Je Karel skutečně král a následník? Dvě zajímavé informace, které zdánlivě odděleně dávají smysl, ale když si je propojíme, pak může být vše jinak

Spread the love

Včera jsem obdržel tuto informaci: „Karel bude jenom na chvilku a po něm přijde Willi.“. Necituji celou informaci, jen její hlavní sdělení. Informaci šíří člověk, který je pravděpodobně zapojen do bílé magie, kterému jeho prognózy vychází. Že někdo takový existuje jsem se dozvěděl včera. Ale duch mne vedl k tomu, abych nad touto informací přemýšlel.

Protože mi to nedávalo smysl, vzhledem k tomu, že věci se pohnuly směrem ke konci Impéria, říkal jsem si, zda na Káju někdo spáchá atentát? Náhle nám ochuraví? Vše je samozřejmě možné. Když si vzpomenu, jak minulý týden byl Willi a Kate tlačeni bulvárem do popředí, a ti co vytváří pokřivený obraz o těchto lidech, aby plebs mohl žít jakoby jejich příběh a národ holících strojků, Břitů, se bavil nad výroky nejmladšího syna, tak mi informace skutečně dává smysl, že bude rychlá výměna. Ale zvýšení počtů pohřbů se mi nezdálo nějak pravděpodobné. Prostě mi to nesedí. Když se rozjela kampaň, kde začaly vylézat na povrch ty roztodivné kousky královny Běty, kterým před 10 lety nikdo nevěřil. Před pěti by byl člověk málem kamenován a označen za konspirátora, když by něco podobného napsal, tak jsem si říkal, jedna smrt stačí.

Dav si samozřejmě vzpomíná na nějaké události, tak maximálně jeden měsíc. My co máme sloní paměť, co si pamatujeme jak princ Kája neměl být následovníkem, ale některý z jeho synů, protože Kája s Camilou nebyli dobrým příkladem, tak najednou je vše jinak? Protože tu máme slavnou demonstraci, která také něco spustila, zatím jsem nepřipomněl v této souvislosti, že Praha je putovní pohár a kdo Prahu ovládá, ten v duchovní rovině ovládá celý svět. Že se dějí velmi zajímavé věci okolo dvou organizátorů. A protože vím, jaký úkol má pan Smetana, jeho KTV, jakou ochranu mu dal nebeský Otec, aby ty klidné vody čeřil. Bohužel on sám si myslí, že vše se děje z jeho vlastní geniality, což je velká škoda. Tak se mi to puzzle skládá dohromady.

Už nevím jak, ale nějak jsem narazil na to, že pan Vrabel bude diskutovat, spíše, protože to bylo už po pravidelné páteční chvilce poezie s panem VK, že jej budou mít v pořadu, nahlédl jsem opět na AEnews, kde jsem si se zájmem přečetl, co nám pan VK sděluje o úmrtí Bětky. Když vyjela zpráva, že je to s ní špatné, tak mi Duch naznačoval, že její životní funkce už nepracují, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Prostě jsem si říkal, tak dnes je připojena k mrtvým. Večer pak se to potvrdilo. No a jak má ten pan VK možnost nahlížet asi do projektoru, on jako zdroj uvedl britský list The Guardian, tak vysvětluje, proč byl ten poslední výdech Bětky posunut až na večerní hodinu.

Protože si nevšímám jen toho, proč někdo coby mluvčí, něco říká, píše, ale zajímá mne hlavně, proč to sděluje, proč volí taková slova, jak otáčí volantem v informačním poli, tak mi jedna a jedna dává trochu jiný výsledek. Pokud by pan VK přímo zpochybnil, že Karel není legitimním nástupcem, ale je to skutečně Willi, pak by se do něj všichni pustili. Tak může říci, pokud se to potvrdí: „Vidíte, já vám to říkal zde.“. No a když se to nepotvrdí, tak to může využít k tomu, že jeho konceptuální schopnosti jsou ty nejlepší, protože tato informace, že je to s tím Kájou možná jinak, ještě přijde a tehdy opět bude moci říci: „Vidíte, já vám to říkal zde.“. A ovečky zabučí BÉÉ, jak geniální ten mluvčí je.

Co mne vždy fascinuje u tohoto člověka je to, jak zvládá řídit podnik , který je zaměřen na dodávky titanových součástek, stíhá sledovat všechna světová media a od Vladivostoku, přes Austrálii až po Ohňovou zemi a dát krom soboty ještě jeden dlouhý rozbor? On snad ten projektor má a jasně, že má spoustu kolegů.

