Rubrika: Vše

Proč byly tyto stránky vytvořeny? Aby pomohly čtenářům pochopit v jakém čase se nacházíme, najít našeho Stvořitele a vytvořit si s ním osobní vztah bez náboženských dogmat, aby to byl On sám, kdo nás poučí ve jménu Jehošuy Krista.

Své případné otázky a témata, kterým byste chtěli rozumět můžete psát pod články. Sdílením článků napomáháte šířit porozumění, pro dnešní dobu.

Můžete nám psát i na e-maily:
Igor Zemánek: izbible@seznam.cz
Boleslav Křišťál: tyrtai-age@centrum.cz

Jahve, nebo JeHoVaH (Jehova)?

Důležitý odkaz na konci článku. (AKTUALIZACE 21.1.2023) Mnozí, kteří se hlásí ke Kristu, jako svému vzoru a svému Vykupiteli, se nedokážou shodnout na správné výslovnosti jména našeho nebeského Otce i….

Něco pro zasmání

Na to fakt nešlo nereagovat. Protože titulek „Co pohání Putina v jeho mocenských choutkách?“ je to nejzábavnější, co dne 15.12.2022 Novinky.cz přinesly, hned po zprávě o tom, že si polský….

Úvaha nad tím, proč stále prosím: „Sami se dotazujme našeho Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy), toho s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU (BOHA), prostřednictvím jména PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA (Jehošuy) Pomazaného (Mešiah, Krista)

Poslední události mého osobního života mne již nějaký čas vedou k této úvaze, abych jí sepsal. Kéž budou mé myšlenky srozumitelné a správně pochopeny. Nebezpečí, které může někoho přivést ke….

Poděkování za finanční podporu

Chci touto cestou poděkovat za potřebný finanční dar, který dosáhl výše předpokládaných výdajů. Není tedy nyní třeba další dary posílat. Díky také patří nebeskému Otci JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a Panu….