Kapitola 17.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-17-

Velká Británie má své kolonie

.

  Co je svět světem, tak vládci mnoha zemí, kteří proti sobě vedli mnoho bitev, byli blízkými rodinnými příslušníky. Všichni to byli bratranci a sestřenice z různých kolen svých původních předků. Všichni se brali navzájem ve svých širokých rodinných kruzích. Kde to bylo potřeba, byl do kruhu přibrán manželským svazkem někdo, kde měl chazariát zálusk uplatnit svůj vliv.

   Zajímavou rodinou je rod Romanovců. Ti ovládli nejenom Britskou monarchii, ale také tu Ruskou. Během let rozpínání získala Británie mnoho kolonií, kde uplatňovala svá práva nad řízením dané kolonie. Jednou z těchto kolonií se stala velká část severní Ameriky. Tu si vybojovala na francouzské monarchii a tedy svých příbuzných v první polovině 18. století. V roce 1763 pak uzavřela takzvaný pařížský mír, kde své vítězství stvrdila mírovou smlouvou. Chazarští rádci, kteří měli své plány, vnutili této kolonii skrze veličenstvo, aby kolonie platila daně ze všeho, co se prodalo; a také musela živit zbožím trůn. Napětí rostlo, až se několik oblastí rozhodlo, že už to nebudou snášet. Těmto otcům zakladatelům (čirou náhodou zednářům) se podařilo rozpoutat občanskou válku a vyhlásit na monarchii nezávislost 4.7.1776.

   To je velmi zajímavý rok celkově, protože v Německu tou dobou nějaký pan J.A.Weisthaupt založil řád Illuminátů (ten už dávno fungoval pod jiným názvem). Bylo to v Ingolstadtu, a ten připravil francouzskou revoluci, aby mohl následně nějaký Napoleon Bonaparte vtrhnout do Ruska, které bylo potřeba zničit. Nenechte se opít rohlíkem, že vše bylo rozprášeno a Illuminati neexistují. Tyto pohádky ovčí babičky šíří ti, co tyto skupiny zakládají, protože měly být řízeny skrytě, ale jaksi z důvodu působení vyšší moci jsou tito lidé vždy odhaleni, aby na svých tajných záležitostech dále pracovali pod jinou hlavičkou, protože je plán vždy nějak vyzrazen.

   Vraťme se na území té kolonie, co vyhlásila nezávislost. Británie nikdy tuto nezávislost neuznala, ale USA se přesto vytvořily. Vzájemný souboj, který se proměnil spíše v bitvu na diplomatickém poli, byl přerušen až v roce 1917 uzavřenou dohodou obou zemí o spolupráci a vstupu USA do první světové války. Příčinou tohoto ukončení byl osobní parník Lusitania, který byl potopen v roce 1915 německým námořnictvem poté, kdy byl úmyslně naveden do vod, kde německé ponorky působily a německé straně bylo prozrazeno, že je v něm převážen vojenský materiál pro podporu Britské koruny v první světové válce.

   Obyvatelstvo USA nebylo vůbec nakloněno k tomu, aby bojovalo cizí válku. A hlavně o to neměli zájem průmyslníci, kteří tak dobře bohatli z podpory obou stran. Zorganizoval se tedy výlet, hlavně dětí těchto průmyslníků. Ty se naložily na parníček v dobré víře, že dopluje bezpečně do Británie. Potopení způsobilo to, co bylo potřeba, a tak nálada obyvatel pod mediální masírkou změnila názor a proměnila USA v národ, který toužil pomstít děti svých vykořisťovatelů.

   Od roku 1776 až do onoho roku 1917 se v USA provedlo několik věcí, aby Satan mohl dokončit svůj plán a nalajnovat vývoj tak, aby skončil tím, co dali ti hodní otcové zakladatelé na svou jednodolarovou bankovku. ORVO NUOVO SECLORUM = Nový světový řád. Celá tato bankovka je poseta Illuminátskými a Zednářskými vzkazy. Co nebylo dáno k pochopení těm, kteří celé spiknutí odhalují ve svých knihách, že U$ dollar má posloužit ne jako měna Nového světového řádu, ale má být díky jejímu pádu a zničení spuštěn.

   Další věc potřebná pro splnění zadání Satana bylo to, že se v Evropě během 19. století vytvořilo několik velkých pogromů na Židy a ti začali ve velkém prchat za velkou louži, aby tam vytvořili nový domov a silnou zájmovou skupinu. Začal probíhat proces skrze Britskou korunu na návrat do země zaslíbené, do Palestiny. Plán na vytvoření velkého Izraele byl spuštěn.

   V Evropě se v roce 1897 náhodou v Basilei uskutečnil první Sionský kongres, kde se založilo Sionistické hnutí pod vedením chazarského žida dr. Theodora Herzla. V roce 1905 pak byly z vyšší moci odhaleny takzvané Protokoly siónských mudrců, které jsou naplňovány do puntíku, ale vám se tvrdí, že jsou to falešné konspirační teorie. Stačí si je pročíst a pochopíte, že vše, co vám odhalujeme, je Pravda. Toto hnutí se pak ubytovalo v USA. Chazarský žid Adolf Hitler, potomek Rotschilldovy větve, pak na těchto zveřejněných protokolech připravil svou antižidovskou kampaň, která měla za cíl jediné. Bohaté Židy poslat do Palestiny a chudé zplynovat, vše za spolupráce právě s touto Světovou sionistickou organizací.

   Na náboženském poli se v USA vytvořila takzvaná milenistická hnutí, jenž se transformovala postupem času do pevných církevních struktur. Satan musel reagovat na to, že knihtisk zajistil rozšiřování Biblí do každé domácnosti a vzdělanost obyvatelstva rostla, takže už nebylo možné lidi dále držet v nevědomosti o tom, co Písmo obsahuje. Vznikli Adventisté sedmého dne, kde jejich prorokyně Ellen White byla andělem (démonem) poučena, co které proroctví znamená, co se bude dít a hlavně, když se některé věci nesplní, tak je to proto, že musí dosáhnout ta skupina nejprve duchovního růstu. Tato skupina si zachovala nebiblické učení o trojici.

   Druhá skupina nově se probouzejících křesťanů se propojila a přimkla k takzvanému muži víry, druhému prezidentovi (ne prvnímu) Watch Tower Bible and Tract Society Ch.T.Russellovi, kterému chazariát zajistil, aby se jeho přednášky tiskly každou neděli ve světových denících a on získal potřebnou reklamu. Tento okultista a smilník a zednář 33 stupně skotského ritu, byl v takzvaném věštění úspěšnější. Napsal mnoho knih, které byly vydány v souhrnném svazku Studium písem. Nezisková organizace, ve které byl druhým presidentem, se postupem času stala nejbohatší náboženskou organizací protestanských církví. Pokud by dnes hlásal své okultní vyznání, byl by okamžitě vyhozen, přesto se na něj stále odkazují. Pro vymývání mozků byl připraven důmyslný plán. Nejprve je zájemce seznámen s Písmem, a pak se mu ukáže na rok 1914, který tento prezident propagoval jako rok příchodu Jehošuy na zem.

   Ovce této církve totiž netuší, že chazariát naplánoval spuštění této první velké války rozdělené do dvou částí už v roce 1815, kdy se poprvé pokusil vytvořit obraz divokému zvířeti ze Zjevení 13. kapitoly, které ale nebylo ještě na scéně, pod názvem Liga národů. Tuto dohodu zablokoval budoucí car Mikuláš I, Romanovec, který chazariát tak rozčílil, že během jednání 1815 až 1816 mu oznámili, že bude jeho větev zlikvidována. O to se postaral rod Windsorů, který byl do roku 1917 také znám jako Romanovci. Tato rodina pomohla bolševikům k moci, aby tak nechala vyvraždit své příbuzné v Rusku.

   Ovce také netuší, že když zemřel v roce 1916 CH.T.Russell, tak došlo k tomu, že určitá část, která byla blízko, prokoukla a chtěla očistit vážné badatele Bible, jak si tenkrát tato skupina říkala. Nevybíravým způsobem se ujal vedení třetí prezident Rutherford, který byl právníkem a tahal nejenom společnost, ale hlavně CH.T.Russella z mnoha soudních sporů, kde byl přistižen ze lží a podvodů. Všechny tyto spory jsou až dosud v archívech tehdejších soudů a je možné si je najít. Muselo se rychle vytvořit takzvané nové světlo, aby se ovce Satanovi nerozutekly a také se narychlo připravilo jakoby další splnění proroctví ze Zjevení 11. kapitoly, kdy se ocitl Rutherford i s dalšími ve vězení.

   Jak Russell, tak Rutheford, byli zasvěceni do tajných mysterií a plánů. I dnes jsou ve vedení někteří zasvěcenci. Důkazem toho je předžvýkaný revidovaný překlad Bible. Začněte prosím myslet. Nemáte a nesmíte zůstat na mléku!

   V okultním prostředí na Yalově univerzitě došlo v roce 1832 k vytvoření tajného spolku Scull and Bones, kterým prošlo mnoho vysokých politiků USA a také mnoho prezidentů. Tento Satanský spolek se stará o to, aby byly už v mládí vybraní jedinci připraveni vás, co žijete v USA, ovládat.

   To nejdůležitější, co pomohlo chazariátu uchopit moc, bylo vytvoření takzvané bankovní rezervy, nebo-li FEDu. To, proti čemu bojovaly kolonie, které byly pod vládou Britské koruny, to chazariát prosadil tajně v prosinci roku 1913. Od tohoto dne nastává USTANOVENÝ ČAS, období, které Daniel popisuje od 29 verše v 11. kapitole. Konec této operace „FED“ se brzy uskuteční opětovným zavedením ZLATÉHO STANDARDU, který má v plánu zavést Donald Trump. Pád dolaru způsobí, že nastane to, co předpověděl Daniel v 7. kapitole 12 verši.

↓↓↓ DOPLNĚNO 16.05.2022 ↓↓↓

Zlatý standard zavedlo Rusko a Čína v březnu 2022. Trump svým jednáním jen připravil pro dokončení zničení USA a VB cestu. Jak? Tím, že dovolil Nejvyššímu soudu USA vydat skrze jím dosazené soudce rozhodnutí, že zákony jednotlivých států Unie mají vyšší právní účinnost, než ty federální. De jure přestaly Spojené Státy existovat. Bidenova administrativa na to musela reagovat tím, že Washington D.C. se stal dalším státem. Tak započalo odstranění USA, ale ostatním zemím byl dán čas a období. Mávání vlaječek nic neznamená pokud neexistuje právní rámec. Jen málokdo toto pochopil. Jedním z těch, kdo tento konec veřejně odhalil, byl slovenský bývalý ministr spravedlnosti a soudce Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Štefan Harabin.

JUDr. Štefan Harabin

   ↑↑↑ DOPLNĚNO 16.05.2022 ↑↑↑

„A zbytek těch zvířat – jejich vládu odňali, ale stran jejich životů jim bylo až do času a doby dáno prodloužení.“ (Daniel 7:12)

   Tento návrat způsobí to, že USA skončí nejenom jako velmoc, ale jako státní útvar. Toto divoké zvíře, tento roh, jenž se v roce 1945 proměnil na beránka, který má dva rohy. Velkou Británii a USA. To je ten původně malý roh, který povstal ze země, protože je to projekt řídících procesů struktur, a ten bude zabit jako první, aby otevřel cestu Osmému králi, ubité hlavě. V tomto tandemu mají hlavní slovo Spojené státy, takže jejich konec je jistý. S velkou pravděpodobností se to bude týkat i Velké Británie, která má k tomu rozpadu našlápnuto Brexitem.

↓↓↓ DOPLNĚNO 16.05.2022 ↓↓↓

Nikdo nechtěl věřit tomu, že Brexit bude naplněn. Toto se stalo kdy? 1.2.2020 a tak i celou Británii čeká podobný osud.

↑↑↑ DOPLNĚNO 16.05.2022 ↑↑↑

Jak se USA staly králem Jihu, to si povíme až při rozboru veršů 29 až 39 z 11. kapitoly knihy Daniel.

   Proč Daniel píše o tom, že ostatním rohům, těm deseti, odňali vládu, ale přidali jim život? Protože těch deset rohů má podporovat krále Severu coby budoucího Osmého krále, který prosadí socialismus pro zotročení celého světa. Tam, kde dnes prostý lid, podvedený celým divadelním představením chazariátu a krále Jihu, už nyní hledá záchranu.

↓↓↓ DOPLNĚNO 16.05.2022 ↓↓↓

Jak už mnozí ví, Rusko 25.01.2021, podpisem příslušných dekretů V. V. Putinem, začalo obnovovat SSSR 2.0. Na osvobozených územích Donbasu od fašistické chunty Ukrajiny je zaváděn socialismus Stalinova typu. Jsou zrušeny dluhy a obyvatelstvu je nabídnuta pomoc k obnově zničené oblasti, kde se za výhodných podmínek dává zemědělcům osivo, hnojiva a další prostředky. Brzy asi opět uslyšíme, že se obnovuje družstevní hospodářství.

↑↑↑ DOPLNĚNO 16.05.2022 ↑↑↑

Jak USA pokořily tři krále?

   Tak, že po skončení Druhé světové války, spíše druhé fáze té Velké války, si podmanily Itálii, Německo a Japonsko. Německo má až do dnes na svém území nejenom vojsko USA, ale je pod kancléřským (p)aktem, který mu nedovoluje, aby se stalo nezávislým. Podobně to má zařízené i nad Japonskem a Itálii rozvrací zevnitř. Ptáte se, co tam dělá Japonsko? I to bylo propojeno příbuzensky, takže je to správně.

One thought on “Kapitola 17.

Comments are closed.