„Kdo seje vítr, ten sklidí bouři.“. Tato slova Daniela Landy v jeho posledním video příspěvku výstižně prorokují, kam se společnost brzy posune, pokud politici nezatáhnou za záchranou brzdu.

Spread the love

8. listopadu roku 1620 ČESKÝ NÁROD obdržel díky svým politickým elitám tehdejší doby, díky zkorumpované české šlechtě, svůj poslední hřebíček do rakve jménem SUVERENITA a SAMOSTATNOST. 8. listopadu ROKU 2021 je úmyslně svolána první ustavující schůze takzvaně „svobodně“ lidmi zvolené sněmovny, která má CELÉMU NÁRODU, tedy lidem žijícím na území Čech, Moravy a Slezska připomenout tento den POROBY.

Osoba na lůžku, ať už skutečný prezident Miloš Zeman, nebo jeho dvojník, to stále není 100% jisté, učinil tento symbolický vzkaz, co pro ČR tato nová sněmovna znamená. Jen člověk bez hlubší znalosti symboliky si může myslet, že je tento den zvolen náhodně.

Kdo miluje symboliku? Dějiny jasně odhalují, že to jsou lidé v tajných lóžích, lidé za oponou, OKULTNÍ MOC, KTEROU NESMÍME VIDĚT. Tito lidé jsou usvědčeni z toho, že provozují SATANISMUS na nejvyšší úrovni, kde lidská oběť je tou obětí nejpřijatelnější. Čekal jsem, že na toto někdo poukáže, ale hra, která je kolem rozehrána, TUTO SATANSKOU SYMBOLIKU DOKONALE SKRYLA.

Co nám tedy okultisté sdělují? „VAŠE ZEMĚ, VÁŠ TAKZVANÝ ÚZEMNÍ CELEK, VSTUPUJE DO NEJTEMNĚJŠÍ ČÁSTI DĚJIN. Protože je Praha centrem veškerého okultního a duchovního světa, je to den, který tuto temnotu přinese i celému světu.“ Je toto pro vás čtenáři přitažené za vlasy? Pokud ano, tak se pojďme podívat na znak hlavního města Prahy a zkusme si některé symboly vysvětlit, jak je skutečně vnímají ti SKUTEČNĚ ZASVĚCENÍ, tedy ti, co za oponou řídí svět.

Mnozí budou vědět, že v tajných spolcích a je jedno, zda je to zednář, nebo vyšší člen nějakého náboženského domu, zasvěcený do kultu Jezuitů, či jinak pojmenovaného bratrského sdružení, tak zde vždy funguje přísná pyramidální hierarchie, kdy nejvyšší stupeň zasvěcení mají jen ti skutečně nahoře, kteří přes takzvané vše vidoucí oko dohlíží na to, aby nižší stupně pyramidy moci uskutečňovaly plány této neviditelné skupiny. Poslušnosti se dosahuje pomocí korupce, kdy nejnižší stupeň tvoří ti, kteří spolu takzvaně mluví. Věrnost se zajišťuje protislužbami a hrou na takzvanou volnou ruku trhu, kde si služby a důležité podnikatelské projekty vzájemně hráči rozdělí takovým způsobem, aby to nezasvěceným připadalo tak, že se jedná o svobodnou soutěž.

Hlavním prostředníkem, který zajišťuje to jediné správné fungování HRY je banka. Sami se kolem sebe podívejte, kolik skutečně slušných a dobrých podnikatelských záměrů a samotných podnikatelů skončilo jen proto, že je banka zařízla. KONKURENCE se nezasvěceným dovoluje jen do té doby, dokud nezačne vadit řídícímu procesu. Mnozí skutečně čestní lidé, kteří přišli s nějakým nápadem, který by mohl pomoci lidem ulehčit jejich život, propojit je vzájemně, byl buďto zaražen bankou hned v samotném počátku tím, že zrní jménem pokladní poukázky, přejmenované na peníze, tito lidé nedostali a často se pak stane, že za krátký čas se najde někdo, kdo takový projekt uskuteční. Někdy taková realizace nastane až za mnoho let, ale projekt pak slouží jen korporátní moci.

