Článek, který málem způsobil zničení Aeronetu. Tolik zajímavých emocí jsem nezažil, jako v lednu 2016

Spread the love

Když jsem 30.12.2015 začal připravovat první článek o operaci Golgota, protože v tom čase začal nejenom na AE news vzrůstat nekritický obdiv k Vladimíru Vladimírovoči Putinovi, byl jsem duchem veden k tomu, abych pohled na něj dal do realističtější podoby, vůbec jsem netušil, jak výbušné téma otevřu. Stále mne to zaráží, protože se veřejně o operaci Golgota mluvilo vícekrát.

První článek o této operaci zveřejnil bývalý pracovník KGB generál Michail Ljubimov v časopise Soveršenno sekretno č. 2/1995. On sám ji za krátký čas popřel, že si vše vymyslel. Ke mne se tato informace, že něco jako operace Golgota existuje dostalo asi dva roky před vydáním. Úplně jsem na ni zapomněl, ale v těch dnech jsem se opět dostal při čtení k proroctvím Daniele a ke knize Zjevení. Duch mi ji připomenul a dostal jsem pokyn k tomu, abych nad ní začal přemýšlet ve vztahu ke 13. a 17. kapitole Zjevení. Vše mi začalo do sebe zapadat. Proto jsem nakonec sepsal to, co si nyní připomeneme.

Článek jsem panu VK poslal 3.1.2016, ten jej zveřejnil ve středu 6.1.2016. Asi po dvaceti minutách byl na příkaz lidí, kteří AE news financují stažen. Pod článkem se stačila rozhořet neuvěřitelná diskuze, kde za těch 20 minut si článek přečetly tisíce lidí. Mnozí, kdo si chtěli článek přečíst, se už k němu nedostali. Byla to první cenzura, kterou jsem zaznamenal a ne poslední, ta se pak u mne odehrávala mazáním diskuzních příspěvků. Nátlak byl tak velký, že panu VK nezbylo, než článek opět zveřejnit v pátek 8. ledna 2016. Jak je vidět z úvodní fotky, je stále v archivu spolu s ostatními třemi články – viz zde. Pan VK upravil název článku podle sebe. Já jej mám v archivu pod tímto názvem:

Operace Golgota: Demontáž SSSR nebyla cestou likvidace socialismu, ale jeho posílení a znovuzrození skrze utrpení, chaos a proces poznání pravdy o kapitalismu! (dnes korporátního fašismu)

Vážený čtenář promine, ale dovoluji si předložit určitou úvahu o budoucím  možném vývoji, nebezpečích, které si možná neuvědomujeme, protože kouřová clona je tak hustá, že vlastně nevidíme, o co se tu hraje. Má analýza vychází z poznání, které jsem načerpal díky studiu Bible, kterou považuji za nejlepší zbraň, kompas, pro dnešní dobu, abychom byli plně vyzbrojeni, pro každé dobré dílo.

Původní záměr dalšího článku byl totiž takový, shromáždit všechny možné důkazy dnešní archeologie, aby čtenáři pochopili, že Bible byla sepsána pod inspirací Zdroje života. To, že došlo k jejímu zneužití a překrucování, není vina autora, ale skutečného GP, aby nás zavedl na scestí, abychom nepochopili. Rozhodl jsem se předložit lepší důkaz skutečné inspirace a nadčasovosti než je rýpání se v hlíně. Bible je totiž živou knihou, proto je její obsah i dnes velmi aktuální. Ukazuje nám totiž, co se brzy stane. Bude tedy velice záležet na každém z nás, na čí straně budeme v den skutečného rozhodnutí.

Patříte-li k nekritickým obdivovatelům Vladímíra Putina, neměli byste v čtení pokračovat!

V roce 1983 Jurij Andropov, šéf tehdejší KGB, spolu s se svými nejbližšími spolupracovníky, vypracovali tajnou akci, dali ji jméno „Golgota“ . Jejím cílem bylo přesvědčit obyvatele tehdejšího Sovětského svazu, že myšlenka socialismu a následně komunistické společnosti, je tou jedinou správnou cestou pro celé lidstvo. Celá akce, její průběh, byla naplánována na 30 let.

