Co je a co není AGAPE? Co toto slovo skutečně znamená a zda existuje způsob, jak ji naplnit v našem životě.

Spread the love

.

Bohové – JeHoVa-h a Jehošua

.

Proč jsem se rozhodl pro toto téma? Asi sami vidíte, že svět kolem nás není vždy příjemným místem, protože se z něj vytrácí Láska. Řečtina je nádherný jazyk, kde je slovo LÁSKA, používáno čtyřmi slovy, kdy každé nese jinou informaci. Tou největší LÁSKOU je v řečtině AGAPE.

Co AGAPE není?

Není to druh lásky, kterou si mezi sebou projevují milenci, není to ani láska v rodině a není to ani láska, kterou máme ke svým přátelům. Toto je důležité pochopit.

Co AGAPE je?

Definice zní: „Je to LÁSKA založená na zásadách.“. Někdo taky říká, že je to LÁSKA ROZUMU, tedy MOUDROSTI. To mnozí nechápou, protože v češtině vnímají lásku, jako pocit, či emoci, stav, který je v blízkosti milované osoby cítit vnitřním pocitem štěstí, obav, ale i pocitem potřeby vlastnit toho a zároveň patřit tomu, koho milujeme. Takový člověk je všechno, hlavně ne, rozumný.

Co je to zásada?

Je to vyšší morální zákon, než je definováno co smíme a co ne v samotném psaném zákoně. Je to vyšší PRINCIP. ČLOVĚK BUĎ ZÁSADY MÁ, NEBO JE NEMÁ. V druhém případě bude hledat způsoby, jak obcházet i psané zákony, aby měl z tohoto jednání osobní prospěch. Nebo prosadí takové zákony, toto dělají lobisté, kdy jen on sám, nebo vybraná skupina osob na tom profituje.

Dnes to vidíme denně, když pozorujeme nouzový stav. Vláda pro určitou vybranou skupinu, pro korporace, zajišťuje likvidaci konkurence, malého a středního podnikání. Lidem to prezentuje jako boj s pandemií. Tito lidé nemají zásady, protože jim někde v cizině roste finanční konto z podílů na zisku nadnárodních korporací. Lidem se říká, že oni je milují a dělají vše pro jejich zdraví a životy.

Proč to takto uvádím?

Protože si musíme vysvětlit, o jaké AGAPE je řeč. AGAPE je úzce spojena s Právem a Spravedlností. Právo i Spravedlnost mohou být příliš tvrdá ustanovení, proto je AGAPE spojena s MILOSRDENSTVÍM a NEZASLOUŽENOU LASKAVOSTÍ.

Písmo říká: „Stvořitel nebe a Země je AGAPE (Láska)„. (1. Janův dopis 4:8) Ti, kdo AGAPE nerozumí, říkají, že to není pravda. Často se odvolávají na určité biblické pasáže a činí z něj krutého vládce. Proč? Protože sami rozumí jen pocitové lásce. Říkají také, že Stvořitel je jiný v hebrejských textech Písma a jiný v řeckých textech Písma.

Pojďme si nejprve ukázat, jak se AGAPE projevuje v praxi.

Sami jsme to mnohokráte učinili, ale neuvědomili jsme si, že projevujeme AGAPE. Ti co mají vlastní děti a jsou milujícími rodiči, chtějí, aby z jejich dětí vyrostly slušní lidé.

Nefunguje to tak, že dítěti řekneme: „Toto a toto je špatné.„. A dítě nás poslechne, protože nás miluje. Svým dětem musíme vštěpovat dobré návyky. Je to podobné, jako když chceme nějaký ovocný strom naroubovat, musíme mu ten roub nasadit silou tak, abychom jej zároveň nepoškodili. Takže dítěti řekneme na přiklad: „Krást se nemá, protože si bereme něco, co nám nikdo nedal a co nám nepatří. Takové jednání způsobuje u majitele věci bolest.„. Děti si hrají a zatouží po hračce svého kamaráda. Najednou zjistíme, že má u sebe hračku, která mu nepatří. Tak se zeptáme, zda mu ji kamarád půjčil, nebo dal. Dítě odpoví, že se mu líbila ta hračka a nechalo si ji. Tak mu domluvíme a řekneme mu, že ji má vrátit, že se to nedělá. Po čase se situace zopakuje. Tehdy už dítě ví, že to nebylo v pořádku a naše reakce už není tak klidná, jako poprvé. Často pak řekneme: „Ještě jednou to uděláš a dostaneš na zadek.„.

A jak víme, ani toto nezabere a opět se stane, že si něco od kamaráda přivlastní. Tehdy už přijde na fyzický trest. Pro dítě je to zapamatovatelná zkušenost, takže se mu vštípí do mysli. Pochopí, že trest byl Spravedlivý, ale také si uvědomí, že se narušil náš vztah. Chvíli se chováme odtažitě. Po čase sami přijdeme a projevíme pro tu chvíli milosrdenství a odpustíme svým dětem tuto lumpárnu. Proč? Protože je milujeme a netoužíme být směrem k nim odtažití.

