Rubrika: Vše

Proč byly tyto stránky vytvořeny? Aby pomohly čtenářům pochopit v jakém čase se nacházíme, najít našeho Stvořitele a vytvořit si s ním osobní vztah bez náboženských dogmat, aby to byl On sám, kdo nás poučí ve jménu Jehošuy Krista.

Své případné otázky a témata, kterým byste chtěli rozumět můžete psát do komentářů, nebo na email. Sdílením článků napomáháte šířit porozumění, pro dnešní dobu.

Redakční email: izbible@seznam.cz
Překlady Bible on-line https://obohu.cz/bible/#

Tak co se nám to děje ve světě? Rychlý průřez proroctvím Ezechiele. Zaměřme se na prvních osm kapitol. (Část druhá – zboření duchovního města jménem Jeruzalém, zboření duchovního chrámu = Jonášovo znamení)

První část zde. Začněme tedy tím, co sám Pán Jehošua oznámil farizeům, když se jej dotazovali a když jej pokoušeli, aby jim dal jasné znamení. Co jim odpověděl? „Potom mu….

Pláču

Svědectví mé ženy, ke kterým jí vede nebeský Otec, Jehovah Bůh. Postřehy a svědectví č.1. Pláču nad tímto světem.Pláču, když vidím, kolik lidí je podvedeno satanem.Pláču, když vím, že jejich….

Proč Stvořitel nebe a země potřebuje, abychom tvořily šťastné páry, jenž se stanou jakoby jedním tělem? Proč je to důležité pro naši budoucnost věčného života? Možná Vás napadá Jehošuův výrok o tom, že v nebi se muži nežení a ženy nevdávají a jsou jako andělé. Takže nám to nemusí dávat logiku. Zkusíme si říci o Božím království více, jak to odhaluje Nová píseň, kterou plně v dnešní době pochopí jen 144 tisíc těch, kdo mají na svých čelech pečeť se skutečnými jmény Otce i Beránka.

Protože bylo potřeba prožít to, co nebeský Otec naplánoval na dny 14. až 18.9.2023, nemohl jsem tento článek dříve sepsat a zveřejnit, protože jsem potřeboval fyzicky potvrdit myšlenky, které mi….