Dnes jsem dostal opět nové prohlášení globalisty a mluvčího této sekty k událostem ve světě. Byl jsem požádán o rozbor.

Spread the love

Začněme nejprve tím, co mi bylo předáno jako „dobrá zpráva“ mou tělesnou sestrou, která se věnuje esoterice. Pak pochopíme, proč je k tomuto prohlášení připojena tato fotografie. Takže na co se máme těšit?

Že už brzy nás navštíví takzvaní mimozemšťané. Jak jsem vysvětloval nedávno v tomto článku zde, bude to poslední velké Satanovo představení. Kristus to vysvětluje takto:

Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat velká znamení a divy, aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené.“ (Matouš 24:24)

Slovo Kristus je řeckým označením pro mesiáše, tedy toho, kdo je pomazán k ZÁCHRANĚ. Zatím jsme tu měli několik takových Kristů, kteří jako falešní proroci hlásali určité nauky, které mnohé přivedli pod jejich zhoubný vliv. Ale žádný z nich zatím nečinil ty pověstné divy. Byly to jen takové bezvýznamné projevy moci. Ta skutečná přijde až se sestoupením těch, co se budou za „ZACHRÁNCE“ vydávat. Je potřeba jim připravit cestu a k tomu slouží zase jiní falešní proroci, kteří rádi používají tuto symboliku, kterou nacházíme v tomto obrázku.

Zdroj Reuters

Takže pro ty, kdo nechápou o co jde, tak připomenu, že se jedná o okultní ceremoniál z minulého roku v Egyptě a článek k tomu jsem napsal zde. Ankh je jejich symbolem a odkazuje na jejich takzvanou modrou krev, která se spojila se syny Anaka.

Když vyšli do Negebu, pak přišli k Hebronu. A tam byli Achiman, Šešaj a Talmaj, narození z Anaka. Hebron byl mimochodem vystavěn sedm let před egyptským Coanem.“ (4. Moj./Numeri 13:22)

Ankh

Ten odkaz na Coan, město v Egyptě, není náhodný, protože Egypt byl dlouhou dobu jejich místem přebývání a ty obrovské sochy faraonů odkazují na popotopní obry a slovo farao, jak jsem opět někde vysvětloval, že to neznamená vládce, ale představený rodinného klanu, patriarcha. Globální elita ráda odvozuje svůj původ právě od synů Anaka. Proto, když se jejich mluvčí podepisuje: „MY JSME NEKONEČNÍ“, tak opět odkazuje na démony a Satana, kteří jsou původci synů Anaka.

Takže co nám to ten mluvčí pro ČR, Petr Cvalín dne 8.4.2022 vzkazuje?

‼️„Rusko vyneslo ortel nad Západem. Rudá vlajka bude vlát nad Pražským hradem. Úkolem Čechů je postavit se na stranu vítěze. Jakou ochranu bude mít Čech před fašisty? Jak se budou chovat k Čechům, když na Ukrajině přivazují vlastní civilisty ke sloupům a ponižují je? Mezimoří bude chránit Československo“‼️

Jak jsem napsal ve svém článku, že rubl se stává díky zlatému standardu hřebíčkem do rakve současného babylonského peněžního systému, tak toto nám pan mluvčí právě potvrzuje, kam Satan vede svět. Protože musí divoké zvíře z 13. kapitoly Zjevení, které vystupuje v roce 1945 z moře lidské společnosti, zčervenat, jak to vysvětluje Zjevení 17. kapitola, bude k tomu použita rudá vlajka.

Globalisté už dávno naplánovali, že svět rozdělí na deset zón a takzvané mezimoří má být jednou z nich. Proč to mají takto v plánu? Protože Satan ví, že těch deset králů má toho Osmého podporovat. Kdo chce být Osmým králem? Globalisté. Co však Satan nepochopil, že číslovka deset není o deseti konkrétních králích, ale o všech národních správcích, kteří budou dosazeni nad jednotlivými vládami. A co nám k tomu říká Písmo?

„Každá duše ať se podřizuje nadřazeným autoritám, neboť není žádná autorita kromě od Boha; existující autority jsou umístěny do svých relativních postavení Bohem.“ (Římanům 13:1)

Jak to máme správně chápat? Tak jak to čteme u Joba v prvních dvou kapitolách, že si Satan musí vyžádat svolení u Stvořitele nebe a Země souhlas, zda mu určitou věc nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, schválí. No, a aby neměl tak jednoduché, musí dnes žádat toho, koho nechal na Golgotě usmrtit. Tím je skutečný ZACHRÁNCE, Jehošua Kristus. DOSLOVNĚ PÁNI GLOBALISTÉ = PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA SKRZE POMAZANÉHO KRÁLE.

