Smrt Andreje Babiše? Zní to šíleně, já vím, ale v TOMTO ŠÍLENÉM SVĚTĚ si musíme zvyknout i na šílené možnosti.

Spread the love

Jako správný analytik, ten kdo se brodí vším sem a tam, nemůžu ignorovat určité dílky jen proto, že na první pohled nedávají smysl, že se věci nedějí jen proto, že bych si nepřál, aby se děly takové věci. Jako analytik si otázku kladu jinak: „PROČ TOTO VŠECHNO VIDÍM? CO JE SKUTEČNÝM CÍLEM TAKOVÝCH VĚCÍ (informačních her)? Komu to vše v ČASE KONCE nahrává?“.

To, co vám nyní popíši mne samotného překvapilo, ale vidím v tom logiku a každá taková záležitost, kterou jsem měl zkoumat a věnovat jí pozornost, mě měla přivézt k správnému porozumění a odhalení PRAVDY, aby probíhající děje dávaly plný smysl. Je to skutečná válka, která kolem nás probíhá a ta má ve své strategii mnoho zastíracích prvků, které mají odvést naši pozornost, abychom si neuvědomili co Satan a jeho dvě hlavní skupiny skutečně dělají. Takže nejprve vyjmenuji co je nám ukazováno alternativou, která je jenom druhou stranou téže mince a co vidíme na opačné straně v mainstreamových mediích.

Zajímá mne nyní období od 30.9.2015, kdy se podle Písma naplnilo Danielovo proroctví, co se má přihodit na počátku Času Konce. Král Severu Rusko se měl střetnout v otevřeném konfliktu s králem Jihu, se Spojenými státy, jeho tajnými službami, které ovládá CIA, Mossad, MI6, jenž jsou v rukou Kabaly. Proti nim stojí v pozadí FSB ovládaná lidmi z Chabad.

1.8.2021 jsem se dotazoval znovu nebeského Otce, zda je mé porozumění o časech správné, protože souvisí s 2300 večery a jitry a na druhý den jsem obdržel tuto odpověď, ač jsem ji měl už ten den před očima. Jak na obrázku vidíte, uplynulo 2.8.2021 právě 2133 dní. Jak níže pochopíte, je 1.8.2021 završeno důležité období a začíná jiný konflikt, který jsme nemohli vidět, ale jeho následky se brzy odrazily v našich životech.

Od roku 2018 v USA probíhá velké odhalení, které oznamuje, že vrcholní politici a slavní umělci jsou v satanském společenství, které užívá adrenochrom, látku, jenž poskytuje mladistvý vzhled a vitalitu. Například hlavní televizní stanice v Turecku toto odhalení odvysílala ve svém zpravodajství v roce 2019 a věnovali se tomu i jiná media takzvaného bulváru.

Biblický scénář je jasný. Na poslední období USA nastoupí do čela člověk, který po 3,5 letech přivede USA k pokraji občanské války. Tento představitel má připravit cestu k nástupu Osmého krále, který nad světem usedne na jednu symbolickou hodinu. Vše vyvrcholí z jeho strany tím, že bude donucovat malé i velké k tomu, aby si změnili DNA značkou a ti se pak mají Osmému králi poklonit.

Dále se má USA a VB, kteří tvoří beránka se dvěma rohy, rozpadnout a budou zničeny tyto země v ohni občanské války, případně i určitého vojenského konfliktu. Vše se má odehrát do necelých dvou let od  vynesení soudu, ale ostatní hlavní země mají dále existovat po právní stránce. To odhaluje Písmo.

Co se dít nemá a co je proti proroctví, tak tím je vzájemná spolupráce armády USA a Ruska. Přesně toto se ale děje podle zpráv z alternativy, kdy je údajně 6,5 miliónů vojáků z mnoha zemí nasazeno do boje proti Kabale a ty ničí podzemní základny, kde se dějí hrozné věci a mají tam být zapojeny vojska Ruské federace. Pořád jsem nechápal, proč by se toho Rusko účastnilo, pokud mají být Spojené státy zničeny.

Dále se z alternativy dozvídáme, že bylo mnoho politiků odstraněno za zločiny páchané na dětech, ale přesto jede vše dále a stále více posiluje korporátní fašismus, který nasunuje celosvětový fašismus záměrně označovaný jako socialismus. Písmo definuje přesně, kdo je ubitá hlava, která tu byla, není a znovu má být nastolena. Lidé tleskají vojskům Shaef, jak se jim daří, tady odstranit Gatese, tady Merkel a najednou je na scéně dvojník, který plní přesně to, co ty odstraněné osoby. Další nelogičnost. Celá operace probíhá už dva roky a situace se nezlepšuje. Jsou vypouštěny zprávy skrze alternativu, že máme být v klidu, dát si popcorn a jenom se dívat. Opět nelogika, protože pokud bych chtěl odstranit tyto lidi pro dobro lidstva, zapojil bych do celé operace i obyvatele daných zemí, když mám už media pod kontrolou. Toto se opět neděje.

Co je na všem ještě zajímavější je to, že fotografie odhalují, že k instalaci dvojníků skutečně dochází, takže něco se děje, přesto směřujeme jinam, než má být cílem Písma. Pokud se na vše podíváme trochu jinou optikou, kterou operace Shaef skutečně jsou, z nelogiky se stane logika, která má jeden cíl. Než to vysvětlím, musím se zastavit u výroku Pavla Zítky, který se v ČR stal hlásnou troubou této vojenské akce. Že on sám má velmi podivnou minulost se ví a když mi někdo jako on podsouvá myšlenku, abych hlouběji nepátral, co se skrývá za jeho vyjádřeními, PROTOŽE ON PŘECE MILUJE LIDI A VARUJE JE, tak o to víc musím jeho výroky analyzovat. Nedělám to vlastní moudrostí, ale tím, že mi nebeský Otec dovoluje, abych pochopil, proč někdo něco říká a proč to zdůrazňuje. Druhým jeho výrokem je, že si ale musíme SVOBODU VYDOBÍT SAMI, ŽE VOJSKA SHAEF TU JSOU JENOM PROTO, ABY URČITÉ LIDI ODSTRANILY. Zde mi opět bylo Otcem ukázáno, abych si kladl otázku proč to říká. A vedl mne k jinému člověku, který je také hlásnou troubou Shaef. Jeho jméno je velmi zajímavé. TO MÁŠ MARNÝ a kolektiv. Ten neříká, že máme bojovat, ale nechat se opíjet rohlíkem, jak už už se vše změní.

Pokud se podívám na celé náboženství kolem Q, tak anon mi vždy připomene Egypt a boha Amona. Slovní hříčky jsou velmi často používány v nejvyšších okultních kruzích a když ten To Máš Marný začne říkat o kardinálu Judasovi a 6 padlých andělech, tak už mi červené světýlko nebliká, ale vydává tolik světla, že si musím klást otázku: „Proč právě tito dva jsou tak v kurzu a proč se neshodnou v hlavním narativu, a přesto šíří stejné informace?!“. Za tím něco je. A ne zrovna malého.

Podle různých informací, nejenom z těchto dvou zdrojů, je tato vojenská operace řízena za souhlasu všech vlád. Nelze ji utajit a jak vám vysvětlím, ten kdo ji skutečně potřebuje, tak ten má tak velkou moudrost a také prostředky, aby ji mohl provést přesně tak, aby odvedla pozornost od skutečných cílů této celé operace. Že probíhá, tak na to je dost důkazů a je mi potvrzována i Otcovým Duchem, takže nepochybuji o její existenci.

