Egyptská show a Omikron, dvě zprávy, které jedna bez druhé nedává smysl.

Spread the love

Asi to nevíte, ale v egyptském Luxoru byla opět provedena velká show, plná vzkazů a je zaznamenána na videu. Samozřejmě je k ní vydán ahoj příběh HI STRORY, proč to Egypt udělal. Druhou zprávou je nová a děsivější zpráva o nové mutaci, která se do ČR dostala rychleji než letadlo, které letí z JAR, kde údajně byla mutace izolována. Nemám tak krátkou paměť jako většina lidí, proto mohu připomenout výrok pána Tricheta z Římského klubu a jeho proslov na konci minulého roku v Bruselu. Tím pozdravuji některé pány, například Vladimíra Dlouhého, abych jim připomněl, že nic není skryto a že brzy nebude potřebovat brýle, aby viděl, čemu skutečně slouží a nebude to pro něj a jeho další spolubratry z Římského klubu příjemný zážitek. Ani hory vás neskryjí.

Nebudeme se zabývat ohledně Luxoru ahoj příběhem, krycí historkou. Celá show začíná hezky zostra úvodní písní. Pokud by se našel někdo, kdo ji dokáže přeložit, ať mi ji prosím pošle do emailu. jak arabsky, tak česky.

Důležitou informací je, že veřejnost, ta egyptská, tak ta tam nesměla. To je logické, ale Egypťanům to nikdo říkat nesmí, že na okultní show mohou jen zasvěcení. To, že to dali do televize je záměr, protože ne všichni zasvěcení do Egypta mohou. Proč Egypt a Luxor? Egypt je v Písmu symbolem pro svět. Luxor je z dějin kolébkou okultního řízení, skutečné centrum vzniku Egypta a jeho ústřední místo uctívání egyptského božstva. Původ způsobu uctívání najdeme v Babelu, který byl prvním centrem uctívání těchto božstev, synů Ankh aka. Opět si připomeňme ankh, jeho barvu a také si připomeňme co znamená bílá barva,

Má modrou barvu, má barvu tvořivé síly, tu barvu, kterou má krev šlechty, která odvozuje svůj původ od potomků Kleopatry a Antonia. Bílá barva je odkazem na neviditelnou říši duchovních bytostí. Co nám na hlavní scéně ukazují?

Začíná nám to odkazem na Amon Re, to je ten kotouč vzadu a před ním tančí ve zlatém provedení jeho andělé. Co znamená Amon Re? Ten kdo se skrývá za sluncem, nebo také zdrojem života. Takže kdo to je? Je to samotný Satan a před ním tančí, jak on píská, jeho andělé, démoni. Proč jsou ve zlatě a jsou to ženy, kdo je představují? Proto že zlato je korunou moci, prvních skutečných peněz. Žena představuje podřízenost.

Střih, přichází tento fešák, aby zazpíval první píseň. Důležité jsou sochy a sloupy. Odkaz na propojení člověka a démonů, jejich skutečnou velikost o proti člověku. V průměru to bylo 7,5 m. Že je tomu tak, vidíme hned o chvíli dále. Kamera najíždí ze shora, kdy si démoni vybírají tančící ženy, v barvě ankh, aby je mohli in vitro oplodnit a obnovit svou pokrevní linii, která jim byla zahubena potopou. Omlouvám se za kvalitu, ale lepší video youtube nedodal.

Ty začínají tančit s bílými muži, tedy démony a je to symbol jejich oplodnění. Že  choreografii chápu správně svědčí toto.

Opět se choreografie vrací mezi obry a vpravo nahoře leží daleko větší socha, ta symbolizuje obry před potopou, kteří jsou mrtví. Když se na toto vše dívá tato zasvěcená žena, tak když si pustíte video, vidíte, jak je její dech  zrychlený, protože chápe co vidí.

Kdo to je nevím, není to důležité, důležitá je její reakce. Opět střih a rozradostněný lid všech Egypťanů, kteří se radují, že jim obři vládnou.

Vše je zasazeno do tržiště, kde se skrze peníze stávají přece lidé šťastní. Ve skutečnosti je to výsměch, protože to vedlo k zotročení. Přesně jak Písmo popisuje:

Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10)

A máme tu další střih a opět něco velmi symbolického.

Blikající vzducholodě a před nimi ženy v červeném, které mají barvu, jenž duchovně odkazuje na boj, který je s Egyptem a tedy se světem veden silami, které zde sestoupily z nebe. Kdy na nebi něco bliká jako ty vzducholodě? Neviděli jste to? UFO. Taky družice ve vesmíru blikají a přesně na to je tu odkaz, že sestoupily z nebe, proto jsou vzducholodě na zemi, ale hned další střih je o záběru na vzducholodě jako symbolické planety.

