Rubrika: Vše

Proč byly tyto stránky vytvořeny? Aby pomohly čtenářům pochopit v jakém čase se nacházíme, najít našeho Stvořitele a vytvořit si s ním osobní vztah bez náboženských dogmat, aby to byl On sám, kdo nás poučí ve jménu Jehošuy Krista.

Své případné otázky a témata, kterým byste chtěli rozumět můžete psát do komentářů, nebo na email. Sdílením článků napomáháte šířit porozumění, pro dnešní dobu.

Redakční email: izbible@seznam.cz
Překlady Bible on-line https://obohu.cz/bible/#

Zamyšlení první – Sabat, den odpočinku

Jak jej vnímá a prožívá má žena a jak Sabatu rozumět pro náš duchovní vzrůst. Žalm 19:8 „Nařízení od Jehovy jsou přímá, rozradostňují srdce; Jehovovo přikázání je čisté, rozzařuje oči.“ . Žalm 119:93,94 „Na….

Berme nedostatek v našem životě za něco důležitého. Berme jej jako projev požehnání. Projev přílišné starostlivosti o naše bratry a sestry může narušit Boží plán, kterým skrze nedostatek potřebuje Otec někoho vyučit.

To, co se nyní pokusím vysvětlit, je POROZUMĚNÍ, které nebeský Otec připustil, aby mohly být vysvětleny myšlenky z nadpisu v článku. Když milujeme bratry a sestry Láskou Agape, hledáme možnosti,….

Co bude pro člověka znamenat vylití ducha? Jak se to projeví? Proč už nikdo, kdo tvrdí, že zná Stvořitele nebe a země a Jeho Syna, nebude moci je oba nazývat vlastními přídomky? Hanlivými jmény, které jim dal Satan?

Již za devět dní, to je 06.06.2024 po západu slunce nad Českou a Slovenskou zemí, se začne naplňovat tento text Písma: „POŽEHNANÝ je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – podle způsobu Melchizedeka“ . (část dvanáctá – pokračování šesté)

zdroj obrázku: Wikipedie Když jsme se v předchozím pokračování zamýšleli bratři a sestry, jaký byl skutečný počátek Beránka podle těla. O Jeho úloze sloužit k lidské záchraně druhým, jako jednozplozeného….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – její naplnění v těchto dnech“ . (část dvanáctá – pokračování páté)

Milovaní bratři a sestry. Vám svatým, kterým dal nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) porozumění a moudrost, jako projev své nezasloužené laskavosti, skrze dar víry v našeho Krále a Vykupitele, Pana Jehošuu,….