Měsíc: Únor 2024

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „A měl bys vědět Izraeli, že dny svátků, dny novoluní a slavnostních shromáždění, ty se zhnusily tvému Bohu. Kéž bys jen věnoval pozornost a naslouchal Jeho tichému hlasu.“ . (část desátá)

Tento svět bratři a sestry se v těchto dnech stal místem podobným době, kdy prorokoval Ozeáš proti Efraimovi a kdy skoncoval s Jehuovým potomstvem. Kdy odvrhl Efraima jako svou symbolickou….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Vraťte se zpět!“ , je výrok samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk. (část devátá)

Dnes 19.02.2024 přichází velké povzbuzení pro Ty, jenž neviděli a jenž skončili jako Jonáš na symbolickém dně moře, duchovního moře, jenž se nazývá Atlantik. Kéž jste oživeni: Kéž Vás sám….