Ether – prvek s nulovou hmotností, aneb jak kvantová fyzika dokazuje existenci Stvořitele

Spread the love

Všichni známe Mendělejevovu chemickou tabulku prvků. V sobotu v noci byl odvysílán na televizní stanici CS Mystery ruský dokument z roku 2015 Země 2024 – Planeta klonů, kde byla ukázána pravá Mendělejevova tabulka prvků, tak jak jí sám autor vytvořil. Na prvním řádku byl prvek Ether, který byl záměrně z tabulky odstraněn. Proč? Protože usvědčuje vědce, že existuje duchovní říše. Tento prvek nemá hmotnost.

Tyto pořady jsou vytvořeny k tomu, aby sdělily důležitou skutečnost, ale celkový narativ vede k okultnímu výkladu biblických proroctví. Takže co je skutečným cílem? Na jedné straně vystrašit, na straně druhé predikovat rok naplnění knihy Zjevení, předložit tělesný výklad, lidská řešení, jak zabránit naplnění proroctví a k beznaději, pokud nebude naplnění zabráněno. Ten pořad jsem viděl už před pár lety v ruštině.

Pokud čteme mezi řádky a tady vždy toto musíme udělat, pak zjistíme, že tvůrci dokumentu, buďto záměrně anebo náhodou, potvrzují hlavní cíl Satana, vnutit lidem značku 6.6.6., aby se člověk proměnil v transhumanoidní bytost, které je změněna DNA. Ohledně klonování tam je kolem toho mnoho omáčky.

Důležitou informací je právě ten prvek Ether, který co do velikosti, je mnohonásobně menší než elektron v atomovém obalu prvků, například Vodíku. Je přítomen všude. Aby kvantová fyzika mohla fungovat, tak se bez tohoto prvku neobejde. Abychom laickým způsobem pochopili, co vlastně Mendělejev objevil, musíme se zamyslet, co Ether dokáže. Je schopen přenášet informace a to ve velmi velkých rychlostech. Já si troufám tvrdit, že v nulovém čase. Může se proměňovat ve vyšší prvky, tedy utvářet hmotu. Je to základní stavební kámen nejenom hmoty.

Pokud zkoumáme Písmo, pak jediným ekvivalentem jeho vlastností je Boží duch, z hebrejštiny do češtiny Boží dech. Vím, že se to nebude líbit mnoha věřícím, protože pro ně je absolutně nepředstavitelné, že by Boží duch nebyla osoba. Z logiky věci, pokud trochu víme, jak funguje kvantová mechanika, která bez nulového času, schopnosti vzájemné interakce v nulovém čase, nemůže fungovat, je to vlastně i elegantní vysvětlení, proč může mít Pan Jehošua tohoto pomocníka, jak jej on sám označuje, pod svou autoritou.

Zda vše chápu správně, tak na to se musíme dotazovat sami nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha v Jehošuově jménu. Co mne na tom všem fascinuje, že mainstreamová evoluční „věda“ je vyvrácená vědou, která umožňuje nové technologie, kde už musí tvůrci počítat s kvantovou fyzikou. Nemůžeme čekat, že teď budou media křičet: „Promiňte, my jsme vám lhali, protože nám vědci, podplacení potištěnými papírky a jedničkami a nulami na jejich kontech, nám také lhali.“. Zajímavější je sledovat, jak se vytváří pozvolna klam, který nás má ještě více spoutat skrze pravdu se Satanem.

Toto lze pozorovat například skrze hnutí Allatra, které se tváří jako anděl světla, jenž přináší porozumění. Pokud je v jeho řadách žena, která dává na odiv svou proměnu očních panenek do štěrbin plaza, pak my co chápeme, kdo to skutečně vytváří v těle této ženy, že je v ní démon, tak víme která bije. Lidé milují senzace a také tajemno, takže jsou k těmto hnutím přitahováni jako moucha k mucholapce. V posledním roce jsem měl tu „čest“ vidět změnu očí u několika lidí, kde mi bylo ukazováno, kdo je ovládá. Je to smutná podívaná, protože z nich zatím nemůžeme ty démony vyhánět v Kristově jménu, protože ustanovený čas proto ještě nepřišel.