Co platí pro takovou výchovu? Že dítě musíme nejprve poučit proč není takové chování dobré. Často přitom říkáme: „Samo nechceš přece, aby ti někdo vzal tvou vlastní hračku bez dovolení?„. Takže dítěti vštěpujeme ZÁSADU: „Jednej tak, jak si přeješ, aby bylo jednáno s tebou.“. Kde toto nacházíme? Je to druhý zákon Lásky AGAPE, který pronesl samotný Jehošua Kristus v Písmu, když se jej ptali, který zákon je nevětší.

V AGAPE je vždy dopředu jasné, jaké Právo a Spravedlnost se narušuje neuposlechnutím konkrétní ZÁSADY. Chci-li zůstat v AGAPE, neporuším práva a svobody někoho jiného.

Medo-Persie, příklad, jak by se mělo tvořit Právo.

Z dějin víme a také z vlastní zkušenosti dnešních politiků a jiných mocenských složek, že zákony platí jen pro ty dole. Bylo to tak vždy? Ne! V Medo-Persii bylo neměnnou zásadou, že samotný král nemohl porušit a zrušit svůj vlastní zákon, který sám vydal, i kdyby to mělo stát život jeho samotného, nebo jeho královské manželky! Tato zásada zajišťovala, že musel král jednat rozvážně, když sám něco nařizoval. Představte si, jak by se rychle vylidňovali parlamenty a vlády, kdyby se uplatňovaly zásady králů Médie a Persie.

Samotný Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh takto jedná!

Nebeský Otec stanovil několik zásad, které On sám nikdy neporuší a nedovolí, aby je porušovalo jeho stvoření bez toho, aby znalo trest, který je za toto porušení nutné podstoupit. Proč je takto důsledný? Protože jinak by se vše ocitlo v anarchii. Svými zásadami chrání ostatní před ničemným jednáním jednotlivců.

Řeknete si, to není pravda, vždyť je všude kolem nás ničemnost a zlo. To je Pravda. Nyní si uveďme opět příklad ze Života.

Naše děti rostou a doba masírování zadních částí těla už ztrácí výchovný účinek. Děti jsou v pubertě a dosahují zákonné zletilosti. Přesto víte, že není jejich jednání vždy ok. Co uděláte? Domluvíte jim jednou, dvakrát a nakonec jim řeknete: „Nechceš dodržovat to, co je zásadní, běž si vlastní cestou a samo poznáš, že jsi se mýlilo.„.

Uplyne čas a dítě přijde domů a řekne:“ Tati, mami, proč jste mi nedali raději pár facek a nedovolili mi udělat to a to.“. Začnete jej řezat? Ne. Vyhodíte jej? Ne. Řeknete mu: „Tak co se stalo?„. Dítko se pokoří a přizná se k problému, které samo není schopno zvládnout. Tehdy mu řeknete: „Vidíš, kdyby jsi jen poslechlo naše rady, tak příště už buď chytřejší a nechej si poradit.„. Sami mu pak nabídnete pomoc, ale jen takovou, aby si po nějaký čas neslo následky. Proč? Protože potřebujeme, aby si vštípilo do mysli svou chybu.

Opět jednáme tak, že varujeme před důsledky špatného jednání a vyžadujeme, aby se zásady pro společné soužití dodržovaly. Je to doufám srozumitelné. O co nám jde? Aby děti jednali spravedlivě.

AGAPE uplatníme ve chvíli, kdy vidíme skutečnou lítost a tehdy vhodným způsobem nezaslouženě dítěti pomůžeme. Proč? Protože jej milujeme.

Takže jak jedná nebeský Otec? Stanoví jasné zásady, které On sám nikdy neporuší. Které zásady to jsou:

Každá živá bytost, která má věčný život v sobě, musí být před svým špatným jednáním poučena a znát trest, když se jej dopustí!

Adam a Eva byli jasně poučeni co se stane, když budou krást. Bylo jim řečeno:“ Ztratíte svůj život. Zemřete!„. Zemřeli? Ano. Co předali v genech svým potomkům? Smrt, neboli umírání.

Každý kdo se míjí cíle (hřeší) umírá, protože mzda za hřích je smrt!

Co je cílem STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, JeHoVaH Boha? Harmonická, AGAPE prostoupená společnost duchovních i lidských bytostí, které žijí věčně, protože to jsou jeho děti, a které chápou, že nemohou činit to, co sami nechtějí, aby bylo činěno jim. Proto nebudou zabíjet, aby sami nepřišli o dar věčného života.

Další zásadou je, že každá ztráta musí být nahrazena stejnou ztrátou. Zákon: „Oko za oko, zub za zub, věčný život za věčný život.“

Adam s Evou ztratili věčný život, musel přijít někdo, kdo se vzdá svého věčného života ve prospěch jejich a jejich potomků! Proč i jejich? Protože Eva byla dokonale podvedena. Nebyla schopna prokouknout Satanovu lstivost. Adam byl dokonale podveden tím, že viděl Evu živou, poté co kradla, tak uvěřil tomu, co Satan tvrdil, že nezemřou, ale budou jako Bůh.
Kdo zajistil, že se lidem vrací naděje žít věčně?

