Měsíc: Květen 2023

Proč nám zakázali slavit 9. května jako den vítězství nad Německým fašismem a proč jej přesunuli na 8. května a od příštího roku tuto připomínku ruší úplně? Jak to souvisí s Písmem?

Je to biblické? Ano, je to biblické. Je však pro pochopení potřeba porozumět mnoha proroctvím, nejenom ze Zjevení, abychom si na výše položené otázky dokázali správně odpovědět. Proč musíme rozumět?….

Preexistence Božího syna.

Byl Kristus v nebesích s Otcem, jako duchovní bytost dříve, než přišel na zem v těle? Toto téma je mezi věřícími hodně diskutováno a předmětem až bratrovražedných sporů. Abychom se dokázali nad touto….