Informační válka – jeden z nejvyšších procesů řízení. „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou!“ Paul Joseph Goebbels – ministr propagandy Adolfa Hitlera

Spread the love

Mnoho lidí si myslí, že válka vedená zbraněmi je tou nejvyšší vojenskou strategií. Ve skutečnosti se tento typ boje používá jen ve dvou případech. Zaprvé- pro přeformátování celého světa. Toto jsme viděli během VELKÉ VÁLKY rozdělené do dvou fází (1914 – 1918 a 1938 – 1945). A zadruhé, když jedné z znepřátelených stran dojdou argumenty.

Druhý typ války je znakem tuposti toho, kdo takovou válku spustí. Často je k tomu donucen třetí stranou, která chce tohoto boje využít pro svůj vlastní prospěch. Toto je možné často vidět v krocích takzvaných velmocí. Písmo o nich mluví v obrazné symbolice, jako o králi Jihu a králi Severu. Bližší informace o tomto soupeření v celých dějinách najdete zde.

Někoho může zarazit, že jsem uvedl počátek druhé fáze Velké války do roku 1938, když vám všichni tvrdí, že začala v roce 1939 1. září útokem na Polsko Německou stranou. I toto je součást INFORMAČNÍ VÁLKY, která se vede, aby lidstvo nemělo povědomí o čem toto vše je.

Horká fáze války, jak se bojovým akcím říká, nenastává s výstřely jedné, nebo druhé strany, ale když určité vojsko překročí své hranice. Obsazení Rakouska a následně odtržení Sudet bylo už horkou fází, která musela skončit dalšími vojenskými operacemi. Vše bylo velmi důkladně takticky promyšleno a vše bylo plánováno už v čase studené fáze, která se nazývá INFORMAČNÍ a PROPAGAČNÍ BOJ. Aby mohl tento boj započít, musí vždy existovat správný bojovník, mistr slova. Když se najdou dva, pak informační válka připraví tu správnou půdu k tomu, aby generálové převzali své úkoly, ke kterým byli vycvičeni. V Německu tyto dva muže měli. Byl jim Adolf Hitler, jenž svou knihou Mein Kampf, kterou mu napsali jeho poradci, započal měkkou fázi Informačního boje, aby na svou stranu zmanipuloval úmyslně decimované německé obyvatelstvo, takzvanými vítěznými mocnostmi formulované požadavky Versailleského mírového diktátu, aby se jim podařilo Německo vehnat do nového konfliktu s tehdejším Sovětským svazem, který vznikl na územích některých historických územních celků východní Evropy a Asie, jako obrana před rozparcelováním Ruska.

Je ironií, že to bylo právě Německo, kdo svého budoucího protivníka stvořilo, když intenzivně podporovalo Lenina, který hodil do plánů a cílů  bankovních rodin vidle, kde nakonec místo trockismu zvítězil bolševismus a zločiny trockismu jsou vydávány za zločiny bolševiků. I to je informační válka. Pokud si někdo myslí, že jsem komunista jenom proto, že se snažím pravdivě do všech detailů popsat co se skutečně přihodilo, tak jste na velkém omylu a zkuste prosím sejmout klapky z očí, nebo dále nečtěte, protože právě vy jste prvními obětmi informační války vedené už šest tisíc let.

Mužem číslo jedna v německé propagandistické mašinerii byl Paul Joseph Goebbels, který formuloval jako první člověk veřejně to, co nalézáme v mottu článku:

STOKRÁT OPAKOVANÁ LEŽ SE STÁVÁ PRAVDOU

Každý typ války, ať už informační studené, nebo války horké, vedené střelivem a skutečnými zbraněmi, má vždy dopředu stanovené cíle a také svou konkrétní strategii. V informační válce je nástrojem právě zmíněná věta. Abychom skutečný cíl a nástroje použité propagandy dokázali odhalit, nesmíme vnímat náš svět, naše lidské skutečné dějiny kaleidoskopicky, kdy zaměříme svou pozornost jen na jeden dva detaily, na kterých si pak vytváříme celkový obraz.