No a teď si dejme do puzzle ještě toho pana Vrabela, který je soudruhem Skálou chválen i s panem pořadatelem Havlem až do nebes, jak jsou to kluci šikovní. Pan VK se ve svém jednom článku zamyslel nad tím, což je správná úvaha, že kontakty pořadatelů mohou vést celou tu podívanou jiným směrem. Protože mne jen tak něco neopije, hledám vždy pohnutky pro konkrétní sdělení a ne to, proč je něco sdělováno, tak se nám tady rozjela psyops, která je skutečně promyšlena do všech detailů. Nemohu a nechci zabíhat do všech podrobností, protože jim nechci tu jejich hru kazit, jen mi to potvrzuje, co jsem už na téma celosvětové události v Praze 03.09.2022 napsal.

Legitimní otázkou u této jakoby zespodu vytvořené události je: „Kdo to všechno financuje?„. Pan Smetana se ptá správně a žádá i velmi logicky pohled na určitou fakturu. Tyto otázky si klade i mnoho dalších lidí. Přece jen všichni nejsou ovce. Protože evidentně pánové Vrabel a Havel nebyli vyškoleni jako profesionální revolucionáři, udělali mnoho chyb. Protože je to psyops, tak je to záměr těch skutečných revolucionářů. Proto mne až k slzám rozesmálo, když jsem si pustil ze záznamu ten včerejší rozhovor s panem VK, Vítkem a Vrabelem na Svobodném vysílači. Přemýšlím, zda to mám vysvětlit, ale protože mám ukazovat směr, kam je potřeba se podívat, nechám si to na jindy, až to, co se má stát, skutečně nastane.

Ten, kdo potřebuje porozumět, tomu stačí vodítka, která jsem předložil a vždy si musí položit tyto otázky:

Proč právě teď?
Proč právě tak?
Které ze tří skupin právě toto nejvíc vyhovuje?

Jen připomenu určité kroky pana Vrabela a dalších. Jeho minulost je napojena na pana Janečka. Jak jej tedy zbavit tohoto svazku, aby to pan Janeček, který je modrý spíše než žlutý, nemohl celé uchopit? Pan Vrabel vystupuje v ruské hlavní televizi, kde se omlouvá za celou republiku i tuším za Slovensko. Bureš TV a soudruh Skála se nezajímá, odkud bylo vše financováno. Pan mluvčí VK až se srdceryvným dojetím chápe, co pana Vrabela, bojovníka proti korupci, postihlo, proto dává k tomu rady. No a co ještě více mne dojímá, jak pan VK bojuje za určitého člověka.

Takže vše je skutečně jako velkofilm plný zápletek. Zda Kája bude odstaven na základě toho, že si nelegitimně přisvojil království proti vůli své matky, to teprve poznáme. Stejně jako brzy poznáme, která koncepce zvítězí, zda bude Praha darována žlutým jako kompenzace za potřebnou podporu červeným. V každém případě se věci pohnuly směrem k dokončení proroctví, kde na konci bude Osmý král a jeho podpora symbolických deseti králů, tedy všech, kdo jej mají podpořit, aby byla nevěstka, která je ZÁHADA, VELKÝ BABYLON, aby jí byly nejprve uťaty hlavy, jenž Písmo nazývá ve třetí misce hněvu, prameny vod a řekami:

„A třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod. A staly se krví. A slyšel jsem, jak anděl nad vodami řekl: Ty, který jsi a který jsi byl, Ty věrně oddaný, jsi spravedlivý, protože jsi vynesl tato rozhodnutí, protože vylévali krev svatých a proroků, a ty jsi jim dal pít krev. Zaslouží si to.“ (Zjevení 16:4-6)

Kdo jsou ty řeky? Tak to si najděme v podobenství v Matouši 22:1-14 sami. Jen zdůrazním toto:

„Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

Pokud je třetí běda zároveň třetí miskou? Na to se musíme sami dotazovat ve svých modlitbách nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) vojsk skrze Jehošuovo jméno. Pokud nám to Otcův duch potvrdí, že vidíme správně. Víme, kde se nacházíme v proudu času, protože ta třetí běda přichází s tím, co čteme ve Zjevení 9:13-21.

