Právní ochrana před nuceným testováním a vakcinací, připravila Aliance národních sil

Spread the love

Vkládám zde článek, který se objevil na Alianci národních sil. Jde o naši právní ochranu před lidmi, kteří si myslí, že když se pro něco rozhodnou, spíše je to tak, že pro svůj zisk k tomu byli donuceni, mohou si dělat co chtějí. TAK TO PANE PREMIÉRE, či MINISTŘE VNITRA a další NEFUNGUJE! VÍME KOMU SLOUŽÍTE A KOMU JSTE SE ODDALI. Pořád platí, že tu minimální mzdu, kterou přiznáváte ve svých daňových přiznáních, pobíráte ze státního rozpočtu, tedy našich daní. Jste tedy našimi zaměstnanci ač sloužíte cizí moci. BRZY VÁM TO SKONČÍ, TAK ŽE ZANIKNE I TEN VÁŠ MLASKOT.

SLUNCE FAKT NEVYCHÁZÍ VE WASHINGTONU A ANI V BERLÍNĚ, ČI BRUSELU!

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

Jak se legálním způsobem NENECHAT testovat PCR testem nebo jiným testem, ke kterému nemám důvěru

Obdobně se dá postupovat při obraně proti očkování. Argumentaci pak nutno přizpůsobit.

U nezletilých obecně platí, že v souladu se zákonem č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 e), má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. To platí i v případě, kdy je dítě ve škole. Za nezletilého jedná tedy zákonný zástupce nebo můžete někoho pověřit.

Máte právo být přítomni jakémukoli poskytnutí zdravotní péče vašemu dítěti. Pokud se na hájení práv svého dítěte při poskytování zdravotní péče necítíte, můžete si zvolit jinou osobu, která je více neústupná a bude umět hájit práva pacienta důrazněji.

Hned po příchodu požadujte následující dokumenty, které Vám musí předložit. Máte na ně zákonný nárok dle zákona č. 372 / 2011 Sb., § 15 - § 27, § 31. Otázky, na které vám neodpoví nebo odpoví nedostatečně, si zapisujte a nechte doložit, než budete pokračovat v poskytnutí lékařské služby.

 1. 1. Certifikát kvality testu.
 2. 2. Podrobnosti o výrobci testu.
 3. 3. Dokumenty a licenci od výrobce testu.
 4. 4. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila.
 5. 5. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.
 6. 6. Platné firemní licence:
  ⁕ osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek,
  ⁕ nežádoucí účinky testovacích tyčinek,
  ⁕ platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění.
 7. 7. Dokumenty od osoby, která test podává:
  ⁕ Školení a zaškolení.
  ⁕ Certifikace osoby, která školila a zaškolila osobu, která test podává.
  ⁕ Pracovní povolení.
  ⁕ Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19.
 8. 8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.
 9. 9. V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ !!!!, POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).
 10. 10. Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku. Není nutné, dle uvážení.

Máte právo požádat o písemné prohlášení osoby, která testy anebo očkování provádí, že z testů, popřípadě z očkování, nebudete mít žádné poškození zdraví. V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechat si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).

Pokud poskytovatel zdrav. služby nedoloží uvedenou dokumentaci, neměla by být zdrav. služba poskytnuta. Pokud přesto postoupíte v poskytování zdravotní služby dále, máte zákonné právo na využití svých zákonem uložených práv.

PRÁVA PACIENTA PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

1/ Zákon č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 1 b), umožňuje pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

Důležitý výraz v zákoně, téměř klíčový, je formulace: doplňující otázky MUSÍ být SROZUMITELNĚ zodpovězeny. Zde můžete pokládat jakékoli dotazy. Jelikož jste došli až sem a hledáte obranu proti poskytnutí zdrav. služby, musíte jich mít víc než dost. Pro vaši motivaci jsem některé připravil, jsou na konci dokumentu. A opět lze použít dotazy ze začátku dokumentu, na něž vám nebylo srozumitelně zodpovězeno, respektive nebyly srozumitelně zodpovězeny.

Pokud nebyly dotazy, které jste kladli poskytovateli zdravotních služeb, řádně a srozumitelně zodpovězeny, nemůže být zdravotní služba poskytnuta, došlo by k porušení zákona. V této fázi se dá opět zastavit poskytnutí zdravotní péče.

