Příchod „mimozemšťanů“, kdy to asi bude a proč se tím potřebujeme zabývat? Může to být důležité porozumění pro ČAS KONCE!

Spread the love

Dnes mi byl zaslán do messengeru níže uvedený obrázek, který upozorňuje na 6.6.2022. Po rozkliknutí jsem byl přesměrován k příspěvku Heli Hela. Tuto ženu už znám určitě déle než dva roky a drží se nauk katolické církve. V komentářích jsem nalezl odkaz na video, které úzce souvisí s položenou otázkou. Byl jsem veden Duchem k těmto slovům: „A ten poslední podvod bude horší než ten první.„.

Věděl jsem, že je to biblický výrok, že má spojitost s Jehošuou, ale nemohl jsem si vzpomenout na to, zda jej vyřkl on sám. Tak jsem si to místo našel:

Proto přikaž, aby byl hrob zabezpečen až do třetího dne, aby jeho učedníci nepřišli a neukradli ho a neřekli lidem: Byl vzbuzen z mrtvých!, a ten poslední podvod bude horší než ten první.“ (Matouš 27 : 64)

A nyní mi vše začalo dávat smysl. Video, na které dám odkaz níže odhaluje Satanovy plány na poslední podvod, kterým chce lidi svést. Už jsem o tom plánu několikrát mluvil, ale vždy jsem se zamýšlel nad tím, zda se uskuteční ještě za života olivovníků zde na Zemi, nebo to bude po jejich nanebevzetí? Kristus o tomto podvodu říká u Marka:

Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat znamení a divy, aby, pokud možno, zavedli na scestí vyvolené.“ (Marek 13:22)

a Matouš to také zaznamenal:

Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat velká znamení a divy, aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené.“ (Matouš 24 : 24)

Jaký podvod má Jehošua na mysli? Situace pro lidstvo se musí radikálně změnit. Musí to být něco, co může vyvolené skutečně zmást. Bude to stejný podvod, podobný tomu, co udělali farizeové, když nechali zapečetit Kristovu hrobku, aby jeho tělo měli pod kontrolou, aby pak mohli říct, že jeho tělo ukradli učedníci. Proč? Protože kdyby Juda uvěřila, že Kristus skutečně vstal z mrtvých, pak by jim už nikdo nikdy nevěřil. A tak je tato falešná historka šířená až dodnes, že Kristovo tělo ukradli. Při připomenutí jejich výroku, že ten poslední podvod bude horší než ten první, mne okamžitě napadl Nimrod a jeho spolčení s démony v podobě mimozemské rasy.

To byl ten první podvod a nyní přichází druhý, který bude větší než ten první, v čem? Jehošua varoval, že když budou říkat:

Jestliže vám potom někdo řekne: Pohleďte, zde je Kristus, nebo: Tam!, nevěřte tomu.  Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat velká znamení a divy, aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené.  Pohleďte, varoval jsem vás předem. Proto, jestliže vám lidé řeknou: Pohleďte, je v pustině, nevycházejte; Pohleďte, je ve vnitřních místnostech, nevěřte tomu. Vždyť právě jako blesk vychází z východních končin a svítí až do západních končin, taková bude přítomnost Syna člověka. Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí orli.“ (Matouš 24 : 23-28)

Celých třicet let přemýšlím nad tím, proč to Jehošua spojuje se znázorněním orlů. Orel není pták, který se živí hlavně mršinami. A dnes mi to dává smysl. Babylon byl spojen s orlem v Danielovi. Mnoho národů používá tohoto ptáka, jako svůj zvířecí symbol. V Egyptě, v Asýrii v Babylonu, v Římě, v Německu, všude toho orla nacházíme, dokonce i v Rusku. Tam ten pták má dokonce dvě hlavy a dům se dvěma hlavami nemůže obstát. 0rel je také považován za krále ptáků. Když si toto vše dáme dohromady, tak se jedná o varování, že bude chtít Satan definitivně chytit ty nerozumné do léčky absolutní autority a že tomuto bludu podlehnou ti, kdo jsou považováni za mrtvé v očích samotného JeHoVaH vojsk. Ale je to také možné vidět tak, že tento podvod nastane v době, kdy jsou olivovníky zabity. A to by dávalo smysl, když si uvědomíme, že mají říct mír a bezpečí a pokud se představí jako Kristus, pak když dojde ke vzkříšení, budou moci říkat vzkříšeným olivám: „Toto je naše práce, protože s námi je Kristus.“.

