Kapitola 38.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-38-

ČAS KONCE běží už od 28.9.2015!

.

*** drobná změna 02.08.2021 → vizte v článku a na jeho konci

  

Co nám o tom období anděl sděluje? Proč si můžeme být jistí, že v něm skutečně žijeme? To vše musí vysvětlit samotný anděl. Tak se podívejme, co nám říká:

  Ale v době konce se s ním bude trkat král jihu, i bude se na něho král severu řítit s vozy a s jezdci a s mnoha loděmi, a přijde v jeho země a provalí se a přelije se,“ (Daniel 11:40)

   Král Severu je plný síly. Je pomazán za krále, a tak může dojít k poslednímu soupeření. Obamův chazariát rozpoutal v roce 2014 Majdan na Ukrajině. Tím začal popichovat krále Severu. Jejich chazarské plány byly takové, že přenesou do Číny svůj vliv a také, že Irán postaví na nohy, aby mohl ovládnout zfanatizovaný dav přivážených muslimů do Evropy. Nechal nad Ukrajinou sestřelit civilní letadlo s velkým množstvím holandských pasažérů. Místní obyvatelstvo, které jako první objevilo trosky tohoto letadla se velmi podivovalo, jaký zvláštní zápach ta mrtvá těla vydávají. Byla totiž už ve stádiu rozkladu. Toto se chazariátu nepodařilo ututlat. Zmanipulované vyšetřování obvinilo ze sestřelení takzvané ruské separatisty; a tudíž také i Rusko.

   Američané, milovníci práva a pořádku dodnes tak nějak „zapomněli“ předat vyšetřovací komisi své snímky z družic s velmi vysokým rozlišením, aby bylo jasné, kdo byl původcem sestřelení. Cílem bylo rozpoutat prostřednictvím Ukrajiny válku mezi oběma zeměmi a skrze protivládní akce v Rusku svrhnout V.V.Putina. Tyto plány chazarů V.V.Putin ukončil jediným tahem. Dne 28.09.2015 oznámil na půdě OSN, že vstoupí se svou armádou na pozvání prezidenta Sýrie na jeho územícož se stalo ve středu 30.09.2015. To bylo do té doby ovládáno chazarským Islámským státem a rozvráceno občanskou válkou. Tak se naplnilo to, že král Severu vstoupí v země, které Jih ovládal. Další zemí, kterou od té doby vytrhl z rukou chazariátu, je Venezuela. Svůj vliv prosadil král Severu i v Libyi, a největší triumf se mu podařil s Tureckem a Srbskem. Chazariát toužil skrze Ukrajinu ovládat Krym, který historicky už dlouhou dobu ovládalo Rusko. Plán nevyšel, protože podle ústavy Ukrajiny a její smlouvy s Krymskou republikou bylo možné ze svazku Ukrajiny vystoupit, a to po vyhlášení celostátního referenda. Obyvatelstvo se z svobodně rozhodlo z 90% svazek s rozvrácenou Ukrajinou ukončit a vstoupit opětovně do svazku s Ruskem, Chazariát tak prohrává na všech úrovních.

   Rozmístěním ruských vojenských sil, spolu s jejich schopnostmi operovat po celém území světa, tak došlo k naplnění andělových slov. Když někde RF vyšle svá vojska, je to rychlé a efektivní, jakoby se přelila voda.

   Nemůžeme očekávat, že dojde k tak vážnému konfliktu, aby se začalo bojovat s jadernými zbraněmi. To Otec Jehova nedovolí!!! Satan také ví, že může způsobit mnoho škod, zármutku a bolesti, ale že se musí naplnit proroctví. Samozřejmě se snaží tomu vyhnout, proto frau Merkel vytváří čtvrtou říši, ale než Otec dovolí, aby V.V.Putina Satan plně ovládl, dává mu moudrost a porozumění, aby rozuměl tahům chazariátu dopředu. Víc Otec Jehova nepotřebuje. Talmud se opírá o chybný a tělesný výklad Starého zákona, takže zbytek udělá on. Až se již brzy otevřou oči tělesným Židům a pochopí, že klopýtli o úhelný kámen, Jehošuu, a že chrám, který se snaží postavit, už dávno stojí, a že musí začít uvažovat duchovně, sami se postaví proti těm, kterým podléhali. Konečně se splní Pavlova slova o olivovníku a jeho vylomených ratolestech, které budou opět naroubovány, aby měl praotec Jákob (Izrael) také svůj ostatek.