Ke splnění stanovených cílů vždy vedou postupné kroky těch, kdo celkový plán vymysleli a definovali pro naplnění svých kroků konkrétní strategii. Strategie slouží k tomu, že řídící skupina, která za tímto studeným a horkým bojem stojí, bude před lidmi skryta, aby mohla ovlivňovat obě strany konfliktu a zajistit jejich podporou, či odstraněním podpory svých skutečných cílů. Nejtěžším úkolem nás lidí je, správně pochopit příčinu vytvořeného konfliktu, abychom dokázali odhalit skutečný cíl a neskočit těmto organizátorům na špek tím, že uvěříme jejich dezinformačním kanálům, které se snaží předložit cíle a pohnutky těch, kdo aktivně pracují jako výkonné řídící mechanismy, aby skutečný CÍL NEBYL NIKDY ODHALEN. I zde loutkovodiči úspěšně pracují s větou německého ministra propagandy.

Buďme konkrétní, abychom sami takové informační manipulace dokázali odhalit. Asi každý člověk narazil ve svém životě na výraz „ZNAK ŠELMY“. Velká část lidí ví, že něco takového pochází z bible, daleko menší část ví, kde to má v Písmu hledat a jen skutečně malá část ví, co skutečně toto označení znamená a jak se má projevit. Pokud budu povrchní, tak jako je 99% lidí, lehce nadobudu přesvědčení, že onou značkou je ČIP. Proč tvrdím, že se jedná o povrchní porozumění? Protože musím vše důkladně prozkoumat v celém kontextu Písma. Už samotná 13. kapitola knihy Zjevení, kde tu informaci o značce nacházíme, hovoří o potřebě použít inteligenci a sečíst ty tři šestky dohromady. Druhým předpokladem je, že se takový člověk musí obrátit na skutečnou pomoc k Stvořiteli nebe a Země, jehož jméno je JHVH,

neboli hebrejský tetragrammaton, který se čte jehova-h a musí se o porozumění dotazovat ve jménu Jehošuy také, jeho, protože on má ve svých rukou ukrytou duchovní manu.

Tento falešný cíl s ČIPEM, zavedl mnohé k nepozornosti, která způsobila, že se nechali označit, protože nežádali o tu správnou inteligenci a o to správné porozumění, jenž sestupuje jedině ze shora.

Protože chci svým článkem ukázat směr i lidem, kteří o bibli zavadili jedině tak, že o ni slyšeli, například v televizi, kde je tato kniha předkládána, jako soubor pohádek a mýtů, musíme si manipulativní techniku informační války ukázat na jiných příkladech a na nich odhalit skutečný CÍL a také skutečné bytosti, které za konkrétním CÍLEM stojí.

První co by nás mělo vždy zajímat je to, ZDA NENACHÁZÍME V LIDSKÉM PROSTORU SKUPINY LIDÍ, KTEŘÍ NECHTĚJÍ BÝT VIDĚT. Pokud je nalezneme, musíme zjistit, jak dlouho je taková skupina na světě. Pokud zjistíme, že je to víc jak například 300 let, pak si musíme zjistit, co se od této skupiny dostalo na světlo světa. Jaký typ uctívání taková skupina praktikuje. Toto jsou vždy lehce dohledatelné informace. A tou nejdůležitější informací je ta, JAKÝ VLIV MÁ TAKOVÁ SKUPINA LIDÍ NA TVORBU „PENĚZ“ a jaký vliv může mít na média, jak ta hlavní, tak ta takzvaně alternativní.

Opět buďme konkrétní. Každý, kdo jenom trochu sleduje dění ve světě a kolem nás už slyšel slovo ILLUMINATI. Název je vytvořen z latinského slova, jenž znamená osvícený. Osvícení je projevem získání vyhrazených informací pro velmi úzkou skupinu lidí, která chce tyto „osvícené“ informace uskutečnit. Takže není až takový problém si jejich CÍLE najít. Na počátku, kdy taková skupina začíná působit, totiž vždy vystupuje nějaký čas veřejně. U této skupiny víme, že měla v plánu hodně věcí a jednou z nich byla například celosvětová revoluce, která měla proběhnout skrze změnu politického uspořádání ve Francii. Cílem mělo být oslabení vlivu Katolické církve jako celku na myšlení lidí a odstranění takzvaných okovů víry, jako takové.

