(4) Tradice

Spread the love

Sepsáno 15. února 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Drazí bratři a sestry, milí čtenáři.

  Rád bych se zamyslel formou úvahy, nic nikomu nevnucuji, nad tím co je to TRADICE, nad jejím vlivem v chápání a porozumění Božího slova.

  Je mnoho těch, kdo věří tradičním pohledům na to, že Otec Jehova Bůh je součástí trojjedinečnosti, tedy toho, že je Otec Bůh, Syn Bůh a Boží Duch Bůh a oni jsou jedno. Je to tedy pro mnohé tradiční porozumění. Pokud se v čase podíváme do historie, tak nalezneme například ve středověku, že bylo tradicí uplatňovat takzvané „Právo první noci“. Tento zvyk zaručoval, že si feudální panovník v daném místě a čase, přiváděl na své panství dívky, kterým dal souhlas, aby se vdaly a místo toho, aby byl skutečný manžel jejich jediným sexuálním partnerem a také prvním, učinil panovník ze sebe toho, kdo má právo na panenství této dívky a udělal z ní ženu.

  Říká se takovému jednání ZVYKOVÉ PRÁVO. dnes bychom napsali, TRADIČNÍ PRÁVO. Zvyk je totiž tradice. Proti tomuto zvyku dlouho, ne rok, deset let, ale celá staletí dokonce nic nenamítala ani církev. Dnes už se toto právo neuplatňuje, ale naopak se proti němu bojuje a je považováno za znásilnění. Věřím tedy, že my všichni souhlasíme, že to je správné, že byla tato tradice zrušena. V čem je naše štěstí? Že jsme se narodili v jiné době. Teď si ale představme, že takové štěstí nemáme. Tlak okolí nás bude nutit k tomu, abychom se podvolili. Jen málokdo by tomuto tlaku odolal, protože protivit se v době nevolnictví, nebo v době císaře Caliguly, který si podle záznamů také rád dopřával tohoto zvyku, by nás to stálo život. Naštěstí zvítězila Pravda nad touto tradicí.

  TRADICE jsou dobré a také špatné. Souhlasíte? Abychom tedy dokázali rozlišit mez správnou a nesprávnou tradicí, dostáváme z Božího slova jednu radu: „Po všem pátrejte, vše zkoumejte a toho dobrého se přidržte.“.

  Opět letmým pohledem do historie zjistíme, že Satan si přeje podněcovat nenávist jednoho k druhému. Je to vlastně už mezi lidmi takový zvyk, že se mezi sebou pro své TRADICE a ZVYKY lidé nenávidí a vraždí. Kristus však dal jiný vzor pokud čtu Písmo správně. Zda ano, či ne, nechť posoudí každý sám, podle toho, jak velkou obdržel rozlišovací schopnost, která jako dar sestupuje od našeho milovaného Otce. Ten totiž řekl (Jehošua), že máme milovat dokonce své nepřátele. Proč? Protože pokud jsme pod vlivem falešné tradice, stali jsme se obětí podvodu. Jak tedy odhalit, zda jsme sami podvedeni? Na to nám Písmo odpovídá opět Jehošuovým vzorem. Musíme našeho nebeského Otce prosit, aby nám tu moudrost a rozlišovací schopnost dal, ne jak si přejeme my sami, ale jak si to přeje samotný Otec. Souhlasíme s tímto postupem? Já rozhodně. Ale na mne nezáleží co si myslím.

  Opět nám dějiny říkají, že se stalo tradicí v židovském národě, že se nesmí nahlas vyslovovat Otcovo jméno. Jak vlastním studiem a bádáním zjistíme, nebylo to tak vždy. Já osobně si kladu tedy otázku: „Komu tak velmi záleželo na tom, aby se tato tradice rozšířila?“.

  Pokud čtu Písmo a vnímám jej v celém kontextu správně, to ať opět posoudí každý sám, tak mi z toho vychází, že tomu, komu to nejvíc vyhovuje, je samotný Satan a také jeho démonům. Chci být pod tímto vlivem? Ať se to nikdy nestane!!!! Proč se zrušilo zvykové právo První noci? Protože se k Písmu dostalo stále víc a víc upřimných lidí, kteří si přáli žít podle křesťanských zásad a ne podle falešných tradic. Stejně tak je to dnes i s trojičním vyznáním a s přístupem k Otcovu jménu. Dnes nikdo nemusí až tak hluboce pátrat, aby zjistil, že na počátku žádná trojice nebyla a že se Otci neříkalo náhražkami.

  Je tedy jenom na nás samotných, zda se chceme držet tradic, či je chceme zavrhnout, pro jejich zhoubný vliv, pokud jsou to falešné tradice. Prosím TEDY VŠECHNY, až mne zase někdo začne soudit jenom proto, že má jiný tradiční pohled na určité otázky, že asi vůbec nechápe, že jedna TRADICE je úzce propojena s jinou TRADICÍ.

  Věřte si bratři a sestry prosím čemu chcete a jak chcete, já nejsem panovníkem nad ničí vírou. Mé poznání je mým poznáním podle toho, jak jsem se 30 let brodil Písmem a jak mi byla projevena nezasloužená laskavost našeho Otce, Jehovy Boha skrze víru v něho a jeho Syna Jehošuu.

  Tak jako já vám nebráním, abyste psali co vám vaše zkoumání přináší, tak prosím nebraňte mému názoru a úvahám. Zda je něco zjeveno shora, to nechť posoudí Duch, který ve vás má přebývat. Nesoudím nikoho, tak proč bych měl být někým souzen? Když už soudíte, tak prosím spravedlivě. Pamatujme prosím, že nám zbývá víra, naděje a LÁSKA. TA JE NEJVĚTŠÍM POUTEM JEDNOTY.

Přeji všem Pánův pokoj a Otcovu nezaslouženou laskavost

Bratr v Kristu, Igi.