Měsíc: Květen 2021

Pro ty, kdo hledají PRAVDU a porozumění: „Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Těmito to dvěma verši je ukončen velmi důležitý první obraz ze 13. kapitoly Zjevení a je to klíč k pochopení 37. až 39. kapitoly Biblické knihy Ezekiel. Kéž hledáme moudrost….

Pokud budeme uvažovat SELSKÝM ROZUMEM, pak musíme přece pochopit, že určité myšlenky a nápady z hlav těch, kteří jsou vidět a chlubí se, že to oni řídí svět, že to nemůžou být jejich vlastní myšlenky.

19.5.2021 poslal mezi lidi na FB nějaký muž toto prohlášení, které bych rád odcitoval: „Klaus Schwab pro francouzskou televizi v r.2016 řekl: „…v budoucnu využijeme viry k zavedení globálního ID….

Prosím všechny CENZORSKÉ INSTITUCE, VŠECHNY, KDO PROVÁDÍ DOHLED, ABYSTE SE VZÁJEMNĚ INFORMOVALI, protože každý jeden z vás si ponese vlastní odpovědnost za své kroky. Berte to prosím, jako láskyplné varování z mé strany k vám, protože vím, že jste se nechali podvést za jidášský groš, kterým vás platí.

Dnes jsem jako správce skupiny na FB obdržel to, co vidíte na obrázku v úvodu článku. Takže mi dovolte, abych zareagoval touto cestou, protože přímo se vám, VY SATANOVI SLUHOVÉ,….

Jaký osud čeká ty, kdo prosazují KORPORÁTNÍ FAŠISMUS? KDO JE TO TAJNÁ LÓŽE P52? Proč tajemný pan VK mluví o PROJEKTORU a proč on sám nikdy nebyl součástí tohoto nahlížení. KDO JEJ SKUTEČNĚ ŘÍDÍ? Je čas konečně porozumět tomu, co je projekt LOOKING GLASS.

Abychom pochopili celý příběh a také to, co se nyní děje, musíme se posunout v čase asi o 4100 nazpět. Tehdy byla na pláních ŠINARU vytvořena první lidská společnost, která….

Dnes jsem obdržel jeden komentář, najdete jej pod posledním mým článkem pod nickem Jarda. Byl bych rád, aby si i on uvědomil, co jsme v očích Stvořitele, jak nás vnímá, kdyby tento ateista, spíše ctitel samotného Satana, protože ti se velice rádi vydávají za ty, kdo ve STVOŘITELE NEVĚŘÍ. Zda si skutečně myslí, že toto video, které vkládám do tohoto článku, zda toto CELOSVĚTOVÉ ODHALENÍ MOHOU ČINIT NORMÁLNÍ LIDÉ?

Je smutné, když se stane něco nepříjemného NAŠIM MILOVANÝM DĚTEM!!! Je HROZNÉ, KDYŽ UNESOU NAŠE DĚTI, KDE SI Z NICH VYRÁBÍ ADRENOCHROM! Pokud nevíte co to je, tak zhlédněte video,….

Díky některým názorům jsem začal pochybovat, zda je můj pohled na dnešní situaci ve světě, jen mým pomýleným pohledem, ale po vyslechnutí dnešní dopolední relace s Adrianom na Infovojne.sk mám pro mnohé čtenáře skutečně DOBROU ZPRÁVU.

Na konci článku dávám přímý odkaz na tuto relaci a je to fakt výživné. Do pořadu byli přizváni JUDr. Judita Lašáková, bývalá asistentka jedno europoslance a doc. JUDr Ján Drgonec….