Kapitola 19.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-19-

Vyšli z Velkého Babylónu,

aby je tam organizace spořádaně vrátila

.

   Je až ironické, že lidé toužící po vládě nebeského Otce, Jehovy Boha, se nechali těmi, kdo je vedou, tak lehce zotročit do postavení největších modlářů, co kdy lidstvo pamatuje a ještě si hrdě nesou symbol Strážné věže, aby nikdo nemohl tento dům opustit bez toho, že se stane úplným sirotkem. K tomu postačilo velice málo. Nakukat jim, že CH.T.Russell, okultista a potomek z jedné ze třinácti satanských pokrevních linií (dynastií), je Boží prorok.

  Na čem založilo vedení svou legitimitu? Na tom, že jejich druhý prezident oznámil, že rok 1914 je rokem splnění proroctví, které nám [jim] řekl samotný Jehošua a nalezneme jej v Matoušovi ve 24. kapitole. Anděl však jasně řekl, že to je teprve USTANOVENÝ ČAS, NE ČAS KONCE, NA KTERÝ SE PAROUSIA, NEBO-LI KRISTOVA KRÁLOVSKÁ PŘÍTOMNOST VZTAHUJE!!!

To si podrobně vysvětlíme až v kapitolách, kde budeme pokračovat rozborem 11. kapitoly Daniele.

  OD TÉ CHVÍLE JEJICH VEDOUCÍ SBOR HLEDÁ V PÍSMU VŠEMOŽNÉ VYSVĚTLENÍ, ŽE TOMU TAK SKUTEČNĚ JE. JEJICH VÝKLADY SE VŠAK BORTÍ JAKO DOMEČKY Z KARET. TEN POSLEDNÍ PÁD NASTAL TEHDY, KDYŽ SE ANI V ROCE 1994 NENAPLNILO JEJICH PROROCTVÍ O GENERACI, KTERÁ VŠE ZAŽIJE.

  Ještěže mají tu krásnou větu: „BRATŘI, OBDRŽELI JSME NOVÉ SVĚTLO“, jenže místo světla opět jenom nejčernější tma. Naštěstí už nyní mnozí otevírají oči a hledají způsob, jak z toho domu ven. Nejvíc jim v tom brání to, že už nemohou udržovat přátelské vztahy a vzájemnou Agape s těmi, co zůstávají, a zvláště pak s těmi, kdo jsou jejich rodinnými příslušníky. Vzpomeňte prosím vy nerozhodní, co vám Jehošua řekl: Každý, kdo má větší náklonnost ke svému bratrovi a své matce, než ke mne, není hoden BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ.

  Co se tedy stalo tomuto lidu během 3,5 roku? Započalo velké pronásledování v království Jihu. Mnoho tehdejších bratrů a sester skutečně sloužilo Otci celým svým srdcem, celou svou silou a celou svou myslí. V té době ještě neexistovala nařízení, že jednotliví bratři a sestry musí milovat toho takzvaně věrného a rozvážného otroka více než Jehovu, svého nebeského Otce, a Jehošuu, svého Krále a Bratra.

  Jsou to události známé z první poloviny 40 let minulého století. Když s nimi budete mluvit, rádi vám je povykládají. Tak zjistíte, proč to bylo vztaženo k nim. Protože učili jednotně nefalšované mléko. Problém byl v tom, že málokdo začal přijímat i hutný pokrm, a to samostatně v duchu rady z Písma: Po všem pátrejte, vše zkoumejte a toho dobrého se přidržte..

  Největšími odpůrci této knihy se tak stanou ti, kteří by jí měli nejvíce rozumět. Po tomto pronásledování se mnozí i v království Jihu připojili k těmto lidem a hladkostí z této organizace udělali to, čím je dnes. Organizací a rájem pedofilů, kde vedoucí sbor má už nyní ráj na Zemi. Se svou největší modlou na zednářském hřibově i s pyramidou, která na to poukazuje.

↓↓↓ DOPLNĚNO 17.05.2022 ↓↓↓

Pyramida, která upozorňovala na Watch Tower Bible and Tract Society byl v roce 2021 odstraněn z tohoto zednářského hřbitova, protože si mnozí začali spojovat organizaci se zednářským vlivem. Toto dělá takzvaný vedoucí sbor vždy, když chce zfalšovat určité nepříjemné věci, které se jich týkají.

Odstraněný náhrobek na zednářském hřbitově v Pensylvánii

 ↑↑↑ DOPLNĚNO 17.05.2022 ↑↑↑

MODLÍME SE ZA VÁS BRATŘI A SESTRY, ABY JSTE OTEVŘELI SVÉ OČI A ZPRŮCHODNILI SVÉ UŠI, ABYSTE SLYŠELI HLAS, KTERÝ ŘÍKÁ:

VYJDĚTE Z NĚJ, MŮJ LIDE, ABYSTE NEOBDRŽELI ČÁST JEHO RAN!“

One thought on “Kapitola 19.

Comments are closed.