Kapitola 39.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-39-

Chazariát má plán, a Satan ještě jedno překvapení…

.

   Jak jste mohli zaznamenat ve filmech, různých dokumentech, v článcích novin, hemží se to od 30 let minulého století zprávami o UFO a o mimozemských civilizacích. Mnoho svědků těchto událostí jsou důvěryhodní lidé pocházející z armády a v roce 2019 se uvolnilo informační embargo na armádní zdroje mnoha zemí. Tento fenomén je faktem. Informace jsou uvolňovány, jak chazarskými médii, tak hlavně takzvanou alternativou, napojenou na okultní skupiny. Tyto skupiny se hlásí k bílé magii, ale jak jsme si vysvětlili již dříve, mají nad sebou toho, kdo se proměňuje v anděla světla. Byly rozšířeny informace, že v Mezopotámii byli Annunaki. Kdo jsou? Ti údajně stvořili lidskou rasu. Pokud však budeme zkoumat tento fenomén napříč dějinami, tak zjistíme, že se tyto mimozemské bytosti projevují stále a že se vždy přizpůsobují vzdělanosti obyvatelstva. Jak odhalil jeden z pracovníků NASA, který celý fenomén studoval do detailu, říká, že tyto bytosti jsou ve skutečnosti démoni, kteří se od minulého století vydávají za mimozemšťany. Na YT (YouTube) jsou videa, kde lze vidět rozhovor s několika chycenými mimozemšťany „šediváky“. Když byla jejich těla pitvána, zjistilo se, že tito tvorové byli spíše biostroji, než skutečnými živými bytostmi.

   Jejich chování v zajetí připomíná chování zvířat zahnaných do kouta. Žádný projev inteligence, kterou by takto lapený mimozemšťan měl mít. Annunaki tvrdí, že jsou bytostmi z planety X, tedy Nibiru. Ta se má naší sluneční soustavou prohánět 1x za 3.600 let (podle jedněch osob, které o nich mluví) a jiní tuto periodu posouvají na cca 27,5 tisíce let. Jistý bývalý agent KGB tvrdí, že se Putin snaží s Annunaki bojovat právě v Sýrii. Popisuje jejich možnost okamžitě se přemístit z jednoho místa na druhé. Prý k tomu potřebují teleportační zařízení. Pár těch Annunaki zabili a jejich těla se okamžitě rozpadnou. Zůstane po nich údajně jen protáhlá lebka, které byly objeveny už dříve na americkém kontinentu. Tvarem jsou podobné egyptským vyobrazením. Na nich nalezneme i vrtulník, letadlo, tank a podobné vymoženosti dnešní techniky.

   Další zprávy od těchto lidí říkají, že se za Obamovy administrativy tato stvoření pohybovala ve velkém po Bílém Domě. Na internetu se určité fotografie skutečně objevily. V RF existuje společnost, která se zase chová tak, že dokáže měnit výzor očí z normálních na hadí. Těmto lidem se říká reptiliáni a ti také tvrdí, že jsou odjinud a že chtějí zachránit svět. Svou proměnu očí dávají na odiv.

   Takže se nám tady vyskytují bytosti, které nás mají přesvědčit, že jsou z jiných planet. A to je to Satanovo poslední překvapení, aby všechny odvedl od víry v našeho Otce, Jehovu Boha. Takže Vás všechny prosíme, mějte na paměti, že to jsou projevy Satana a [jeho] démonů, aby vás odvedli od Pravdy. Byli jsme jako lidstvo na tento poslední Satanův podvod minimálně 100 let připravováni. Když budete pátrat sami, tak zjistíte, že tyto bytosti spolupracují i s chazariátem. Co nám totiž říká anděl v posledních dvou verších 11. kapitoly?

   Budou ho však znepokojovat zvěsti od vzcházení (východu) a od severu, takže vyjde ve velikém vzteku k vymycování a v odevzdání uvádění mnohých;“ (Daniel 11:44)

   Krále Severu mají znepokojit zvěsti, doslovně anděl říká: „Vyřčená slova“, která zaznívají od východu a od severu. Kdo je na východ od RF? A kdo je směrem na sever? Jsou to Spojené státy. Anděl naznačuje, že chazariát bude nějakým způsobem vyhrožovat králi Severu. Díky Trumpovi, který bojuje s chazariátem, jenž se jej snaží zbavit a odstavit od kormidla, má tento chazariát stále velkou moc, hlavně kvůli předchůdcům Donalda Trumpa, kteří patřili chazariátu. Pokud je pravda, že Annunaki dokonce Putinovi vyhrožovali, jak tvrdí bývalý agent KGB, může taková výhružka, že se spojí chazariát s Annunaki způsobit, že král Severu bude chtít toto vyhrožování vyřešit. A to jednou provždy. Takže vyjde ve velikém vzteku a celý chazariát odstraní. Mnozí se mu pak odevzdají a on nastoupí jako zachránce světa, a nový mesiáš. Co přesně bude těmi řečmi, tím vyhrožováním? Tak to se brzy dozvíme.

   „A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:45)

   Již nyní vidíme, jak král Severu rozmisťuje své palácové stany (velitelská stanoviště) po celém blízkém a středním východě. Středozemnímu moři se dříve v době Daniela říkalo Velké moře. Matouš 24:7 hovoří, že se doba před příchodem Krista bude vyznačovat občanskými válkami a velkým konfliktem. Finanční krize, která je vytvořena oběma stranami, Talmudem i chazariátem, ožebračí všechny. A tak se stane, že ti, co se nepokloní divokému zvířeti, jenž bude Osmým králem, nedostanou žádnou možnost si něco koupit či něco prodat. Bude to vypadat tak, že zemřou hlady a celkovým nedostatkem.

   Jak ale vysvětluje Zjevení 13. kapitola, je to o vytrvalosti a víře svatých. Ti chápou, co musí udělat. Následovat Jehošuu všude tam, kam je povede. Také znají a ví, že v pustině se Otec Jehova o svůj lid staral 40 let. Oděv se jim neobnosil a denně měli manu.

   Proč Otec připustí, aby takto dopadli? Protože musí prokázat stejnou víru jakou měl Job. Satan totiž tvrdí, že člověk dá za svůj život vše, klidně i prokleje svého Stvořitele. Job dokázal, že to tak není a svatí všem ukáží, že Satan lže. Oni ví, kdo je jejich Otec, Jehova Bůh, a kdo je beránek, který je vykoupil. Otec tedy zařídí vše pro jejich přežití.

   Osmý král, král Severu, bude mít pocit, že je vítězem, ale jeho vládnutí bude vzápětí ukončeno a nebude nikdo, kdo by mu mohl pomoci. Kdy se to stane? Odpověď najdete v dodatku, kde se bude rozebírat 11. kapitola Zjevení.

One thought on “Kapitola 39.

Comments are closed.