Rubrika: Vše

Proč byly tyto stránky vytvořeny? Aby pomohly čtenářům pochopit v jakém čase se nacházíme, najít našeho Stvořitele a vytvořit si s ním osobní vztah bez náboženských dogmat, aby to byl On sám, kdo nás poučí ve jménu Jehošuy Krista.

Své případné otázky a témata, kterým byste chtěli rozumět můžete psát do komentářů, nebo na email. Sdílením článků napomáháte šířit porozumění, pro dnešní dobu.

Redakční email: izbible@seznam.cz
Překlady Bible on-line https://obohu.cz/bible/#

„Z maličkého se stane tisíc a z malého mocný národ. Já, Jehova, to urychlím ve svůj čas.“ (Izaiáš 60:22) „Vždyť kdo pohrdl dnem malých věcí? A jistě se zaradují a uvidí olovnici v Zerubabelově ruce. Těch sedm jsou Jehovovy oči. Toulají se po celé zemi.“ (Zachariáš 4:10)

Jak porozumět těmto dvěma výrokům? Kdy se naplňují? Mohou nám v porozumění pomoci čísla kapitol a veršů? Toto bude cílem rozboru těchto prorockých veršů. Jedno je jisté, nenaplnily se do….

Setkání v Praze 7.4.2023

Dne 7.4.2023 se sešla velká skupina letničního hnutí, aby opět ukázala, kam patří. Nerozumné družičky se chlubí tímto setkáním, proto jsem jim sepsal tento komentář, který vede k zamyšlení, zda….

Chléb z nebe

Písmo svaté označuje chléb z nebe jako životodárný elixír života, který oživuje, nebo drží při životě to, co je smrtelné. Náš nebeský Otec dal v době pustinou putujícího izraelského národa….