Kdo je tou skutečnou řídící bytostí, která je za tím vším? Je to Satan. Potřebuje být jako existující bytost odhalen? Ne. Co se ale stalo veřejným tajemstvím? Že tu skutečně existuje elita, která jej uctívá a to náramně. Takže tajemství je venku a je potřeba ten svinčík nějak uklidit a přitom jej využít k tomu, aby mohl nerušeně instalovat vlastní NWO, pěkně pod korporátním fašismem. Ale to není biblický názor. A proč ho Satan nemá, je asi všem jasné.

Takže, jak se rozhodl ten svinčík uklidit? Protože se ta pedofilie a ty věci kolem adrenochromu už nedaly utajit, tak musel zmobilizovat své věrné. Bylo potřeba obětovat mnoho pěšců v této hře. Kdo jsou jeho věrní? Kabala a Talmud. Takže kapitány spojil, aby zahráli divadlo, které obecenstvo bez moudrosti ze shora neuvidí v tom skutečném jasném světle. Začalo se mu po světě objevovat mnoho šťouralů, kteří se nespokojí jen tak s nějakou tou kostí a zabít je nemůže, protože i oni patří k jeho komparsu, ač to netuší.

Pokud chápeme skutečné cíle těch na vrcholu pyramidy, kdy ta jedna chce vládnout z Jeruzaléma a druhá chce Jeruzalém zničit, a vládnout  poté celému světu, musel jim problém vysvětlit a nařídit, že teď si budou chvíli hrát hezky spolu, než se to uklidí. Co totiž nedává smysl, pokud to takto nezačneme chápat, je to, proč je Rusko stále více tlačeno, a Čína, místo toho, aby se držela zpátky a počkala si na krach, tak se přetahuje o Tchaj-wan. Austrálie se do těchto procesů taky nezdravě zapojuje, Francie si jede za svými velkopanskými cíli a přitom jí bylo jasně ukázáno, kde má své místo a na druhé straně si armády společně pomáhají.

Někdo by mohl říci, že toto je ta transformace. Transformace to je, ale ne taková, kterou představují proroctví a v tom mi prosím věřte, že mi bylo v nich odhaleno trochu víc, než jsem zatím zveřejnil. Takže o co tu jde?

Dovolí Satan, aby přestala oběť, kterou mu musí věrní předkládat? Určitě ne. Musí uklidnit rozzlobenou veřejnost, které se ohavné skutky dotýkají? Musí. Takže jak to udělat sofistikovaně? Tak, že předhodí kosti davu, který uvěří, že už už tu bude jen a jen krásně, že na vše dohlíží mimozemšťané, ta hvězdná flotila. Například To Máš Marný se odmlčí, protože už svůj díl práce udělal a když už je to moc dlouho, tak něco napíše a je potřeba stále vydržet a utahování šroubů pokračuje bez velkého odporu. Všichni plesají štěstím, že jsou děti zachraňovány z podzemních bunkrů, protože to je to, co má být vidět. Všem je vnucováno, že se  Trump už každou chvilku vrátí do White Hausu a přitom na své ralye se pořád chlubí, že to byl on, kdo dal zelenou genetické terapii a jak je to vlastně super. Slepě věřícím pak stačí vysvětlení, že vakcínou myslel vojska SHAEF. Že se tím vším jen odvádí pozornost, to nikoho nenapadne.

Jednou z taktik boje je klamání nepřítele. Kdo je tím Satanovým nepřítelem číslo jedna? Písmo to odhaluje jasně:

A žena uprchla do pustiny, kde má od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dnů.“ (Zjevení 12:6)

Právě mi bylo dáno porozumění, které mi až do toho dne nebylo plně objasněno a já žasnu jak vše sedí podle Otcova plánu o časech a obdobích. Je mi nyní dovoleno, abych vysvětlil tuto 12 . kapitolu verš po verši. Chvalte našeho milovaného Otce, JeHoVaH vojsk a dotazujte se sami na moudrost, zda je to z Jeho Ducha a zda je to skrze Krista a jeho utajenou manu, kterou dává Filadelfskému sboru svých bratrů a sester, svým sluhům, prorokům.

Prvních pět veršů se odehrálo v letech 4 př.n.l. až 33 n.l.. Vše začalo, když byla Marie poctěna návštěvou anděla jménem Gabriel, který ji navštívil během svátků Chanuky. Co to je za svátek si prosím najděte sami. První a druhý verš vysvětluje. Žena oděná sluncem je nejprve v nebi a tvoří ji věrní Kristovy andělé, to je těch 12 hvězd. Musíte si otevřít Písmo. Je to symbol Otcových věrných svědků, symbol duchovní organizace. Ta rodí syna. Toto nastalo v září v roce 3 př.n.l. při svátku Stánků, opět jako Chanuka 8 denní svátek.

Třetí  a čtvrtý verš: Satan svou činností svrhl na zem třetinu hvězd, andělů, není myšleno hned. Ten se postavil před ženu, že sotva se Kristus narodí, postará se skrze Heroda Velikého o jeho usmrcení. Nastalo ke konci roku 3 př.n.l..

Pátý verš: Kristus na základě svých apoštolů přesouvá ženu na zem. Je to jeho „tělo“, duchovní Izrael a ta žena je díky odpadnutí jakoby až do roku 2018 v nečinnosti. Kristus je v roce 33 n.l. nejprve zabit a pak po 40 dnech od vzkříšení pozvednut do nebe.  Dochází k naplňování 6 verše, kdy jsou učedníci pronásledováni a žena se během skoro dvou tisíc let dostává do pustiny. Co to je? Všechny náboženské domy postupně odpadly a z nich vychází ostatek, který je tvořen jednotlivci, kteří o sobě neví. Tak je žena v pustině, ale tito jednotlivci stále hledají Otce a touží být nasyceni přesným poznáním. To jsou právě se rodící olivovníky, jak o nich mluví 11. kapitola Zjevení. Vše začíná 16.2.2018 v prvním dnu posledního měsíce Adaru v Roš chodeš židovského roku. Tyto dny jsou v židovském kalendáři vždy spojovány s dorůstáním měsíce; aby se dostal do úplňku. Samotní Židé se pak přirovnávali k měsíci, který dorůstá až do své plnosti. Proto je Roš chodeš začátkem tohoto důležitého období, kdy má vše dorůst do úplnosti.

Další z Roš chodeš začíná vždy jako první den posledního měsíce v zemědělském kalendáři, kterým vrcholí sklizeň a ihned poté začíná nový zemědělský rok osmidenním svátkem Stánků.

1260 dnů je v tomto verši doslovných, a to pro zapečetění 144.000, jenž patří k prvnímu olivovníku, ale pro svět je to doslovných 42 měsíců, které končí 16.8.2021. Roš chodeš, první den posledního zemědělského měsíce je 8.8.2021. Tento den zazněla čtvrtá trubka. Tomu se věnuji níže. Dne 16.8.2021, když bylo dovršeno plných 42 měsíců, po západu slunce zazněla pátá trubka, kterou začíná pětiměsíční období a události popsané v 9. kapitole knihy Zjevení. Během nich se naplní první dvě bědy. Ty jsou v miskách hněvu, které nacházíme v 16. kapitole Zjevení v 1 až 3 verši. Bude to až po příchodu Osmého krále, ale před vzkříšením zabitých olivovníků. Hned po vzkříšení oliv přichází 3 běda (Zjevení 16:4-6).