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↓↓↓

Zničení Sovětského svazu nastalo 25.12.1991 a jeho vzkříšení a opětovné budování nastalo krátce po Putinově vystoupení ke státní Dumě 20.4.2021, kde oznámil finanční rezervy, které byly pro toto znovu vzkříšení připraveny. Samozřejmě nemůžeme počítat s tím, že konkrétní slovo socialismus, nebo operace Golgota v projevu zazněly. Duch mne vedl ještě před tímto proslovem k tomu, že to bude skutečně o této obnově. Já jsem to pochopil tak, že jako král Severu vyjde, protože v těch dnech tu probíhala operace Vrbětice a Skripal. Bylo vysláno mnoho symboliky. Odvolání 18 diplomatů ruské federace, což je odkaz na Adolfa Hitlera, jeho prvních písmen A a H v abecedě. Tato symbolika vznikla v Německu po druhé světové válce, kdy se nesmělo toto jméno vyslovovat.

Dokončení vzkříšení pak bylo dokončeno přesně po 30-ti letech podpisem příslušných dokumentů 25.12.2021 V.V.Putinem. Nejsou oficiálně prezentovány, ale vím mimo Otcova ducha i z blízkých zdrojů Kremlu, že toto skutečně nastalo. Opět nikdo nečekejte, že se v příslušných dokumentech objevuje slovo socialismus, To je zprofanované slovo.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↑↑↑

V první etapě mělo dojít k usmrcení socialismu, uvrhnout veškeré socialistické obyvatelstvo do víru toho nejtvrdšího kapitalismu 19. století. Lidé zdejšího regionu byli totiž tak okouzleni plnými výlohami západních zemí, stylem života, který byl založen jen a jen na uspokojování tělesných potřeb, že si nebyli ochotni vážit hodnot, které jim socialismus poskytoval.

Druhou fází mělo být poskytnutí určitého světla a přeformátování myšlení, aby lidé začali opět toužit po sociální rovnosti, kdy zavedení socialismu s lidskou tváří již nemělo proběhnout formou revoluce, ale uvědoměním si, že každý člověk má právo na určitý standart.

Třetí fází měla býti obnova socialistické společnosti, její vzkříšení. Proto název Golgota. Mnozí čtenáři dnes asi netuší co se na Golgotě stalo. V roce 33 n.l. byl na tomto místě popraven Ježíš (správně hebrejsky Jehošua) Kristus, ten byl během třetího dne vzkříšen k životu.

Součástí KGB byl institut vzdělávání, kde byla přednášena koncepce řízení sociálních super systémů, které připravoval vnitřní prediktor SSSR, aby vychoval potřebné kádry k realizaci své koncepce. Krom Michaila Gorbačova, hrobníka socialismu, byl členem KGB také tehdy mladý muž, Vladimír Putin, za jehož vlády bude socialismus opět vzkříšen. Zde [2] si prosím pořádně všimněte co pan Pjakin říká od 51:13 až dokonce.

Abychom správně chápali souvislosti s biblickým proroctvím, musíme si jedno z nich připomenout. Ve Zjevení 16. kapitole 12 a 14 verši čteme: 

A šestý vylil svou misku na velkou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. A viděl jsem tři  nečisté výroky, které vypadaly jako žáby, vycházet z tlamy  draka a z tlamy divokého zvířete a z úst falešného proroka. Jsou to ve skutečnosti výroky inspirované démony a provádějí  znamení a vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k válce velikého dne Boha Všemohoucího.

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↓↓↓

Zde jsem plně nerozuměl, protože jsem se zaměřil na kapitolu 16. Zjevení a ne jen na kapitoly 13. a 17., kam mne Duch vedl. Dnes vím, že to bylo tělesné porozumění, protože jsem se dostal k fotkám skutečné řeky Eufrat, jenž už nějakou dobu vysychala.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↑↑↑

Než přistoupím k výkladu, musím objasnit význam Božího království. Po celou dobu své služby, Ježíš (Jehošua) Kristus stále hovořil o Božím království, jenž má zajistit lidstvu možnost vrátit se k Bohu a získat zpět ztracenou dokonalost. Pokřivená vysvětlení lidem říkají, že je toto Království umístěno do srdce člověka a podobné bláboly.

