Rubrika: Vše

Proč byly tyto stránky vytvořeny? Aby pomohly čtenářům pochopit v jakém čase se nacházíme, najít našeho Stvořitele a vytvořit si s ním osobní vztah bez náboženských dogmat, aby to byl On sám, kdo nás poučí ve jménu Jehošuy Krista.

Své případné otázky a témata, kterým byste chtěli rozumět můžete psát do komentářů, nebo na email. Sdílením článků napomáháte šířit porozumění, pro dnešní dobu.

Redakční email: izbible@seznam.cz
Překlady Bible on-line https://obohu.cz/bible/#

Proč nám zakázali slavit 9. května jako den vítězství nad Německým fašismem a proč jej přesunuli na 8. května a od příštího roku tuto připomínku ruší úplně? Jak to souvisí s Písmem?

Je to biblické? Ano, je to biblické. Je však pro pochopení potřeba porozumět mnoha proroctvím, nejenom ze Zjevení, abychom si na výše položené otázky dokázali správně odpovědět. Proč musíme rozumět?….

Preexistence Božího syna.

Byl Kristus v nebesích s Otcem, jako duchovní bytost dříve, než přišel na zem v těle? Toto téma je mezi věřícími hodně diskutováno a předmětem až bratrovražedných sporů. Abychom se dokázali nad touto….