Tady je první možný háček plánovaných procesů globalisty, zda jim toto bude dovoleno. Pokračujme dalším odstavcem pána Cvalína:

„Do České republiky zatím dorazilo přes 250 000 Ukrajinců. Ministerstvo vnitra počítá s tím, že do republiky může přijít přes 500 000 Ukrajinců. Česká lékařská komora navrhuje pro zaměstnávání lékařů z Ukrajiny snížit byrokratickou náročnost zkoušek. Nedávno ukrajinský lékař Druzenko vyzval v televizi ke kastraci ruských vojenských zajatců. Nikdy na toto prohlášení od lékaře nezapomeňte. Do ČR přichází tisíce Ukrajinců jejichž původ není znám. Jak můžeme vědět, zda od lékařů opravdu nedošlo ke kastraci ruských vojenských zajatců? A tito lékaři by měli působit v naší republice? Je to stejné jako s dětmi, které přijíždějí z Ukrajiny, která musí být denacifikována, do ČR. Vždyť mnoho dětí bylo ve výcvikových táborech fašistického Azovu.“

Zde nám globalisté vzkazují, že se nám sníží úroveň léčby. Jedna zkušenost jedné sestry s takovým odborníkem. Její lékař odešel do důchodu a tak musela přejít k novému lékaři. Zde narazila na neatestovaného odborníka z Ukrajiny, který jí zakázal všechny léky, které až do teď užívala se slovy: „VY ČEŠI JSTE SE NAUČILI JEN ŽRÁT SAMÉ LÉKY.“ Protože jí další balení, které užívala nepředepsal, velmi se zhoršil její zdravotní stav. Šla do ordinace a tam byl jiný, český atestovaný lékař, který jí ihned léky předepsal a opět nasadil. Ona chtěla odejít k jinému praktikovi. Ten lékař jí ujistil, že už se z odborníkem z Ukrajiny nepotká, že právě končí, tak nakonec nezměnila ordinaci.

Nemyslím si, že jsou všichni lékaři z Ukrajiny nezpůsobilí léčit. Vzkaz je nám vyslán. Protože věřím Písmu a slibu o tom, co má brzy nastat, nebeský Otec zajistí díky tomu, co Satan chce udělat, skutečně bezplatnou a daleko převyšující lékařskou péči, která už nebude o lécích. Tak se pro mnohé toto stane potvrzením o Jeho skutečné Moci a Božství a někteří lidé snad začnou svého Stvořitele hledat. Odkazy na Azov nám mají připomenout, že jedním z cílů akce Ukrajina, je dostat do Evropy etnickou skupinu, která má zvýšit naplňování již splněného proroctví z Matouše 24:7, které jsem rozebral v nedávném článku. Proto pan Cvalín pokračuje:

„Do ČR směřují i mladí muži. Je vysoká pravděpodobnost, že tito muži se zbraní v ruce bojovali pod Pravým sektorem a v Azovu. Oni cítí nenávist ke všemu ruskému a k těm, kteří upozorňují na to, že je fašismus na Ukrajině. Jak se budou chovat k Čechům, když na Ukrajině přivazují vlastní civilisty ke sloupům a ponižují je? Teď je zcela veřejné, že ozbrojené složky Ukrajiny používají civilisty jakožto štít, když záměrně umisťují vojenskou techniku do měst. Jakou ochranu poskytne obyvatelům Vláda ČR, když slyšíme, že vlády nejsou od toho, aby pomáhaly lidem? Jakou ochranu bude mít Čech před fašisty?“

Jak mírumilovní ti globalisté jsou, když nám toto vše připravili? A jak vše hezky shazují na vládu ČR, která plní jen to, co jí je druhou skupinou, co bojuje o nadvládu světa, diktováno, protože na ni mají své vlastní složky. Co to odhaluje o Satanovi, který toto vše řídí? Že on nemá přátele, ale jen své zájmy a je mu jedno, která skupina lidí tu špinavou práci pro něj vykoná. O to více pokrytecky zní jeho další slova:

„Oficiální záznamy, kolik „českých“ dobrovolníků odcestovalo bojovat na Ukrajinu nejsou k dispozici. Někteří dobrovolníci odcestovali ihned od vypuknutí konfliktu, aniž by čekali na příslib, že nebudou potrestáni. Bude s těmito lidmi naloženo stejně jako s těmi, co bojovali za Donbas a Luhansk? Na východní frontě stojí Čech proti Čechovi a vzájemně se zabíjejí. To, co se nepovedlo Němcům za druhé světové války se Svatováclavskou rotou, se povedlo Fialově vládě.“

Neznalý člověk by si z tohoto úseku mohl myslet, že se pan mluvčí dokáže vcítit a být empatický. Brzy nás o tom všem přesvědčí svým teplým slovem, jak nás ti nekoneční vnímají.

