Měsíc: Březen 2024

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Konec roku dobré vůle od nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk“ . (část dvanáctá – pokračování třetí)

A když jsem začal psát tuto část bratři a sestry, proměnil se sluneční den ve větrnou bouři od nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk, protože jsem byl od probuzení přiváděn k….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Spravedlnost, Mírnost, Boží soudcovská rozhodnutí“ . (část dvanáctá – úvod)

Drazí bratři a sestry, nyní zaměříme svou pozornost k Sefaniášovi (Sofoniášovi), abychom porozuměli, jak získat vztah s naším nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem skrze modlitbu ve jménu našeho Krále a….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kteří jsou k němu vysláni – jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.“ . (část jedenáctá)

Bratři a sestry, vy jenž jste prošli ranou, která se stala pro mnohé nezhojitelnou. Vám je určena tato část této publikace. Kéž už se to nestane, aby někdo musel skřípat….