V tom se ukázala Boží láska (AGAPE) k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.– 1. Janův 4:9

Byl to Jehošua Kristus, který sestoupil z nebe a byl jeho věčný život skrze Božího Ducha přenesen do lůna panny, jménem Marie. Ač byl jako člověk podroben mnoha Satanovým zkouškám, nikdy se neminul cíle, nezhřešil. Svou dobrovolnou smrtí na stauru (dřevě) vyvrátil Satanovo tvrzení, že člověk dá za zachování života vše a že se Satanovi raději ukloní, než by svůj život ztratil!

Další zásada: Každý živý tvor má právo na SPRAVEDLIVÝ PROCES. Má právo předkládat takové důkazy, aby prokázal, že je v právu. Vše, co se během tohoto soudního procesu prokáže jako lež, se stává jednou provždy právním precedensem, který už nebude znovu možno zpochybnit!

Proto bylo Satanovi dovoleno, aby svedl Evu a Adama. Aby se jednou provždy a na věky prokázalo, že nebeský Otec, JeHoVaH Bůh sám nejedná ničemně, ale v souladu se svým Svatým jménem, jenž znamená: Působí, aby se stalo! Jedná vždy ve prospěch svých dětí, kterým zajistí věčný život, jak v nebi tak na Zemi. Že způsobí díky svým zásadám, aby se prokázalo nade vší pochybnost, že je v něm AGAPE, Láska založená na zásadách, které se nemění a ani On sám ji k vůli sobě nezmění.

Další zásada. Nikdy nebeský Otec nepoužije jako důkaz Satanovy vzpoury někoho, kdo nebyl přítomen v den vzniku právního sporu a vystačí si s již stvořenými bytostmi, aby dokázal, že je Satan lhář, zabiják a otec lži.

Toto je potřeba pochopit, že Jehošua musel být v nebi už před tím, než začal Satan zlobit a vychloubat se, že je chytřejší než jeho Tvůrce.

Další zásada. Každá živá inteligentní bytost má právo jednat podle svobodné vůle a nese za takové jednání plnou osobní zodpovědnost.

Další. Jednou předaný věčný život pro potřeby lidí, nepoužije pro vzkříšení Jehošuy, svého Syna, ale dá mu své dědictví, nesmrtelnost.

Díky tomuto daru se stal Jehošua co do života, roven svému Otci a kdyby udělal cokoli, nemůže být usmrcen. On by to však neučinil, protože Otce, na rozdíl od Satana a jeho kamarádů, skutečně miluje a tak mu dále zůstává plně podřízen, protože miluje Otcovu AGAPE.

Položte si prosím otázku, vy jenž si myslíte, že patříte ke Kristově nevěstě: „Také milujete tak Otcovu AGAPE jako Jehošua, že vám může být dána NESMRTELNOST?„. JE TO TOTIŽ DĚDIČNÝ PODÍL I PRO NEVĚSTU. Nebylo by moudřejší počkat na rozhodnutí samotného nebeského Otce, zda vám dovolí se Kristovou nevěstou stát?

Poslední zásadou, ke které mne Duch vede, je, že nebeský Otec, JeHoVaH Bůh způsobí, aby se stalo, ŽE MILOSRDENSTVÍ ZVÍTĚZÍ NAD SOUDEM!

Jak se to stane? Až za 1000 let, po ukončení Kristovy tisícileté vlády nastane SOUD SPRAVEDLIVÝCH a NESPRAVEDLIVÝCH, dá možnost všem lidem, které vzkřísí opět k životu a kteří už neskončili v geheně, aby mohli činit pokání, litovat svých hříchů, stejně, jako litují naše děti, když poznají, že jednaly nesprávně a přivodily si na sebe trest, protože se nedržely naší dobré rady, že jim Otec dovolí, aby jejich hřích byl přikryt Kristovou výkupní obětí.

Tak zvítězí milosrdenství nad soudem, jak to oznamuje Jakub, protože vůli našeho nebeského Otce je, aby nikdo nezemřel druhou smrtí v geheně, ale dospěl k lítosti nad svými ničemnými skutky a porozuměl PRAVDĚ, která je v AGAPE.

One thought on “Co je a co není AGAPE? Co toto slovo skutečně znamená a zda existuje způsob, jak ji naplnit v našem životě.

  1. Článek máte k dispozici i na alternativním webu Nejvíc-info WebNode s dalšími dvěma odkazy ke stažení PDF souboru spolu s dalšími informacemi a odkazy na další články v rámci webu včetně odkazu na publikaci „Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny“. Informace jsou komplexní a zapadají tak do celkového rámce a kontextu svatého Písma.

    „Bůh je LÁSKA“ https://nejvic-info.webnode.cz/l/buh-je-laska/

    Přikládám níže i zde jako PDF soubor pod názvem „AGAPE“ – zde nebo zde.

    Z uvedených odkazů si můžete stáhnout i výše uvedenou publikaci.

Comments are closed.