Měsíc: Červenec 2022

Dostal jsem otázku, proč došlo k rozdělení Československa. Ač to nemá vzhledem ke konkrétnímu biblickému proroctví přímou vazbu, bylo to součástí soupeření dvou mocných skupin, které mají svůj velký duchovní vliv na krále Jihu a krále Severu.

Všichni, kdo měli možnost žít nějakou dobu v Praze, asi zjistili, že toto město je úplně jiný svět. Lidé tohoto města smýšlí jinak, žijí jinak a komunikují jinak. Většinově se….

Fotka na konci článku byla základem mého hledání Práva a Spravedlnosti, kdy jsem nejprve zavrhl možnou existenci Stvořitele, aby mi samotný Jehošua přikázal, začít zkoumat hlouběji a poznávat tak skutečné Právo a Spravedlnost. Aneb přelet nad kukaččím hnízdem

Tento článek bude hodně osobní, protože je psán konkrétním lidem. Psal se rok 1972, tuším že to bylo 4.12., kdy v Rudém Právu vyšla právě tato fotografie z konce článku,….