Jak se vytváří falešné cíle v informační válce a proč se tak děje?

Spread the love

Dnes mi byl zaslán odkaz na jeden rozbor toho, co se kolem nás děje. Je tam odkaz na To Máš Marný v závěru toho článku. Co se dá o těchto informacích říci? Přečetl jsem si ten článek. 95% pravdivých informací a opět trochu toho informačního jedu. Opět příprava na UFO a odvedení pozornosti od 6.6.6.. Směřování do esoterických rovin vnímání světa. To Máš Marný.

Až celé to hnutí zjistí, že bylo nejvíce podvedeno sofistikovaně vytvořenými příběhy a informacemi, nikdo z těchto věřících nebude chtít žít. Než dám odkaz na článek, o kterém mluvím, opět připomenu to nejdůležitější. SKUTEČNÝM CÍLEM COKOLIV 19 JE OZNAČIT ČLOVĚKA ZNAČKOU 6.6.6.. Mnozí si myslí, že je potřeba vakcíny k dosažení cíle. To je jenom viditelná část celého úsilí. Viditelná vakcinace je hlavně tím testem inteligence a urychluje procesy. V Písmu je psáno toto:

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:16-18)

Úmyslně je vakcinace píchána do levé ruky. Proč? Protože ti co vše chápou doslovně si myslí, že když je to vlevo, tak to není o té značce. Již na jaře, ale i dříve jsem vysvětloval, že označit se člověk může i jinak a to například samotným testem. Proč? Protože to může a je součást jiného typu vakcinace. To znamená, dovolit, aby mi do těla byly skrze hydrogel, jak se říká určité látce na tyčince testu, spolu s dalšími nano látkami, aby mi byla předána určitá informace, neboli dáreček, který následně odstraní podpis na chromozomech našeho Stvořitele, JeHoVaH Boha.

Proč se tak tlačí nejenom na genovou terapii, ale také na testy? Protože oba způsoby naplňují smysl celého donucování. Je řečeno, že to bude na pravici a na čelo. Pokud to vnímáme tělesně a mnozí takto uvažují, pak v duchovní rovině je to myšleno tak, že kdo aktivně přistupuje na podmínky této hry, tak ten vlastně podporuje aktivně celý proces a tak se svou pravicí, která znamená činnost, označuje touto značkou a čelo je zase odkazem na čelní lalok, kde se tvoří myšlenky a pohnutky, tak tím, že jde na tyto testy, tak to dělá pro svou záchranu, aby mohl prodat svou vlastní práci a aby si pak za ni mohl zajistit životní potřeby. Tedy aby mohl nakupovat.

Ten článek o kterém mluvím, to vlastně hezky potvrzuje. Takže i špáráníčko v nose, či v ústech nám může zajistit nepříjemnosti stejně, jako se to děje u genové terapie. Pokud chápeme v souvislostech, proto je odkaz na součet a inteligenci, je to TEST INTELIGENCE. Proč? Protože skrytý cíl je ZNAČKA 6.6.6..

Pokud si projdeme celý článek, tak v něm nalezneme skutečně 95% pravdivých názorů, ale cíl je vysvětlen jinak. Vše nás má napřímit k tomu, abychom si mysleli, že tu existují například mimozemské civilizace, nebo že máme nějakou nesmrtelnou duši. Jako argument je zde odkaz na Tadesco, kde To Máš Marný intenzivně vytváří narativ plný světelných bojovníků, jak Q vše řídí a z esoteriky dělá neesetorické zaměření. Že je tento člověk toho všeho součástí nikomu nedojde, protože on to vše dělá pro své bližní. Největší klam je v tom, že oznamuje, že vše musí být lidem dopředu ukázáno a že je to právě skrze něho, to samozřejmě zamlčí. Falešné cíle jsou vždy tím nejlepším způsobem, jak odvést pozornost. Klidně nám může být naservírována „celá Pravda“, ale pokud je výsledkem falešný cíl, kterému se má uvěřit, je to pro člověka jen návnada, jak jej dostat tam, kde tvůrce Cokoliv 19 plánoval.

Stejně bych to viděl i u tvůrce tohoto článku, ale nějak jsem nevěnoval pozornost dalším informacím na tomto webu, takže toto nemohu 100% potvrdit. Pokud si jej přečtete, tak vše co je nám sdělováno, vnímejme s porozuměním skutečného cíle Cokoliv 19, že jim je aktivní a svobodné označení se 6.6.6.. Článek najdete zde.

Prosme o moudrost ze shora našeho Stvořitele, JeHoVaH Boha ve jménu Jehošuy Krista.

Hezký zbytek dne a kéž se nenecháváme opít rohlíkem, protože UFO a mimozemské civilizace.

Váš a Kristův bratr Igi.