Měsíc: Březen 2023

„Podobně každý dobrý strom nese znamenité ovoce, ale každý prohnilý strom nese bezcenné ovoce; dobrý strom nemůže nést bezcenné ovoce ani prohnilý strom nemůže nést znamenité ovoce. Každý strom, který nenese znamenité ovoce, je podťat a vhozen do ohně. Skutečně tedy poznáte ty lidi podle jejich ovoce.“ (Matouš 7:17-20)

Dne 3. a 4.3.2023 ke mne v souladu s Amosem 3:7 po západu slunce v den skutečného sabatu pro ty, jenž jsou ještě tělesní, začalo přicházet porozumění, co se má….