Měsíc: Prosinec 2021

Poděkování

Toto je pravděpodobně poslední příspěvek, kterým bych se chtěl rozloučit. Chci Milanovi poděkovat za dlouholetou spolupráci. Mnozí se mne dotazují, zda budu někde psát dále. Abych po pravdě řekl: „ZATÍM….