Co je to tichý Boží hlas a jak se to projevuje?

Spread the love

V tomto článku si máme ukázat, k čemu nás přivede komunikace s nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem, pokud skutečně hledáme nejprve Jeho vůli a Jeho Spravedlnost. Jak nás vyučuje, pokud mu to dovolíme.

Mnozí si představují komunikaci s nebeským Otcem tak, že slyší Jeho odpovědi podobně, jako je slyšíme ušima, když k nám někdo promlouvá. A to je ten největší omyl. Slova přichází myšlenkou, která má podobu slov a vět. Někdy chvíli trvá, než si to uvědomíme. Výsledkem takové komunikace je to, co mi poslal jeden náš bratr do soukromé zprávy. Požádal jsem jej, zda to mohu zveřejnit a on súhlasil.

Igi, prajem krásny deň, ochranu a požehnanie pre teba i Šárku, od našeho Otca Jehovu, prostredníctvom Jehošuu Krista. Pri čítaní textu z Písma mi v mysli „vyskočili“ (působil na bratra Otcův duch, takže s ním nebeský Otec komunikoval) tieto texty:

Jste sůl země; jestliže však sůl ztratí svou sílu, jak se její slanost obnoví? Již není použitelná k ničemu jinému, než aby byla vyhozena a lidmi pošlapána.“ . (Mať.5:13)

Sůl je znamenitá; jestliže však sůl někdy ztratí svou sílu, čím ji samotnou okořeníte? Mějte sůl sami v sobě a udržujte mezi sebou pokoj.“ . (Mar.9:50)

Kto je prameň, ktorí vydáva toxickú vodu? Sú to náboženské organizácie Veľkého Babylonu šíriace lži a podvody a priamo bojujúce proti Stvoriteľovi JeHoVaH a Jehošuovi Kristovi, keď hanobia ich nádherné mená. Ich jedovaté náuky spôsobujú potraty, zabíjajú ľudí, prv než sa narodia, vyrastú a poznávajú rozdieľ medzi dobrým a zlým. Sú ako vytrvalá plevel, ktorú nezničí ani seknutie motykou, po daždi veľmi rýchle burina znovu vyraší. Pomôže len vytrhnutie zo zeme, odstránenie pôdy z koreňového balu aby následne slnko mohlo burinu spáliť. Stratiť silu soli môže spôsobiť duchovnú smrť.

Je totiž nemožné, aby ti, kteří byli jednou provždy osvíceni a okusili nebeský velkorysý dar a stali se účastníky svatého ducha a kteří okusili znamenité Boží slovo a síly budoucího systému věcí, ale kteří odpadli, byli znovu oživeni k pokání, protože pro sebe znovu přibíjejí na kůl Božího Syna a vystavují ho veřejné hanbě.“ . (Žid.6:4-6)

Tí, ktorí dostali dar soli majú veľké požehnanie, ale i zodpovednosť, odhaľovať toxické vody Veľkého Babylonu a vďaka Otci a Jehošuu Krista pôsobiť aby tieto pramene sa stali životodarnými.

Kdokoli pije z té vody, kterou mu chci dát, vůbec nikdy nedostane žízeň, ale voda, kterou mu chci dát, se v něm stane pramenem prýštící vody, jež předává věčný život.“ . (Jan4:14)

Burina pôsobí ako tí drzí výrostci, ktorí urážali a napadali Elíšu. Novodobú burinu postihne to isté. Dve ruské medvedice (dve = potvrdenie veci) odstránia burinu i s koreňmi, aby takto očistená zem mohla vydať úrodu, Veľký zástup, ktorý by inak burina chcela udusiť. Udržať si silu soli úzko súvisí so zachovávaním pokoja. Pokoj je rodný brat lásky Agape ktorí majú jedneho Otca Jehovu.

O čem bratr hovoří? Reaguje na článek, kde jsem popisoval, že se máme zamyslet nad příběhem Eliši, kde je město, voda, potraty, medvědice a výrostci. Byla to první Boží hádanka, nad kterou jsme měli sami přemýšlet dříve, než tu část textu vysvětlím. Proč nepotřeboval bratr mé další vysvětlení? Protože chtěl pochopit, k čemu nás nebeský Otec vede.

Aby jej takto mohl nebeský Otec poučit, bylo potřeba, aby bratr už o těch textech a myšlenkách věděl. To nám vysvětluje důležitost toho, abychom Písmo četli a nalezli v něm zalíbení a získali touhu, aby nám sám nebeský Otec předložil POROZUMĚNÍ. Pokud toto nemáme, nemůžeme čekat, že nás Otec vyučí tak, jako se to stalo bratrovi.