Než vysvětlím, kdy zazněly první dvě trubky, začnu tou třetí. Ta je spojena s válkou v nebi, která začala 1.8.2021, přesně po plných 1260 dnech a trvala 7 dní, jak nám o těch věcech píše Jan ve 12. kapitole Zjevení dále. Vše probíhá před Roš chodeš, před čtvrtou trubkou, díky které pak může začít dorůstat druhý olivovník, neomezená skupina těch, jenž milují, jako těch 144 tisíc, Právo a Spravedlnost. Ti většinou Otce ani nehledali a ani jej nevzývali (Izaiáš 65:1). Přesto se jim v tomto období Otec nechává poznat a to skrze slova těch, jenž vysvětlují časy a období a vybízejí ostatní k tomu, aby společně vystoupily na Jehovovu Horu. Což je symbol budoucí vlády. Aby i oni obdrželi odměnu.

A v nebi vypukla válka: Michael (Jehošua) a jeho andělé vedli bitvu s drakem a drak a jeho andělé vedli bitvu, ale nezískal převahu ani již pro ně nebylo nalezeno místo v nebi. Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zjevení 12:7-9)

Co se děje při třetí trubce?

A třetí anděl zatroubil na svou trubku. A velká hvězda hořící jako lampa spadla z nebe a padla na třetinu řek a na prameny vod. A té hvězdě je dáno jméno Pelyněk. A třetina vod se změnila v pelyněk a mnozí z lidí zemřeli po těch vodách, protože zhořkly.“ (Zjevení 8:10,11)

Jak jsem tyto verše vysvětlil na jaře tohoto roku a co jsem nechápal přesně, protože  ještě nepřišel ten správný čas? Zvlášť jsem nepochopil Otcův časový rámec, to co mi bylo až dnes odhaleno:

ZAČÁTEK CITACE (článek zde)

„Když jsem poprvé komentoval tuto část Písma, tak mi Otec Duchem naznačoval, kdo je tou hořící lampou, že je to SAMOTNÝ SATAN. Byl svržen ten prahad, který svádí celé lidstvo z nebe. Myslel jsem si, že ceremoniál k otevření Gotthardského tunelu byl tou událostí. Čeho jsem si nevšiml a teprve dnes mne na to Duch upozornil, je to, že Jan říká ve Zjevení ve 12. kapitole, že táhne za sebou třetinu hvězd k zemi. Takže od té doby, jsou tito jeho kamarádi sráženi na zem, protože je to místo, kde se ještě mohou skrýt, protože v nebi probíhá válka, (je to trochu špatně a vysvětlím proč) která je zakončena pádem hořící lampy (toto je správně). Je to symbolické označení pro duchovní světlo.

Když byl Jehošua na zemi, řekl: “Jste světlo světa. Žádná lampa se nedává pod odměrný koš…“. Světlem tohoto světa je Satan, který se jmenoval dříve NOSITEL SVĚTLA – SVĚTLONOŠ, BAELZEBUB ANEBO TAKÉ LUCIFER. Samotní andělé byli přirovnáni ke hvězdám, pád Satana na zem působí absolutní duchovní temnotu. Má velký hněv, protože ví, že má krátké časové období.

Proto je přirovnán k pelyňku, který je hořký a ten kdo pije jeho vody, sám zhořkne. Smrt zde znamená ztrátu naděje na vzkříšení. Je zde spojitost s rozsudkem těch, kdo přijali označení 6.6.6. na čelo a na ruku jak to vysvětluje Zjevení 14. kapitola. Kdo to dnes je? (myšleny jsou ‚ty vody‘) Jsou to všichni politici, kteří podporují plány Kabaly a její genocidu skrze očkování, nejdále jsou v Izraeli, odkud přichází zprávy o nevybíravém jednání se svým obyvatelstvem. Zde v ČR a na Slovensku to platí o Babišovi, Blatném, Hamáčkovi, Matovičovi, Krajčim, Čaputové, Zemanovi a mnoha dalších, kteří svými hlasy pomáhají k nastolování nucené vakcinace a testování. Zapojili se do tohoto procesu i mnozí podnikatelé, kteří nutí své zaměstnance k tomu, aby se nechali testovat a tak ničí životy svých bližních pro svůj zisk. Vše vyvrcholí jak zazní třetí trubka. (můžeme to vidět po celém světě od 16.8. jak se vše dvakrát utáhne a jednou povolí)

V sobotu 3.4.2021 proběhl v Egyptě okultní ceremoniál, kde video naleznete v článku pana VK. Číst nemusíte, protože jeho články jsou součástí zavádění na scestí, jen zhlédněte toto 12 minutové video. Celé je to o tom, že na konci je sarkofág s nápisem Thutmose III. Tento farao se nenašel, ale v jeho hrobce byl jeho vnuk, prvorozený syn Amenhotepa II. Jeho sarkofág byl také na scéně. Co nám Satan oznamuje? Že přivádí na scénu svého Thutmose III. Ten bojoval se samotným Jehošuou Kristem, který v zastoupení svého nebeského Otce vyváděl Izrael z otroctví. I tento poslední Thutmose III. povede bitvu s beránkem a se svatými, které zabije, aby je Otec, JeHoVaH Bůh, vzkřísil tyto vyvolené před očima všech lidí tohoto světa (srovnej se Zjevením 11:7-11).

Proč ceremoniál proběhl v Egyptě? Egypt je symbol SATANOVA SVĚTA v podání Písma. Izaiáš často mluví o Egyptě, i jiní proroci a je to ekvivalent k dnešnímu světu. Takže žádná náhoda, ale odporná uvítací show pro PELYNĚK. Video najdete zde.

Kdy je Satan svržen? Ceremoniál ohlašuje jeho příchod. Bude to tento měsíc (opět špatně a zároveň dobře, pak vysvětlím), po spuštění konfliktu.“

KONEC CITACE

Tehdy jsem do porozumění vložil vlastní moudrost. Byl jsem veden k tomu co nastalo krátce po tomto článku, kdy nastal konflikt mezi Ruskem a ČR, jenž měl zakrýt postup připraveného atentátu na Lukašenka. Kdo stál za touto celou operací? Chabad nebo Kabala? Chabad. Celé to narafičili tak, že my jako ČR jsme největším nepřítelem Ruska. Co bylo cílem? Udělat v ČR majdan, aby nás vehnali do občanské války, ale aby vše vypadalo jako práce druhé strany (útok pod falešnou vlajkou). Toto bylo opět připravováno na srpen během shromáždění na Letné pořádaného Volným blokem a Otec mne ve vidění upozornil na to, co se chystá a dal mně a ještě jednomu bratrovi pokyn, abychom o tom informovali. Další pokus byl připraven na 17. listopad, kde jsem také obdržel vidění a měl jsem se pokusit to zastavit. Máte to v článku k 17. listopadu.

Protože to bylo už hodně rozběhnuté, musel použít nebeský Otec i další, kteří přípravu zhatili. Takže Pavel Zítko a ani Ivan Smetana nelhali. Lidem kolem Chcíplého psa jsem nikdy nedůvěřoval a když se měl s nimi setkat milionový chlívek, vítačů, přátel landsmanšaftu a zabodaných na jednom místě 17.11., bylo mi jasné, co mi skutečně Otec ukazoval.

Ceremoniál v Egyptě odhaloval skutečně příchod hořící lampy. Ale on sám nezná přesné načasování, jak je vidět v krocích, které jsou naplánovány až na pozdější roky a musí je Satan realizovat už teď, kdy nemá vše pevně v rukách. Jeho pád je však až třetí trubka a ty první dvě musí předcházet také určité události. K nim se dostanu až v samotném závěru.

Dne 8.8. zaznívá čtvrtá trubka. Já jsem ji popsal v tom článku takto:

ZAČÁTEK CITACE (článek zde)

A čtvrtý anděl zatroubil na svou trubku. A byla zasažena třetina slunce a třetina měsíce a třetina hvězd, aby se třetina z nich zatměla a aby třetina dne neměla osvětlení, a podobně noc. A viděl jsem a slyšel jsem orla, jak letí uprostřed nebe a silným hlasem říká: Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, kvůli ostatnímu troubení tří andělů, kteří se chystají troubit na své trubky!” (Zjevení 8:12,13)

Kdo byl bohem nad Egyptem? Byl to bůh slunce Amon Ra, což doslovně znamená: “Ten, kdo se skrývá (UKRYTÝ)”. Už chápete, proč Otec nechal v symbolech zapsat měsíc a slunce ohledně čtvrté trubky?

Zde je vše opět o symbolice. Co znamenají slunce, měsíc a hvězdy? Slunce je zdrojem osvětlení, v duchovním ohledu symbolem toho, kdo vede. Vše je zasaženo jenom z třetiny. Slunce je vedení skrze USA, kterou řídí Kabala, Satanisté, kteří jsou zároveň Neomarxisté, Sionisté a kteří nasunují to NWO, které je korporátním fašismem. Čtvrté troubení zajistí jejich (následné) zničení. Všichni jsou na politickém nebi. Měsíc je osvětlen sluncem a odráží jeho světlo a tedy jeho duchovní vedení. Měsíc je zde politický symbol, tím je EU. Dojde tedy k pádu těch, co z EU udělali to co si lidé nepřáli. Padnou, proto už jejich světlo nebude zářit, symbolicky po třetinu dne i noci. EU má vliv nad třetinou světa.

Proč je zemi řečeno BĚDA, BĚDA, BĚDA? Protože další troubení spustí, co Jan vidí dále. Ale i samotné bědy, misky, které nacházíme v 16. kapitole Zjevení.“

KONEC CITACE

Je to opět Roš chodeš, tedy dorůstání měsíce, a trubka oznamuje, že to budou tři bědy, které se naplní, až se určené období dokončí. Co skončilo 8.8.? Olympijské hry bez diváků. Taliban započal den předtím, kdy už byl také Roš chodeš, ofenzívu a naplnil 16.8. pád USA jako světové velmoci. Dokončil jej. Tím symbolicky oslabil sluneční svit vlivu Kabaly na EU, ta narychlo musela začít stahovat svá vojska z Afganistánu a vliv EU slábne a slábne. Jeho odraz světla na třetinu vyspělého světa pohasl. Maďarsko a Polsko jsou na odchodu. Evropské země EU se nejsou schopné na ničem dohodnout, ač jednají a jednají. Temnota ve vlastních národních celcích narůstá a celá EU je jako rozbouřené moře. Roš chodeš je spojen, jak jsem vysvětlil, s Měsícem, takže to opět odpovídá.

Co nám oznamuje 12. kapitola dále?

A slyšel jsem silný hlas v nebi, který řekl: Nyní nastala záchrana a moc a království našeho Boha a autorita jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaluje před naším Bohem!“ (Zjevení 12:10)

Když byl 8.8.2021 Satan svržen z nebe a také zbytek jeho andělů, je provoláno mezi anděly to, co čteme v tomto verši. Jak je vidět, věrní andělé nás považují za své bratry a samozřejmě věrné ženy za své sestry. Proč se tak radují? Protože ty žaloby proti nám se prokázaly jako lež. A co je slyšet dále?

A zvítězili nad ním kvůli krvi Beránka a kvůli slovu svého svědectví a nemilovali své duše ani tváří v tvář smrti.“ (Zjevení 12:11)

Zde je toto provolání úmyslně vyjádřeno, jako by už mělo být po všem, ale takto to není jak si přečteme dále. Zde je to myšleno tak, že andělé nám plně důvěřují, že vytrváme až do konce, protože milujeme Otcovo Právo a Spravedlnost víc než vlastní život.

Proto se radujte, nebesa a vy, kteří v nich přebýváte! Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:12)

Proč je zde řečeno, běda zemi a moři? První olivovník je zapečetěn a to co Satan zamýšlel proti ženě, kterou 144 tisíc zapečetěných představuje, je jeho pozornost soustředěna na zemi, tedy na ty, kdo milují Spravedlnost a Právo, a jak dále uvidíme, přišla tato země ženě na pomoc a moře to jsou ti, co se nechali označit. Kdo má nyní soužení, to VELKÉ SOUŽENÍ?! 144 tisíc? Ne, na ně Satan zatím nemůže. To neznamená, že si žijí jako v bavlnce. I je trápí, jaká ničemnost je všude kolem, ale mají Otcův a Kristův pokoj, takže se nestrachují o to, co přichází. Dokud nebeský Otec Osmému králi nedovolí, aby vztáhl na ně svou ruku, jsou jejich potřeby v potřebné míře zajištěny.

Má to tzv. země těžší? Satan se snaží zemi zničit tím, že jí bere obživu, protože se nechtějí nechat označit. A protože má země i určitý majetek, snaží se jej zabavit, zničit těmi lockdawny, testováním, rouškami. Označení těch, kteří jsou mořem a jsou hysteričtí, neočkované napadají slovně a podobně. Tak vytváří nenávist. Proč to dělá? Protože ví, že se přepočítal a má už jen pár měsíců.

Když nyní drak viděl, že byl svržen na zem, pronásledoval ženu, která porodila dítě mužského rodu. Ženě však byla dána dvě křídla velkého orla, aby odletěla na své místo do pustiny; tam je živena čas a časy a půl času, stranou od hadova obličeje.“ (Zjevení 12:13,14)

Zde se vrací Jan ve vidění před 16.2.2018. Co se té ženě dělo? Byla před tím obdobím, než jí Otec začal dávat porozumění, aby ji nasytil, pronásledována. Čas, časy a půl času je podle hebrejského počítání 3,5 let, tedy těch doslovných 42 měsíců. Proto jsem vysvětloval, že přesný počet dnů se vztahuje na dobu od 16.2.2018 do 1.8.2021 (1260 dnů) a pro svět 3,5 roku od 16.2.2018 do 16.8.2021.

Víte kdy jsem poprvé pochopil, že se musím účastnit Pánovy večeře, kterou jsem pak uspořádal se dvěma bratry? Na jaře 2018 a odkdy jsem ji plánoval? Od 16.2.2018, kdy jsem vůbec netušil, že to souvisí s přenesením do pustiny, abych postupně získával bratry a sestry, kteří tam jsou také a získával tam duchovní porozumění. Dá se říci, že tehdy bylo ukončeno mé pronásledování, které probíhalo nejprve v práci dlouhých 16 let. Od  léta roku 2009 jsem byl postižen rokem bezdomovectví, kdy mi bylo skutečně vše odňato, až mne nakonec mé vlastní děti v roce 2014 prodali exekutorovi. Šlapal Satan po mně skutečně hezky a já mu v tom tenkrát svou vlastní moudrostí často pomáhal, když si to nyní vše vybavuji. Teprve v létě 2018 jsem si mohl na 3 týdny odpočinout, abych od 16.7.2018, kdy započalo období 3,5 roku pro krále Severu, kde na konci tohoto času se má proměnit v Osmého krále, jsem byl nebeským Otcem plně očištěn a začal mne připravovat pro dnešní dny. Měl se mnou tolik trpělivosti, že se to nedá slovy vyjádřit. Trochu se omlouvám, že jsem teď obrátil pozornost na sebe, protože je mi odhalováno, proč jsem určitými etapami procházel, ale mně žádná sláva nepatří. Vše, co znám a vím, je dar nebeského Otce a Pana Jehošuy, mého Bratra.

Další větší tlaky na mne přišly až skutečně po Satanovu pádu okolo 16.8.2021, protože jsem tehdy neměl díky Satanovým tahům s mou nemocenskou a odstupným, žádné prostředky, ale Otec nakonec i toto obrátil v můj prospěch. Proto vás milovaní prosím, důvěřujte Otci, nechejte se jím vyučit a přivést k Jehošuovi. Ta důvěra za to stojí a už brzy bude vše jinak, a to, co čeká symbolické olivovníky, to nikomu na mysl ani nepřišlo. Důvěřujte Otci, že ví, že tu máme své blízké, své milované a že se i o ně postará, pokud my vytrváme až do samotného konce (1.Kor 7:14). Dobrá Zpráva o království není o strachu a sklíčenosti, ale o jisté naději, zřejmém důkazu skutečnosti, ačkoli jej nelze spatřit. Co to je, naleznete v dopise Hebrejcům/Židům v 11. kapitole.

Co nastává pátou trubkou zde, která zní od 16.8.2021?

A had za ženou vychrlil ze své tlamy vodu jako řeku, aby ji řeka utopila. Ale země přišla ženě na pomoc a země otevřela ústa a pohltila řeku, kterou drak vychrlil ze své tlamy. A drak se na ženu rozzlobil a odešel vést válku se zbývajícími z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají dílo vydávání svědectví pro Jehošuu.“ (Zjevení 12:15-17)

Jak se Satan rozzlobil a co bylo tou řekou? Nařídil svým sluhům, svým loutkám, že musí učinit ve svých zemích taková opatření, aby i žena byla označena. Jenže řeka byla pohlcena zemí. To jsou ti, kdo stojí na straně Práva a Spravedlnosti a začali proti opatřením aktivně protestovat. Podávali trestní oznámení, obraceli se na soudy, ale nedělali to jako lidé ze spolku Chcípl pes, ale  jako ti, kdo chtějí skutečně Právo a Spravedlnost pro všechny. Co Satan zjistil? Že pečeť na čelech ženy mu nedovoluje s ní bojovat, takže se rozhodl ničit vás, kdo jste Otce neznali. Vy jste to zbývající semeno, ten dorůstající druhý olivovník, kterému se dal Otec nalézt, abyste za záchranu ženy, Kristovy symbolické manželky obdrželi odměnu, která jim patří a měli jste podíl na Kristově království.

Chtěl by Otec, aby v něm nebyli vaši milovaní, vaše děti? Jaká by to byla odměna? Jak byste se mohli radovat, kdyby tam s námi nebyli?

Ještě musím oznámit, kdy skutečně zazněla první a druhá trubka. Opět bych odcitoval to, co je v tom porozumění z dubna letošního roku.

ZAČÁTEK CITACE (článek zde)

A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny.“ (Zjevení 8:1)

Rozlomení pečetí dovolilo, abychom porozuměli, kdy nastává ČAS KONCE. To také odhaluje výše zmíněná kniha. (kniha Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny). Je zde odkaz na ticho, to znamená, že je vše připraveno, ale aby se mohlo začít troubit, musí se splnit to, co Jan vidí dále:

A viděl jsem sedm andělů, jak stojí před Bohem, a bylo jim dáno sedm trubek.
A přišel jiný anděl a stál u oltáře a měl zlatou nádobu s kadidlem; a bylo mu dáno velké množství kadidla, aby je obětoval s modlitbami všech svatých na zlatém oltáři, který byl před trůnem.“ (Zjevení 8:2,3)

O čem je kadidlo? Je to příjemná vůně našemu Otci, tedy něco velmi příjemného. Je to symbolický popis o tom, že Otcovy děti na Zemi pronáší v tom čase ticha mnoho modliteb, proseb. O co se ty skutečné Boží děti modlí, o co prosí? O prosperitu pro své životy? Ať se to nikdy nestane! Proč? Protože Boží děti ví, že jejich nebeský Otec zná jejich tělesné potřeby a ty jim zajišťuje, aby mohly v tomto pro ně cizím Satanově světě fungovat. Jejich modlitby jsou jiného druhu.

Co se má stát v ČASE KONCE? Daniel to vysvětluje takto:

A během toho času povstane Michael (Jehošua), velký kníže, který stojí ve prospěch synů tvého lidu. A jistě nastane takový čas tísně (to není velké soužení, ale následná tíseň), jaký nenastal od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do toho času. A během toho času tvůj lid unikne, každý, kdo bude nalezen zapsaný v knize.” (Daniel 12:1)

O jaké knize Daniel píše, najdete v těchto textech (Malachiáš 3:16; Zjevení 13:8).

Začne v tom ČASE KONCE období velké tísně. Znamená to, že to bude hned od počátku? NE! Ale určitou tíseň můžeme pozorovat už nyní a v 9. kapitole Zjevení je na ni odkaz, kde máme obrátit svůj zrak. K tomu se dostaneme a to vám dovolí porozumět, proč jsem viděl ty věci správně, ale nebyly mi ještě odhaleny detaily. (Jak je vidět z dnešního textu, jsou mi odhalovány stále.)

A mnozí z těch, kteří spí v prašné zemské půdě, se probudí, ti k životu trvajícímu na neurčito a oni k pohanám a k ošklivosti trvající na neurčito.” (Daniel 12:2)

Všimněme si, že první verš končí myšlenkou, kdy jsou ti, co patří Otci a Jehošuovi, Jehošua je tím Michaelem, kdo tu záchranu provede, že ti budou zachráněni, tedy uniknou.

Tento druhý verš posouvá celé proroctví do závěru, ale ne ČASU KONCE, ale Kristova království. Proč? Protože Kristovo Království přichází neviditelně právě v tom čase večerů a jiter a mění se na viditelnou záchranu, a celé to končí na konci 1000 let jeho vlády, kde nastává vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Co však uniká některým komentátorům je, že v tom ČASE KONCE přichází vzkříšení prvního ovoce, tedy těch, jenž jsou nazváni olivovníky, nebo jako svatí, nebo také vyvolení! (srovnej se Zjevením 11:4; 20:6) Takže Danielovi je ukázána PRAVDA, ale záměrně utajena těm, kdo nečiní, co je popsáno dále:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.“ (Daniel 12:3)

Takže o čem jsou ty modlitby? Jsou to prosby o vedení, o tom, jak všemu správně porozumět! Ne podle své vlastní vůle nebo podle vlastní moudrosti těch, kdo prosí, ale podle moudrosti, kterou dává Otec těm, jenž … kteří jej s opravdovostí hledají.

