Autor: Igor Zemánek

Dnes, 30.11.2023, měly vlády světa poslední možnost vytáhnout hlavy občanů ze smyčky nikým nevolených lidí, kteří stojí za WHO. Co je to PŘIROZENÉ PRÁVO? Proč všichni, kdo AGENDU WHO prosazují, PROČ BUDOU ZNIČENI A NIKDY JIM NEBUDE ODPUŠTĚNO?

Žijeme v čase, kdy je svět symbolicky rozdělován na OVCE a KOZLY. Ovce buďto přežijí, nebo, pokud se připojí k našim praotcům, pak budou vzkříšeny k životu v den soudu,….

Tak co se nám to děje ve světě? Rychlý průřez proroctvím Ezechiele. Zaměřme se na prvních osm kapitol. (Část druhá – zboření duchovního města jménem Jeruzalém, zboření duchovního chrámu = Jonášovo znamení)

První část zde. Začněme tedy tím, co sám Pán Jehošua oznámil farizeům, když se jej dotazovali a když jej pokoušeli, aby jim dal jasné znamení. Co jim odpověděl? „Potom mu….

Proč Stvořitel nebe a země potřebuje, abychom tvořily šťastné páry, jenž se stanou jakoby jedním tělem? Proč je to důležité pro naši budoucnost věčného života? Možná Vás napadá Jehošuův výrok o tom, že v nebi se muži nežení a ženy nevdávají a jsou jako andělé. Takže nám to nemusí dávat logiku. Zkusíme si říci o Božím království více, jak to odhaluje Nová píseň, kterou plně v dnešní době pochopí jen 144 tisíc těch, kdo mají na svých čelech pečeť se skutečnými jmény Otce i Beránka.

Protože bylo potřeba prožít to, co nebeský Otec naplánoval na dny 14. až 18.9.2023, nemohl jsem tento článek dříve sepsat a zveřejnit, protože jsem potřeboval fyzicky potvrdit myšlenky, které mi….