Proč byla zavražděna dcera muže, jednoho z hlavních poradců prezidenta Ruska, Darja Duginová? Má to něco společného s dnešní připomínkou vstupu vojsk Varšavské smlouvy po 23 hodině 20.8.1968?

Spread the love

Důležitá aktualizace (video)

Nechtěl jsem psát tento článek, toto porozumění, ale dovolil jsem si včera luxus, že jsem si asi po dvou letech pustil páteční chvilku poezie z úst tajemného pana VK. Dnes jsem narazil zase na ideologicky smýšlející pohledy na vstup vojsk Varšavské smlouvy a ještě k tomu tento atentát. Pro mnohé tři věci, které spolu vůbec nesouvisí. Proto mnozí nedokážou spojit různé dílky puzzle do jednolitého obrazu napříč dějinami lidstva. Zkusme tedy těm věcem věnovat pozornost a ukázat si, proč mne k nim Duch vede.

Když jsem byl mladý a trvalo to od roku 1976 do prosince roku 1989, tak jsem věřil, jako mnoho z nás, že se dějí určité věci na politickém a mezinárodním nebi, jako věci náhodné, jenž vyplývají z právě učiněných rozhodnutí toho, kdo právě určitou zemi řídí a je vidět. Teprve po plyšáku, kde jsme mohl na vlastní kůži zažít manipulaci z poza opony, jsem si začal uvědomovat, že musím jít k prvotní příčině, která sahá třeba sto let zpátky, abych pochopil, proč právě teď a právě nyní přichází nějaká událost.

Pokud si toto neuvědomíme, já rozumím, že ne každý může mít takový vhled, pak lehce podlehneme emocím a ideologickým vysvětlením, které konkrétní událost vytváří. SSSR byl projekt, který se nepovedl Satanovi uskutečnit tak, jak si on sám přál. Jeho sluhové, loutkovodiči domu Sion, Chazarská mafie, která měla vždy za jeden z hlavních cílů ovládnout všechny přírodní zdroje, svůj plán na rozparcelování Ruska skrze Velkou válku, připravovala už od roku 1815 po prohraných Napoleonských válkách. Bylo by naivní si myslet, že nevěděli, že Napoleon prohraje, ale jejich hlavním cílem bylo utvořit mezinárodní instituci jménem Liga národů, protože Satan potřeboval podle Zjevení 13. kapitoly, aby se mu na scéně vytvořil obraz divokého zvířete. Kdo hodil do těchto procesů vidle? Bylo to Rusko, jeho budoucí car Mikuláš I. z rodu Romanovců – více zde v kapitole 17. publikace Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny.

Proč se to stalo? Protože měl kolem sebe ty, jenž vytvářeli politiku skrze náboženský dům Pravoslavné církve. Zde se dostáváme k zástupcům odpadlé Judy, která chtěla naplňovat proroctví podle svého porozumění. Zde můžeme vidět novodobý střet dvou koncepcí, které mají svůj vliv až do dnešního dne. To neznamená, že by ty dvě skupiny spolu nevedly válku už dříve.

Sion potřeboval plně ovládnout Velkou Británii skrze zprávu o Napoleonově výhře u Waterloo a tak odstřihnout poslední vliv katolického domu odpadlé Judy nejenom v Británii, ale na celém území takzvané západní Evropy a zajistit směřování společnosti do kapitalismu a ke konečnému cíli, kterým je korporátní fašismus. Nic se neudělá za jeden den. Aby jim jejich plán vyšel, museli vytvořit Marxisticko-Engelsovskou propagandu, která rozdělila předem plánovanou ateistickou společnost na dva nesmiřitelné tábory. Dnes tito potomci za oponou vytváří takzvaný neomarxismus, který je vlastně fašismem v nadnárodním korporátním střihu.

Takže jako jejich prvním úspěšným krokem nastalo to, že evropskou a americkou společnost naučili vše zpochybňovat. K tomu jim posloužil takzvaný vědní obor jménem archeologie, která byla podpořena takzvanou vědeckou obcí jenž zformulovala takzvanou VYŠŠÍ KRITIKU BIBLE. Autorita hlavně odpadlé Katolické a následně i Pravoslavné církve se díky procesům ve Francii dostala postupně na bod nula. Odpadlá Juda musela zakročit, proto vzniklo po vzoru protestantismu mnoho nových náboženských domů, aby si odpadlá Juda udržela vliv. Musela dovolit hlubší zkoumání Písma, čímž si zajistila potřebný pamlsek pro ty, kdo nechtěli opustit své představy o vlivu nebeského Otce na vznik člověka a neskočili Satanovi a jeho domu Sion na jejich ateistické programování společnosti.