Je to odkaz na to, že se démoni jako Annunaki ze země stáhli, což samozřejmě pro zasvěcené neplatí, ti ví moc dobře jak to je, ale symbolizují tím svůj návrat. V prvním rituálu z 3.4.2021 byl odkaz, jak už jsem uvedl na příchod nového Thutmose III., který bojoval s Jehošuou, když vyváděl Izraelský lid z Egypta. Tímto ceremoniálem dává Satan najevo, že už jsou zpět. Proč? Protože byli svrženi i s ním na zem během 7 denní války v nebi v srpnu tohoto roku. Články můžete najít zde a zde.

Celý páteční ceremoniál je na několika různých videích, jak jsem právě zjistil na youtube, takže kdo chcete vše prozkoumat více, musíte si zkopírovat tento odkaz a zadat do youtube.

Live Egypt : The Grand opening of the Sphinx Avenue in Luxor. The Resurrection of the Sphinxes.“

Já jsem vycházel z videa na českém rozhlasu zde.

V jiné videu vše začíná tímto obrazem. Opět symbolika, kdy vše začíná světlem, které se proměňuje do siluety anděla a na obrázku vidíme něco jako hvězdy. Zda je to jen nechtěný optický klam těch hvězd nevím, v každém případě je to okultní až běda. Pro čas, který bych musel videím věnovat, to zde ukončím a možná později je shlédnu, Ten nejdůležitější vzkaz jsem vám vysvětlil a ten je tento:

Jsem zde, abych předvedl svou poslední show, váš panovník Satan.

On nám v pátek dal ještě jeden vzkaz, kterým je oznámení o nové mutaci jménem OMICRON. Jak jsem už dříve zveřejnil úvodní slovo Satanova sluhy Tricheta v Římském klubu, najdete zde nebo zde, lidé se přestali bát jejich Cokoliv 19 agendy a Satan s tím počítal, takže Trichet oznámil už v prosinci, že mají lepší model, který se nezakecá a který bude co se týká smrtnosti silnější.

Mnozí nelenili, (jinak se mi dějí zvláštní věci, vyjíždí mi z USB portu klávesnice a myš, abych to psaní neměl tak jednoduché) a okamžitě začali v názvu tohoto nebezpečí hledat nějaký hlubší význam. Je vidět, že Satanovu hru už někteří skutečně prohlídli. Kolega Milan, když mi to volal, že sám zapátral a chtěl k tomu něco napsat, tak snad později, protože nemá nyní čas. Tak došel k tomu, že řecké písmeno OMICRON má tak úplně náhodou v řecké abecedě číselnou hodnotu 70. Jak sami už víte, já na náhody nevěřím, takže vám řeknu trochu víc o tomto číslu, které se nachází v Písmu a má symbolický význam.

Zde uvádím, co našli jiní:

Název nové mutace se jmenuje omicron. Anagram tohoto slova je moronic, což v angličtině znamená hloupý či stupidní. Číselné označení mutace je B 1.1.529. Součet 11529 je 18 = 3×6 z toho vychází číslo 666 (satanovo číslo)

Nás zajímá biblická symbolika, která se váže k tomuto období. 16.1.2022 po západu slunce bude ukončeno 2300 dnů večerů a jiter, kde na jejich počátku 30.9.2015 započal boj králů Severu a Jihu, takzvaný ČAS KONCE. Abychom nechali mluvit Písmo, je třeba si k tomu přečíst co má nastat. Jak sami na konci článku pochopíte, název Satanovy slavnosti v Egyptě: “ Slavnostní „znovuotevření“ tři tisíce let staré Aleje sfing v Luxoru“ není až tak náhodná a opět to úzce souvisí s proroctvím z Daniele:

A zaslechl jsem, jak mluví jistý svatý, a právě tomu, který mluvil, řekl jiný svatý: Jak dlouhé bude vidění stálého rysu a přestupku, který působí zpustošení, aby se ze svatého místa i z vojska učinily věci, po kterých se šlape? Řekl mi tedy: Do dvou tisíc tří set večerů a jiter; a svaté místo jistě bude uvedeno do svého správného stavu.“ (Daniel 8:13,14)

Takže co je to svaté místo? To je Boží chrám, tedy skutečný první a druhý olivovník z kapitoly 11. knihy Zjevení. Dlouho bylo dovoleno, aby součástí byly ovce z babylonských domů, které tam přebývaly ve svých církvích.  S Časem konce mnozí začali své církve zkoumat a to vedlo k tomu, že opouštěli tyto domy, ale táhli si ty ovce za sebou, ty roztodivné nauky a dogmata, které ne a ne opustit a chtěly ty ovce vstoupit do chrámu. Bylo jim dovoleno, aby tak učinily, ale jen na venkovní nádvoří a to začali  tito lidé dělat od 30.9.2015. Začali nádvoří pošlapávat. Zjevení říká toto:

