Rubrika: Vše

Proč byly tyto stránky vytvořeny? Aby pomohly čtenářům pochopit v jakém čase se nacházíme, najít našeho Stvořitele a vytvořit si s ním osobní vztah bez náboženských dogmat, aby to byl On sám, kdo nás poučí ve jménu Jehošuy Krista.

Své případné otázky a témata, kterým byste chtěli rozumět můžete psát do komentářů, nebo na email. Sdílením článků napomáháte šířit porozumění, pro dnešní dobu.

Redakční email: izbible@seznam.cz
Překlady Bible on-line https://obohu.cz/bible/#

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „A měl bys vědět Izraeli, že dny svátků, dny novoluní a slavnostních shromáždění, ty se zhnusily tvému Bohu. Kéž bys jen věnoval pozornost a naslouchal Jeho tichému hlasu.“ . (část desátá)

Tento svět bratři a sestry se v těchto dnech stal místem podobným době, kdy prorokoval Ozeáš proti Efraimovi a kdy skoncoval s Jehuovým potomstvem. Kdy odvrhl Efraima jako svou symbolickou….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Vraťte se zpět!“ , je výrok samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk. (část devátá)

Dnes 19.02.2024 přichází velké povzbuzení pro Ty, jenž neviděli a jenž skončili jako Jonáš na symbolickém dně moře, duchovního moře, jenž se nazývá Atlantik. Kéž jste oživeni: Kéž Vás sám….

Pokud ve svém hněvu Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh použije svou Autoritu tím, že nechá válkou zahubit velkou část lidstva, svědčí to o něm, že není Bohem Lásky Agape?

Dnes jen krátce, protože mne zaujalo toto vyjádření: „Predstavte si Boha takého mocného, že jediným „dôkazom“ jeho existencie by bola kniha…“ v jedné FB skupině, kde se přispěvatelé rádi trefují….