Od 4. století nového věku byla politika odpadlé Judy taková, že jedině Papež čí Patriarcha, král či sultán, mohou mít možnost určovat skrze jejich zákulisní ovlivňování to, co je pro člověka dobré. Ta dobrota se projevila čím?! Hladomory, nesmyslnými válkami, různými pogromy. Tím, že lidstvo toto vidělo, jak zhoubný a nedobrý vliv to má, tak přirozeně, když se dostali ke skutečnému Písmu, museli začít přemýšlet. K tomuto prozření pomohl dům Sion.

Obě znepřátelené skupiny však měly na paměti, že se nesmí dát moc velký prostor k samostatnému zkoumání Písma, protože by to mohlo skončit podobně jako kdysi v Čechách, kde jim nějaký Hus a lidé kolem něj a jejich následovníci na sto let rozbili to, co tak pracně budovali. Opět, pokud nechápeme, čím bylo 19. století v dějinách, co se odehrávalo za kulisami, pak neporozumíme ani Velké válce rozdělené do dvou částí a ani proč zvítězil nad marxismem bolševismus, proč Stalin změnil vše, oč se tyto obě soupeřící skupiny pokoušely. Pak samozřejmě bez emočních vlivů nepochopíme ani procesy uvnitř východního bloku, SSSR a jeho satelitů.

Jak to vše souvisí s tím mým luxusem, že jsem si poslechl pana VK? Že on jede a ne z vlastní hlavy, tak zhoubnou propagandu, kde záměrně, protože se to už nedá schovat, mluví ke svým posluchačům vybrané části z mých článků o střetu SEVERU, ale velmi mistrnou manipulací ten had jede tu největší lež, jen aby lidé nevěřili Písmu. Byla mu slovenským posluchačem položena otázka: „Co si pane VK myslíte o tom, kým byl Kristus a proč skončil tak, jak skončil?“.

Ten had odpověděl, že nemůže říci na tuto otázku, co si myslí, protože by se tím dotkl věřících posluchačů. No tak se nám ten pán VK odkopal, že jeho cílem je hlavně ta vytvářená propaganda, protože je mi jasné, že by se někdo skutečně mohl zamyslet nad tím, komu vlastně slouží. Slovenská skupina Elán má píseň Dresy. Tak si ji pane VK poslechněte a buďte už konečně jednou chlap a oznamte, keď sme takto v kope, kto za koho kope!

Nebezpečný není nějaký Fiala, Babiš a další, kteří svými kroky jasně ukazují, že oni slouží těm skupinám za oponou. Nebezpeční jsou tací, kteří skrývají kým jsou. Kteří z Pravd činí polopravdy a vedou ovce, které jim naslouchají, na porážku. Přesně toto dělají i ty dvě skupiny a brzy si ukážeme tu třetí, která nevědomě zajišťuje už 150 let, aby Satan šel přesně cestou, kterou mu je dovoleno kráčet.

Takže 19. století připravilo půdu k tomu, aby se tu ujala myšlenka socialismu, ale také myšlenka korporátního fašismu, které se od sebe liší jen tím, že v té první celá lidská společnost národního státu, či určitého území vlastní skrze stát vše, co se na tomto území nachází, kde výhody se čerpají jen tehdy, když se lidé klaní ideologii a ideologům. Korporátní fašismus slouží malé mocné skupině, která vše vlastní a benefity se čerpají skrze klanění se a uctívání jejich neomezené moci. I zde nikdo nic nevlastní, jen dluhy k zotročení.

Aby jedna, nebo druhá myšlenka zvítězila, musí lidé přijít o všechno. Jedni vše zestátní, aby vytvořili takzvanou rovnostářskou společnost, dluhy odpustí a ponechají osobní vlastnictví. Korporátní fašismus vše pro sebe zprivatizuje skrze úrok a banky, dluhy podmínečně odpustí pod podmínkou, pokud člověk přijme jejich autoritu a dovolí jim dělat si s jejich tělem to, co se jim zlíbí. A všichni budou vlastnit jen své osobní věci. Takže se opět vytvoří rovnostářská společnost. Ta druhá varianta je horší v tom, že vaše životní úroveň se nikdy nezlepší. Proč? Protože zdroje patří jen a jen korporacím a těm, kdo je vlastní.