Abych byl konkrétní a vy abyste porozuměli o čem mluvím, uvedu svou zkušenost, protože jsem toto sám zažil. V roce 1992 jsem objevil velkou díru na trhu. Chtěl jsem začít dodávat potraviny zaměstnancům jedné velké firmy přímo do domu, aby ušetřili tito zaměstnanci čas návštěvou obchodu po pracovní době. Projekt jsem předložil tehdy všem bankovním domům a také ve firmě, kde jsem už měl kantýnu. Všichni byli projektem nadšeni. Tehdy jsem ještě plně nechápal, jak tento svět skutečně funguje. Co mi chybělo, byly pokladní poukázky. V každé bance jsem slyšel tuto odpověď: „Kdyby měl každý ze zájemců takto zpracovaný projekt, bylo by to super, ale my vám pokladní poukázky nedáme, protože jich chcete na projekt málo.“. Všichni mi nabízeli 10x až 20x víc, než jsem potřeboval. Protože banka chce vždy záruku, dokonce mi dávali sami nabídku, jak si bankovní záruku zajistit a to podvodem, kdy asi nějaký, bankou vybraný odhadce nadhodnotí záruku do potřebné výše. To je podvod a trestný čin. Jak 90 roky ukázaly, nebylo takových transakcí zrovna málo. Dnes vám mnou připravený projekt, tuto službu, zajišťují nadnárodní korporace, například Tesco, nebo česká společnost Rohlík.

Já jsem to měl připraveno, protože jsem uměl programovat, už v roce 1991. Protože jsem v bankách neuspěl, obrátil jsem se tehdy na šéfa odborové organizace, který do mé kantýny chodil. Vedení firmy za mnou tehdy přišlo s tím, abych převzal veškeré stravování a ostatní kantýny. Tento odborový předák projednal na dílenských výborech můj plán a zajistil podporu pro tento projekt a měly jej spolufinancovat právě odbory. Aby mi mohly odbory finance poskytnout, muselo být vše odsouhlaseno na celopodnikové schůzi. Protože si zaměstnanci mé služby pochvalovali, vše měla být pouhá formalita. Bylo mi řečeno, že mohu začít objednávat to, co pro rozjetí projektu potřebuji, že převod peněz proběhne bez nějakých obstrukcí.

Byl jsem hloupý, protože jsem důvěřoval slovu člověka a tak jsem i udělal. Jaké bylo mé překvapení, když v den probíhající schůze do mé kantýny napochodoval nějaký člověk, který po mé otázce co tam dělá, s úsměvem oznámil, že tu končím. Časem jsem zjistil, že oním člověkem byl příbuzný náměstka firmy a že náměstek zajistil, že odbory do toho nepůjdou a půjčku mi neschválí. Nebudu rozvíjet další detaily. Máte částečně nakoupeno na faktury a zboží nešlo vrátit. Během jednoho odpoledne dlužíte 350 tisíc, které nemáte. Zboží máte pro přesně daný účel. Zkrátím to. Toto dobrodružství mne stálo přes 500 tisíc a to jsem mohl být rád, že ještě nefungovala exekutorská lobby jako dnes, která mnohým postiženým, když nyní ztratí práci, tak ani neumožní nastoupit do nového zaměstnání, protože účetní nechtějí, aby podnikatelé přijímali nové zaměstnance s exekucemi, protože je exekutoři neustále bombardují dotazy, zda náhodou nedostane zaměstnanec nějakou odměnu, aby ji mohli exekutoři zabavit. To fakt nevymyslíš.

Takže toto uvádím jen pro ilustraci, jak skutečný svět funguje. Někdy vás nechají projekt rozjet a když dosahujete určitého obratu, banka vám zesplatní kontokorent a rozjíždí se hra, jak vaši firmu dostat do vybraných rukou. I toto jsem zažil a viděl na vlastní oči, ale nejednalo se o mne. Takže to co zasvěcený Václav Klaus tvrdil o neviditelné ruce trhu, TAK TO BYLA TA NEJVĚTŠÍ A VĚDOMÁ LEŽ, kterou lidem nad ním postaveným, kterou pomohl zničit tuto zemi. Že je vše řízeno okultně si ukážeme na městském znaku Prahy, kde je v symbolech ukázáno, že kdo ovládá Prahu, nejenom že ovládá Evropu, ale ovládá svět. A tento lid o svou SUVERENITU definitivně přišel právě 8. listopadu roku 1620, aby si to opět připomněl 8. listopadu roku 2021.

Předem prosím heraldiky, aby můj výklad neposuzovali svými poučkami, protože se budeme lišit ve výkladu, ale spíše se zamysleli, popřípadě se sami dotazovali Stvořitele nebe a Země, zda jim můj výklad potvrdí, tak jak je myšlen z duchovní roviny. Až dočtete výklad celé symboliky, zjistíte, že je v něm ukryto v obrazech závěrečné soupeření krále Jihu a krále Severu, jak jej zapsal prorok Daniel ve své 7., 8. a 11. kapitole a měli byste pochopit, proč je Praha městem měst.