Druhý způsob, kterým nebeský Otec vyučuje, je ten, že nám v myšlenkách říká, že si máme začít číst určitou biblickou knihu, nebo nás nabádá ke konkrétnímu člověku, o kterém se v Písmu píše. Aby se to stalo, tak k tomu potřebujeme pochopit, co nám Otec říká těmito slovy. Cituji Písmo. Kde myšlenky najdeme, to máme zjistit sami, proto už nemám dávat odkazy. (Nedělal to nikdo, ani Pavel a ani jiný apoštol, či prorok. Proč? Protože ten kdo myšlenky zapisoval, tak od posluchače očekával buďto znalost, nebo snahu, že sám bude jako ti Berojští, kteří s největší dychtivostí sami pátrali a sami denně zkoumali Písma, zda je to tak.)

Jehova tedy viděl, že špatnost člověka na zemi je hojná a že každý sklon myšlenek jeho srdce je po celou dobu jenom špatný.“ .

A Jehova dál řekl Mojžíšovi: Až půjdeš a navrátíš se do Egypta, hleď, abyste skutečně provedli před faraónem všechny zázraky, které jsem ti dal do ruky. A já, já nechám, aby se jeho srdce zatvrdilo; a nepošle lid pryč.“ .

Kněží provozující magii tudíž řekli faraónovi: Je to prst Boží! Ale faraónovo srdce bylo dál zatvrzelé a nenaslouchal jim, právě jak Jehova mluvil.“ .

Ale každý, kdo své srdce nezaměřil, aby bral ohled na Jehovovo slovo, nechal své sluhy a svá hospodářská zvířata na poli.“ .

A Mojžíš pak povolal Becalela a Oholiaba a každého muže moudrého srdce, do jehož srdce Jehova dal moudrost, každého, jehož srdce ho pobízelo k tomu, aby se přiblížil k práci a konal ji.“ .

Pokud jde o zbývající mezi vámi, jistě do jejich srdce vnesu bázlivost v zemích jejich nepřátel; a vskutku je zažene zvuk odvátého listu, a skutečně budou prchat jako na útěku před mečem a padnou, aniž je někdo honil.“ .

Ale já, já jsem pak chodil v odporu vůči nim a musel jsem je přivést do země jejich nepřátel. Snad se v tom čase jejich neobřezané srdce pokoří a oni v tom čase splatí své provinění.“ .

Kdyby si jen to své srdce rozvíjeli, aby se mě bálo a aby vždy dodržovalo všechna má přikázání, aby se vedlo dobře jim a jejich synům na neurčitý čas!“ .

Tento den ti Jehova, tvůj Bůh, přikazuje, abys prováděl tyto předpisy a soudcovská rozhodnutí; a budeš je zachovávat a provádět celým svým srdcem a celou svou duší.“ .

A přece vám Jehova nedal srdce, abyste poznali, a oči, abyste viděli, a uši, abyste slyšeli, až do tohoto dne.“ .

Když jsme to uslyšeli, pak naše srdce začalo tát, a v nikom se už kvůli vám nepozvedl duch, neboť Jehova, váš Bůh, je Bohem nahoře v nebesích a dole na zemi.“ .

A chci jim dát jedno srdce a vložím do nich nového ducha; a jistě z jejich těla odstraním kamenné srdce a dám jim masité srdce, aby chodili v mých vlastních ustanoveních a aby dodržovali má vlastní soudcovská rozhodnutí a aby je skutečně prováděli; a skutečně se budou moci stát mým lidem a sám se budu moci stát jejich Bohem.“ .

Hádanka, kterou nám předložil nebeský Otec krásně odhaluje, kdo je kdo. Proč? Protože ten, kdo hledal u samotného nebeského Otce odpověď, tak ten jí obdržel. Ne hned úplnou, ale vždy dostatečnou. A nyní ten samý bratr mi napsal toto, když si přečetl druhý článek s hádankou:

Igi prajem pekný deň a požehnanie a ochranu od Otca Jehovu prostredníctvom nášho Kráľa Jehošuu, pre teba a Šárku.

Po prečítaní posledného článku som bol poriadne zmätený, až ma z neho rozbolela hlava. Prosil som Otca o porozumenie, lebo sám som úplne neschopný. Ale i v tom prípade, keď neporozumiem, je dôležité, aby sa diala Otcova vôľa.“ .