Stalinský model, se kterým Stalin přišel po první části velké války, byl trochu jiným modelem socialismu. Stát si zachovává svou autoritu, ale dává možnost rozvíjet se. Ten první model, který se Stalinovi podsouvá, je modelem, kdy dům Sion skrze své sluhy, kterým se říkalo podle hlavního strůjce tohoto modelu ‚trockisté‘, tak ti toto vše na Stalina hodili a vytvořili kolem něj příběh toho nejhoršího člověka na světě. Trockista Chruščov, který jen taktak utekl Stalinově oprátce, když Stalin zjistil, co vše mu dům Sion přichystal spolu s Rothschildem z 50% vlastněnou centrální bankou Sovětského svazu skrze ukrajinský hladomor v letech 1932 a 33, kde lidi od Trockého likvidovali Ukrajinu hezky po marxisticku, protože Stalinovi Rothschild nařídil vše, co se urodilo na polích a lze ze SSSR vyvést, se musí vyvést, protože jejich USA by trpěly hladomorem díky finanční a ekonomické krizi, kterou si sami Sionisté vyrobili, protože potřebovali Hitlera dostat k moci. Stalin musel poslechnout, protože věděl, že boj o porcování ruského medvěda neskončil.

Teď si zrychleně ukážeme, jako to bylo s tou ruskou revolucí v únoru a listopadu 1917. Nějaký car Mikuláš hodil vidle do Ligy národů, která měla řídit Satanův svět. Dům Sion vytváří skrze dva kapitalisty, Marxe a Engelse, koncepci beztřídní společnosti, která má na konci času zvítězit a má být dána celému světu. Jsme v té době a vše můžeme vidět. Odpadlá Juda v tom vidí kulišárnu. Proto povolává nějakého Uljanova. Aby Sion po něm nešel, změní si hezky po chazarsku příjmení na Lenin. Má ty správné předky a je Židem, takže je dům Sion přesvědčen, že přešel na jeho stranu.

Mezitím jsou v USA připravováni některé další figury pro porcování ruského medvěda pod patronátem domu Sion, jako se to děje právě ve Velké Británii, kde MI6 připravuje Adolfa Hitlera na jeho úlohu. Jedním z těchto lidí je nějaký Lev Trockij, jaká to náhodička, že se jmenoval ve skutečnosti Bronštejn. Úplnou náhodou se ten chlapec narodil na Ukrajině. A tento člověk je připravován k tomu, až v Rusku dům Sion připraví půdu na odstranění cara z rodu Romanovců, jako pomstu za jeho předka, který jim hodil vidle do procesu řízení skrze Ligu národů, tak dům Sion připravuje nějakého Masaryka a Beneše, aby mohlo dojít po první fázi Velké války k přeformátování starých pořádků, kde nad Habsburskou říší vládne odpadlá Juda. Protože pan Masaryk je po krvi blíže než Beneš, protože je levobočkem Franze Josefa, tak dostává přednost.

Také se připravuje vše pro to, aby na území Ruska mohla operovat budoucí Československá legie, která se má postarat o ruský poklad a dopravit jej domu Sion. Velením a nedostatečným zasvěcením této operace byl pověřen Rastislav Štefánik.

Kdo vždy ovládal plně království Severu? Byla to odpadlá Juda od 1. století našeho letopočtu. A kdo byl už několik let králem Severu té doby? Bylo to Prusko a německé oblasti, a také měla Juda do té doby pod palcem Švýcarsko. Kam se nám Lenin stěhuje? Do Švýcarska. Všem vyhovuje, že připravuje z ilegality ruskou společnost na potřebu revoluce. Takže pod vládou krále Jihu máme Trockého Bernštajna a pod vládou krále Severu tu máme Lenina Uljanova.

Dům Sion nelení a spouští v únoru 1917 odstranění cara a jeho rodiny. Stane se to proto, že král Jihu, hlavní stan má stále ještě ve Velké Británii, do USA se přesune na dobro až v roce 1945. Protože ve Velké válce bojují Rusko, Velká Británie a USA jako spojenci za Jih, je Rusko tlačeno k tomu, aby poslalo na západní frontu, kde je zatím klid, svá vojska, aby tam umírala za ideály Anglosasů, kteří ruský národ a Slovany nenávidí. Car byl s anglickým králem rodina, takže nechápal, kde jej tlačí a byl ochoten to udělat. Proto dům Sion prozradil jaký je skutečný plán tohoto přesunu a koupil si několik důležitých špiček ve vedení ruské armády. Mnozí pak bojovali na straně bílých.