Protože chápu, že olivovníky mluví to, co působí jako oheň pro ty, jenž se nechtějí nechat poučit samotným nebeským Otcem, jak nám to vysvětluje sám nebeský Otec v Jeremiáši 31:34 a Pán Jehošua v Janovi 6:43-45, pak se jistě naplňuje to co čteme zde:

„Ti jsou znázorněni dvěma olivovníky a dvěma svícny a stojí před Pánem země. A jestliže jim někdo bude chtít uškodit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele; a kdyby jim někdo chtěl uškodit, musí být zabit tímto způsobem. Ti mají autoritu zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršelo, a mají autoritu nad vodami, aby je změnili v krev a aby stíhali zemi všemožnými ranami, kdykoli si přejí. A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.“ (Zjevení 11:4-7)

Je to zabití doslovné? Ne není, je duchovní, proto i ten oheň a i ten déšť nejsou doslovné. Uzavření a autorita nad vodami, které se proměňují v krev, takže k nim nemůže přijít porozumění, které dává nebeský Otec, protože olivám se nenaslouchá, jsou považovány za falešné proroky a jdou ti, ke kterým se promlouvá, za svými bohy. Tak je to přesně tak, jak to popisuje Zjevení. A ti, co by chtěli a já vím, že tu jsou, by jim chtěli uškodit, tak ochrana přichází od samotného Krále králů a Pána pánů. Takže jen varování těm, kdo chtějí toto svědectví umlčet silou. Dokud nebude Váš Osmý král plně u moci, nesnažte se činit nerozumné věci. Olivy totiž musí ukázat správný směr, který jde proti Vašim zájmům, aby byl Váš soud SPRAVEDLIVÝ, stejně jako je SPRAVEDLIVÝ SOUD vynesen nad duchovními entitami, které se postavily proti svému Stvořiteli, našemu a Kristovu Otci.

Soužení, které tu zatím nikdy nebylo a již nikdy nebude, pomalu končí a my víme, že ihned po soužení těch dnů se něco stane:

„Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny. A tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy se budou všechny kmeny země bít v nářku a uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. A vyšle své anděly se silným zvukem trubky, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes k jejich druhému nejzazšímu konci.“ (Matouš 24:29-31)

Je to slunce doslovné a také ty hvězdy? Může to být viditelné, to je na samotném nebeském Otci, ale pokud je něco dáváno jako symbolický popis, musí být symboly vždy použity správně. Jak jsem vysvětloval dříve, pokud je sluncem král Jihu, měsícem EU a hvězdami politické loutky, pak je možné vždy porozumět i dalším proroctvím, jak ve Zjevení 8. kapitole, tak jinde. Čtyři větry jsou opět vzpomenuty na několika místech. Ezekiel 37. kapitola, kde je předpovězeno vzkříšení starších a hodně starých kostí, aby dostaly svá nová těla, pak ve Zjevení 9:13-21, kde je popsána válka a byly ty větry zadržovány k vůli prvnímu olivovníku, kvůli nevěstě, můžeme opět vidět, kam se svět posunul v Čase Konce.

Nemá se měsíc změnit v krev? Nemá tak náhodou v den Otcova hněvu přestat svítit slunce? Pokud ano, tak opět je vše vysvětleno, pokud víme, kdo je slunce a kdo měsíc. Ale jak stále zdůrazňuji, MUSÍME SE DOTAZOVAT NEBESKÉHO OTCE JeHoVaH, ZDA JE TO SPRÁVNÉ POROZUMĚNÍ. Jsem jen člověk tak jako vy. Je-li nám dáno, že toto jsou správná slova porozumění, je třeba vydat zvuk jakoby silné trubky. Jak se to dělá se opět dotazujme Otce v Kristově jménu. Díky a chvála pak patří tomu, kdo to porozumění dal, ne tomu, kdo je předal!

Kéž je nám dána moudrost, rozvážnost, mírnost, pokora a plné porozumění pro Agape, jediné pouto jednoty, abychom mohli být milováni, při působení čtyř větrů sesbíráni a přivedeni na beránkovu svatbu. Chvalme J-aH, chvalme Krále, aby všichni poznali, kdo je sám Nejvyšší nad celou obydlenou zemí, jehož svaté jméno je יהוה JeHoVaH, Ten, který PŮSOBÍ, ABY SE STALO. Amen a amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

Právě teď se objevuje toto video KTV na FB: https://www.facebook.com/ktvlive.zpravodajstvi/videos/850423522783525/