Dál pak rozebírá, k čemu byl po modlitbě veden. Byl jsem z odpovědi nadšený a ještě více má manželka, naše sestra Šárka. Řekla totiž:

S dychtivostí a s velkým očekáváním jsem čekala na bratrovo vyjádření. On je pro mne takový lakmusový papírek a potvrzením, že je vše podle Otcovy vůle.“ .

A teď si položme otázku: „Co mohl bratr udělat, když jej z hádanky rozbolela hlava?“ . Tělesný člověk by jednal tak, že by nad vším mávl rukou. Ten kdo si není jistý, takový někdo by mi třeba napsal a chtěl odpověď bez toho, aby ji s modlitbou k Otci sám hledal. Proč? Protože nerozumí tomu, jak k nám nebeský Otec promlouvá. Co udělal bratr? Šel si lehnout. Proč? Aby počkal na odpověď samotného Otce. Dostal jí? Ano. Byl veden k tomu, co má udělat.

Když to udělal, protože chápal, že myšlenka nepřišla sama od sebe, vyskočil na něj text, kde je odpověď. A pak jej Otec vedl dál, a spojoval mu Přemysla s Elišou a co můžeme vidět skutečnýma očima. Proč je důležité správně pochopit traktorovou revoluci a co se účastníkům ve svůj čas stane. Jiný bratr mi zavolal a začal mi říkat, kam jej Otec vedl. Jen se ujišťoval, zda to pochopil správně. Nejkrásnější na rozhovorech s bratry bylo to, že mi předložili každý trochu jinou myšlenku, na které se vše dá správně pochopit.

Oba museli Otce prosit a také to oba udělali. Protože se už naučili naslouchat Otcovu tichému hlasu, dovolili oba Otci, aby je myšlenkami vedl a aby jednali podle toho, jak je k odpovědi vede. Protože Vám více s hádankou nemohu pomoci, zkusím to, PROČ MÁME TU HÁDANKU SAMI VYLUŠTIT, zkusím to připodobnit na tomto příkladu:

Každý z nás má zkušenost, když se něco nového učil, že když se mu to podařilo, měl obrovskou radost. To platí i v případě, když něco rozluštil. Na to je potřeba zaměřit pozornost.

Kdo má vedle sebe partnera, může jej k rozlousknutí samozřejmě přizvat. Proč? Protože můžeme prohloubit vzájemnou komunikaci. Hádanky tu byly vždy pro zábavu, ale také pro poučení. Možná mi nebeský Otec časem dovolí vše zveřejnit, ale jakou radost z toho budete mít?

Dnešek je podoben tomu, že se duchovní Titanik už potopil. Mnozí jsou ve vodě, studené vodě. Mají dvě možnosti. První je vše vzdát a utopit se. Druhá je ta, že začneme volat k nebeskému Otci o pomoc, aby nám s tím plaváním pomohl a dovolit mu, aby nás duchovní loď jménem Carpathia zachránila a z vody vytáhla. Ale to není o mně a ani o nikom jiném, ale o každém z nás jednotlivě. Že hádanka lze rozluštit, to dosvědčují ti, kteří už správnou odpověď našli.

Ukažme každý sám nebeskému Otci, že nám záleží na činění Jeho vůle tím, aby PLUH mohl konat svou práci. Sám Pán Jehošua dal k tomu dost pokynů, jak se to stane. Určitě to není ten oblíbený výrok, kterým se plevel rád zaštiťuje, když říká:

Jehošua mu řekl: Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ .

My ostatní víme, co znamenají tato slova:

Žádný, kdo se tlačí dopředu a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha. Kdo v tomto učení zůstává, ten má Otce i Syna.“ .

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Bohem Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ .

Jak někdo bude k Otci přitažen?

A všichni budou vyučováni svrchovaným Panem Jehovou.“ .

Jak chceme být nebeským Otcem vyučeni, když se jej nedotazujeme a neposloucháme to, co nám oznamuje, že je nyní potřeba udělat? Proto stále platí tato slova bratři a sestry:

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ .

Hodně bych se zamyslel nad tím, co se stane, pokud pluh narazí na kámen. I toto porozumění nám může mnohé odhalit. Kéž nás to nepotká. Kéž se v tom duchovním Atlantiku nikdo neutopí.

S Láskou Agape Váš bratr a Pánův skutečně nedokonalý otrok, Igi