Obrovský vliv na stavbu Prahy v jeho historické podobě až do dnešních dní měl Karel IV.. Ale už jeho předchůdci vnímali prostor dnešní Prahy za velmi energeticky zajímavý, Návštěvníci Prahy často říkají, že je pro ně toto město něčím magickým a esotericky ladění lidé vnímají tuto energii svými smysly. Pro člověka, který věří že jsme z opiček, nebo pro věřící, kteří nechápou jak se taková energie vytváří, mne nyní pravděpodobně označí za blázna a příznivce okultismu, Ať se toto nikdy nestane, protože existuje racionální důvod, proč toto lidé cítí a takto Prahu vnímají. Praha je posazena na velmi zvláštním podloží, které díky vodě dokáže vytvářet silný elektromagnetický potenciál, který se dá v různých místech změřit speciálními měřícími přístroji. Zvláštnost podloží není v tom, že bychom pískovce, či jiné materiály nenalezli i na jiných místech světa, ale v tom, jak proudí pod celým prostorem spodní voda. Toto mi vysvětloval jeden český vědec, který byl za své výsledky měření dehonestován a dokonce mu byl udělen takzvaný bludný balvan.

Díky jeho výzkumům se uskutečnil v Praze tuším v roce 1981 první kvantový přenos na světě a díky jeho vědeckému výzkumu mohl být zkonstruován radiolokátor Tamara, jenž slavné NATO nedokázalo pochopit, když dostalo po rozpadu socialistického bloku ČR jako svou državu, aby Spojené státy mohly ovládnou svět až do 16.8.2021, kdy definitivně tato moc padla.

Aby někdo mohl z Prahy učinit magické místo, musel rozumět tomu, jak určité stavby vybudovat, aby fungovaly jako energetické zesilovače. O Karlu IV. se ví, že to byl zbožný katolík, který byl ve své víře přesvědčen, že může svým osobním příkladem pomoci vybudovat Kristovo království na této zemi. Spojil se skutečnými Židy, kteří věděli, že na tomto území již mnoho století žije mnoho jejich předků, kteří se asimilovali od 6. století před naším letopočtem s místní slovanskou kulturou a začali společně budovat takzvaný Nový Jeruzalém, odkud měl vládnout Kristus při svém druhém návratu.

Satan zná skutečné dějiny Slovanů a ví, že tato kultura má podle proroctví přivodit jeho konečný pád v konečné části dnů. Proto bylo jeho velkou snahou ovládnout odbojné Čechy, kteří stále měli v genech to, co slovanská kultura má až do tohoto dne, kdy plně neuznala jeho panství. V Písmu čteme o Izraelském národu, který dokázal v malém počtu válcovat okolní národy a dokázal je s pomocí JeHoVaH Boha porážet. Jediný národ, který si prošel podobnou zkušeností jakou měli Izraelité a který na dlouhých 200 let Satanovi narušil plány, byli právě Češi, jenž s písní na rtu mu převrátili během cca 20 let Evropu.

Proto po převratu v roce 1989 se začalo husitské hnutí pomlouvat a udělalo se z něj období, na které vlastně nemá být tento národ hrdý. Katolická církev, jedna z hlavních Satanových synagog, má dodnes s Janem Husem velký problém. Přitom jediným Husovým prohřeškem bylo to, že se snažil vyučovat Písmu a ne katolickým požadavkům, aby tato instituce byla příkladem pro věřící lid a ne institucí lačnící po penězích. Jeho porozumění určitým duchovním věcem bylo ovlivněno dobou, ve které sám žil, takže je logické, že nemohl, protože nebyl ČAS KONCE jako je nyní, všemu plně rozumět i tak byl to hlavně on, kdo toužil lid přivést opět ke Kristu a nebeskému Otci, tak jak to nacházel na stránkách Písma.

Tyto informace uvádím proto, abychom pochopili správně znak města Prahy, který v sobě ukrývá mnoho vzkazů a také duchovních symbolů. Jeho dnešní podoba byla schválena v březnu v roce 1991. Samotný znak se v průběhu času vyvíjel až do dnešní podoby a odrážel v sobě vždy skryté vzkazy. Na jeho podobě se podepisovalo i to, že dnešní městské části nebyly součástí Prahy, ale s Prahou se postupně spojovaly. Velmi zásadní podobu měl znak v období od roku 1784 do roku 1918 kde můžeme vidět dvojhlavou orlici, která byla znakem poroby Čechů díky vládě habsburského trůnu nad Prahou, městem měst.

Abychom pochopili dnešní podobu pražského znaku (erbu), musíme začít erbem Nového města pražského, který vypadal takto.

