.

Ale nyní to neudělám, protože vy si musíte poslechnout a začít se ptát samotného Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) Boha, ve jménu Pána Jehošuy Pomazaného, proč muž zvaný Ronald Bernard oznamuje světu to, co oznamuje a zůstal živý.

A ptejte se také na to, proč je fyzicky podobný jednomu českému kouzelníkovi s penězi. Zde je odkaz na všech jeho pět částí rozhovoru:

ODKAZ ZDE.

Jednejme moudře, protože si brzy ukážeme, jak byť jen jedna lež způsobila, že se Česká republika ocitla jako první na seznamu Ruské federace jako vůdčí nepřátelská země, aby to způsobilo zánik její státnosti a vyvezení model ke zničení 15.03.2024. Buďme šťastni, že k tomu došlo a nechtějme, jako ti nerozumní, aby se do země modla vrátila. Jediným skutečným symbolem státnosti ČESKOSLOVENSKA, je její dvouocasý LEV.

To co si dovolili učinit tyto dvě loutky níže, ty za to zaplatí svou daň. Už je připraveno nové rozdělení světa a jejich hranic a ten odkaz na kmen Juda, lvíče se dvěma ocasy, potomky Zeracha a Perece, zajistí tuto novou státnost.

Tyto dvě loutky musí dohrát své divadlo a my se nesmíme do dnešních politických záležitostí nijak angažovat, jen vše pozorovat. Dnes má duchovní Izrael jiné problémy, které můžou stát mnohé jeho členy život, když nejednáme plně podle Boží vůle a přitom jsme porozuměli plnému POZNÁNÍ PRAVDY v určitých oblastech. To je ale na jiný článek, ač s mnohým zde zmíněným souvisí.

V něm vysvětlím tyto dva NÍŽE UVEDENÉ VÝROKY z překladu Miloše Pavlíka. První je z dopisu Judy a druhý z dopisu Židům apoštola Pavla. Duchovním Židům podle obřízky srdce a ne předkožek:

Chci vás však upomenout, vás, kteří jste jednou všechny věci zvěděli, že když PÁN (Jehošua Kristus) vysvobodil lid z egyptské země, za druhé ty, kteří neuvěřili, zahubil;  i anděly, kteří neuchovali svůj původní stav, nýbrž své vlastní bydlo (svůj původní stav) opustili, chová v navždy trvajících poutech pod chmurami k soudu velikého dne – jako Sodoma a Gomora a města okolo nich, jež se způsobem podobným jako oni nezřízeně oddala smilstvu a odešla za masem jiného druhu, přede všemi leží jako příklad, podléhajíce pokutě věčného ohně.“ .

Jestliže totiž po přijetí plného poznání pravdy úmyslně hřešíme, nezbývá již žádná oběť za hříchy, nýbrž jakési strašné vyčkávání soudu a žár ohně, jenž bude stravovat protivníky.“ .

Nad těmito myšlenkami budeme vážně uvažovat, abychom nebyli svedeni Satanem a nestrávil nás žár ohně. Ego, naše ješitnost, ač mnozí tvrdí, zvláště ženy, že jí nemají, ale svým jednáním to popírají, nás může přivést na scestí a z těch, kdo k nám byli vysláni, pak rádi uděláme takzvané manipulátory, ač na samém počátku přišlo slovo, myšlenka, od samotného nebeského Otce a my jsme chtěli vysvětlení.

Ale to vysvětlení se nám nelíbilo a působilo proti našim příjemným pocitům, takže jsme nehledali porozumění a nedotazovali se Otce, proč tyto nepříjemné pocity, ale ty, které jsme požádali o vysvětlení, jsme začali vnímat jako své nepřátele. A z nich jsme si ve svých očích utvořili vlastní nepřátele a začali je nenávidět, ač dřívější zkušenost nás usvědčovala, že to není správné uvažování.

Máme-li být přáteli našeho Boha, tak jako jím byl Abrahám, musíme jako Abrahám jednat, jinak se staneme Satanovou loutkou, jeho oslíkem, který nás povede skrze jeho mrkev před našima očima. Je strašné toto vidět. Ale vidí to jen ti, kdo byli použiti k vysvětlení, ne ti, kteří o radu požádali a nedrželi se jí.

Kéž jsme naplněni nezaslouženou laskavostí našeho Nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, Jeho duchem moudrosti a poučení v Beránkově jménu. Abychom kráčeli cestu života, po které máme chodit. Amen a amen

S Agape a v Agape Vaše sestra a má manželka Šárka, Váš bratr, Pánův otrok, Igi