   i přijde v zem okrasy a mnohé země budou dospívat k pádu, a z jeho ruky budou moci vyváznout tyto: Edóm a Móáv a výběr dětí Ammónových.“ (Daniel 11:41)

   Celý čas, jenž obsahují tato proroctví, se má naplnit ve 2.300 dnech. Věříme, že nám Duch odhalil skutečný počátek a tím je vstup RF do syrského konfliktu v období nejvýznačnějšího izraelského svátku. Všechny aspekty proroctví budou postupně naplňovány do 14.01.2022 (toto je informace ke dni vydání této publikace – 23.12.2019). Upřesňující informace přidány v pondělí 02.08.2021, kdy tím skutečným počátkem 2.300 večerů a jiter je pondělí 30.09.2015 a „svaté místo bude jistě uvedeno do svého správného stavudne 16.01.2022 (vizte na konci kapitoly). Konečným cílem je vstup do země okrasy.

   Kde to je? Tím místem je v tělesném ohledu Izrael a v duchovním ohledu ‚Boží Izrael‘, nebo-li ti, co mají podíl na svatbě beránka. Je to skupina 144.000 osob, jenž mají na svých čelech jméno svého Boha a jméno beránka. Dále jsou to ti, jenž reagují na pozvání k účasti na svatbě beránka a nevěsty, a ti nejsou počtem omezeni. Je to obrazný popis. Písmo obě skupiny pojmenovává dvěma způsoby. Ta omezená část je nevěsta nebo též malé stádo. Druhá část jsou jiné ovce nebo také přátelé ženicha a nevěsty. Na tuto svatbu bylo pozváno už mnoho svatebčanů, ale málo který z pozvaných si připravuje vhodný oděv. Co to je? To jsou stanovená měřítka, které takový svatebčan musí splnit. Například nikdo, kdo není milosrdný a nebo je bez Lásky a nelpí na Právu a Spravedlnosti Otce, tam přijít nemůže. Tito lidé vycházejí a opouštějí babylonské domy. Přijímají nekvašený chléb, symbolické tělo Jehošuy a bělí obrazně svá roucha červeným vínem v symbolické krvi beránkově, když usedají společně se svými bratry a sestrami u památné (Pánovy) večeře kdykoliv se sejdou v Kristově jménu. Toto je očišťuje před zrakem Otce a beránka. Tyto dvě skupiny jsou také dva olivovníky, o kterých se mluví v 11. kapitole knihy Zjevení. Více naleznete v dodatku této knihy v dopise „Všem sborům“.

   Velký zástup, jak jsme již uvedli, ten se bude vytvářet až během Velkého soužení. Satan díky falešnému výkladu o velkém zástupu brání mnoha pozvaným, aby těchto měřítek dosáhli. „Vyjděte z něj můj lide!“, je výrok samotného Otce, Jehovy Boha, abyste se mohli zúčastnit této výjimečné události.

   Král Severu tedy nemusí ovládnout vojensky území skutečného Izraele, aby se proroctví naplnilo. Duch nám ale naznačuje, že i toto nastane. Stačí však, aby se mu současný Izrael podvolil a uznal jej svým králem. Do duchovní země okrasy král Severu vstoupí, až když povede bitvu se svatými, jak o tom hovoří Daniel v 8. a 12. kapitole a Zjevení v 11., 13. a 17. kapitole.