„Mějte na paměti, že je velký rozdíl mezi armádou Doněcké a Luhanské lidové republiky a ruskou armádou.“

Proč na to máme pamatovat? Protože Luhansk a Doněck byli 8 let obětí skutečné agrese, takže je motivace této armády jiná, než armády Ruské federace. Co se nám tím snaží podsunout? Že je Rusko poslouchá na slovo. Taková manipulace se používá tehdy, když něco neklape. Kdy něco neklape? Když jsou plány o konečném výsledku těch, co je mají poslouchat, jiné, než chtějí oni. Takže tím mluvčí přiznává, že ne vše se globalistům daří. To opět potvrzuje má slova, že tu máme tři koncepce. Dvě, které se spolu perou už 1000 let a jedna nová, spuštěná po nástupu Gorbačova k moci. Opět ji najdete v mnoha mých článcích.

„219“

Časová, nebo událostní šifra. Pokud budeme vycházet z níže publikovaného, pak skutečné číslo má být datum 21.9., kde se plánuje nějaká událost s obětí v počtu 192 lidí. Toto samozřejmě znamená, že ti hodní lidé, kteří se odkazují na potomstvo Anaka, se nebudou štítit ničeho pro své plány, aby nám gojímům, jak nás rádi častují, ukázali, že jen oni mají vše pod svou kontrolou a jen na nich záleží. To však odporuje opět tomu, co se dozvídáme z Písma:

„A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32)

Kdy se toto má naplnit? V čase konce a v tom právě žijeme. Takže musíme u tohoto časového razítka počkat, jak to mluvčí myslí, protože do září 2022 je ještě dost dlouhý čas a když se něco náhodou zvrtne, budou muset připravit něco jiného, aby na to mohl opět poukázat.

„ČR dodala Ukrajině tanky sovětské výroby. Tímto se republika stala naprosto legitimním cílem ruské armády. Čeští instruktoři cvičí Ukrajince na západní Ukrajině pod červeno-černou vlajkou Ukrajinské povstalecké armády. Mimochodem, dobrovolníci z Javoriva poznali naplno hněv z Moskvy. Ani nestačili vystřelit a už utíkali domů, někteří z nich se domů vrátili v rakvích, a některé nebylo možné identifikovat. Skončili ve společném hrobě. Alespoň to, co z nich zbylo.“

Opět vidíme cynismus, který nezná mezí, protože pan mluvčí nějak zapomíná, že to s tou Ukrajinou se neupeklo jen tak a že velkou měrou k tomu přispěli právě ti, za které pán mluví.

„Když byl 8 let ostřelován Donbas, Rusové prohlásili, že si dělají záznamy o všech, kteří bojují na straně fašistů. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině Rusové podle tohoto seznamu zatýkají. Rusové si dělají seznamy i o Češích, kteří bojují pod vlajkou fašistů. Ukrajinci v ČR neustále mluví o tom, že se Putin na Ukrajině nezastaví a že ruské tanky budou v Praze a rudá vlajka bude vlát nad Pražským hradem. Těmto Ukrajincům, kteří jsou nadčasoví, by někdo měl vysvětlit, že tyto informace není vhodné ventilovat veřejně.“

Ano, změna nastane, toto odhaluje Písmo jasně, takže to jen ukazuje, že Satan Písmo zná a také své kroky a plány jeho proroctvím přizpůsobuje. Někdo by si mohl myslet, že je právě proto Písmo Satanův plán. Ne ne ne. On má jen háky podle proroctví na tuto dobu, jak si to čteme v Ezekielovi 38. kapitole a nic jiného mu nezbývá. Proto by se mohli někteří z globalistické sekty zamyslet, že to, co jim Satan slíbil, vede k jejich konci. Snad se zamyslí alespoň někteří konzumenti těchto informací, jak to skutečně je. Pokud někdo nerozumí, proč Stvořitel nebe a Země připustil tuto ničemnost, tak správnou odpověď nalezne zde.

„Fašisté na Ukrajině střílí ruské zajatce! Střílí mladé ruské kluky, kteří se nemohou bránit. Ukrajincům se toto vymstí. Východní fronta vždy byla krutá, ale Rusové se nevzdají. Dva Češi, kteří se přidali k praporu Zakarpatská Síč a bojovali po boku Ukrajinců, strávili den na výslechu, kvůli rabování. Nezapomeňte na povstání Karpatské Siče, kde ukrajinští fašisté bojovali proti československým vojákům. Tito fašisté se podíleli na rozbití Československa roku 1939.“

Protože já nezapomínám a dějiny jsou mým koníčkem, rád bych připomněl i panu mluvčímu, kdo se tak aktivně na spuštění Velké války rozdělené na dvě části, na rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku nových národů a územních celků podílel, aby k těmto událostem mohlo dojít. Kdo financoval Lenina, Trockého, Hitlera, Musoliniho a další? Kdo pomáhal z projektem Haavara. Takže je mi těžké skutečně uvěřit, že jsou ti globalisté světlem, jako na fotce, kterou pan mluvčí ke svému prohlášení přiložil.

„0450“

Opět tu máme nějakou událost. Nebudu spekulovat, protože to pravé vysvětlení jistě obdržíme. Co mi to vždy připomene, je hnutí Qanon. Tam se také objevují různá poselství v číselných kódech. Pak se ovečkám říká, jak to vše má Q pod kontrolou a už už bude vše zalito sluncem. Že je vše z jedné a té samé dílny, to už však hned někoho nenapadne. Q je psy-ops, která má udržet masu přesně v těch mantinelech, jak si to globalisté přejí. To překvapení, které zažijí, protože Daniel 7. kapitola mluví jasně, jak to má s USA a VB dopadnout, tak to bude skutečně velké. Je mi líto těch podvedených, kteří uvěřili. A nyní se dostáváme k tomu, co ukazuje, že se těm globalistům skutečně vše nedaří, jak by si přáli:

„Rusko se 24.2.2022 stalo nástrojem, který musí vykonat dané úkoly bez chyb. Putin si je vědom toho, že nesmí udělat chybu.“

Takže jaký byl skutečný plán a jak jim to jejich plánování nevyšlo. Ukrajina měla napadnout v březnu 2022 Luhansk a Doněck. Globalčiki donutili přes ruskou Dumu Putina, aby obě republiky uznal. Měl hezky počkat a teprve v 66, tedy 6.6.2022 zasáhnout. Proto, ať skrytá výhrůžka Putinovi v této větě, že už nesmí udělat chybu. Můžeme si myslet, že vše je v rukách globalistů, ale takto to není a vše je biblické. Mohou se stavět na uši, mohou lidem vyhrožovat, jak se ještě dozvíme níže, přesto proti slovům a proroctví Písma nic nezmohou. Velké soužení, jak se tomuto času v Písmu říká, tu není připuštěno proto, aby si tu Satan a jeho ctitelé dělali co chtějí. To je tu připuštěno proto, aby si lidstvo uvědomilo, jakou ničemnost toto jednání způsobuje obyčejným lidem a aby konečně začali hledat toho, KDO JE SKUTEČNĚ STVOŘIL. Na rozdíl od těch globalistických Satanových loutek, může ty, kdo toto řádění nepřežijí, nebeský Otec, JeHoVaH (čte se jehova) je všechny vzkřísit na konci těch 1000 let Kristova království a dát jim věčný život. A toto je v plánu.

„Válka, kterou vidíme na Ukrajině, bude pomalá a dlouhá, protože jejím prostřednictvím sledujeme jiné, naprosto neválečné, pro většinu naprosto neviditelné cíle.“

Co jsou ty neviditelné cíle? Na mnoha místech planety Satan a jeho démoni vybudovali určité vědomostní místnosti o dobách, kdy se tady procházel například Abraham, nebo jeho otcové. Oni tomu říkají ARCHY a údajně jsou dvě místa umístěna také na Ukrajině. Jedno je někde v Kyjevě, jak jsem se dnes dozvěděl. No a tato místa mají sloužit a už slouží k tomu, aby si lidé mysleli, že vesmír je plný života. Skrze tyto takzvané vědomosti se začnou dít ty mocné skutky, které mají falešní proroci provádět. Takže to je pro upřesnění. Samozřejmě, že až to vše kolem Ukrajiny a jiných míst ukončí, tak přijdou s touto pohádkou. Lidé jim budou věřit, protože půjdou za viděným, a ne za slyšeným.

„To, co se stalo ve městě Buča, zpřetrhalo veškerá mírová jednání. Někteří Rusové by měli vědět, že nadnárodní řízení může během 24 hodin zajistit kapitulaci Ruska. Uvědomte si to, než opět budete arogantně a zcela nesmyslně mluvit o tom, že je nutné nadnárodní řízení porazit. Je to stejné jako s tím, když se veřejně mluví o vzkazech, které jsou vzkazy jen mezi globalisty a to ohledně země, jejíchž kus území po rozebrání dostane Československo. Mluví z vás pouze emoce, nic víc. Srovnejte se a dělejte to, co dělat máte! Rusko se nachází v kritické době a bez pomoci, kterou vám poskytujeme, nejste nic.“

Vy, kdo hltáte pana mluvčího, vy skutečně necítíte, že toto jsou slova samotného Satana? O to víc je směšná tato jeho věta:

„Planeta Země musí být zachráněna a k tomu směřují všechny naše kroky.“

Tak oni tuto planetu nejprve zničí. Implantují tu babylonský obchodní systém, založený na korporátním fašismu a pak nám tvrdí, že oni zachraňují planetu. No opět Písmo mluví jasně:

„Ale národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odměna tvým otrokům, prorokům, a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.“ (Zjevení 11:18)

Takže to je informace nejenom pro mluvčího, ale pro celou tu sektu globalistů. Více není třeba nic dodávat.

„Tuzemská vláda dostala několikrát upozornění, že nedělá požadované kroky. Západ si doteď neuvědomil, jaké řídící procesy se spustily začátkem 24.2.2022. Vše jde podle plánu. A jedním z bodu tohoto plánu je plná eliminace státní elity. Zanedlouho bude odstřižena státní elita ze všech států. Zejména z USA od možnosti ovlivňovat procesy státního řízení v Číně, jak vnějšího, tak vnitřního. Dne 8.3.2022 jsem záměrně na Facebook napsal číslo 213. Dne 20.3.2022 jsem záměrně na Telegramu sdílel fotku s čínskou vlajkou a vojákem, který má levou ruku vztyčenou k nebi. Dne 21.3.2022 se v Číně zřítil Boeing se 132 lidmi na palubě. A dne 27. března se pracovníci shromáždili na místě neštěstí a uctili minutou ticha oběti.“

Tady nám předkládá pán mluvčí sen globalistů, aby se Čína stala skutečným globálním hráčem, něco jako novodobý policajt z dob globální hegemonie USA a VB. Proto jsem vysvětloval, proč se nám ve Zjevení 9. kapitole objevují na štítech těch jezdců tři různé barvy. Červená, modrá a žlutá. Že Čína je schovaná za bukem a čeká a čeká… A tady podle proroctví opět globalisté narazí, protože má Satan háky.

„Čína se musí izolovat od USA. Letecký průmysl se musí rozvíjet v Číně.“

Opět jen sen, o který se snaží už mnoho let. Vidět jsme to mohli na tom, jak se postaral Medvěděv o zničení letectví v Rusku. O čem se nás snaží mluvčí přesvědčit?

„4597“

Toto nebudu opět zkoumat.

„Rodící se Rusko-čínský silový prostor nelze porazit. Osud Evropy je daný.“

No, a o tom, že mají vše ve svých rukou a že je Putin musí poslouchat na slovo. Jenže toto je v rozporu s tím, co oznamuje prorok Daniel.

„Izrael musí ČR pomoci ohledně fašistů. Už teď je v ČR v nemocnicích 1414 lidí. Během týdne v Izraeli zemřelo při teroristických útocích 11 lidí. Mezi oběťmi jsou 2 Ukrajinci. Pochopila Ukrajina a Zelenskyj? Pochopilo taktéž Turecko. A to ohledně Nizozemska? Zelenskyj je snadný cíl Ruska. Izraelský ministr zahraničí prohlásil, že Rusko spáchalo válečné zločiny, ohledně města Buča. V budoucích událostech bude mít toto prohlášení velký význam. A to jak pro Rusko, Českou republiku, tak Írán. Dne 16.2.2022 jsem na Facebook napsal: “Připravte se na nový vir. V této době už jsou testy na tento vir hotové. Zapamatujte si, že až tento nový vir dorazí do ČR, nemůžete ho brát na lehkou váhu“.

Opět nás mluvčí ujišťuje, jak nás globalisté, nás obyčejné milují, že? Připravili nový vir a už jej mají hotový. Jsem přesvědčen, že tomu tak je, protože i o tom se proroctví Písma zmiňuje. Na koho bude zaměřen? A kdy jej mají v úmyslu rozšířit? Dostal jsem takovou zajímavou informaci a pravděpodobně chtějí narušit biblické proroctví o tom, že Rusko je tou hlavní zemí, která tu bude diktovat podmínky. Zda je toto pravda poznáme tak, že se uskuteční pod falešnou vlajkou něco jako jaderný výbuch. Tím se Rusko obviní z použití jádra a oni to na nás mezitím hezky vysypou. Vše bude vypadat jako nemoc z ozáření, ale bude to ten vir. Nikomu nedoporučuji se cpát jódem, protože to dle mého porozumění tu otravu jen zhorší.

V další části se dostáváme k tomu, co už jsem několikrát zmínil: ONI PŘECE NEBUDOU JEDNAT S NĚKÝM, KDO NECHÁPE ŘÍDÍCÍ PROCESY.

„7.4.2022 bylo oznámeno, že se v ČR potvrdil výskyt kombinované varianty dvou typů omikron BA.1 a BA.2 označované jako XE. Zapamatujte si, že globalisté nikdy nebudou jednat s někým, kdo nechápe řídící procesy. Kdo nechápe, co je konceptuální moc. Globalisté budou jednat jen s tím, kdo je jim roven.“

Opět milá slova. Takže kdo je jim roven? My, obyčejní lidé? To musí být ti, co to tak hltají a nechápou, že je to zákon, kdy musí veřejně odhalit své plány, abychom se my obyčejní lidé sami rozhodli, zda vložíme svou důvěru v tyto namyšlené arogantní sluhy Satana, anebo zda budeme hledat záchranu u skutečného Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha, ve jménu Jehošuy Krista.

„Papež rozvinul ukrajinskou vlajku. Osud Vatikánu je jasně daný. Pro Rusko je to signál! Ministr zahraničí Lavrov vynesl ortel nad Západem. Rusové by nejraději vynesli tvrdý, plošný rozsudek i nad ČR, ale díky nadnárodnímu řízení vše skončí jinak, navzdory Rusům.“

Opět pan globalista vyhrožuje, protože oni jsou přece věční. Uvidíme, zda je Písmo přesnější.

„I díky tomu, že Československo bude součástí Mezimoří, které ho bude chránit. Ale hloubková denacifikace bude nejvíce aplikována v ČR. Ale nesmíme zapomenout na to, že české granátomety na východní frontě selhaly a zranily Ukrajince. Toto je znamením, že nám tato událost v budoucnu pomůže v budoucím vývoji, zejména v roce 2028. Jedna událost přijde a to v roce 2024.“

Na toto se dá odpovědět jediným Kristovým výrokem:

Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“ (Matouš 24:22)

Takže sny o roku 2028 pane mluvčí se vám nevyplní, stejně jako jste plánovali určité věci až na červen letošního roku. Proroctví ze Zechariáše 6. kapitoly jasně hovoří, kdo na to vše dohlíží.

„Po přestavbě světa musíme být loajální, skromní, poslušní a zejména respektovat moc a nadřazenost nadnárodního řízení.“

Opět tu máme ta milá slova, jak jedině láska k těmto lidem nás zachrání. Písmo říká jasně:

Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka, kterému nepatří záchrana.“ (Žalm 146:3)

Takže se každý může rozhodnout, kde vloží svou důvěru. Má a mých bratrů a sester je u Jehošuy, ale ostatní si mohou vybrat.

„O trestech, které připadly na vrub tuzemské vlády, jsem psal operativně na Telegramu. Fiala by měl vzít na vědomí, že přijde další trest za kroky, které dělá ohledně podpory fašistů. Členové tuzemské vlády mluví o konci V4 a to díky volbám v Maďarsku, kde Orbán vyhrál čtvrté volby v řadě a v Srbsku, kde vyhrál tamní prezident, který chrání Srby. Polsko překáží. Pro nás je prioritou Mezimoří, které bude chránit Československo před chalífátem ze Západu a Ruskem z východu.“

Proč má mluvčí takový strach z Ruska? Protože ho má plně pod kontrolou? Proto potřebují globalisté nárazníkové pásmo po přestavbě světa? Asi vidí něco, co vidět nechtějí a ty jejich plány nemají pevně v rukách. Jsem jen student Písma, kde toto vše vidím jinak. Možná by se měl každý ptát skutečného tvůrce života, jak se na to dívá On. Tam každý nalezne tu jedinou Pravdivou odpověď. Z mých životních zkušeností ti, co stále říkají bububu a musíš to a to, tak těm často došly argumenty.

„Ministerstvo zahraničí Ruska jasně vzkázalo české straně, že prodalo společnou historii a že česká strana zradila památku těch, kteří obětovali život za naši budoucnost. Ale Rusové by stále měli mít na paměti, že vlajka ČR je stále nadřazena ruské vlasovské trikolóře, kterou mají Rusové za státní vlajku. Dokud Rusko nezmění vlajku na rudou, neprovede socialistickou revoluci 2.0 a neobnoví SSSR 2.0, Západ bude mít Rusko stále za svou kolonii. 9. květen bude v Rusku stěžejní.“

Zde se mluvčí nemýlí, ale ono k té změně došlo už 21.4.2021, jen stále není vidět onen symbol, takže to vypadá, že se nic neděje. Jenže dnes to není jako za strejdy Volodi Uljanova, který měl s Trockým hezky vydlážděnou cestu právě těmi, kdo dnes tvrdí, že nechtějí Rusko zničit. Chtěli zničit tenkrát, chtějí zničit i nyní, jenže se objevily určité červené linie, které ani globalisté nemohou překročit.

„Podívejte se na KSČM, jak zareagovala na 24.2.2022. KSČM celému světu vzkázala, že se Rusko dostalo na úroveň NATO a odsoudila Rusko jakožto agresora. KSČM, která plní kroky státní elity, doufala, že se v Donbasu vytvoří nová frontová linie a Rusko uvázne ve válce, která by neměla konec.“

Tady se nám mluvčí opět odkopal, protože na jedné straně to má na Ukrajině probíhat strašně, strašně dlouho, ale jak už jde na komunisty, tak to tak dlouhé nebude. Pravdu má mluvčí v tom, že pánové stojící za tou dámou, co to vede, že ti patří k určitému křídlu, ale skutečný kovaný komunista je ten, který je jako skála. Ten bude tím, kdo převezme otěže.

„Stačí se podívat na to, jak funguje Rossija 24, Rossija 1 a další stanice. Už jen logo vám napoví, pro koho pracují a koho si zvou do svého vysílání. Podívejte se na konkrétní tuzemské poslance, jak hlasovali ohledně „masakru“ v Buči. Zejména na poslance SPD.“

SPD, jakož i další politické subjekty kdekoli na světě se do parlamentů dostávají na základě potřeb těch, koho mluvčí zastupuje a ne na svobodné volbě. To se jen lidem říká, že je to z jejich svobodné vůle. Kdyby to tak bylo a neřídili to síly v/z duchovní oblasti, něco jako globalisté by neexistovali. Ty by vypráskali lidé už v době Egypta.

„Pokud chcete pomáhat Rusku, sdílejte rudé, historické vlajky, které vlály nad Berlínem v roce 1945. Rudá vlajka je vlajkou Ruska. Za rok přijde test českého národa. Pokud tento test dopadne negativně, přejdeme na jinou úroveň přeformátování.“

Opět mluvčí nemluví úplnou pravdu. Proč? Protože oni Rusko potřebují, proto potřebují, aby lidé nyní Rusko podporovali.

„Francii čekají volby. Macron plnil zadané úkoly, ale časem opět měl tendenci zradit. Jsou naprosto nepoučitelní. Macron dostane upozornění. Toto se nesmí stávat, co předvedl. Francie dostala odložení. Ale toto „privilegium“, které se jí dostalo, může ztratit. Plňte zadané úkoly.“

Tady v této pasáži bych musel vysvětlovat mnoho věcí. Co se těm globalčikům za Velkým resetem nepodařilo? Dorazit národní ekonomiky do stavu, jako je to v ČR a na Slovensku. Takže pláčou.

„Ulicemi Athén, Berlína a na Kypru lidé demonstrovali s rudými vlajkami a se symbolem Z. Německo dostává odklad. Němci byli loajální, prolévali krev. Polsko, které je k ničemu, zuří. USA by si přály rozpoutat jadernou válku v Evropě díky Polsku. Ale Západ nemůže použít jaderné zbraně, na rozdíl od Ruska, které by tuto možnost dostalo. 66 Nedávno Facebook povolil výhrůžky smrti vůči Rusům. A to pro obyvatele Arménie, Estonska, Ázerbájdžánu, Gruzie, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny. ČR se na tomto seznamu nenacházela. Později Facebook otočil a nepovolil tyto výhrůžky. Ale pro Rusko to byl jasný vzkaz. Byly označeny konkrétní země. Meta odvedla výbornou práci. A to bez uvozovek! Mnoho Rusů se zaregistrovalo na nové síti Rossgram. Slovensko poslalo na Ukrajinu systém protivzdušné obrany S-300. Lavrov jasně řekl, co se stane, když tento krok udělá Slovensko. Státní elita se bude krok po kroku eliminovat. V Rusku to bylo jasně řečeno. Nezapomeňte na to, v jaký den zemřela Albrightová. A to, že Rusko požaduje platbu za plyn v rublech, znamená konec Západu.“

Toto je taková omáčka o tom, jak opět vlastně vše řídí a Rusko s Putinem jen panáčkují.

„Zanedlouho nebude čím topit a lidé budou mrznout, pokud bude Vláda ČR pokračovat v sankcích. Bude všeho nedostatek. Na Čechy Fialova vláda nebere ohledy. Ukrajinci jsou více než občané tohoto státu. Před volbami jsem vás varoval, že budete všichni vzpomínat na Babiše. Tenkrát jste se smáli. Tady máte důsledek voleb. Všichni pocítíte zmar, smutek, zimu, agresivitu, chudobu a zastání nikde mít nebudete.“

Tady se snaží opět vnutit myšlenku, že vlastně oni nic, oni muzikanti, to přece volby. No je to hnus a na zvracení. Protože přesně toho chtěli dosáhnout, ale jak jsem vysvětloval v jiném článku, je tu proroctví v Jakubově dopisu v 5. kapitole, takže padnou na své vlastní léčce.

„Žirinovskij zemřel. Zopakuji to, co jsem napsal 9. února 2022: „Žirinovskij je ve vážném stavu v nemocnici. Nakazil se covidem-19 a čelí oboustrannému zápalu plic. Covid plní svůj účel. Cíleně se eliminují členové státní elity. To, co se děje v Rusku, zasáhne i československou státní elitu. Procesy řízení se zrychlují. Zvyšte rozsah. Informace o tom, že byl Žirinovskij osmkrát očkovaný proti covidu, je cíleným a konkrétním vzkazem pro určitou skupinu jisté úrovně“. Hrajeme na dva údery. Očkování mělo svůj smysl. Začala eliminace státní elity.“

Opět jen lži, protože celé to má jediný smysl a to pro Satana, aby se lidé stali transhumanoidy s číslem 6.6.6.. Takže vlastně je to vše v pořádku. Vraždit, ničit, ale hlavně že jsou věční.

„Ten, kdo zbude, bude obslužným personálem v novém světě.“

Přesně tak to chtějí. A mnozí ještě panu mluvčímu děkují za to, jak je informuje. Toto může učinit jen ten, kdo skutečně nevidí, že je v tomto ničemném světě něco v nepořádku.

„NATO bude zničeno, Anglie potrestána a USA shoří. NATO a celkově Západ vydrží zásobovat Ukrajinu půl roku. Déle vojensky nevydrží. Rusko nelze porazit. V Češích se musí probudit vlastenectví, které je spojeno s husity. Jen odvaha husitů dokáže lidi, kteří brání svůj národní stát, spojit. Ale řídící procesy nelze uspěchat. Buča na zaXXXXXX. Ten, kdo nazývá vrahy pod písmenem Z a vše zakončuje fašistickým pozdravem Slava Ukraini, by měl vědět, že si zahrává se silou, kterou není radno urážet. Upozornění! Vítězem Velké války nebude Západ ani Rusko, ale nadnárodní řízení. Úkolem Čechů je postavit se na stranu vítěze. V této velké válce zvítězí ten, kdo bojuje pod naším symbolem. Roky 2028-2030 budou nejkrutější ze všech. V každém se probudí to nejhorší, co v člověku jen může být. Ten, kdo si zachová chladnou hlavu a udrží emoce, bude mít čisté svědomí a může po první vlně budovat svůj národní stát, který bude loajální ve vztahu k záchraně planety Země. Před každou akcí Přísaháme na dobro lidí a záchranu planety Země.“

A všichni jsme upadli na hlavu pane Cvalíne, protože vy vlastně zachraňujete planetu. A máme být jako husité. Tušíte pane mluvčí, proč se husitské hnutí objevilo a proč vám globalistům pod Satanem na 100 let totálně převrátilo vaše slavné řídící procesy? Pokud ne, tak to naleznete v mých článcích.

„Jsme nekoneční.“

Tak tady jste opět na něco zapomněl. Tušíte na co? Písmo vám odpoví:

„Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:17,18 nebo 83:18,19 podle typu překladu)

Ano, TEN, KTERÝ JE NEJVYŠŠÍ NAD CELOU OBYDLENOU ZEMÍ, ROZHODNE! Ne globalistická sekta. Ale zda je to skutečně tak, tak na to se dotazujme samotného JeHoVaH (jehovy) vojsk v Jehošuově jménu.

6 thoughts on “Dnes jsem dostal opět nové prohlášení globalisty a mluvčího této sekty k událostem ve světě. Byl jsem požádán o rozbor.

  1. „Jsme nekoneční.“

    „Jsme nesmrtelní“ – Takto si to značkujú, možná aby presvedčili sami seba.

    Napríklad vo filme – Dobití ráje, od 1:57:48

  2. Je tedy Putin řízen globalisty a nebo jim do jejich plánu hází vidle?

    1. On jedná sám za sebe, kde to vyhovuje jeho plánům, tam spolupracuje.

    1. Chápu Jaroslavo, že toto napadá člověka, který touží, aby byla kolem nás harmonie. Proč je vše připuštěno? Protože lidé nehledají toho, kdo je Stvořil. Toto začnou dělat až ve chvíli, kdy jim samotným jde o život. Jak dlouho to vše bude ještě trvat ví skutečně jen nebeský Otec. Pokud si k němu vybudujeme osobní vztah, pak víme, že na nás připustí jen tolik, kolik zvládneme unést. Od dnešního večera přichází jedna velká změna. Ta se projeví tím, že bude vidět rozdíl, kdo nebeskému Otci skutečně slouží a kdo ne. Je třeba jít srdcem k nebeskému Otci a jeho Synu Jehošuovi.

Comments are closed.