2/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 2 b), mají informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahovat údaje o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů.

Trvejte na poskytnutí informací o možných důsledcích a rizicích. Je vaším právem navrhovanou lékařskou službu odmítnout, pokud shledáte důsledky a rizika, která nechcete podstoupit. (Naučte se rizika, která jsou s danou lékařskou službou spojená, a pokud vám je všechna nepoví, můžete mu říci, že končíte poskytování zdr. služby, neboť vám neřekl všechna rizika, a že si na konzultaci najdete někoho jiného. Za rok, až vás doženou, můžete postupovat obdobně. Pro motivaci jsem na konci dokumentu uvedl některé důsledky a rizika.)

3/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 2 c), mají informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahovat údaje o jiných možnostech poskytnutí zdravotní péče, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta.

Trvejte zejména na těchto informacích. Dopředu víte, že u testů existuje mnoho druhů testování. Chtějte se se všemi obeznámit a pak si svobodně vyberte variantu, kterou uznáte za vhodnou. My nyní doporučujeme krevní test. Jsou k dostání ve vybraných lékárnách. PCR test ať si poskytovatel zasune do svého libovolného otvoru. Naučte se všechny druhy testů, které jsou na trhu, a pokud vám je všechny nepoví, můžete mu říci, že končíte poskytování zdrav. služby, neboť vám neřekl všechny možnosti poskytnutí zdrav. péče a ztrácíte v něj důvěru, a že si na konzultaci najdete někoho jiného.

4/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 c), má pacient dále právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby…

Toto právo máte i v případě, že se vám poskytovatel snaží vše řádně vysvětlit. Je to zákonné právo a nepotřebuje odůvodnění.

5/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 b), má pacient dále právo zvolit si poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby…

Když vám bude nejhůř, oznamte využití svého práva zvolit si jiného poskytovatele zdravotnické služby. Koho si vyberete, kdy a kde, je vaše soukromá věc. Nic jim do toho není.

OTÁZKY K PCR TESTŮM PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

1Austrálie, jejich ministerstvo zdravotnictví, nakonec vyslovilo fakta týkající se testů PCR. Tyto testy jsou naprosto zbytečné při zjišťování, zda je člověk COVID‑19 pozitivní nebo ne. Lékař v Austrálii nám poskytl tyto informace z oficiálního oběžníku australského ministerstva zdravotnictví pro praktické lékaře. V oběžníku je uvedena informace, že testy PCR mají nulovou průkaznost ohledně jasného výsledku, zda testovaná osoba je na COVID‑19 pozitivní, nebo ne.

Proč tedy takový test podstupovat?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
2Vynálezcem testu RT-PCR byl Dr. Kary Mullis, PhD., který získal Nobelovu cenu za chemii za svůj vynález. Mnohokrát jasně prohlásil, že PCR test není a nikdy neměl být lékařským diagnostickým nástrojem.

Proč tedy takový test podstupovat?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
3PCR testy jsou prý bezcenné při určování toho, zda je člověk opravdu nemocný. Pokud onemocníte a bojujete s infekcí, testy PCR neumí rozlišit mezi běžným nachlazením, prasečí nebo ptačí chřipkou, COVID-19, meningitidou nebo dokonce hepatitidou A, B nebo C či spalničkami, příušnicemi atd., nebo mezi nedávno očkovanou osobou, u níž vyvolala vakcína odpověď antigenu. Testy PCR jsou jako pozitivní důkaz na COVID-19 tedy bezcenné.

Proč tedy takový test podstupovat?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
4Prezident Tanzanie John Joseph Mugufuli, PhD., prokázal, že testy PCR jsou natolik bezcenné, že koza, plody papáje a plody muďoulu trojlaločného byly pozitivní na COVID-19 a anonymně odevzdaný test u králíka se mu vrátil jako „neurčitý“. Prezident Mugufuli je držitelem titulu MSc. a PhD. v oboru chemie. Testoval někdo z Vás ovoce a zeleninu v místních obchodech s potravinami, aby zjistil, kolik naprosto nesmyslných výsledků COVID-19 pozitivních získáte zpět? Můžete to zkusit a získat skutečné povědomí o tom, jak mají testy PCR daleko k přesvědčivému lékařskému diagnostickému nástroji.