Objev Etheru dokazuje slova apoštola Pavla, která adresoval do Říma tamním věřícím:

„Boží zloba se totiž zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří nespravedlivě potlačují pravdu, protože co může být o Bohu poznáno, je mezi nimi zjevné, neboť jim to Bůh učinil zjevným. Jeho neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcíí,dokonce i jeho věčnou moc a Božství, takže jsou neomluvitelní, protože sice znali Boha, ale neoslavovali ho jako Boha ani mu neděkovali, ale stali se tupými ve svém uvažování a jejich neinteligentní srdce se zatmělo.“ (Římanům 1:18-21)

Ano, jejich neinteligentní srdce se ztemnělo. Proč? Protože z učiněných věcí lze pochopit vlastnosti našeho nebeského Otce, kým skutečně je. Mendělejevův objev o Otci odhaluje velmi mnoho. Například, že je to největší matematik. Mendělejev totiž svou tabulku vytvářel pomocí matematiky. Mnoho prvků v jeho době nebylo ještě objeveno, ale on je správně předpověděl, protože existuje jasná matematická posloupnost. Písmo nám o Otci říká:

„Vždyť můžete všichni prorokovat jeden po druhém, aby se všichni učili a všichni povzbudili. A dary ducha proroků mají proroci ovládat. Bůh totiž není Bohem nepořádku, ale pokoje. Jako ve všech sborech svatých,  ať ženy ve sborech mlčí, neboť jim není dovoleno mluvit, ale ať se podřizují, jak říká i Zákon.“ (1. Korintským 14:31-34)

Proč nemají ženy mluvit (vyučovat) jsem vysvětloval zde. Nebeský Otec není Autoritou, která je založena na chaosu a nepořádku, a to dokazuje jeho smysl pro matematické a fyzikální vzorce vložené do stvoření. Tyto to vzorce se definují jako zákony, které se nemění, stejně, jako se nemění zákony, které On sám dává a také je sám naplňuje. To nám odhaluje Jeho smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Do svého stvoření vložil nebeský Otec určité výjimky, které potvrzují pravidla založena na matematice a fyzice. Pokud by neexistovaly tyto výjimky, nemohl by existovat život.

Do těchto výjimek můžeme zahrnout vlastnost, kterému říkáme MILOSRDENSTVÍ. Bez něj by nebyla možná Agape, Láska založena na zásadách, nebo-li pravidlech. Vezměme si jako příklad výjimky to, z čeho jsme tvořeni cca ze 70%. Tím je voda. Slučování prvků se opět řídí zákonitostmi. Voda dokazuje, že musela být stvořena. Každá kapalina má svou největší hustotu v bodě tuhnutí. To je teplota, kdy kapalina přechází v pevnou látku. Voda při normálním tlaku a teplotě tuhne při 0 °C. Voda by měla mít tedy největší hustotu právě v při této teplotě. Faktem však je, že ji má při +4 °C.

Tato anomálie způsobuje záchranu vodních živočichů, aby přežili a nebyli rozmačkáni ledem. „Těžká“ voda může klesnout ke dnu a lehčí led může vytvořit ledový příkrov na hladině. Tak se vytvoří bezpečný prostor pro vodní živočichy. Že je to tak, stačí naplnit sklenici vodou až po okraj a vložit do mrazáku. Část vody vyteče. To poznáme při rozpuštění, kde ve sklenici bude po rozpuštění méně vody, než bylo před zmražením.

Voda je výjimečná v mnoha dalších ohledech. V těle se voda dostává do zvláštního skupenství H3O2. Je to proto, že buňky potřebují elektrony k zajištění elektrického napětí, které se rovná asi 1,5 V. Pokud bychom pili skutečně kvalitní vodu, neovlivněnou znečištěním, mnoho nemocí by neexistovalo, protože vadná buňka před svým rozdělením by se mohla díky svému elektrickému potenciálu zkontrolovat a nahlásit imunitnímu systému, že je třeba její dvě nové kopie zlikvidovat.

O vodě se dá napsat celá kniha a byli tací, kteří to i udělali. Věda stále odhaluje nové a nové vlastnosti vody, které by neměly existovat. Mnozí místo přemýšlení o stvořených věcech raději zatemňují svá srdce tím, že vše berou jako samozřejmost. Největšími pošetilci v tomto směru jsou mainstreamoví vědci, lékaři, jenž mají nejblíže k zázrakům stvoření. Pro peníze a pohodlný život však budou raději poslouchat své loutkovodiče, kteří jim sypou zrní jako slepicím v podobě potištěných papírků (peněžních poukázek) a naditých kont, kde mají uloženy jedničky a nuly. Ironií je, že jim ty jedničky a nuly nepatří, pokud je nepřevedou na potištěný papír pokladních poukázek, kterým se říká peníze. Co jsou to skutečné peníze jsem vysvětloval zde.

„Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10)

Pokud do hloubky zkoumáme stvořitelská díla, můžeme se z nich dozvědět skutečně mnoho o našem Stvořiteli, JeHoVaH (Jehovovi) BOHU, tedy o tom s tou NEJVYŠŠÍ AUTORITOU. Pokud prosíme Jej samotného, aby nás poučoval a to ve jménu Pana Jehošuy Krista, bude nám dána moudrost, která nám dovolí Jej nejenom chválit, ale ukáže nám správnou cestu života, která vede k záchraně. To nám dovoluje předejít mnoha problémům.

Dobrá zpráva je, že vůlí toho kdo nás stvořil je:

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Kdy toho dosáhneme? Když budeme zkoumat již učiněné věci.

Chvalme J-aH. S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi