Rubrika: Vše

Proč byly tyto stránky vytvořeny? Aby pomohly čtenářům pochopit v jakém čase se nacházíme, najít našeho Stvořitele a vytvořit si s ním osobní vztah bez náboženských dogmat, aby to byl On sám, kdo nás poučí ve jménu Jehošuy Krista.

Své případné otázky a témata, kterým byste chtěli rozumět můžete psát do komentářů, nebo na email. Sdílením článků napomáháte šířit porozumění, pro dnešní dobu.

Redakční email: izbible@seznam.cz
Překlady Bible on-line https://obohu.cz/bible/#

Pokud ve svém hněvu Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh použije svou Autoritu tím, že nechá válkou zahubit velkou část lidstva, svědčí to o něm, že není Bohem Lásky Agape?

Dnes jen krátce, protože mne zaujalo toto vyjádření: „Predstavte si Boha takého mocného, že jediným „dôkazom“ jeho existencie by bola kniha…“ v jedné FB skupině, kde se přispěvatelé rádi trefují….

Dnes, 30.11.2023, měly vlády světa poslední možnost vytáhnout hlavy občanů ze smyčky nikým nevolených lidí, kteří stojí za WHO. Co je to PŘIROZENÉ PRÁVO? Proč všichni, kdo AGENDU WHO prosazují, PROČ BUDOU ZNIČENI A NIKDY JIM NEBUDE ODPUŠTĚNO?

Žijeme v čase, kdy je svět symbolicky rozdělován na OVCE a KOZLY. Ovce buďto přežijí, nebo, pokud se připojí k našim praotcům, pak budou vzkříšeny k životu v den soudu,….

Tak co se nám to děje ve světě? Rychlý průřez proroctvím Ezechiele. Zaměřme se na prvních osm kapitol. (Část druhá – zboření duchovního města jménem Jeruzalém, zboření duchovního chrámu = Jonášovo znamení)

První část zde. Začněme tedy tím, co sám Pán Jehošua oznámil farizeům, když se jej dotazovali a když jej pokoušeli, aby jim dal jasné znamení. Co jim odpověděl? „Potom mu….