A byl mi dán rákos podobný prutu, když řekl: Vstaň a změř Boží chrámovou svatyni a oltář a ty, kteří v ní uctívají. Ale nádvoří, které je vně chrámové svatyně, to zcela vyvrhni a neměř je, protože bylo dáno národům a budou nohama pošlapávat svaté město dvaačtyřicet měsíců.“ (Zjevení 11:1,2)

Takže jim bylo umožněno, aby se napravili věřící v Krista a začaly tyto ovce hledat svého nebeského Otce, ale mnozí věřící to neudělali. Jim bylo dovoleno toto pošlapávání do 31.3. 2018. Ale pak už s nimi nebeský Otec nepočítal, takže je uvedl do bludu a toho se drží až do dnes. Prvním velkým bludem byl například ten, že se nevěsta, tedy první olivovník nedožije Velkého soužení, protože přece Kristus své nevěstě nenechá ubližovat. Lampy těchto družiček, jak vysvětluje Jehošua, v tomto období nebyly doplněny, takže když neviditelně přichází, tyto družičky hledají duchovní olej například u pana Mihála, jiní zase u Zbyňka Čepa, který stále jede nauky Adventistů sedmého dne a jiní si pro jistotu zamilovali tvar naší Země, aby jej uctívali jako svou modlu.

No a když už je Kristus ve dveřích, tak se sice začínají probouzet, ale nic jim to není platné, protože na odměnu už nedosáhnou. Proč? Protože se nenechali vyučit samotným nebeským Otcem. Plivali na jeho jméno JeHoVaH, takže nepochopili tito věřící, že Otec 16.2.2018 přenesl Ženu a část jejího semene, první a druhý olivovník do pustiny, kde je sám sytil svým Duchem a kde je vyučoval co nejdál od Satanova obličeje. Protože je psáno o olivách toto:

A chci způsobit, aby moji dva svědkové prorokovali oblečeni v pytlovině tisíc dvě stě šedesát dnů. Ti jsou znázorněni dvěma olivovníky a dvěma svícny a stojí před Pánem země.  A jestliže jim někdo bude chtít uškodit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele; a kdyby jim někdo chtěl uškodit, musí být zabit tímto způsobem.“ (Zjevení 11:3-5)

Jaký že to oheň vychází z jejich úst? To je porozumění, že nebude například dalších 7 let, jak se to učí a tato učení vlastně spálili, když biblicky argumentovali. To platilo i o placaté zemi i o předčasném vzetí do nebe. Jejich drazí oponenti, těch olivovníků, měli jen své nadávky a utrhačné řeči směrem k nim a směrem k Otci JeHoVaH, protože oni znali jenom svého hosp Odina a Ježíše. Ale pečeť na čelech té nevěsty, toho prvního olivovníku jasně říká, že mají Otcovo jméno JeHoVaH a jméno beránka a tím je Jehošua, ne Ježíš, Jesus a podobně. Kolik jsem si toho musel od vás vytrpět, když jste uráželi mého nebeského Otce, JeHoVaH Boha, to, že jste špinili nás, tak to byla skutečná pocta. Biblickými argumenty došlo k jejich duchovnímu zabití, které jim neumožňuje přijít za Kristem, až je, olivovníky pozvedne po konečném vydání svědectví, po jejich vzkříšení. Protože Daniel říká, že tam je i vojenské síla, tak odkazuje na zabití olivovníků, svatých, či jiné označení, které čteme. A to je to pošlapávání chrámu během večerů a jiter. Co Gabriel Danielovi zdůrazňuje:

A to, co jsi viděl o večeru a jitru, co bylo řečeno, je pravda. A ty, ty drž to vidění v tajnosti, protože je ještě na mnoho dnů.“ (Daniel 8:26)

Zdá se vám období od roku 546 př.n.l. až do roku 2015 dost dlouhé období? Je to na mnoho dnů utajeno? Já si myslím, že ano. A samotné detaily jsou odhalovány až do teď. Ale už je čas je pochopit, abychom načerpali z utajované many našeho Krále Jehošuy Krista.

Daniel, musíte si ty verše 13 a 14 z 8. kapitoly přečíst znovu, říká, že vše bude uvedeno na konci večerů a jiter do správného stavu. Nyní se dostáváme k té 70.  Opět to souvisí s Danielem, kdy on sám prorokoval, protože tehdy byl doslovný chrám JeHoVaH Boha v Jeruzalémě zbořen a to od roku 586 do roku 516 př.n.l. a Daniel a jeho přátelé byli tím duchovním chrámem v zajetí Babylonu. Stejně jako dnes, když bylo v roce 537 př.n.l. dovoleno Židům Babylon opustit, aby ten doslovný mohli vybudovat, stejně i my musíme dokončit tuto duchovní stavbu. Protože je Omicron číslem 70 a zničení Babylonu, toho duchovního, má už brzy nastat, byli tvůrci a takzvaní objevitelé této rány, která se na lidstvo řítí spolu s Osmým králem, králem Severu, inspirováni k tomuto pojmenování, aby nám to připomnělo zničený chrám, který byl na konci 70. let znovu zbudován.

70 se dá rozložit na 7 x 10. Sedmička v Písmu oznamuje dokonalost a desítka lidskou úplnost. Proto deset králů, tedy všichni. Když je to sedm 10, je to dokonalé a úplné, už nic dalšího není třeba. Takže tento Omicron dokončí jak tlak a donucování, tak nástup Osmého krále a také Satanovu show, kterou připravil v podobě svého shození na Zem. Že chce opět použít svůj trik, jako za doby Nimroda, kdy sestoupil v podobě mimozemšťanů, aby zavedl peníze a svou moc skrze syny Annaka (Ankh anka). Nepřipomíná vám to něco, co se tu zrodilo v roce asi 1450 př.n.l. na území Ameriky? Říše Inků, neboli Anků, kteří také přece byli zbudování hadem a jeho potomky. Proč se to stalo? Protože na území Kaanán přicházeli Izraelité a tyto vysoké děcka se musely během 40 let schovat jinam. Kam asi odešly? Co tam nacházíme? Velké megalomanské stavby a víme, že právě od té doby začaly ty stavby vznikat. Náhoda? Ne.

Když Jákob sestoupil do Egypta v roce 1709 př.n.l. za Josefem, během vlády Senusretiho II., tak soupis jeho příchozích byl 70 duší. Opět odkaz na 7 x 10, neboli dokonalou úplnost. Že Satan provedl rituál v předvečer osmidenního svátku Chanuka, svátku světel, kdy byli Židé opět podivuhodně zachráněni a to co jim Satan nachystal skrze Namaana během období Xerxe I. a jeho manželky Ester, je opět symbolické a byl jsem veden k tomu, abych měl tyto dny v patrnosti, že se něco stane významného, jen mi nebylo dáno až dodnes pochopit, co měl přesně nebeský Otec na mysli. Že nelžu, tak mám na to svědky, kteří to ví, že jsem o tom mluvil.

S čím Omicron souvisí? Je to druhá běda, jak se oni zmiňuje Zjevení 9. kapitola před příchodem vojska. Ne kobylek, ale 200 milionové armády. A třetí běda rychle přichází a přední musí být vzkříšeny a také zabity olivovníky. Kde se nacházíme v proudu času je úplně jasné, proto i blud mohl být dán na vědomí, který mnohé postihl a mohou nyní jen plakat a skřípat zuby. Už jen záchrana, ale bez odměny. Už vám ta láska k falešným naukám a dogmatům, to dřevo, seno a sláma hoří, protože jste se nenechali poučit samotným nebeským Otcem, Stvořitelem nebe a Země, JeHoVaH Bohem, kdy vám bylo jeho svaté jméno k smíchu. Čiňte pokání, abyste třetí bědu přežili a byli zachráněniToto k vám mluví samotný JeHoVaH vojsk!!!!

Slíbil jsem spojení se slavností Sfing. Takže co ochraňuje Sfinga v Egyptě? Pyramidy. Co má být touto show ochráněno? Obrázek řekne víc než tisíc slov:

Na co se Satan připravuje? Že opět bude skrze člověka bojovat s Jehošuou. Jak? Tak, že ustanoví novodobého Thutmose III., aby olivovníky zničil. Ale bude to opět Jehošua, kdo je po třech dnech z tohoto údolí smrti vyvede, aby Satanovy pyramidy moci zničil. Proto bude král Severu zlomen bez použití ruky.

Kéž máme plnou důvěru v našeho Boha a Otce, JeHoVaH vojsk a  v Jeho Syna a Krále, našeho vykupitele, Pana Jehošuu.

Váš a Kristův bratr Igi.

3 thoughts on “Egyptská show a Omikron, dvě zprávy, které jedna bez druhé nedává smysl.

  1. Takže co je Omikron?

    Omikron má v systému řeckých číslovek hodnotu 70, číslo 70 je v rámci judaismu mystické číslo: 70 Noeho potomků, 70 zemí, 70% proočkovanost a podle 70tátky je pojmenována Septuaginta.

    70 hebrejsky znamená Ajin -Ajin představuje oko Nefertiti.

    Co bude následovat si každý konceptuálně gramotný z těchto dat vydedukuje.

    1. ajin má tyto významy – 1. oko; 2. vzhled; 3. zdroj, pružina.

Comments are closed.