Pokud budeme důslední, tak zjistíme, že viditelně se skupina prezentovala od roku 1776 až 1784, pak byla údajně rozpuštěna. A co se nestalo? 1789 propuká Velká francouzská revoluce, která se završila celoevropským povstáním  v roce 1848 a splnila požadované kroky, jenž mají za konečný cíl, zde si musíme dávat pozor, zda je to skutečný cíl, nebo jenom odvedení pozornosti, učinit z lidstva samozřejmě lepší společnost a svět lepším místem.  Takže náboženství dostalo své rány a lidstvo se posunulo k ateismu, ale jak čas plynul, svět se nestal lepším místem, ba naopak a lidstvo se taky ne a ne osvobodit.

Co nám to odhaluje? Že ne každá informace, která je vypuštěna do informačního pole má být skutečně realizovaná. Co o této skupině víme vzhledem k financím? Že byla podporována těmi, kdo finance vytvářeli. Díky francouzské revoluci mohla tato skupina ovládnout v roce 1815 celou britskou ekonomiku a ta sama skupina finančníků pak o vánocích 1913 vytvořila americký rezervní systém, který vnutila celému světu. To nejsou konspirace, toto jsou fakta a lehce ověřitelná.

Kdo dnes ovládá největší nadnárodní korporace? Čekal jsem, že kolega Milan k tomu napíše další článek, ale nestalo se, takže vám pro přemýšlení předložím odkaz na video, které vás bude informovat jak to je. Video naleznete zde. Je to sice hodinové video, ale k ilustraci stačí 15 minut a pokud hledáme PRAVDU, může to být 15 nejdůležitějších minut našeho života. Je to také dobrý návod, jak máme hledat určité informace sami.

Pokud vše vede k monopolu, jak video odhaluje, jak je možné, že učiněné kroky vytyčené skupinou Illuminati nevedou k tomu jejich CÍLI? Nebo vedou? Jen jsme jejich cíle neidentifikovali správně?

K tomu potřebujeme další porozumění, které ovšem jejich kroky velmi kvalitním způsobe ukryly před širokou veřejností. Musíme hledat skutečné příčiny a důvody, proč byla taková skupina vytvořena. Komu by to prospělo a kdo ji vlastně finančně zajišťoval. Takže o financích už něco víme. Kdo skutečně profitoval z takzvaného osvícenství, že to nejsme my obyčejní lidé, ale neviditelná ač známá finanční lobby, která tiskne peníze.

Mezi lidmi je rozšířeno jedno úsloví: „Sleduj tok peněz.„. Kdo na všech krizích za posledních 200 let jen a jen zbohatl? Nejsou to skrytí akcionáři těch 4-5 nadnárodních investičních společností? Pokud ano, pak se na ty rodinné klany musíme podívat trochu podrobněji.

Nebudu zde všech 13 dynastií uvádět konkrétně, více informací naleznete zde, v knize Robina De Ruitera. Tato kniha by měla být povinou školní četbou, protože je to faktologické dílo, plné přímých odkazů. Takže opět žádná konspirace. Pokud odfiltrujeme jeho katolickou orientaci a snahu jeho náboženské zaměření očistit, kde úmyslně zatajuje propojení s Vatikánem, dá nám tato kniha dostatek informací, kterým můžeme věřit.

Jak dále zjistíme, díky všem těmto informacím, jsou tyto skupiny za vznikem sionismu. Takže by nebylo špatné nahlédnout i do takzvaných Sionských protokolů. Čtou se špatně, ale o to více se z nich můžeme dozvědět, jak takoví lidé uvažují. To je důležité pro pochopení PŘÍČIN VZNIKU NEJENOM JEJICH MOCI, ALE I O POCHOPENÍ JEJICH VLASTNÍHO NÁBOŽENSTVÍ, které uctívají skutečně náramně. Protokoly najdete zde. Co se tvůrcům těchto protokolů povedlo dokonale je to, že vše vychází z Judaismu, tedy z Židovství. Nic nemůže být víc vzdáleno PRAVDĚ, než toto tvrzení.

