(3) Jméno

Spread the love

Sepsáno 9. února 2020článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Drazí čtenáři, milovaní bratři a sestry,

  velmi jsem zvažoval, zda napsat tento příspěvek, protože přít se o slova nemám. Berte to prosím jako úvahu k zamyšlení. Nemáme být těmi, kdo poskytuje vzrůst, to přísluší Otci. Co můžeme a máme dělat je, že ukážeme směr. Proto Pavel v 1. listu do Korintu v několika kapitolách vysvětluje, že nikdo by neměl patřit jemu či Apollovi.

  Věřím stejně jako Pavel, že já patřím jen a jen Otci a Kristu a to na základě dané posloupnosti: „Hlavou ženy je muž, hlavou muže Kristus a hlavou Krista je Otec, Jehova Bůh.“ Je to pevný základ, na kterém stavím, zda ze slámy, dříví či sena, nebo ze zlata, stříbra a drahých kamenů, to bude vyzkoušeno jakoby ohněm ve svůj pravý čas. Zda mi vše shoří nebo zda mi něco zůstane, to tento ‚oheň‘ prokáže.

  Co mne vede k tomuto příspěvku? Pokud napíši, že je to Boží Duch, pak mnozí, co nesouhlasí, to v zápalu vlastního poznání rozcupují, protože i oni jsou přesvědčeni, že mají Božího Ducha. Tak vznikne svár, který si Satan vychutná a bude mnout si ruce a říkat: „Zase jsem nad nimi zvítězil, zase jsem úspěšně rozcupoval Agape.“ Sneste mne tedy jako nerozumného člověka, který jen naznačuje, co v jeho mysli říká logika, selský rozum.

  Dotkl jsem se v komentářích toho, že označovat Otce slovem „Hospodin“ je neuctivé. Proč? Všichni věříme, tedy v to doufám, že Otec je stejný včera, dnes i zítra. Nemění se. Pokud to tak je, pak si musím položit otázku: „4000 let ses nám Otče představoval svým jménem יהוה (JHVH), toto jméno či jeho zkrácenou formu jsi nechal zapsat skoro 7000x ve svém slově Staré smlouvy. Co způsobilo změnu, že jsi dovolil, aby v Nové smlouvě tvé Svaté jméno nebylo?“.


  Pokud budu uvažovat jen a jen tělesně, z toho, co se dozvídám z Písma, tak mne napadají pouze a jedině dvě možnosti:

  1. Otec přestal na svém jménu lpět, to ale znamená, že se změnil.
  2. Velmi aktivně vstoupil do tohoto procesu odpůrce Satan, kterému není nic svaté (čisté) a svou mistrnou filozofií vystavěl učení, že Otci na jeho jménu už nezáleží.

U první možnosti mne zarazí hned několik textů. Joel totiž říká, že „každý kdo vzývá JHVH (יהוה) bezpečně vyvázne“. Pak je zde Izaiáš, kde Otec říká: „Jste moji svědkové, je výrok JHVH“ יהוה Boha. Čí JSEM TEDY SVĚDEK? JHVH (יהוה)? Nebo „Hospodina“? Pak je zde výrok samotného Jehošuy, kde v modlitbě říká: „Zjevil jsem tvé jméno.“ a „Opět jej zjevím.“Může Jehošua myslet jiné jméno, než to, které je v předchozím textu na skoro 7 tisících místech, nebo je to ten „Hospodin“, kterého mnozí milují jako svého Otce? Pak je tu příkaz, který je dán Jehošuou ohledně vzorové modlitby: „Otče náš na nebesích, buď posvěceno jméno tvé.“Myslel Jehošua na jiné jméno, než to, které je zapsáno v předchozích částech Písma jako JHVH (יהוה), nebo je úplně jedno, co si tam dosadím?

  Můj rozum a má logika mi říká, že to jedno nebude, ale, že to má být JHVH (יהוה). Zda souhlasíte či ne, nechám jen a jen na vás. Nejsem pánem nad vaší vírou. U druhé možnosti mi vše plně koresponduje s celým Písmem. Vím, že je Otcovo jméno znečištěno. Nejlehčí způsob jak to udělat, je vnutit všem takový názor, že jméno, jeho znalost, není vůbec důležitá, že stačí přece jenom věřit, koho oslovuji. Protože to Satan umí, důkazem je oklamání Evy, pak i rozumím tomu, na co apoštolové upozorňují: „Dejte si pozor, aby…“.

  Myslíte si, že to co předkládám, je jenom prázdná lidská filozofie? To opět musíte zvážit sami. Jsem jenom smrtelný člověk, který touží po Otcově a Kristově nezasloužené laskavosti, nejenom pro sebe, ale i pro všechny ostatní. Věřím totiž tomu, že pokud mi Otec dovolí poznat Pravdu, která osvobozuje, dovolí mi odhalit všechny Satanovy podvody. Přeji si, aby nám taková Pravda byla dána.

hebrejsky: Shemâ Jisrael, Jehovah elohejnu Jehovah ECHAD. – Deuteronomium 6:4
česky: Slyš, Izraeli, יהוה Bůh náš, יהוה jeden jest. – 5. Mojžíšova 6:4

Pozorně prosím naslouchejte přednášce Božie meno na YouTube od Dušana Seberíniho.

Ať se vám daří a máte plnou důvěru v Krále Jehošuu a jeho i našeho Otce, Jehovu Boha.

Váš bratr v Kristu, Igi