Rubrika: kapitola 35.

Kapitola 35.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -35- Stalin opakuje Hitlerovy kroky . „i bude nabývat úspěchu až než bude rozhorlení dokonáno, neboť co je určeno, bude uskutečněno;“(Daniel 11:36b)….