Jak už čteme v předslovu této knihy, tak je tam uvedena tato lež, že spis vychází z Judaismu, jako jediného zvláštního národa na světě. Skuteční Židé jsou totiž stále, jako i zbytek Izraele rozptýleni po celé Zemi a jak vám odhaluji v předchozím článku, je velká skupina ukryta v Československém národě. Jeden z nejdůležitějších atributů morálky je NELHAT. Toto obsahuje i posvátné desatero, pokud jej nemá člověk zapsán do srdce a pro každého Izraelitu je to smrtelný hřích. Než si to potvrdíme, že to tak je, podívejme se na to, co nebo koho tito lidé, jenž se prohlašují za Židy, ale Židé nejsou, uctívají.

Na této fotografii vidíte jejich setkání na počátku milénia, tak jak je natočil Alex Jones, americký nezávislý novinář.

Toto je staré babylonské a kananejské božstvo, ve vyobrazení sovy, v Českém lese v Kalifornii. Tento bůh se jmenuje MOLOCH, MELEK, MOLEK. Vyberte si sami, jak jej nazvete. Víc opět naleznete zde. Jeho libůstkou, tedy abyste byli jeho kamarádi a skuteční ctitelé, jsou lidské oběti. Miluje prvorozené svých ctitelů a také jakoukoli krev lidí, kteří padnou například ve válkách. Homosexualita a pedofilie mu také dělá velmi dobře. No a tato skupina, tyto dynastie jej uctívají. Myslíte si, že jsou hloupí a že by dělali něco iracionálního, když řídí celý svět?

Jak ji článek v odkazu vysvětluje, byl to vlastně Baal. V Babylonu Marduk, no a tento Baal je jen zkrácená verze Baelzebuba. Vám známého pod názvem Satan, nebo Ďábel, doslovně NOSITEL SVĚTLA. O jakém světle je tu řeč? O osvícení. A tady jsme opět u ILLUMINATI.

Takže co vidíme? Že tomu, čemu říká tato bytost světlo, JE TMA, NEJTEMNĚJŠÍ TMA VŠECH TEMNOT. A zde je hledaný CÍL, skutečný CÍL. Pro mnohé z vás to je nepředstavitelné, protože Satan je přece jenom v pohádce. Takž vaše mysl okamžitě jeho možnou existenci popře. Proč? Jste vy tak hloupí? Ne. To kouzlo je jinde a je s ním čarováno už 200 let. Zkuste si představit, že v roce 1776 začnete tvrdit, že Satan neexistuje. Okamžitě budete v tom lepším případě označeni za pomatence. Co byl cíl Illuminátů? Odstranit okovy víry. Povedlo se jim to? Sami sobě jste důkazem, že ano. Cílené vymývání mozků skrze ateismus protlačovaný od poloviny 19. století vykonal své. Dnes jsem za blázna já a vy si myslíte, že znáte pravdu. Nevyčítám vám to, jen ukazuji směr. Proč nevyčítám? Protože jsem byl i já chycen od 5 do 23 let do tohoto smýšlení a zkusili byste mi tenkrát říct, že Satan existuje, tak bych vás poslal minimálně na psychiatrii.

Takže co nastalo? STOKRÁT OPAKOVANÁ LEŽ SE STALA PRAVDOU! Už začínáme chápat co je to INFORMAČNÍ VOJNA? Když jsem byl v těch mladých letech, kdy jsem duchovní svět na dlouhou dobu zavrhl, protože jsem si říkal, že kdyby existoval Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh, tak by nikdy to zlo nedovolil, naskočil jsem na jednu informační kampaň, kterou je mnoho lidí ovlivněno natolik, že to co představuje, se jim stalo náboženstvím. Možná jsi to ty sám, drahý čtenáři, kdo si neuvědomuje, že se stal součástí manipulace a náboženského směru, kterému se věří. O co jde? Je to velmi sofistikovaná kampaň o tom, že svět je ve válce, kterou mu pomáhá vybojovat takzvaná vesmírná Aliance.