Nové město založil Karel IV. 8. března 1348. Jak jsem už zmínil výše, byl to projekt Nového Jeruzaléma. Pokud budeme symboly chápat v duchovní rovině tak nejdůležitější figurou je dvojocasý lev umístěný uprostřed brány s korunou na hlavě. Lev je odkazem na kmen Juda, jenž byl nazván, že je lvíče. Jeho dva ocasy odkazují na dva Judovy potomky z Tamar, Zeracha a Perece, dvojčata, které praotci Judovi porodila jeho snacha Tamar. Koruna odkazuje na Boží slib, který obdržel nejenom král David, Judův potomek, že z jeho beder vyjde Šilo, ten kdo má zákonné právo, aby panoval nad celým světem. Tím Šilem je Jehošua zvaný Kristus. Otevřená brána z částečně spuštěnou mříží ukazuje, že vstup do duchovního města bude umožněn jen  těm osobám, které mají právo se hlásit k Judovu potomstvu a že bude v tomto městě zajištěna těmto potomkům ochrana. Černý podklad je symbolem temnoty, která Judu provází. Nad městem je další důležitá figura umístěna do červeného podkladu, kde je odkaz na duchovní boj, který je veden mezi Satanem a Stvořitelem.

Zbrojnoš má ve svém štítu dvouhlavou orlici, symbol říše Římské a je v ní odkaz na krále Severu a jeho převzetí úlohy hlavního bojovníka, skrze nějž se boj vede. Že se jedná skutečně o duchovní symboliku, to nám odhaluje do erbu zasazený dvouhlavý orel, protože je tím na jedné straně vyjádřeno jeho postavení nad celým světem a také je to spojení duchovního Babylonu s duchovním mocí Říma, kde obě říše měly ve své symbolice orla, jakožto symbolu dohledu nad ovládaným lidstvem. Popis Babylonské říše prorokem Danielem odkazoval právě na orla, který má výborný zrak a co pevně uchopí do svých pařátů mu nikdy neunikne. Figura má vztyčený meč a což je opět odkazem na boj, který je proti Judovým potomkům a proti Kristu veden, aby byl svět zotročen Satanovým učením formou Babylonského uctívání. Král Severu, kterého dosazuje římský a byzantský stolec, tedy východní část duchovenstva, je opět tím, kdo vítězí podle Danielova proroctví a stává se v Konečné části dnů tohoto světa Osmým králem podle knihy Zjevení 17. kapitoly.

Pokud se podíváme na toho, kdo dnes představuje krále Severu, vidíme v jeho znaku stejného dvouhlavého orla. Státní symbolika nebyla nikdy určena k tomu, aby ji nezasvěcená veřejnost pochopila. Stejné to je i s vlajkami, které státy mají a různé barvy na těchto vlajkách nejsou náhodné, ale vše je do detailu promyšleno tak, aby příchozí zasvěcený věděl v jakém postavení daná země je, jak velkou suverenitou disponuje. Příčné pruhy na vlajkách mají nižší postavení, než u vlajek, kde jsou použity svislé pruhy. Čím je země samostatnější, tím méně pruhů má na své vlajce.

Nejvyšší suverenity dosáhl například Sovětský svaz, který měl vlajku tvořenu jen jednou barvou se srpem a kladivem a s malou hvězdou ve zlatém provedení. Červená barva je vždy symbol boje a zlatá, neboli žlutá barva zastupuje zlatou korunu. Takže když se podíváme na vlajku SSSR, tak je v ní symbolický odkaz na dosaženou suverenitu za pomoci lidu, kterou si Sovětský svaz vybojoval nad babylonským a římský vlivem.

Rozložení barev na vlajce dnešního krále Severu Ruska, ukazuje, že byla jeho moc a suverenita po roce 1991 značně oslabena a byla Rusku vnucena trikolora, pod kterou vždy bojovali ti, jenž Rusko měli zničit. Červený pruh symbolizující schopnost vlastní obrany je umístěn dole. Nad ním je modrý pruh, který odkazuje na krále Jihu, jeho hlavní barvu a odhaluje tak zasvěceným, že Rusko je ovládáno zkorumpovanou elitou, kterou mu vnutil král Jihu. Bílá a modrá barva je odkazem na Kabalou řízený projekt, jenž nacházíme v sionistickém projektu státu Izrael. K tomu se ještě dostaneme.

Pokud se podíváme na ruskou vlajku i se státním znakem, tak tam vidíme ve zlatě vyobrazeného dvouhlavého orla, kdy nám tvůrci oznamují, že tato země je pod plnou mocí babylónsko-římského projektu.

Může se vám zdát, že toto vše nesouvisí s pražským znakem, ale brzy pochopíte, že je tomu přesně naopak. U české vlajky je trikolora vyobrazena s modrým klínem a červené pole sahá do horní poloviny vlajky. Klín je symbolem vlamování se do řízení, kdy určité duchovní síly brání plnému ovládnutí. Je to odkaz na duchovní boj a o nadvládu nad Prahou. Nyní si vysvětlíme co autor Karel Pánek v návrhu dnešního znaku Prahy vytvořil. Zda mu rozuměl i on sám nevím a pokud ano, nikdy to veřejně nepřizná, protože toto jsou vyhrazené informace a my jim můžete rozumět jen proto, že mi byly Božím Duchem odhaleny.

Na tomto obrázku vidíme změnu, která se projevila v symbolice Nového města pražského, které zůstalo ústředním námětem znaku. Rytíř sestoupil do města, aby vedl svůj boj a Judu z města vytlačil. To je ten klín na vlajce ČR. Nápis symbolizuje o co se tu hraje. Praha-hlava království nad lidmi. Je to kryptogram, který se lidem překládá, aby nepochopili o co tu skutečně jde jako: „PRAHA HLAVNÍ MĚSTO REPUBLIKY„, nebo také „PRAHA HLAVA REPUBLIKY„.

Jsou zde použita čtyři slova. Praga – což je určení místa. Caput – což je hlava, Rei – je odkaz na římské slovo rex – král, proto království a Publicae – což je veškerý lid. Zde nejde o jediný národ. To pochopíme až z dalšího prvku, který v celém znaku nacházíme. Důležitým symbolem jsou lístky lípy. Lípa je a vždy byla symbolem Slovanů, byl to a je to až do dnes posvátný strom, kterému Slované přisuzovali dlouhověkost, proto  jakoby vše vyrůstá z lipového listí. Je to odkaz na pokrevní spojení kmene Juda se Slovany. Lvi, tedy potomstvo Judy je vytlačeno z vlády nad tímto městem, ale jejich velikost symbolizuje duchovní sílu, kterou společně se Slovany Judovi potomci mají. Úmyslně bylo v tomto společenství vytvářeno vědomí, že duchovní rovina bytí je nesmysl. Proč? Protože je paměť tohoto národa spojena s husitstvím a měla být tato paměť vymazána.

Kdybychom se vrátili k znaku před rokem 1991, nalezneme v něm prvky ateismu symbolizované hvězdou ve zlatém provedení. Pokud si my starší vzpomeneme, bylo husitství pro komunisty vlastně první snahou o socialistickou revoluci a Kristovi následovníci v prvním století, první křesťané, byli vlastně podle jejich učení prvními komunisty. Tak to alespoň komunisté učili.

Proč byl veden tento tlak na ateismus, jeho zakořenění ve společnosti už od samotného vzniku ČSR? Protože bylo zapotřebí udělat z obyvatelstva nevědomé ovce, které zapomenou na svůj duchovní původ  a svou duchovní sílu. Říká se, že jsme zemí ateistů. Když se budeme bavit s těmito ateisty, tak vám 99% z nich řekne: „Jsem ateista, ale něco mezi nebem a zemí asi bude.“ V ČR je na 100 obyvatel nejvíc esoteriků na světě. Přesný poměr asi nikdo nezná, ale nikde není toto esoterické povědomí tak silné, jako právě zde. I to má tuto duchovní souvislost.  Cílem klínu na vlajce ČR je rozdělit obyvatele do takové míry, aby nedošlo k jejich duchovnímu sjednocení, protože pak by stačilo zazpívat KTOŽ SÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI a celé NATO i s EU by roztálo jako horký vosk.

Proč to tak je ví Satan a jemu podřízené složky moc dobře a dělají vše proto, aby tento prvek jednoty nevznikl. Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh Davidovi slíbil, že bude bdít nad jeho potomky a že je spolu se zbývajícími potomky Izraele opět v konečné částí dnů shromáždí. Jako národ jsou České a Moravské země nejméně ukotvené do náboženských organizací a to je také pro Satana velký problém.

Když byl vytvářen tento poslední návrh, proběhlo sloučení několika městských částí, jako byla například samostatná Uhříněves, aby se vše spojilo do jednotného celku města Prahy, aby v erbu mohly být zobrazeny vlajky, jako jejich zastoupení. Ty jsou po dvanácti na obou stranách znaku. Pokud umíme obrazovou informaci číst, nalezneme tam důležitý vzkaz, který se ve vlajkách ukrývá. Proto se mluví ve výkladech, že je tam 24 vlajek, po 12 z každé strany.

Zdůvodnění je tedy takové, že každá vlajka zastupuje konkrétní městskou část, kterých je 24. V duchovní symbolice je číslo dvanáct spojeno s úplností na duchovní rovině. Pokud se objevuje toto číslo dvakrát, je to zdůraznění. Tři dvouocasí lvi jsou také potvrzením celého vzkazu, že potomstvo Judy má v Praze to nejdůležitější místo a je potvrzeno jakoby třemi svědky. Toto byl Mojžíšský požadavek, aby určitá informace byla vždy potvrzena ústy dvou, nebo tří svědků.

Pokud svůj pohled zaměříme vpravo, tak třetí vlajka od spod nám odhaluje, jak musíme skutečně tyto vlajky vnímat. Celý obraz je namalován obráceně, takže to co vidíme vpravo, je ve skutečnosti vlevo. Je to proto, že musíte jakoby vstoupit do tohoto obrazu a sledovat jej zezadu. Teprve pak je vám odhalen celkový správný pohled. Nic zde není jen nějaká fantazie, ale přesně definovaná informace. Proto musíme číst vzkaz zprava doleva, než jsme zvyklí. I to je odkaz na hebrejštinu, kde také musíme číst slova obráceně, než jsme zvyklí.

Je zde totiž vložena vlajka, která je na jednobarevném pozadí a je na ní takzvaná Davidova hvězda ve zlatém provedení. Následuje barvy krále Jihu, modrou a bílou a je vklíněna mezi základní barvu krále Severu červenou a bílou. Zrcadlově je na třetím místě vlajka žlutomodrá, která symbolizuje královské postavení Krále Jihu. Obě série vlajek začínají stejnými symboly. Červenou, žlutou a bílou. Pruhy jsou umístěny horizontálně, takže naznačují těm, kdo umí tuto symboliku číst toto:

„Nad tímto městem je veden boj o moc nad celým světem, který je veden v duchovní oblasti. (Vpravo – červená – v jiném pořadí než bílá červená, je symbolem boje, KRVE, zlatá je symbolem moci, vládnoucího postavení a bílá je duchovní oblast). Už ve škole vám jistě říkali TENTO PŘÍBĚH OVČÍ BABIČKY:

Státní barvy jsou jeden ze státních symbolů České republiky. Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí a nazývají se trikolóra. Podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu.“. Tak toto je pohádka pro gojim, jak se hebrejsky řekne lidský dobytek, který nemá ničemu co se skutečně děje nikdy rozumět. Toto samozřejmě platí o významu vlajek jako takových na 100%.

(Vlevo – zlatá, červená, bílá) Zvítězil v tomto boji král Jihu a město ovládl. Jako potvrzení tohoto vítězství je jeho umístěný prapor na obou stranách ve druhé řadě. Tento boj vybojovalo „duchovní“ vojsko, jeho lidé, Satanovi ctitelé, jehož symbolem je takzvaná Davidova hvězda.“.

Jak už jsem vysvětlil, modrá je hlavní barvou krále Jihu spojená s bílým podkladem, symbolem duchovní říše. Všimněme si nejprve, těch dvou vodorovných pruhů. Co to znamená? Jak nahoře, tak i dole. Bílé pozadí odhaluje moc, která vychází z neviditelné duchovní sféry (nebe). Takzvaná Davidova hvězda (Král David nikdy takový symbol nepoužíval), je tvořena dvěma pyramidami moci, které jsou do sebe vzájemně vklíněny. Vrcholy těchto pyramid jsou vždy  číselnou hodnotou 6, takže je zde dvakrát 6.6.6.. Tím, že jsou pyramidy proti sobě, znamená to, že moc těchto lidí je nahoře tak i dole. Stát Izrael je Sionistický projekt, kterým Satan vytvořil zdání, že se tělesně naplnilo proroctví o KONCI ČASU, kdy děti Izraele jsou sebrány zpět na půdu, která jim dědičně patří. Skuteční Židovští učenci ví, že toto je lež a proto když se spustil tento sionistický projekt, tak se jej nechtěli zúčastnit.

Kdy byl spuštěn? Dohodou Haavara mezi Adolfem Hitlerem a Sionistickými bankovními rodinami, které mají se skutečnými dětmi Izraele asi tolik společného, jako má společného pes a kočka. Oba tvorové jsou živočichové, ale to je tak vše co je spojuje. Sionisté jsou potomci Chazarské říše, kde jediným spojovatelem se skutečnými  potomky Judy je hebrejština, kterou se musel tento ničemný národ naučit, když si vybral Judaismus, jako své hlavní náboženství. Tito sionisté mají podle Satanových pravidel právo vládnout nad zemí, protože jsou jeho věrnými ctiteli, ať už to jsou ti nejmenší, nebo největší z nich, proto ta převrácená pyramida, kde podstava představuje potomky nezasvěcené a je normálně vždy v úrovni řízení moci vždy dole. Takže ti, co se tak chlubí, že jsou džus (židé) v jejich knesetu, oznamují, že patří k této chazarské moci ač jsou jen nevýznamní pro celkovou politickou moc.

Čtěme vzkaz na vlajkách dále:

„Tato chazarská moc v tomto boji (třetí vlajka vpravo) zvítězila. (červená – boj a zlatá barva – moc, autorita), protože ji moc zajistila síla, která je v postavení krále Jihu (třetí vlajka vlevo zlatá a modrá).  Král Severu (čtvrtá vlajka vpravo – bílá a červená) vede boj s králem Jihu na duchovní úrovni. (Čtvrtá vlajka vlevo – červená – boj , modrá – král Jihu, bílá – duchovní oblast) Tento král Jihu (pátá vlajka vpravo – dvakrát se opakující bílá a modrá) je v nadřazeném postavení nad králem Severu (pátá vlajka vlevo – bílá, červená). Tento král Severu (šestá vlajka vpravo bílá a červená) je díky králi Jihu v podřadném postavení v duchovním řízení moci (vpravo- bílá, modrá – král Jihu, zlatá, nebo žlutá – symbol autority).

Co se králi Severu, Sovětskému svazu přihodilo v roce 1991? Musel se svým vojskem narychlo odtáhnout z východní Evropy a Prahu ovládl Jih, jenž je zastupován Spojenými státy, nad jejíž administrativou vládne Chazarský bankovní systém zvaný Kabala. Následně se SSSR rozpadá a nástupníkovi, Rusku je vnucena trikolora, vlajka, která vlaje nad Kremlem až do tohoto dne a pod kterou proti Sovětskému svazu bojovali ti, co se přidali na stranu Adolfa Hitlera z okupovaných území Sovětského svazu. Takže když Moskva pořádá slavnostní pochod na počest vítězství ve druhé světové válce, nevlaje na Rudé ploščadi vlajka suveréna, rudá vlajka, ale vlajka těch, kdo byli poraženi. Takto je ruskému národu Satanem připomínáno, že on je tou nejvyšší duchovní silou a žádný Slovan mu nebude dělat problémy, ač ví, že to bude právě Slovan, kdo přivede jeho postavení k definitivní porážce. Přesně tento příběh o slavném puči v Praze roku 1989 vypráví prvních šest řad vlajek.

Král Jihu považuje Sever za zelenou trávu v duchovním ohledu (sedmá vlajka vpravo – modrá, zelená, bílá) a král severu už nemá své dřívější postavení (sedmá vlajka vlevo – bílá, červená, žlutá).

Proč zelená tráva? Je to odkaz na biblický verš, kde se hovoří o tom, že lidé jsou v Božích očích jako zelená tráva, která rychle usychá. Zde je to myšleno na celkový stav jedné lidské generace, která jako ta tráva z hlediska věčnosti rychle pomíjí a stejně tak moc krále Severu, tehdejšího Sovětského svazu, která dosáhla délky jedné generace, jenž trvá 70-80 let podle Písma. Sovětský svaz trval pokud vezmeme v potaz rok 1917/18 ač k jeho vzniku došlo až 30.12, v roce 1922, ale už tehdy to byl boj pod červenou vlajkou už od počátku VŘSR. Takže tento boj trval 73 let a v postavení krále Severu byl Sovětský svaz od 9. května roku 1945, tedy 46 let. Proč až od té doby? Protože do tohoto data bylo králem Severu Prusko a následně Německo. Berlín dobyl pouze Sovětský svaz a soupeření mezi Jihem, Spojenými státy a Sovětským svazem, novým králem Severu pokračovalo studenou válkou.

Osmá řada začíná zdůrazněním nově posilněného Ruska po nástupu Putina k moci v moci krále Severu (vpravo dvakrát opakovaná bílá a červená), že je naivní si myslet, že boj skončil a Rusko bude v postavení Severu bezmocné, jako něco co usychá (osmá vlajka vlevo – bílá, červená a zelená), To co vidí Kabala, tedy Jih jako bezmocného krále Severu (devátá vlajka vpravo – bílá červená a zelená), tak tato tráva duchovně zesílí a bude opět bojovat (devátá vlajka vlevo – bílá, zelená červená- zde symbol boje).

Nadřazené postavení krále Jihu to neobstojí v duchovní oblasti (desátá vlajka vpravo – žlutá, modrá, bílá) a jih bude muset opět bojovat o duchovní nadvládu nad trávou (desátá vlajka vlevo – modrá, červená, bílá, zelená).