Celé to divadlo s mimozemšťany bude o tom, aby podpořili na jedné straně Kristův příchod, ale ne podle Písma. Proto je tam to upozornění, že se projeví tento jeho příchod jako blesk, který sice vidíme, ale okamžitě zmizí. Takže když někdo řekne, že je tam, nebo tam, tak tomu nesmíme věřit. Proč? Protože jej Satanem ovládaný svět nespatří, až v samotné Aramgedonské bitvě.

Že má Satan tyto věci skutečně už dlouho v plánu, hezky ukazuje to zmíněné asi půl hodinové video. ŽE TO BUDE VELKÉ A MATOUCÍ, TAK O TOM TAKY NEPOCHYBUJI. Poznat Pravdu, která nás osvobozuje, tedy skutečnou Satanovu manipulaci, tak to potřebujeme skutečně všichni. Připravit se na to musíme už nyní, abychom nebyli zaskočeni.

Zajímavé je také to datum, které Hela uvedla. Proč? Protože je to datum Letnic. Začínají 5.6.2022 po západu slunce a trvají až do večera následujícího dne. Že se v tom datu ukrývají tři 6 je také velmi zvláštní na tento významný židovský i křesťanský svátek. Tady v ČR se tento den neřeší, ale v roce 33 n.l. byl na Kristovy následovníky vylit Otcův duch. A když si uvědomíme, že se letos opakuje denní posloupnost u svátků Pasah, 14. nisana, 14.4.2022, kdy měl v roce 33 n.l. Jehošua poslední večeři po západu slunce, kdy je to letos také ve čtvrtek, tak mne to vede k zajímavým myšlenkám a že to vše není náhoda. Ve vidění, které jsem kdysi měl a byla mi v něm ukazována časová linka, dva grafy na časové ose, tak ten jeden se zastavil na datu 16.1.2022 a ten druhý pokračoval dále a bylo mi řečeno, že ty dva grafy jsou si podobné svou délkou. Nejprve se oba zastavili na 16.1.2022, ale po chvilce se ten spodní dále protahoval a skončil asi o půl roku dál. Ale ono to je necelých pět měsíců a tehdy mne Duch vedl k Letnicím. Co mi tím bylo naznačeno si nedovoluji říci, protože v tom nemám úplně jasno.

Jeden bratr si myslí, že končí pět měsíců z deváté kapitoly Zjevení, období páté trubky, protože si spojuje Joela s kobylkami s těmi ze Zjevení. Proč? Protože 5.1.2022 po západu slunce vyrazil král Severu a zaplavil a prošel Kazachstán. Tím zmařil určitý plán toho, kdo jej stále popichuje, krále Jihu. Pro samotnou Kabalu a také Chabad, jsou číselné kombinace v datumech velkým lákadlem a jejich velitel, nebo také, jak si nechá honosně říkat: „VELKÝ MISTR, NEBO VELMISTR„, tak je pravděpodobné, že toto magické datum se třemi šestkami pro něco využije. Někdy takovou událost chápou jen ti zasvěcení, jindy je to dáno před oči celému světu.

Pokud by někdo o něčem chystaném věděl, co by se mělo 6.6. odehrát, klidně to dejte do komentáře pod článek. Nás by měla nyní hlavně zajímat ta připomínka Pánovy smrti, poslední Pánovy večeře, protože je to spojeno se slavnostním shromážděním z Joele, první kapitolou. Vydám k tomu speciální článek s radami, jak by to shromáždění mělo proběhnout, KDO JE SKUTEČNĚ HODEN PŘIJMOUT NEKVAŠENÝ CHLÉB A ČERVENÉ VÍNO, jak to pozná. Nyní se můžeme podívat na to video,

které najdeme zde.

Jak stále opakuji, mohu jen ukázat určitý směr, kdy každý z nás si musí tyto informace nechat ověřit nebeským Otcem, JeHoVaH (jehovou) Bohem, zda mu je ve jménu Jehošuy Krista potvrdí. Jsem jen služebník, smrtelný člověk, poslední z posledních v rukou našeho Otce a Krista. Ať se děje jejich vůle a ne ta naše. Jim patří čest a sláva navěky, amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi