Pád dolaru a eura už nic nezastaví. Rusko váže svůj rubl na skutečné peníze, na zlato.

Spread the love

Jak jsem už několikrát psal, skutečné peníze existují jen jako komodita. Vše ostatní jsou jen peněžní poukázky ve které se vkládá důvěra, že se za ně vymění určité zboží. Krok Ruské centrální banky zavést pevný kurz rublu ke zlatu, je návrat ke skutečným penězům. Bylo to už dávno, kdy byl v Rusku nastolen směr ke skutečným penězům. Co vám asi západní politici, bankéři neřeknou? Že to co máme jako jedničky a nuly a také v peněžence neznamená vůbec nic, jen vaší slepou víru, že něco obdržíme.

Pokud bychom penězům rozuměli, nikdy by nás ti za oponou nemohli zotročit. Pokud gram zlata má pevně stanovenou hodnotu v peněžních poukázkách, musí existovat odpovídající rezerva pro tyto peněžní poukázky, či jedničky a nuly.

A je tu další Jobová zpráva, že už se bude nakupovat jen za skutečné peníze ruský plyn. Takže co to znamená? Že se ruská a taky čínská ekonomika odřezává od peněžních poukázek, kterých si FED vytiskne jak se mu zlíbí. Aby byl krach řízen, zvolilo Rusko strategii postupného nahrazování peněžních poukázek skutečnými penězi. Plyn je komodita, stejně jako zlato, takže za reálné peníze a ne fikci, chce výměnu svého zboží. Co může dát Evropská unie a Spojené státy jako protihodnotu? Buď skutečné zboží a nebo zlato. Na vývoz zboží jsou sankce a zlato ani jedna strana nemá v takové míře, aby si mohly zdroje od Ruska nakoupit.

Mohou sice všichni vykřikovat, že my na toto nikdy nepřistoupíme, ale to je jen pro obyvatelstvo, které nic o reálných penězích neví. Že to bude vyhovovat pánům za oponou, aby dokončili svůj VELKÝ RESET, kdy chtějí všechny okrást, jen u Ruska a Číny se jim to nepovede, tak to si na to můžete vsadit. Oni přece ukradli to zlato, které mělo být jako skutečná rezerva. Jen zapomněli na dvě proroctví z Písma kde se hovoří o tom, že jim to jejich nakradené zlato zreziví a to druhé, že lidé budou v určitý čas své zlato vyhazovat na ulici. Proč? Protože jídlo je víc než zlato a to se při nedostatku musí rozdělovat. A ten, kdo by s ním chtěl obchodovat pro svůj zisk, tak ten ať počítá s tím, že za toto bude v určitý čas možná i trest smrti.

Ještě chvíli mohou mainstreamové prostitutky v médiích vykřikovat a lhát, jak za všechno může jen jediná země, protože je vlastní právě ti, kdo celý svět do podvodných peněžních poukázek dostal a oni musí splácet ty své hypotéky. protože si nedokáží představit, že když celé Babylonské bankovnictví zkrachuje, takže nikdo nebude mít nic a jediná možnost jak to změnit je znárodnění všeho, kde vše bude patřit všem, tedy lidu daného území. ŽE JEDINOU SKUTEČNOU HODNOTOU JSOU POTRAVINY, MÍT SI KDE LEHNOUT A MÍT SE ČÍM PŘIKRÝT. A toho se ti za oponou bojí víc než svého pána Satana.

Proto, když se podíváme co se nyní děje, může jasně rozeznat, kde se nacházíme v proudu času. Jen ukazuji směr, kde je potřeba se dívat. Zda je to správně, tak na to se musíme dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH Boha ve jménu Jehošuy, Krále králů a Pána pánů, skutečného Krista, česky pomazaného.

Pořád někdo věří slibům o tom, že když se nechá geneticky upravit, že mu to umožní život jako před víc jak dvěma roky? Skutečně si někdo plánuje kam letos vyrazí za sluncem, tak honem honem, ať jsem geneticky upraven, vždyť mi ti samí lidé slíbili, že to bude tečka. Tečka to je, ale zapomněli říci za čím skutečně.

Jak smutný je tento ničemný svět plný lží a podvodů. Jaká je tedy naděje? Jen ta, kterou skutečně nacházíme v Písmu a ta slibuje velkolepou změnu. Ne tu, kterou zavádí Rusko, ale tu, kterou přinese samotný Boží Syn, Jehošua. Z jeho příkladu se můžeme mnoho naučit, protože byl ke všem laskavý, protože nesl naše nemoci a protože naplnil skutkem Lásku Agape, když dal svůj věčný život ve prospěch svých bližních, ve prospěch tohoto světa. Nenechme se opít sliby smrtelných lidí, kteří jsou dosazeni, aby říkali to, co musí říkat. Hledejme skutečnou moudrost u toho, kdo Stvořil nebe a Zemi a důvěřujme slibu, že bude o naše potřeby v tomto pro svět Velkém soužení postaráno. Vůbec nepochybujme, protože jinak nic nedostaneme, protože jsme se stali rozfoukanou mořskou vlnou, jak to vysvětluje Jakub, který varuje před finančním kolapsem v páté kapitole svého dopisu.

Plány ničemných lidí selžou po vzkříšení olivovníků, jak slibuje kniha Zjevení v 11. kapitole. Budeme u toho až se to stane? to záleží jen a jen na nás, zda svůj život a srdce odevzdáme tomu, kdo nás Stvořil, JeHoVaH Bohu. Děje se nyní tolik biblický věcí, že se můžeme těšit na brzkou změnu. To neznamená, že mluvím o dnech. Kéž nás to posiluje v naší důvěře k našemu nebeskému Otci a také k Jeho Synu..

Váš bratr Igi