Proč tedy takový test podstupovat?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
5Pokud se podíváte na poslední odstavec na straně 39 tohoto nedávného oběžníku FDA – CDC, uvidíte přiznání faktu ze strany CDC. Nikdy neměli k dispozici a dosud ani nemají izolovaný virus SARS CoV-2 (https://www.fda.gov/media/134922/download). Důležitost této skutečnosti je následující ‒ podle zákona FOI (Zákon o svobodném přístupu k informacím) některé významné výzkumné univerzity a vlády Velké Británie, Irska, Skotska, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a nyní i USA připouštějí, že neizolovaly jediný virus SARS CoV‑2.

Jak jste dokázali vyvinout test na virus, který není doposud izolován?

Jak jste na něj dokázali vyvinout spolehlivou vakcínu?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
6Mějte jasně a zřetelně na paměti následující: Dr. Soňa Peková, MD, PhD. napsala vědeckou publikaci, kterou PLOS v USA odmítla publikovat. Její vědecká publikace byla založená na 1795 případech, kdy jménem nemocnic a doktorů z České republiky provedla testy na SARS CoV-2. V té publikaci, založené na studiu genomů SARS CoV-2, píše, že „5’UTR” viru (řídící centrum jakéhokoliv viru) nemůže být přírodního původu. Máme také důkazy, že CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) vydalo globální varování, v rámci kterého radilo vědcům a laboratořím, aby se zaměřili na část 3 viru, která rychle mutuje a neposkytuje žádnou vypovídající hodnotu pro cokoliv, včetně vývoje vakcíny. To jsou důkazy do žaloby týkající se trestního vydírání, bioterorismu a hrubého porušení lidských práv, která bude brzy podána.

Jak může být spolehlivý test, který testuje část 3 viru, která rychle mutuje a neposkytuje žádnou vypovídající hodnotu?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
7Zatímco se masmédia snažila vyhýbat zmínkám o staré chlorochinové pilulce na malárii, která umí zlikvidovat i koronavirus, Trump americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nařídil používat tento lék zachraňující život pacientům infikovaných koronavirem.

Proč není tento lék k dispozici u nás, když je účinný? Pak by se nemuselo plošně testovat a vakcinovat.

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
8V sobotu 28. března Ruská federace představila svůj vlastní recept ničící koronavirus, a sice na základě magického lektvaru Dr. Raoulta.

Proč není tento lék k dispozici u nás, když je účinný? Pak by se nemuselo plošně testovat a vakcinovat.

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
9Portugalský soud již také rozhodl, že PCR testy jsou nespolehlivé a že je nezákonné posílat lidi do karantény jen na základě PCR testu. Berlínský senát ministerstva zdravotnictví prohlásil, že PCR testy nemohou prokázat infekci.

Proč tedy takový test podstupovat?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
10Při opakovaném hodnocení výsledků PCR testů je doporučeno namnožit vzorek maximálně 35 krát, jinak není možné výsledky považovat za objektivní. Při vyhodnocování testů v naší zemi dochází ke kopírování vzorku 40‑45 krát.

Proč tedy takový test podstupovat?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.
11Při provádění PCR testů dochází k porušení nosní přepážky a vzorek je odebírán z prostorů blízkých mozku. Často dochází k nepříznivým reakcím u pacientů (opakované krvácení, bolest hlavy…). Tento způsob poskytování zdrav. péče byl ve starém Egyptě používán jako jeden ze způsobů týrání vězňů. Navíc hledat virus v těchto prostorách, když se nachází v ústních kapénkách (proto přece nosíme ty roušky), je zcela nelogický. Stačí si jej přece odebrat z úst.

Proč tedy takový test podstupovat?

Srozumitelnou odpověď, na kterou mám zákonný nárok, prosím.

Obrana proti jinému novému testu, který je doporučován Ministerstvem zdravotnictví (nyní analogový):

Proč bych měl podstupovat test doporučený Ministerstvem zdravotnictví ČR, když na základě jejich předchozího doporučeného způsobu testování slavnými PCR testy, docházelo k častým poraněním a falešné identifikace pozitivity, a proto v jejich doporučení nemám důvěru.