A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou (šůt hebrejsky) brodit se sem a tam a pravé poznání se rozhojní.” (Daniel 12:4)

Co má Daniel udělat? Má celou svou knihu utajit a zapečetit ji. Kde má zapečetit a utajit svá slova? U večerů a jiter. Co Jan vidí dále?:

A dým kadidla vystupoval z andělovy ruky s modlitbami svatých před Bohem.” (Zjevení 8:4)

Kdo pronáší ty modlitby? Svatí, tedy ti, které sám Otec vyvolil. Nejsou to modlitby všech lidí, kteří se označují za následovníky Krista, ale jsou to modlitby těch, jenž jsou přirovnáni k zrnu pšenice. Toto vysvětlím až dále, protože je potřeba rozumět známým Kristovým podobenstvím a detail mi byl odhalen teprve dnes.

A co nám Daniel vysvětluje? Že jsou ty prosby vyslyšeny, protože se staly voňavými před zrakem našeho Boha, JeHoVaH vojsk. A tak ta zrna pšenice můžou předat ostatním to, co jim Otec dovolil poznat.

Ale vzápětí vzal anděl nádobu s kadidlem a naplnil ji trochou ohně z oltáře a vrhl ji na zem. Nastaly hromy a hlasy a blesky a zemětřesení. A sedm andělů se sedmi trubkami se připravilo k troubení.” (Zjevení 8:5,6)

Kdy hřmí a jsou slyšet hromy? Je to před bouří. Nastává blýskání a prudká změna počasí. Kdy se třese země? Například, když vybuchne nějaká sopka (La Palma), tak je cítit otřesy. Tak si položme otázku. “CO VIDÍME PO CELÉM SVĚTĚ OD LISTOPADU MINULÉHO ROKU?“. Extrémy počasí. Najdete je v mých několika článcích, kde jsem vkládal videa. Víme, že jsou aktivní všechny velké sopky. Co se stalo 2.10.2020? Byl tu opět svátek stánků, kde se troubilo. Započalo VELKÉ SOUŽENÍ , jeho hlavní fáze, po ní přichází tíseň!  Pro mnohé je to, co se děje, málo, tak nejsou připraveni na věci, které nastanou, až začnou znít další trubky.

Nikdo nevidí, že se naplňuje to, že se národy rozhněvaly, že jsou jako rozbouřené moře a vyhazují kdejakou chaluhu a bláto, že vlády se staly železem a ostatní jsou hlínou chodidel a prstů. (Izaiáš 57:20; Daniel 2:42)

Dne 19.3.2021 ke mne přišla zpráva a je to odpověď na mé prosby, které jsem vznášel k mému Bohu, nebeskému Otci, jehož Svaté jméno je JeHoVaH vojsk, abych mohl porozumět věcem, které se záhy stanou.

ANDĚL, KTERÝ SE STAL BOHEM (TEDY TÍM, KDO MÁ MOC NAD MNOHÝMI NÁRODY EU) Angela Merkel, rozhodla, že 21.9.2021 budou lidé EU stát před jasnou volbou: “BUĎ SE DÁME OČKOVAT, NEBO NÁM BUDOU ODŇATA NAŠE PRÁVA!”. Toto rozhodnutí oznámila v rozhovoru pro časopis Politico.eu. Vkládám přesnou citaci, kterou v článku najdete:

Pak možná budete muset rozlišovat a říkat: Kdo nechce [vzít si vakcínu], možná nebude mít dovoleno dělat určité věci,“ řekla, aniž by jmenovala konkrétní příklady.” (Co dnes vidíme? Obrovský tlak na očkování a zákazy pro neočkované v takovém rozsahu, že je to i pro právníky, kteří mlčeli, už přes čáru.)

Tato Satanova služka vlastně oznamuje a v článku se odkazuje na Němce, ale my víme, že  pro ni je celá  EU vlastně Německo, toto:

“Máme plán, který prosadíme stůj co stůj. Nás nezajímá, že nám vaše těla nepatří, že patří Stvořiteli. Mne, Satanovu služebnou budete poslouchat a já vás dám Satanovi, protože mi to nařídil.”.

Proč takto vystupuje? PROTOŽE EU JE MĚSÍC NA POLITICKÉM NEBI, JENŽ ODRÁŽÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO KABALY, KTERÉ SVÍTÍ Z WASHINGTONU A LONDÝNA, KDE JE JEJICH TRŮN! Velmi nad tím symbolem přemýšlejme, protože ten dává mnohé pochopit a je o jedné z trubek.

Do kdy se musí lidé rozhodnout? Do 21.9.2021. CO JE TO ZA DEN? JE TO DEN TROUBENÍ NA TRUBKY V IZRAELI! (Zde se musím opravit, ale troubí se už týden před, letos 16.9.. 20. září po západu slunce začíná letos svátek Stánků.)

Myslíte si, že bylo datum zvoleno náhodně? Já rozhodně ne. Co se tím dnem završí? Ve Zjevení 13. kapitole čteme o tom, že Kabala, USA a VB jako beránek se dvěma rohy bude nutit národy skrze politiku OSN a její instituce (je to obraz  politické šelmy se sedmi hlavami, kdy jedna je ubitá k smrti a náhle ožije), bude donucovat malé i velké, aby přijaly označení 6.6.6.. (Zjevení 13:11, 12 a 16-18) Prozkoumejte můj předchozí článek.

Tak pojďme na ta troubení a události, které mají nastat.

A první zatroubil na svou trubku. A nastalo krupobití a oheň smíšený s krví, a ten byl vržen na zem; a byla spálena třetina země a byla spálena třetina stromů a bylo spáleno všechno zelené rostlinstvo.” (Zjevení 8:7)

To, co chystá Kabala povede k tomu, že dojde ke zkáze. Krupobití a oheň smíšený s krví není doslovný. Je to událost, která způsobí, aby se troubení týkalo třetiny lidstva a budou tím zasaženy stromy a zelené rostlinstvo. Pokud čteme Písmo podrobně a brodíme se jeho symbolikou, pak oheň a krupobití je symbolem války. Stromy jsou lidé ve vysokém postavení. (Srovnej například s Danielem 4. kapitolou). I jinde je mnohokráte použit symbol stromů a keřů ve vztahu k mocným, třeba Judy nebo Izraele (tito králové tomu také rozuměli… 2. Královská 14:9)
Zelené rostlinstvo je zde přirovnáno opět k lidem, kde se například píše, že jsme jako tráva, která rychle usychá. Jsou zde na každou skupinu použity dva různé biblické symboly, takže ta věc se jistě přihodí a nastane. Máme tedy očekávat, že dojde ke konfliktu. O jakém konfliktu je řeč? V Matouši 24:7 je řečeno:

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým.” (Matouš 24:7)

Co vidíme už několik let? Přesně toto. Národnostní skupiny stojí v mnoha zemích, proti jiné národnostní skupině. Největší národnostní zemí jsou bývalé Spojené Státy. Proč bývalé? Protože rozhodnutím nejvyššího soudu USA 13.12.2020 DE JURE, přestaly existovat. Vysvětluje to JUDr. Harabin v jeho rozhovoru na YouTube kanále S Zprávy – výsek z reportáže zde.

Je to forma občanských válek, které zatím nepřešly do horké fáze, to je do velkých násilných nepokojů, ale svět je jako Papinův hrnec, kterému je bráněno, aby uvolnil páru a jen občas se satanské vlády rozhodnou, trochu té páry upustit. Teď to hodlá vláda učinit od 12.4.21. Proč? Protože se blíží ta událost, ten konflikt předpovězený v Danieli 11:44,45. Ještě k tomu vydám jiný článek, který mám v šuplíku už 4. měsíce, kde budou varovány všechny národy. Opět mne Otec vedl k sepsání a přeložení, ale musel jsem počkat, vše zastavil 5 minut před plánovaným počátkem, kdy Jih chtěl vše urychlit, protože Satan má málo času a chtěl z toho udělat jadernou katastrofu.

Stojí království proti království? Rozhodně ano. Je tu štvavá kampaň proti Rusku a také se díky úmyslné cenzuře a díky různým krokům, které lidé například v EU nechtějí, vytváří nenávist k Němcům, jindy Francouzům, jindy zase k V4, nebo Maďarsku.
Vidíme to na Ukrajině, v Turecku, kterému vládne ten, jenž by chtěl obnovit Osmanskou říši a tak bychom mohli pokračovat. Všechny tyto problémy vyústí v to, o čem píše Daniel. Tím je náhlý útok krále Severu. (Daniel 11:44,45) Takže první trubka zazní k spuštění horké fáze. Jak naznačuje Matouš, je tu příprava a vyvrcholení.
Nedostatek potravy se projevuje tím, že se potraviny zdražují a jak oznamují někteří analytici, vše se s plnou nahotou projeví od léta tohoto roku. Státy už mají natištěné potravinové lístky, jak se provalilo na Slovensku. Samotná válka zničí obilnici světa Ukrajinu. Zemětřesení tu už máme. Co nám k tomu dále říká Jehošua skrze Matouše?:

To všechno je počátek tísnivých bolestí.” (Matouš 24:8)

Tento počátek bude provázen také tím, co už nyní prožíváme, ale vše vyvrcholí až během dalších trubek. Co to bude?

Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu. Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska většího množství. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.” (Matouš 24:9-13)

Můžeme tyto slova vidět už nyní? Rozhodně. Statistiky jasně ukazují, že vztahy v rodinách se tak zhoršily, když nám Kabala nasadila svou léčbu LOCKDAWNY, že tu zažíváme velkou nenávist i v rodinách. Podívejme se na zfanatizované a vystrašené  lidi k smrti, naše sousedy, kteří uvěřili lžím medií a politiků, že je zachrání překrývání si dýchacích cest, ač to samotní lékaři, kteří se nebojí mluvit PRAVDU, říkají od počátku takzvané pandemie, že je to jenom byznys a strašení lidí. Ale i toto bylo předpovězeno, že budou lidé umírat strachy v tomto ČASE KONCE.
Je zde zmíněna bezzákonnost. Všechna nařízení vlád, která jsou přijímána, dokonce i jako zákony, jsou v rozporu s nejvyšším zákonem zemí, tím jsou Ústavy a všechny mezinárodní závazky o lidských právech. Je porušován Norimberský kodex. Protože lidé neznají tyto svá PRÁVA, tváří se vlády a parlamenty tak, že mohou naše PRÁVA OMEZOVAT!

Jak oznámil ve svém videu zpravodajský kanál KTV na facebooku zde.
Můžeme vidět bezzákonnost v přímém přenosu.

Možná si kladete otázku: “A kde jsou ti falešní proroci?“. Nepovšimli jste si, kolik jich všude kolem je? Ta nová učení o tom, že bude předčasné vytržení a že vlastně už Kristus přišel a jsme už na konci 1000 letého království. Mohl bych pokračovat, ale to by nemělo význam, protože na mnohé přišel Otcův blud a jen Boží Duch, Otcovo vedení může člověka vést správným směrem. Je tu i velká skupina falešných proroků mimo křesťanství, kteří tvrdí, že nejsou esoteriky a také slibují, ŽE UŽ UŽ TO BUDE VŠE KRÁSNÉ A ZALITÉ JENOM SLUNCEM, TI TAKZVANÍ SVĚTELNÍ VÁLEČNÍCI. Jenom si nepovšimli toho, čí válečníci skutečně jsou, že se jejich pán jmenuje v překladu NOSITEL SVĚTLA, jakého? NO PŘECE TOHO DUCHOVNÍHO, které je tmou. Luciferos jméno jeho jest.

Proč se stali mnozí takzvaní křesťané falešnými proroky?

Protože nepochopili o čem a co jsou modlitby svatých, které jsou pronášeny k Otci, aby to byl On, kdo nás vyučí své moudrosti, aby nás přivedl ke Kristu (srovnej Jeremiáš 31:31-34; Jan 6:44; Malachiáše 3:16-18). Na to vše tito lidé zapomněli.

Takže první trubka slouží k povelu, aby se vše dokončilo a naplnilo, aby nastal závěr ČASU KONCE.“

KONEC CITACE

První trubka spouští konečné procesy a musí být v tom dni učiněno velké prohlášení o konci světa. Hledal jsem tedy pod Otcovým duchem takovou událost. Našel jsem ji zde. Bylo to v den, kdy po západu slunce začíná židovský svátek mandloní, nebo také stromů. Je to pro mne skutečně velká symbolika, protože v dalším svátků mandloní je ukončeno období VEČERŮ a JITER, 2300 DNŮ ČASU KONCE, není to však den armagedonu, ten přijde později. V ten den už bude lidstvo vědět, že Kristus skutečně přišel, ale zatím viditelně pro ty, kdo věřili jeho slovům o druhém návratu. Pro ty, kdo se nechali Otcem  poučit, aby je v ten den přivedl ke Kristu. Stalo se to 27.1.2021. Opět je to o dorůstání, kdy budou oba olivovníky v plné síle a v celé kráse představeny, aby je svět poznal, čím se stali tito lidé v očích Pravého Boha, JeHoVaH vojsk.

Druhá trubka zazněla 10.6.2021 opět v Roš chodeš. Jak jsem vysvětloval toto zaznění?:

ZAČÁTEK CITACE (článek zde)

“ “A druhý anděl zatroubil na svou trubku. A něco jako velká hora hořící ohněm bylo vrženo do moře. A třetina moře se stala krví; a třetina tvorů, kteří jsou v moři a mají duši, zemřela a třetina lodí ztroskotala.” (Zjevení 8:8,9)

Opět musíme rozumět symbolům, o čem je oheň, moře a hora. Oheň je symbolem války. Moře je symbolem lidstva a hora je symbolem státu. Tím, že je to VELKÁ HORA, je to státní celek s největším vlivem na světě. Tím jsou Spojené státy. To, co nechce nikdo vidět, snad jedině Valerij Pjakin nebo Štefan Harabin, je to, že Soud nad Spojenými státy už skončil a je rozhodnuto (Daniel 7:11-12). Rozvracení USA započalo o letnicích 2020 a je zatím neviditelné pro ty, kteří nechtějí věřit svému Stvořiteli, viditelně přijde přichází jakoby s touto druhou trubkou. Horká Občanská válka vypukne a bude mít vliv na celé moře lidstva a zasáhnou tyto procesy zásadně jednu třetinu lidské populace, ti se budou koupat v krvi. (Horká fáze je stále před námi, přesto už tam jsou nepokoje a Spojené státy se dále rozpadají, jejich hegemonie skončila s pátou trubkou a to oficiálně, kde toto mnoho komentátorů po celém světě konstatovalo.)

