Má se věřit nebeskému Otci? Tomu, co sděluje ve svém dopise lidem, nebo manipulativním článkům mluvčích, Satanových sluhů?

Spread the love

Chápu, že chceme rozumět všemu, co se kolem nás v tomto zvráceném světě děje. Chápu rozladěnost esoteriků, kteří jsou zmateni a myslí si, že už všemu porozuměli, jak že to s tím konfliktem na UA je a najednou se dozví, že RF armáda ustupuje. Jehošua řekl: „Poznáte Pravdu a Pravda vás osvobodí.“. Pilát Pontský mu položil řečnickou otázku: „A co je to pravda?“. A nechal jej usmrtit.

Položme si otázku: „Proč byla vojenská operace, pro mnohé válka, označena jako SPECIÁLNÍ VOJENSKÁ OPERACE?„. Pokud je použit tento termín, pak samotný konflikt řeší několik úkolů, kterých by běžná válka nikdy nedosáhla. Nemohu vysvětlovat do detailu vše. Mohu jen ukázat směr, jak věcem rozumět a neskákat na špek těm, kdo mají za cíl a jsou určeni k tomu, aby vytvářeli v myslích lidí beznaději a chaos. ŘÍZENÝ CHAOS, který má za cíl, ROZDĚLIT a PANOVAT!

V mé analýze zde jsem jasně napsal, že si vždy musíme položit tyto otázky, když se něco děje:

Proč právě teď?
Proč právě tak?
Které ze tří skupin právě toto nejvíc vyhovuje?

Poslední článek na AEnews přišel v dobu, kdy bylo potřeba toto říci. Právě tímto způsobem. Aby to vyhovovalo žluté skupině. Kdo to je? To si zjistěme, pokud to nevíme, v článku, kde jsem barvičky vysvětloval. Najdeme zde. Mé články nejsou populárně poučné, ale jsou to studijní články, které mají pomoci pochopit ty tři otázky ve světle biblických proroctví. Mnoho věcí jsem dopředu dal na vědomí a stačí se k starým článkům vrátit a nasadit při zkoumání proroctví stejné a jednotné vysvětlení pro symboliku. Například:

slunce – MÍSTO, ODKUD JE NĚCO ŘÍZENO
světlo – VEDENÍ, POZNÁNÍ, POROZUMĚNÍ
měsíc – NĚCO, KDE SE SVĚTLO ODRÁŽÍ, PROTOŽE TO SLUNCE DÁVÁ SVĚTLO A TEN MĚSÍC JEDE V JEHO SVĚTLE, JE ŘÍZEN MYŠLENKAMI OD SLUNCE
Asýrie – TĚLESNÁ, TA STARÁ ŘÍŠE, DUCHOVNÍ, TA NOVODOBÁ ŘÍŠE – KRÁL JIHU
Babylon – TĚLESNÝ, TA STARÁ ŘÍŠE. TAKÉ ODKAZ NA SATANOVU SYNAGOGU V PODOBĚ NÁBOŽENSKÝCH DOMŮ, ŽENA NEVĚSTKA. DUCHOVNÍ, TEN PŘEDSTAVUJE KRÁL SEVERU

Je dobré si to někde poznamenat. A tak dále a tak dále. Vše je nám jasně vysvětleno skrze konkrétní proroctví, stačí si nastudovat vybrané články a vnitřní strukturu knihy Zjevení a prostudovat knihu Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny.

Zda je to správně pochopeno, na to je potřeba se dotazovat nebeského Tatínka, STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, JeHoVa-H BOHA V KRISTOVĚ JMÉNU. Proč o tom mluvím? Protože pak člověk nebude hnán jako rozfoukaná vlna, když přijde nějaká zpráva, která působí jakoby proti naplňování proroctví.

Pokud pevně důvěřujeme nebeskému Otci, pak se stačí zeptat jej, jak máme například rozumět tomu, že se nám ta ruská armáda najednou stahuje? Podíváme se do mapy bojů, jak to na ni vypadá a vidíme, že UA vojska postupují v docela úzkém pásu. Takže si vlastně kolem sebe vytváří dlouhou frontu, kde je stačí zezadu v určitý čas obklíčit. Proč tato technika boje a tato strategie? Protože to je SPECIÁLNÍ VOJENSKÁ OPERACE, kde se plní stanovené cíle. Jaké? Když se ptám, tak mi okamžitě někdo pošle podobně laděný odkaz, kde je vše srozumitelně vysvětleno. Najdeme zde. U mne je to tak, že jsem i bez odkazu veden k porozumění, ale abych měl jistotu, tak mi někdo pak pošle příslušný odkaz.

Protože mi bylo dáno vidění, jakým způsobem bude ukončena tato SPECIÁLNÍ VOJENSKÁ OPERACE, kdy po skončení se bude pokračovat tím, co Daniel předpověděl, ale mám jej předložit, až se vše vyplní, jen některým jsem řekl, co jsem viděl a co to znamená, tak sleduji výroky toho, kdo to má naplnit. Ten řekl, že vše co nyní bylo opuštěno, se opět vrátí do působnosti RF. Potřebuje RF mobilizovat? Ne, nepotřebuje. Pokud by to byla klasická válka, ne speciální vojenská operace, která má za cíl dosáhnout v určitém čase plné denacifikace a demilitarizace, pak by byla vedena jinak a UA by za tři dny složila zbraně a kapitulovala.

Ukážu vám směr, o kterém je třeba uvažovat. Pokud mám v plánu celosvětovou změnu, potřebuji podporu zespodu. Jak jí dosáhnu? Tak, že lidem na druhé straně ukážu, že to jejich politické vedení je hloupé, že se o ně nezajímá a plní rozkazy, které dává slunce. Ve svých prohlášeních řeknu, že vše co dělají, slouží k tomu, aby se snížil počet obyvatel, protože jste jejich jedlíky zdrojů, které však ode mne brali plnými hrstmi a dávali mi jen potištěný bezcenný papír, který mohu tak jedině hodit do kotle a spálit, protože nemá žádnou hodnotu, jen se lidem tvrdí, že má.

Protože vím, že slunce samo nic nemá, vše poslalo žlutým do Číny, protože si to modré slunce myslelo, že něco řídí, tak mu dovolím dělat to co dělá, protože měsíc bude odrážet světlo, přesně ty myšlenky, které slunce k měsíci pošle. Skrze svého červeného koníka, který už přešel ke žlutým se postarám, aby připravil pro tuto hru modrého slunce cestu. Pak červený koník, který pro svou ješitnost se stal koníkem žluté stáje, tak ten předá řízení modrým, jenž si instalují pro své kroky senilní loutku, která už nechápe nic a nepamatuje si, co řekla den před tím, aby vyhlásila sankce, které mají hlavně poškodit měsíček.

Mi pak stačí na základě rozhodnutí měsíčku zavřít kohoutky. Udělám si výlet na UA se svými speciálními jednotkami a zjistím si vše potřebné pro skutečnou vojenskou operaci. Budu vytrubovat svůj plán? Sami zvažme. Proč ty informace potřebuji? Mám zbraň, kterou když použiju, tak zničím veškerou elektroniku měsíce. To však nechci, potřebuji těm lidem, co jsou dole, zajistit teplo, dovést jim potraviny, takže nemohu tu zbraň použít. K jakému cíli byla tato zbraň vytvořena? K přerušení veškeré komunikace. Když odpálím tuto zbraň, už si nikdo nepustí ani televizi, nezavolá si, auta se nenastartují a nepojedou. Co vznikne do deseti dnů? Neřízený chaos, ale ten já nepotřebuji.

Takže žádné hodiny pane VK nikomu nespadnou a žádný dlouhý konflikt nebude. To jenom vy zase manipulujete a vytváříte strach pro zájmy žlutých. Děláte jednu chybu za druhou. Proč? Protože jste řízen žlutými. Kdyby jste byl řízen červenými, tak poukážete na Pjakina, který to stále dokola lidem vysvětluje, že existují jiné zájmy, zájmové skupiny, které je třeba odhalit, kdo proti komu s kým. Takže vy neučíte konceptuální analýze, jen vysvětlujete v ten správný čas, přesně způsobem, jak komentujete, aby vaši chlebodárci mohli tu svou žlutou koncepci dokončit. A ani Pjakin nemůže vše říci na plná ústa, tak jako to mohu napsat já, protože je to biblické a musí se splnit 11. kapitola Zjevení.

Proto proběhlo páteční piárko s panem Vrabelem, aby lidé věděli, že modrý Janeček do toho už mluvit nebude, aby se touto formou mohl pan Vrabel od Janečka s pochopením distancovat a odstřihnout.

Nechci nyní zacházet do dalších věcí, jako například, který člověk ve skupině PRO, která si chce to společenské nastavení ukrást pro sebe, pro kterou skupinu kope. Ani nemohu říci, co vše skutečně řeší ta speciální vojenská operace. Jediné co mohu říci je, že vše se děje proto, aby mohl vyjít král Severu ve svůj čas ve velikém vzteku a aby mohl mnohé oddat zničení, jak to prorokuje Daniel. Ten obdržel tyto informace od posla, hebrejsky malacha Gabriela, který jako jeden z malachů, stojí plně na straně knížete Otcova lidu, Michaela, který je jako nebeský Otec a který dostal jméno Jehošua, když se narodil jako člověk z břicha Marie.

Už dříve jsem vysvětloval mnohokrát, jak Satan řídí společnost. Do roku 1917 to bylo skrze dvě koncepce. Modrá a žlutá. Sám si naběhl v tom co udělal během 19. století, kde vznikla modrá koncepce Marxismu, která byla pak použita pro vznik třetí koncepce červené. Zprvu jí chtěl odstranit, ale zásahem vyšší moci, než má on, byla zachována a nyní ji bude plně prosazovat, protože v ní vidí svou výhru.

Protože je žlutá koncepce založena na tělesném poznání Písma, jeho proroctvích, má po celou dobu tato žlutá koncepce navrch před modrou. Proto modří museli pro své cíle vytvořit velmi pevnou organizační strukturu, kde zatáhly v biblické symbolice hvězdy politického nebe a protože byla Evropa vždy motorem, stala se modrým měsícem.

Žlutí mají své struktury, které pak bezstrukturně vstupují do struktur modrých. Chovají se podle jezuitské přísahy. Toto jezuitské chování úspěšně mate pozorovatele, kteří pak nedokáží rozeznat, co je řízení žluté a co modré. Protože si žlutí myslí, že jim bude vše odpuštěno podle tělesného chápání, jsou přesvědčeni, že mají navrch i nad červenou koncepcí.

Aby děje mohly probíhat, vstupují démoni do těchto procesů bezstrukturně, skrze lidi, kteří se jim esotericky zasvětili. Ti slouží jako užiteční idioti, protože věří v kolektivní myšlení, vibrace a další nauky. Jejich vstup do světla slávy je vždy raketový a pak od nich slyšíme, že je vlastně ti strukturně řízení přehráli, protože se dokázali proměňovat do podoby andělů světla. Jejich názory se mění, proto je sleduje jen malá skupina, jim podobně naladěných lidí a jedou ve svých šalinách a ve svém vnímání světa, podle potřeb těch, kdo je přímo ovládají a oni je nemohou vidět.

Dostal jsem odkaz na tuto stránku zde, kde ti modří potřebovali upozornit, že vše je jinak. Bohužel momentálně je tam error 404. Ne všichni jsou žlutí. Jsou tam jak dobře maskovaní modří, tak červení, ale také ti, kteří jsou pod přímým řízením démonů. Jsou tam uvedena dvě jména, která do tohoto seznamu nepatří, ale protože tito dva lidé nepochopili, k čemu byli vybráni a co je jejich skutečným úkolem, spadli do tohoto seznamu. Jedním je Ivan Smetana a druhým Alois Hlásenský. Přijde čas, kdy to budu moci vysvětlit.

Pokud plně důvěřujeme slovům nebeského Otce, které zapsal do Písma, není potřeba panikařit, že se něco neděje tak, jak bychom očekávali, že se dít bude. Je psáno:

Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:8,9)

Pokud by král Severu vyšel bez moudrosti, jen skrze své technologie, stálo by to mnoho životů navíc. Olivovníky by nedokončili řádně své svědectví. Tak jako Putin hledá ve svých strukturách kozly, aby je oddělil a nepokazily mu vojenskou operaci, tak podobně už nyní jsou oddělovány ty skutečné ovce od kozlů, aby mohly být součástí velkého zástupu, ač jsou nyní pod Satanovým vlivem. Jak to vysvětluje Písmo? Co je skutečnou Otcovou vůlí?:

Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“ (2. Petra 3:9)

K čemu jsme vedeni?:

Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností  a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy, aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Kdy se to stane?

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ (Zjevení 11:11)

Vše je zadržováno, aby co největší množství dosáhlo na pokání a porozumění Pravdy. Vždy jsou Satanovy kroky otočeny proti němu samotnému. Proto můžeme a musíme chválit nebeského Otce, JeHoVaH (jehovu) Boha a Jeho Syna, Jehošuu Krista, protože ta nová píseň je neuvěřitelná a je určená k lepší záchraně, než k té, kterou známe z Mojžíšovy písně. Chvalme J-aH milovaní. Amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

2 thoughts on “Má se věřit nebeskému Otci? Tomu, co sděluje ve svém dopise lidem, nebo manipulativním článkům mluvčích, Satanových sluhů?

  1. Ahoj minuly týden jsem slyšel spoustu informací o tom jak UA zaútočila na rusi a kde všude prolomily frontu atd. Nedávalo mi to smysl s tím vším co rusové mají k dispozici, že by se to UA nějak podařilo.
    Než jsem to viděl na mapě kde se co děje. Bylo mi ihned jasný, že tu kapsu zavřou a UA je v pasti. Bez
    zásobování v obklíčení nemají šanci. Buď se vzdají nebo umřou. Rusové počkají, až jich tam naleze co nejvíc. Jen mi je líto lidí, kteří jdou zbytečně na smrt. Není to celé jeden velký krvavý rituál?

    1. Ne není to rituál. Celý ten konflikt slouží k tomu, aby RF získala potřebné informace a snížila bojeschopnost UA armády, kterou má hned u dveří.

Comments are closed.