   Anděl hovoří o zemích, nad kterými nebude mít Sever takový vliv, jako nad těmi, co neuniknou z jeho ruky. Mluví zde o Moabu, Edomu a části lidu Ammona. Kde je najdeme? Musíme se podívat do starých map, kde tyto národy žili. Byly to národy východně od Izraele a na jejich územích se nachází Jordánsko. Část jejich území zasahuje i do Saudské Arábie. Protože anděl mluví o části Ammona, bude tou zemí Jordánsko. Jak sami můžete pozorovat, mnoho zpráv o této zemi není zveřejňováno, takže i zde se anděl nemýlí. Všude jinde probíhají politické střety s RF a v říjnu 2019 učinil V.V.Putin návštěvní kolečko po ostatních zemích blízkého a středního východu, kde mu byla vzdána velká pocta. To co proběhlo v Saudské Arábii, to se dá rovnou označit za přivítání krále. Chazariát Saudskou Arábii dlouho používal k tomu, aby skrze ni proudily peníze na podporu chazary vytvořených teroristických skupin. Aby král Severu eliminoval jejich zhoubný vliv, prodal této zemi svůj raketový komplex S 400 a nutí Saudy s ním spolupracovat. Rozmístění tohoto vojenského komplexu sebou nese i zřízení velitelského stanoviště pod jeho vedením. Toto se nazývá v biblickém slovníku palácový stan.

   Konflikt má trvat 6 a čtvrt roku a kousek, během závěrečné fáze mají ‚padat země‘. Jak to anděl myslí? Tak, že se budou dostávat pod vliv krále Severu. To skutečně vidíme a analytici toto sami potvrzují. Opět je anděl velmi přesný.

„Bude svou ruku vztahovat i po jiných zemích, aniž bude země Egypta unikat;“ (Daniel 11:42)

   Vidíme něco podobného? Rozhodně ano, král Severu napřáhl svou ruku k mnoha zemím. Opět se podívejme do října 2019. V.V.Putin pozval do Soči všech 54 zemí Afriky, aby jim na tamní konferenci nabídl pomoc proti vlivu chazariátu (západní země plundrující tyto africké země) prostřednictvím Číny. Putin jim nabízí stabilitu a rozvoj, který těmto zemím umožní zachování kulturních zvyklostí, kdy nebudou přicházet o své zdroje působením chazarského korporátu.

   Egypt se také dostal pod vliv RF. Má tam být vytvořena vojenská základna RF a už nyní tam působí vojenští poradci. Egypt se dostal do hledáčku Severu poté, co bylo teroristy zničeno civilní letadlo, které po vzletu spadlo. Turistický příliv občanů RF poklesl na minimum a to Egypt citelně zasáhlo. Situace se až dosud nezlepšila.

   a zavládne poklady zlata a stříbra a všemožnými cennostmi Egypta a v jeho průvodu budou Lubbím a Kuším.“ (Daniel 11:43)

   Zde si musíme připomenout, co říká anděl dříve ve verši 38. Cennostmi jsou zde myšleny zdroje. Sever těmto cennostem vládne, protože jich má na svém území v podzemních nalezištích více než dost. Proč je zde vzpomenut Egypt? Protože Egypt zde není myšlen jako země, ale jako duchovní symbol světa, který je ovládán Satanem. Všechny země touží po jeho pokladech. Mnoho politiků se vyjádřilo, že je nespravedlivé, že Rusko vlastní tyto zdroje. Chazariát je přímo nepříčetný, že se k těmto zdrojům nemůže dostat. Žádná z barevných revolucí, které byly až dosud v Rusku plánovány, nevyšla. Pokud by Putin neměl ochranu shora, už by jej skrze loutky chazariátu rozebrali i s RF na prvočinitele.

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.08.2021 ↓↓↓
Dovětek – upřesňující informace

Dne 28. září 2015 bylo na půdě OSN oznámeno, že Rusko vstupuje na žádost Syrské vlády do vyvolaných konfliktů v Sýrii. Vojska krále Severu vstoupila na území Sýrie dne 30. září 2015 (počátkem týdenního svátku Stánků). Tímto se začalo odpočítávat 2300 večerů a jiter podle Daniela 8:14 a vyvrcholí v polovině ledna 2022, opět během jednoho jednodenního svátku  – podrobnější upozornění zde a další aktuální informace zde.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.08.2021 ↑↑↑

2 thoughts on “Kapitola 38.

Comments are closed.