Viděl jsem UFO na vlastní oči? Ano. V roce 1978 přelétal asi 150 m dlouhý předmět kousek od našeho domova, absolutně nehlučně a já si v prvé chvíli myslel, že je to letadlo, které se musí každou chvíli zřítit a čekal jsem výbuch, než mi došlo co vlastně vidím. A jako správný ateista jsem si řekl: „Aha, tak Erich Anton Paul von Däniken a Ludvík Souček a další mají přece jenom pravdu.„. Naposledy jsem viděl UFO se svým přítelem Jirkou W. přelétat nad Říčanami v nočních hodinách v roce 2015 tuším. Musí to mít racionální vysvětlení, pokud věřím, že Stvořitel nebe a Země existuje. Vkládám zde odkaz, který mne vedl k tomu to článku, protože je to mistrná INFORMAČNÍ VÁLKA, která má lidi odvést od skutečného cíle Satana.

dále vizte na FB – Zprávy z Galaxie – Oraa Nataru Shari

Satan už jde tak daleko, že dokonce vám informace a články nechá namluvit, protože ví, že vy už číst nechcete. I to je dobrá taktika. Pokud chceme nalézt PRAVDU, bez čtení se neobejdeme. Nezdá se vám podivné, o čem bylo informační pole od 80 let až do dneška? Že se nejprve vše o UFO tajilo a bylo vydáváno za hoax a konspiraci a dnes vám jak na běžícím páse armády všech zemí uvolňují různá tajná videa, kde sami UFO pozorovaly? Nesnaží se tak náhodou někdo připravit naši mysl, abychom ty takzvané mimozemšťany neodmítli až se nad našimi hlavami objeví?

Co je velmi zajímavé na celém narativu těchto informací, že se jich ujala skupina osob, která věří, že existuje duchovní svět. Toto vám potvrdí i závěr tohoto videa, kde dáma která čte, která se už nemůže dočkat, až se tu ti mimozemšťané budou veřejně prohánět, tak ta se odkazuje na boha. Z jejího výroku je jasné, že slovo bůh vnímá jako synonymum ke slovu Stvořitel. I toto je magie, Satanovo kouzlo, jak změnit původní významy slov a zaměnit je, aby si lidé mysleli, že hovoří o Stvořiteli života, ale přitom mluví o něm a tak mu vzdávají čest a slávu.

Proč je důležité tomu všemu tak do hloubky rozumět? PROTOŽE SE TU VEDE INFORMAČNÍ VÁLKA, jejíž cílem je nás odvést na dobro od skutečného Stvořitele nebe a Země, Stvořitele veškerého života, JeHoVaH Boha. Takže jak to se slovem bůh je a jak jej máme chápat v samotném Písmu? Hebrejština nikdy neměla malá a velká písmena, ty národům vnutili až takzvaní znalci Písma, aby Satanovo kouzlo záměny pojmů převedli do praxe. Všechny staré kultury od Mezopotámie, přes Egypt, Babylon, Medo-Persii, Čínu, Řecko, Indiány, Védy (Slovany) a Řím, tak ty rozuměly slovu bůh, ŽE OZNAČUJE NĚKOHO S AUTORITOU, S MOCÍ, proto je vždy v textu i jméno konkrétního boha, o kterém se text zmiňuje. Nacházíme to v Iliadě i Odysei, nacházíme to i v Písmu.