Odůvodnění uvedeno výše. (Argumenty škodlivosti nebo nepřesnosti nově používaných testů se budou objevovat během jejich používání. Tím jsem si jistý. Tak je shromažďujte a používejte při následné obraně.)

Tento návod na to, jak se legálně nenechat testovat, se dá neustále opakovat. Obdobné to bude i s ostatními testy nebo vakcinací.

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup:

Objednejte si v DIALÉKÁRNĚ (www.dialekarna.cz) krevní certifikovaný test na SARS‑CoV‑2, cena cca 300,- Kč. Zajděte ke svému lékaři nebo vámi zvolenému poskytovateli zdravotní služby (po něm nemusíte požadovat veškerá výše uvedená oprávnění, to je vaším právem, nikoli povinností), ten vám test provede a vydá potvrzení. Nutné pouze je, aby byl oprávněn takové potvrzení vydat. Tak získáte platné potvrzení o negativitě či pozitivitě na covid.

Pokud ho nebudou chtít uznat, oznamte jim, že využíváte svého zákonného práva a volíte si vámi vybraný způsob poskytnutí lékařské služby.

Pokud jste poskytnutí zdrav. služby odmítli zcela a poskytovatel je neoblomný:

Předejte mu následující OZNÁMENÍ a nechte si ho podepsat.

Ke stažení zde

OZNÁMENÍ

Oznamovatel………………………………………………………………………………………………….

Poskytovatel………………………………………………………………………………………………….

OZNAMOVATEL TÍMTO OZNAMUJE POSKYTOVATELI ZDR. SLUŽBY:

Jelikož jste nesplnili některou ze zákonných podmínek poskytl nutí zdravotní služby a nedokázali mi srozumitelně zodpovědět otázky v souladu s §31, odst.1b), zákona č.372/2011Sb., o vámi navrhované zdravotní službě, objektivním způsobem neposkytli údaje o možných negativních důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb v souladu s §31, odst.2b), zákona č.372/2011Sb.,aobjektivním způsobem neposkytli údaje o jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta v souladu s §31, odst.2c), zákona č.372/2011Sb., využívám svého práva a oznamuji Vám, že využiji konzultační služby od jiného poskytovatele v souladu s §28, odst.3c), zákona č.372/2011Sb.,adále využívám svého práva a volím si jiného poskytovatele zdravotní služby v souladu s §28, odst.3b), zákona č.372/2011Sb.

V ………………………………………………….. dne ………………………………..

Oznamovatel: …………………………………………………………………………

Převzal poskytovatel: …………………………………………………………….

Ke stažení zde

Spiknutí – vláda ČR je od dnešního dne nelegitimní!

V neděli vláda ČR schválila obnovení nouzového stavu na celém území ČR. Stalo se tak na žádost starostů a hejtmanů, kteří údajně o tento protiústavní krok požádali.

Tímto aktem se vláda stala nelegitimní, protože nerespektuje rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Stala se součástí organizované skupiny ve smyslu trestního zákona. Citace:

§ 361
Účast na organizované zločinecké skupině
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní nebo
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny.

(3) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1 a 2 neužijí.

Nehledě na to, že vládní rozhodnutí odporuje Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR a vychází ze:

 • Všeobecné deklarace lidských práv (1948),
 • Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (1950),
 • Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (1966),
 • Mezinárodního paktu o ekonomických, sociálních a kulturních právech (1966),
 • Evropské sociální charty,


ale také z

 • československé ústavy z roku 1920 a
 • rakousko-uherské prosincové ústavy (1867).

V této Listině je zakotveno právo občanů na odpor. Viz citace:

Čl. 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Aliance národních sil tímto podává ostrý protest proti rozhodnutí Vlády ČR, označuje toto rozhodnutí za protiústavní a protiobčanské a vyzývá všechny demokratické subjekty k razantnímu projevu, který by vyjadřoval nesouhlas s takovým vládním jednáním a žádal jeho zrušení.

Nehodláme přihlížet k protiprávnímu jednání naší politické reprezentace, které směřuje k tzv. velkému resetu a k úplné ztrátě suverenity našeho národního státu.

JUDr. Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil

Ke stažení zde

Zdroj zde