Jih duchovním bojem (jedenáctá vlajka vpravo – modrá, bílá, červená) přivede svět do temnoty, aby bojem zvítězil opět nad duchovní oblastí (jedenáctá vlajka vlevo – černá – temnota, satanismus, fašismus, vakcinace, červená – boj, bílá).

Tento boj král Severu vyhraje, protože zelená tráva, zde lidstvo světa, které krále bude následovat, definitivně Kabalu porazí a opět ovládne Prahu – město měst, které patří Judovi, lev uprostřed vlajek. (dvanáctá vlajka vlevo – zelená -lidstvo země, červená – boj, modrá – porážka Jihu navždy)

Tři zbrojnoši s korunami na hlavě symbolizují vpravo krále Severu, vlevo krále Jihu a uprostřed je pak jediný vítěz tohoto střetu jako symbolická hlava hledící dopředu, celosvětový král, Osmý král, přesně podle Zjevení 17. kapitoly.

Jako úvodní titulek jsem uvedl vyjádření Daniela Landy, který poslal vzkaz Kabale ve svém videu.

Nechci se samotným Danielem zabývat, protože už tak je článek pro mnohé spíše jako kniha, ale proč jej zde uvádím musím vysvětlit, jinak by to nedávalo smysl. Rozbor znaku hlavního města Prahy jsem měl v plánu už delší dobu, ale pravý čas nastal až nyní. Sleduji jako správný pozorovatel události a vím, že mám věnovat pozornost vybraným lidem. Tím je i Daniel Landa. K dalším dvěma osobám, které mám sledovat patří Alois Hláseňský a Ivan Smetana z KTV.

Než jsem shlédl Landovo prohlášení, měl jsem ze záznamu puštěno video právě KTV, kde zazněla Ivanova informace, že jej kontaktovali lidé ze zahraničí, kteří svou pozornost upínají na jejich způsob prosazování PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, který vedou v právních bitvách a to mne zaujalo. Nebeský Otec, JeHoVaH Bůh mne vede k tomu, že boj proti Kabale a jejímu ničení základních práv a svobod věnuje velkou pozornost. Proto vyzývám všechny soudce, advokáty a další soudní složky, aby se postavily na stranu PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, protože Covid fašismus neskončí a nebude poražen, POKUD SE TATO ZEMĚ PLNĚ NEPOSTAVÍ NA STRANU PRÁVA!!!

Proto je nyní upřena velká pozornost k Praze, která může a musí ukázat světu, že Judovi potomci, ač sami netuší, že mají jeho krev se musí v tomto boji sjednotit. Proč? Protože ti, co zaseli vítr, TI SKLIDÍ BOUŘI. Ta bouře musí vzejít z uplatnění Práva a Spravedlnosti. Pokud máte možnost, šiřte tuto informaci k vašim známým, jenž mají možnost Právo a Spravedlnost prosadit. Už žádné spojování s fašistickou mocí, kterou nám tady politické loutky prosazují. Protože už nebude odklad.

Kéž vám v tom nebeský Otec , JeHoVaH Bůh požehná a dodá odvahu, kéž vaši prosbu o moudrost vyslyší v Jehošuově jménu.

Váš a Kristův bratr Igi.

5 thoughts on “„Kdo seje vítr, ten sklidí bouři.“. Tato slova Daniela Landy v jeho posledním video příspěvku výstižně prorokují, kam se společnost brzy posune, pokud politici nezatáhnou za záchranou brzdu.

  1. Děkuji za Vaše články a za naději, kterou nám, Vašim čtenářům, poskytujete. Jako věřící, mimo kterýkoli z náboženských domů, Vám přeji mnoho požehnání od Pána Krista a Otce JeHoVaH a našim národům požehnání a sílu k odporu proti dnešním hnusným vládcům naší krásné země a jejich temnému vůdci. LH

    1. Děkuji za toto přání a přeji nejenom vám, ale všem čtenářům, kteří si dali práci a dočetli až do konce, aby jim byly tyto informace nejenom povzbuzením, ale aby je to ještě více přiblížilo k Otci a ke Kristu.

      Pokud je v mých článcích skutečná moudrost, prosím, děkujte za ni Otci a Jehošuovi.

  2. Skvělé informace hltám s nadšením. Opravdu nerad vrtám, ale:  „Češi byli“ ve větě: Jediný národ, který si prošel podobnou zkušeností jakou měli Izraelité a který na dlouhých 200 let Satanovi narušil plány, byly právě Češi, jenž s písní na rtu mu převrátili během cca 20 let Evropu.

Comments are closed.