Království bylo až do dnešního dne vždy určitým vládním systémem, kde výkonná moc je vložena do rukou vlády, která je zaštítěna svým králem (královnou). Každá vláda má svůj program. Jaký vládní program má Boží království? Rovnost člověka, bezpečnost, konec válek, bezpeněžní systém, sociální jistoty (vlastní bydlení, zdravá strava pro všechny), odstranění nemocí, věčný život, práci pro všechny, po 1000 letech předání vlády Stvořiteli (JeHoVaH Bohu).

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↓↓↓

Zde je malá nepřesnost, která vycházela ze lživého učení, že lidé pod Božím královstvím nebudou umírat. To není pravda. Skutečný věčný život nastane až po vzkříšení k soudu. Vše mi bylo objasněno v někdy v květnu 2018. Ti, kdo toto učí, že se umírat nebude učinili smlouvu se šeolem. Čteme to v Izaiášovi 28. kapitole.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↑↑↑

Čeho má dosáhnout socialismus? Rovnost člověka,  bezpečnost, konec válek, bezpeněžní systém, sociální jistoty, prodloužení života, snížení nemocnosti na minimum, práci pro všechny, přechod ke komunismu. Na první pohled jsou si oba programy velmi podobné. Aby vláda mohla svůj záměr uskutečnit, musí její ideu podporovat každý člověk ve společnosti. Za prvním programem stojí Stvořitel, za druhým GP (pomlouvač, odpůrce) (Satan), více můj předchozí článek. Ti kdo nebudou souhlasit, budou muset býti eliminováni.

Demontáž socialistického bloku v Evropě byla započata na setkání mezi Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem v Reykjaviku na Islandu v roce 1986. Reagan netušil, že Sověti chtějí socialismus v SSSR zlikvidovat sami od sebe a hledají k tomu jen zástupný důvod, kterým by demontáž omluvili před vlastními občany v SSSR…

Nyní se podívejme co nám sděluje biblický text. Tím, že USA zosnovali útok na Irák, kudy protéká řeka Eufrat, ta v minulosti zajišťovala prosperitu oblasti, tuto oblast prosperity vysušily, tak byla připravena cesta pro krále od východu slunce. Kdo, pro potřeby GP (Satana) nahrazuje vedoucí úlohu řízení světa, která byla dána Velké Británii a USA? Je to Čína, druhým králem je Rusko. Oba státy jsou na východ.

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↓↓↓

Dnes můžeme vidět, že koalice Číny a Ruska se naplnila. Čína začala 28.02.2023 výběrově mobilizovat a mohou povolat až 30 milionů vojáků. Opět naplnění mé předpovědi, která se potvrdila. Není to má moudrost.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↑↑↑

V další části je zmínka o třech inspirovaných výrocích, které jsou jako žáby. Co dělá žába? Stále kváká to samé a pokud jí posloucháte dlouho, začne to lézt na nervy. Co tedy můžeme od dob  napadení Iráku slyšet dokola. Terorismus, první výrok, který má vzbudit pocit ohrožení. V jakém prostoru má být celý proces řešen? Blízký východ. Jak jsem uvedl ve svém pojednání o Králi Severu a Jihu, kde bude jejich konflikt završen? Blízký východ. A čím má vyvrcholit? Armageddonem.

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↓↓↓

Zde se projevuje mé nedostatečné porozumění. Ač jsem už tenkrát věděl, že musí přijít Čínská rýmička, což je agenda Covid 19, v pozdějších článcích, které odstranil esoterik Jan Suene, jsem o ní psal, ale netušil jsem, jak moc se má projevit a že to bude naplnění Zjevení 13:16-18.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↑↑↑

Dnes můžeme vidět, jak se vytvářejí různé koalice, které mají problém terorismu v dané oblasti vyřešit, je to proto, aby se shromáždily k válce velikého dne Boha Všemohoucího.

