Něco k zamyšlení, pro ty kdo porozuměli číslům

Spread the love

Než se budu věnovat opět mléku a přechodu na tužší duchovní stravu, rád bych ukázal něco, co jsem dnes uviděl, jak plyne čas. Nepředkládám žádný výklad, ale jen zamyšlení. Proč? Protože jsem si uvědomil, proč je vše o 42 měsících. A na podzim 2020 působila velmi intenzivně kampaň na to, abychom si do těla nechali vstříknout genetickou úpravu, jinak nebudeme nakupovat a ani prodávat.

Máme tu dva kalendáře. Světský a biblický, oba jsou číselnou informací o času. Ten biblický, kdy se mění letopočet je pohyblivý a začíná 1. tišri. Tento den začíná západem slunce a pokračuje následným dnem. Podívejme se tedy, co se zřejmě odehrává 42 měsíců poté, kdy intenzivně působí nátlak na označení 6.6.6. . Číselná informace by se mohla také spočítat. 2+4=6, nebo 2×4=8.

18/19.9.2020 1. tišri 5968 rok od stvoření Adama
6/7.10.2021 1. tišri 5969 rok od stvoření Adama
25/26.9.2022 1. tišri 5970 rok od stvoření Adama
15/16.9.2023 1. tišri 5971 rok od stvoření Adama
21/22.4.2024 14. nisana 5972 rok od stvoření Adama

Když budeme uvažovat, že je to těch 42 měsíců. Nyní si uspořádejme dny k dnům, měsíce k měsícům, roky k rokům. Začněme roky.

Jak to můžeme číst? Čas dokonalého (7) obrácení člověka (9), z nedokonalého člověka (6). Je možné tomu věřit (2). Ukončení (8) nedokonalosti člověka (6). Je možné tomu věřit, že to bude intenzivní proces (24). V tom čase se vše ukončí, protože je na tom něco jako pečeť (3×8) a v pravdě se to dotkne celé Boží duchovní rodiny (2×12).

Teď měsíce: 9+10+9+9+4=41 4+1=5 4×1=4

podle dnů

.

Vidím tu zprávu, že dvakrát se tu potvrzuje (3) dokonalost a úplnost pro lidstvo (1+6=7 a 1+9=10) a že bude rozděleno (4+1=5). Ale také, že je to o intenzivním procesu (4×1=4) o obráceném člověku (1×9) a také o tom nedokonalém pod číslem (6).

Pro mne je to velmi zajímavé. Nic netvrdím. Víme kde se máme dotazovat, zda je v tom ukrytá moudrost. Kéž je vše ke slávě Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha a Jeho Syna, Pána Jehošuy Krista.

Pokoj všem.

Bratr Igi.