Spojené státy de jure neexistují od 13.12.2020, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že každý stát konfederace může přijímat své vlastní zákony, které jsou nadřazené federálním zákonům a ty federální může na svém území zrušit. Biden sice je v úřadu, ale v úřadu státu, který už de jure neexistuje. Že vidíte vlaječky a lid, který si říká US People, ještě neznamená, že to tak je po PRÁVNÍ STRÁNCE. Je to stejné, jako když vám modláři, vrazi, smilníci, pedofilové budou tvrdit, že jsou Kristovy ovečky.

Kdo má duši, neboli hebrejsky nefeš a řecky pneuma? Pokud by měla být tato slova o duších doslovná, pak by to znamenalo, že třetina ryb a mořských savců najednou zahyne. Proč? Protože nefeš je vše, co je oživováno krví a dýcháním. Zde musíme pochopit další symbol a tím jsou lodě, které ztroskotaly. To nám vysvětluje kniha Zjevení v 18. kapitole 15-17 verši, kde jsou cestující kupci spojeni s dopravou svého zboží po moři, tedy z daleka. Už teď utrpěl obchod velkou ránu, ale to nebude nic, proti tomu, až padne USA do horké občanské války. Všichni ti živnostníci a malí podnikatelé obdrží v moři lidstva, ve kterém se plaví, svou smrtelnou ránu ohledně svého podnikání. Děje se to už nyní? Zvažte sami, vždyť stačí jenom otevřít oči. Žádné Bitcoiny a zlato a drahé kamení nikoho nezachrání, protože je to doba VELKÉHO SOUŽENÍ (a velké tísně), které je přítomno a nabírá na své síle.

KONEC CITACE

Co se dělo v té době? Námořní doprava byla zastavena lodí Evergreen. To zpomalilo přepravu po moři. Od toho dne jsou hlášeny výpadky v dodávkách potřebných dílů, což vede k postupnému krachu mnoha firem. Lodě nejsou nakládány a vykládány. Trčí u přístavů hlavně v USA. Takže se Jan nemýlil, když to viděl a hlavně viděl, že 1/3 lidí se stala mrtvými. V tom dni byla zabodána, neboli označena 1/3 lidstva. To jsou ty mrtvé duše. Jsem schopen si toto porozumění sám vymyslet?

Teď se vrátím ještě k našemu živému mrtvému Babišovi. Nechal jsem si ověřit, zda vojska Shaef byla 16.11. na Kbelském letišti. Zda se tam děje něco neobvyklého a to u zdroje, který je ve velitelské funkci. Ten prohlásil, že mu není žádná tato aktivita známá. Takže co skutečně proběhlo? Pavel Zítko byl zneužit, aby informoval hlavně hnutí Q, že i v ČR se dějí v zákulisí určité čistky. Když jsem se Otce dotazoval, jak mám tomu rozumět, tak mi Duchem oznámil, že věci se dějí, ale ne tak, jak oznamuje Pavel Zítko.

Kolem úřadu vlády se skutečně 18.11. něco stalo a někdo zemřel. Zda skutečný Andrej, nebo jeho dvojník, nevím a není to důležité.  Celý incident neměl vyjít na světlo a měl být ututlán před veřejností. Proto to ticho kolem této fotografie.

Vše mělo hlavně utvrdit Q, že vše má Trump ve svých rukou a je to součást úklidu svinčíku po odhalené pedofilii a satanských obětech. Celou Pravdu se nyní nedovíme, ale je to odvádění pozornosti od skutečných dějů. Je to stejné, jako se nyní nedovíme pravdu jak to je se Zemanem, zda je to on, kdo nyní podepisuje a jmenuje. Hlavně jsou to falešné cíle k odvádění pozornosti. Není tedy třeba se jimi zaobírat. Patrně bude těchto podivností přibývat, protože skutečně žijeme v šíleném světě. To nejdůležitější porozumění pro mne je, že jsem pochopil o co jde v celém narativu akce Shaef a že tlačení na Rusko pokračuje. Že Čína, její aktivity mají odvádět pozornost od skutečného Krále Severu.

Vím, že jste čekali dlouho na tento článek, ale byl tvořen na mnoha modlitbách a nových broděních se sem a tam, takže mi to trvalo okolo 20 hodin času, protože nechci předkládat svou moudrost.

Kéž jsou slova tohoto článku pro vás povzbuzením, že se vše skutečně odehrává jak má a ať je chvála za ně připsána nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu a také Králi a vykupiteli Jehošuovi.

Pokoj vám všem. Váš a Kristův bratr Igi.

12 thoughts on “Smrt Andreje Babiše? Zní to šíleně, já vím, ale v TOMTO ŠÍLENÉM SVĚTĚ si musíme zvyknout i na šílené možnosti.

  1. Pokrytectví jako vždy. Viděl jsem v jednom záznamu, jak mluvil Janeček bez ftákopyska jen jednu ženu. Hnus, hnus, hnus.

  1. Všiml sis , že je po volbách a u koryt jsou už teď ti Tvoji a Babiš pouze dojíždí s vyhozeným kvaltem? Tak až se vvvyzvracíš, tak si to vygůgli.

 1. Děkuji za otevírání očí. K článku: není zde míněn Babiš mladší? Ten mi přijde jako magor. Starej je tvrďák, myslím že tohle by neudělal. Spíš by se rval do posledního Čecha.

  1. Ne. Už jsem slyšel od několika lidí, kteří vůbec netušili, že se něco stalo, že ten Andrej co po 18.11. odpoledne vystupuje v televizi, že si všimli, že se změnil. Já jej nesleduji, tak jsem nezkoumal.

 2. Máš tam chlapče chybu. Ani ne tak gramatickou, ale faktickou. Kde jsi přišel na to, že bůh, pokud je, je muž a ne nějaká transka. Ony jsou ty všechny náboženské fantasmagorie pouze politika pro oblbování lidí. A to po tisíciletí. Už jen to, že se někdo vyzpovídá na př. extrémně z vraždy a může mu být odpuštěno nějakým církevním maniakem.

  1. Děkujeme za názor chlapče. Já si plnění proroctví nevymýšlím, takže sám brzy uvidíš jak to je. A kdyby jsi chlapče nebyl sám pod vlivem propagandy, která ti nedovoluje pochopit, že je rozdíl mezi náboženstvím a vírou a že já tu žádný náboženský dům nepropaguji, pak by si byl schopen vidět, že každý dům má svého stavitele a že to vše kolem tebe i tvá jediná buňka chlapče v tvém těle je milionkrát složitější stavbou, než nějaký dům. Proto selský rozum jasně říká: „Hledej toho, kdo to vše kolem tebe stvořil.“.

   A to je tak asi vše, co bych k tvým slovům chlapče napsal. Přeji krásný zbytek života až do dne prozření.

 3. Dobrý den. V čem se liší Malé stádo od Velkého stáda?

  1. Obě skupiny mají nebeskou naději. První je nevěsta 144 tisíc a druhá skupina neomezena. Vychází ze 14. kapitoly 144 tisíc a z 15. je skupina u skleněného moře a ta nezná novou píseń, ktrou zná nevěsta a jsou to přátelé nevěsty a ženicha.

Comments are closed.