Druhým výrokem je všudy přítomná zmínka o instalaci NWO. Kdy se tyto informace začaly šířit? Po pádu dvojčat, těsně před pádem Iráku. K čemu to vede? Lidé začínají toužit po něčem spravedlivějším, než je právě NWO.

Třetí výrok, něco lepšího, Vladimír Putin, zachránce společnosti, nabídka socialismu s lidskou tváří, teď tomu, ale budeme říkat člověčenství.

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↓↓↓

Třetím výrokem se stal Covid 19, smrtelná „nemoc“. Protože je 16. kapitola a její verše, které se snažím vysvětlit v době neporozumění, součástí 4 až 7 bědy, misky hněvu, budou znít nové tři výroky. Ty budou proti Velkému zástupu, aby byl odstraněn.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↑↑↑

Další důležitou informací, která nám byla předána, je, kdo tyto výroky pronáší, odhalení koho máme spojovat s drakem, divokým zvířetem a falešným prorokem, mnohé odhalí. Drak je v Bibli spojován se Satanem, je také GP. Zjevení 13. kapitola v 11 verši odhaluje, kdo je tím divokým zvířetem. Tváří se jako beránek („nejspravedlivější uspořádání na světě“ ), ale mluví jako drak (naplňuje vůli GP, rozpoutává pronásledování, instaluje obraz divokého zvířete, OSN). Má dva rohy. Roh naznačuje zemi, či království. Musí to být tedy dvě země, které nějak tvoří jeden celek. Od roku 1915 tu máme takové uspořádání. Je jím Anglo-americká světová velmoc.

Nyní se dostáváme k identifikaci falešného proroka. Po celou dobu dějin byl tento prorok největším tajemstvím. Byl již spojován s mnoha osobnostmi. Jen namátkou vzpomenu Adolfa Hitlera, posledního papeže, nebo jím má být Barack Obama. Ale pozor, jediná osobnost, která byla na scéně známá v době pádu Iráku, byl Vladimír Putin. Ten je totiž tou falešnou nadějí pro vyřešení všech problémů lidstva. Prorok totiž musí předkládat přitažlivou ideu, která bude schopna konkurovat Božímu projektu, Božímu království. Kdo tyto výroky inspiruje? Písmo říká jasně, démoni. Podle Daniela, mají démoni důležitou roli, při formování politiky (myšlenek) různých národů, jejich elit. Srovnej Daniela 10. kapitolu 12 a 13 verš.

Nyní se podívejme na jiné místo Zjevení, je to 13. kapitola 16 až 18 verš. Je zde popisováno, jak jsou osoby označovány symbolem tří šestek. Proč? Rok 2016 je z numerologického hlediska, rokem ďábla. I to je hodně důležitá informace. Divoké zvíře již zajistilo obrazu (OSN), takovou autoritu, že globální politika bude stále častěji formulována právě touto organizací. Všechny národy se budou muset podřídit. Podřízenost na sebe bere označení čísla. Protože je důležité, aby v mysli lidstva zvítězila doktrína falešného proroka, proto bude možno pozorovat, jak OSN bude tlačit ostatní státy, aby následovali politiku Ruska.

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↓↓↓

Zde je naplnění v agendě WHO, která je součástí OSN. Až proběhne válka, bude i ta podpora Ruska v OSN obrovská. Vladimír Putim údajně oznámil nedávno propuštěnému muži z vězení v USA, Viktor But, že Putin plánuje odchod z funkce prezidenta RF a chce postoupit do vyšší funkce. Zde mne napadá jediná instituce, tou je generální tajemník OSN.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↑↑↑

Po pádu Eura a Dolaru bude obchodu vládnout BRICS, kde vůdčí silou bude opět Rusko. Politika sankcí, které bude OSN a BRICS uvalovat, povede nejspíš k tomu, aby země přešly k bezpeněžnímu systému obchodu. Proto budou lidé s otevřenou náručí přijímat označení na svá čela, či ramena. Teď teprve začíná dávat smysl, proč hnutí CAJGAJST (pozn. šéfredaktora VK: Název bych raději ponechal v původním německém tvaru “ZEITGEIST”, což v překladu znamená “Duch času”) podporuje čím dál více osobností, kteří vlastní obrovské finanční prostředky.

↓↓↓ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↓↓↓

Protože není ještě celý proces u konce a dnešní agenda OSN je ovládána králem Jihu, nedochází k těmto sankcím. Sankce jsou nyní prosazovány USA a jejich satelity, ale jsou z mezinárodního hlediska nezákonné. Úloha BRICS se plně uskutečňuje. Byl leden a rok 2016, kdy vše bylo ohledně BRICS teprve na začátku. Opět mne Duch vedl správně.

↑↑↑ DOPLNĚNO 02.03.2023 ↑↑↑

A jaké nebezpečí tento vývoj přináší? Putinův projekt je konkurenční doktrínou, která má dát lidstvu zapomenout na Boha a jeho Boží království. Každý člověk, který tuto náhražku přijme, se stane odpůrcem Boha. Všichni máme svobodnou vůli, a proto se musíme rozhodnout sami za sebe.

-Igor Zemánek-

.

Poznámka autora: Dnes, to je 14.8. v roce 2020, jsou tajemství, která při vzniku článku 30.12.2015 ještě nebyla plně a správně pochopena, ale jen ukazovala na plán, který byl připraven. Tato tajemství jsou vysvětlena a k nalezení v knize DANIEL – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny.

Pokud vidíme, že jsem byl veden k sepsání prognózy Božím duchem, pak čest a slávu vzdejme nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu ve jménu Krále, Jehošuy Krista. Sami se dotazujme nebeského Otce, zda to tak bylo. Jsem jen člověk, který touží činit Jeho vůli. Jak mnozí už ví, vše dopadne pro lidstvo dobře. Odstraněni budou na vždy jen ničemní, kteří ničí zemi, stejně, jako ji ničí svou špinavostí démoni a Satan.

Abychom obdrželi Otcovu moudrost musíme o ni prosit. S tím souvisí věřit plně Panu Jehošuovi, každému jeho výroku. Ty si připomeneme v dalším článku.

Pokoj a Lásku Agape nám všem v tomto Čase Konce.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

One thought on “Článek, který málem způsobil zničení Aeronetu. Tolik zajímavých emocí jsem nezažil, jako v lednu 2016

  1. Já to jen doplním…

    Byli jsme Otcovým duchem vedeni tak, abychom vydali v pondělí 23. prosince 2019 publikaci Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny 3 lunární měsíce předtím, než padl Velký Babylón, protože byla vyhlášena Covid AGENDA spolu se stanným právem a začalo „velké soužení, jaké již nikdy nebylo a nebude“ (slovy Krista Jehošuy v Písmu z jedné strany oboustranně popsaného svitku, kterým je Zjevení) – viz odkaz a vygradovalo na podzim 2020, kdy jsem se o tom rozepsal v příspěvku z pondělí 14. března 2022 zde pod článkem, který byl vydán o dva dny dříve Velké Soužení v Čase Konce – II..

    V době vydání publikace jsme byli od 30. září 2015 již více než 4. rokem hluboko v Čase Konce, jehož součástí je právě to Velké soužení, které běží skutečně od podzimu 2020, a proto „A od času, kdy byl odstraněn stálý rys a byla umístěna ohavnost, která působí zpustošení, bude tisíc dvě stě devadesát dní. Šťastný je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěje k tisíci třem stům třiceti pěti dnům!“ – Daniel 12:11-12.

    Dne 16.01.2022 se naplnilo proroctví ohledně 2300 dní večerů a jiter s ohledem na „…buď posvěceno Tvé jméno, jako v nebi, tak i na zemi“, kdy mezitím pokračuje Velké soužení…

    Nyní se nacházíme hluboko v Čase Konce – v 7. roce a druhém dni 6. měsíce ↔ počítáno od 30.9.2015.

Comments are closed.