Kapitola 37.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-37-

Korunovace krále Židů, korunovace papežem

.

   Než se dostaneme k posledním šesti veršům jedenácté kapitoly, tak ještě odbočíme k tomu, co nastalo za oponou. Podle zpráv jednoho německého zpravodajského webu došlo v roce 2013 ke korunovaci V.V.Putina, jenž byl pomazán za krále Židů. To nejenom potvrzuje, že zde o moc soupeří dvě skupiny, které jsme pro zjednodušení pojmenovali chazariát a talmudisté, ale jak si již mnozí novináři všimli, je V.V.Putin velkým přítelem lidí, kteří patří do skupiny Chabad Lubavitch.

  Odpadlá Římsko-katolická církev učinila také svůj díl práce, aby všem bylo zcela zřejmé, kdo je nyní skutečným králem Severu. Sám papež František 10.06.2015 posvětil jakoby korunovací za krále Severu V.V.Putina s tím, že mu věnoval andělskou medaili jako symbol ochrany Říma.

   Tak, a poslední dějství o 2300 večerech a jitrech, jak o nich prorokuje anděl v 8. kapitole Danielovy knihy, může začít!

   Ale v době konce se s ním bude trkat král jihu, i bude se na něho král severu řítit s vozy a s jezdci a s mnoha loděmi, a přijde v jeho země a provalí se a přelije se,“ (Daniel 11:40)

   Už na jaře roku 2015 byli někteří z nás Božím Duchem uváděni k porozumění, že král Severu něco provede. Byla to napjatá doba, kdy se spustila intenzivní migrace osob nejenom z postižených zemí (které platí chazariát skrze neziskový sektor) a dcera Adolfa Hitlera jim otevřela svou náruč, a pozvala je do Evropy. Tito podvedení migranti byli přesvědčováni a stále jsou v přesvědčení, že oni budou vládnout všem zemím, kam je neziskový sektor přemístil.

   Drazí spoluobčané jiných kultur, i vám je určena tato Dobrá zpráva o Království!!! Ve vašich mešitách se učí, že každý správný muslim věří každému slovu, každého pravého proroka!!!! Tak začněte tento příkaz plnit. Vaši učitelé vás učí, že Ježíš (Jehošua) byl, pravým prorokem. To je samozřejmě Pravda. On však neučil to, co učí váš pozdější prorok Mohamed. Takže někdo lže!!! Máte dostatek inteligence na to, abyste to poznali. Stačí, aby jste věděli, co Jehošua řekl, když se jej ptali, komu připadne manželka, kterou mělo sedm bratrů, kteří ji podle nařízení zákona Mojžíše měli za manželku. Byl to zákon o švagrovském manželství. Tehdy jim odpověděl:

   A Jehošua jim řekl: V manželství vstupují a dávají se synové tohoto světa, ti však, kdo byli uznáni za hodné dosáhnout světa onoho a opětovného vstání, vstání zprostřed mrtvých, v manželství ani nevstupují ani se nedávají (nežení)ba ani umřít již nemohou, neboť jsou rovni andělům a jsou Boží synové, jsouce synové opětovného vstání.  (Lukáš 20:34-36)

   Skutečně si myslíte, že na vás v nebi čekají nějaké panny? Nepodvedl vás Satan náhodou?! Nebo si myslíte že neexistuje? Dovezli vás do Evropy a jiných zemí, abyste se tady povraždili s určitou částí místních obyvatel. Jehošua totiž také říká:

   Ježíš mu na to řekl: „Vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo berou do ruky meč, mečem zahynou.  (Matouš 26:52 PNS)

   Podvedli vás, protože vám neřekli, že Mohameda vytvořila odpadlá Římsko-katolická církev, protože podle Písma na vašem území žili skuteční ctitelé Jehošuy!!! Vraťte se k pravé víře vašich praotců! Následujte Krále!

One thought on “Kapitola 37.

Comments are closed.