Teprve katolická svoloč ve 4. století vytvořila kouzlo změny a přiřadila slovu bůh význam Stvořitel. Proto je v originálním textu Písma v hebrejských textech JHVH na skoro 7 tisících místech, nebo jeho obdoba. Jak to hebrejský text dokazuje? Tím, že používá u slov el a elohim, bůh bohové, i vlastní jméno daného boha. Pro Tvůrce života používá podstatné jméno bore, jenž je utvořeno ze slovesa bara, což doslovně znamená UVÁDĚT DO ŽIVOTA, proto tvořit, nebo stvořit. Kdo uváděl do života stvořené věci? Pouze JeHoVaH? Ne, na to Písmo jasně odpovídá samotným výrokem Jehošuy ve Zjevení 3:14. Že tomu takto rozuměl i apoštol Pavel dokládají jeho slova v první kapitole listu do Kolos. Proto se v Písmu už na začátku objevuje slovo elohim, tedy bohové, neboli ti, CO MAJÍ TAKOVOU AUTORITU, ABY NĚCO MOHLI UVÉST DO ŽIVOTA.

O čem toto všechno je? O porozumění, jak se vede Informační válka, která má za CÍL nás všechny pomocí klamu, přivést k ke skutečnému cíli, TOU JE NEJVĚTŠÍ TMA A ÚPLNÉ PODLEHNUTÍ SATANOVI, KTERÝ NÁS VŠECHNY CHCE VLASTNIT. Takže pokud nerozumíme cíli, neporozumíme ani jiným podvodům, ani celkové hře na COKOLIV-19, která je jen dalším krokem, aby se tak stalo. Kristus své následovníky jasně varoval, že před jeho viditelným příchodem učiní Satan něco velkého, co by svedlo i vyvolené. Co to je? Je to příchod těchto mimozemšťanů. Máme tu ctitele ploché Země. I ti jim podlehnou, ač si myslí, že je uctívání stvořené věci zachrání ač si, že stojí pevně na zemi. Oni totiž obdrží svůj nezvratný důkaz, že je Satan Henochovou knihou podvedl. Zklamání, které jim to přinese, je zlomí psychicky tak, že si řeknou, stejně jako se to stalo mnohým, kterým se nesplnila očekávání a opustili svého Stvořitele, když je vyhnali ze synagog a chrámů, sálů království, protože zjistili, že vlastně byli klamáni naukami, kterým se musí věřit. Toto čeká všechny ctitele předčasných vytržení.

Proč skutečně vyvolení nebudou podvedeni? Protože ti nehledají pravdu u lidí, v informačně dezinformačních válkách, ale hledají odpovědi u svého Stvořitele a také u Krista. Stvořitele znají jeho jménem a nechali se jím vyučit, protože uvěřili, že On nemůže lhát a když nemůže lhát, pak i jeho vlastní výrok je PRAVDIVÝ:

Pohleď, přicházejí dny, je Jehovův výrok, a chci uzavřít s izraelským domem a s judským domem novou smlouvu; ne takovou, jakou byla smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich praotci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, má smlouva, kterou oni porušili, ačkoli jsem je měl v manželském vlastnictví, je Jehovův výrok. Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:31-34)

Chcete i vy drazí čtenáři znát Stvořitele nebe a Země? Tak se jím nechejte v Jehošuově jménu vyučit. Začněte číst od evangelií, poznejte Jehošuu, který svými vlastnostmi plně zrcadlí našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha, takže kdo porozuměl jemu, je to stejné, jakoby viděl samotného Otce, ale on sám Otcem není a není ani babylonskou trojicí. Ale když se necháte vyučit, sami to pochopíte.

Dnes je 42 den, kdy na La Palmě začala svou aktivní činnost sopka, mám ji věnovat svou pozornost právě 42 den. zda se něco významného do zítřejšího večera přihodí uvidíme. Takže to uvádím jen jako něco, co sami můžete sledovat na online vysílání, kde je odkaz na našich stránkách. Kdyby vám vysílání selhalo a objevila se hláška, že odkaz není aktivní, stiskněte F5 na své klávesnici a načte se vám buďto obnovené vysílání, nebo nějaký další funkční odkaz.

Kéž se vám nebeský Otec stane stejným Otcem, tak jako se to stalo mi a jak jej Jehošua představil svým vlastním životem, aby Satanův podvod nemohl panovat nad naší myslí a byl náš život k jejich slávě a cti. Ať se tak stane.

Váš a Kristův bratr Igi.