Mnoho Slováků, Moravanů a Čechů přešlo během první fáze Velké války na stranu svých Slovanských bratrů. Takže se na Ruském území vytvořila silná armádní složka. Zpoza moře je povzbuzovali tři činitelé. Masaryk, Beneš a Štefánik. Všichni byli zajedno, že je třeba skoncovat s Rakousko-Uherským mocnářstvím. Takže byli připraveni bojem si toto vydobýt. Zároveň to byla ta super pátá kolona pro rozporcování medvěda.

Když odpadlá Juda pochopila, co jim v Rusku dům Sion provedl, zajistila narychlo přesun Lenina, aby procesy zastavila. Protože ovládala Prusko, tak jel Lenin do Ruska pod ochranou německo-pruských vojsk. Jak zvrátíme probíhající majdan? Jedině tak, že vytvoříme druhý. Takže sice Aurora nevystřelila, proběhl jen palácový převrat. Ale proč kazit tak hezký příběh o Auroře pro ruský a následně i východní národy Pravdou?! A co se nestalo… I dům Sion poslal svého koně, Lva Bronštejna alias Trockého.

Voloďa Lenin má větší autoritu, protože jej mnozí znají, ne tak jako Bronštejna. Strejda Havel byl také známějším, než nějaký Jiřík Dienstbier, takže vůdcem palácového převratu se stal samozřejmě Lenin. Toto se domu Sion vůbec nelíbí, proto je rozpoutána občanská válka. Oni na tento scénář byli připraveni. A nyní přichází nějaký Džugašvili. Absolutně bezvýznamná figura od někud z Gruzie. Lenin s Trockým si z počátku hodně notují. Džugašvili byl pro ně nevzdělaný člověk. Ale uměl, oni totiž tohoto soudruha velmi podcenili, co se týká znalostí.

A zde musíme vrátit před rok 1917. Jak vyplývá z jedné knihy a přesně to odpovídá tomu, co následovalo. Soudruh Džugašvili byl zasvěcován velmi znalými lidmi, kteří mu odhalili, jak se ta hra hraje. Knihu, nepamatuji si její název, předčítal pan Kapal na Svobodném rádiu. Tam jistě bude v archivu. A aby zapadl do tohoto kolektivu, musel si po chazarsku změnit příjmení na Stalina. A tento Stalin (стальocel, který lze přeložit jako „syn oceli“, doslova „Ocelin“) po ne úplně podařeném atentátu na Lenina, který připravil dům Sion, předal žezlo Stalinovi místo Trockému.

Tehdy se vše změnilo. Stalin chtěl Rusko a následně SSSR připravit na pokračování Velké války, zatímco Trockij chtěl SSSR zničit, aby si jej dům Sion mohl pěkně rozdělit, až se nejprve pobijí Němci s Rusy, a vědělo se, že to bude SSSR, kdo dojde až do Berlína, aby pak mohl Churchill rozjet vojenskou operaci NEMYSLITELNÉ a oslabený Sovětský svaz v červnu 1945 zničit spolu se zbytky německé armády, kterou na západní frontě nedemilitarizovali.

Stalin věděl, co má ta liška Churchill v plánu, ten jeden z největších gaunerů co do morálky, proto udělal určitá opatření, aby tuto operaci tento křivák nemohl spustit. Kromě Berlína, který Stalin rezolutně odmítl dobývat s takzvanými spojenci pod loutkovodiči domu Sion, tak si v Jaltě vymohl i takzvanou demarkační linii, kam až ti jeho takzvaní spojenci mohou zajít. Protože byl zasvěcován skrze takzvané žrece, tedy lidi napojené na okultismus, věděl Stalin, že do Prahy ty spojence nemůže pustit. A po dobu války dovolil odpadlé Judě, aby mu pomohla skrze svůj vliv v náboženských domech. A kdo četl můj článek o Praze, jako trofeji, o kterou usilují všichni, pak těmto slovům plně rozumí.

V té době už byla odpadlá Juda známá pod názvem Chabad Lubavitch. Co Stalin věděl? Že Chabad má své plány. Proto sám už před válkou připravoval své následovníky. Po Leninovi, a zde je jasný důkaz, že ukazuji ty dějiny správně, zdědil Stalin dohodu s Chabadem, že Krym připadne v roce 1945 za půjčku Ruskému Sovětskému svazu (SSSR – Svazu sovětských socialistických republik), ale vymohl si odklad, který by toto zrušil, pokud by Chabad dostal své peníze zpět. Proč chtěl a chce Chabad Krym? Protože ten byl součástí bývalé Chazarské říše. Takže by tím pokořil dům Sion.

Chazarům také patřil Kazachstán a část Ukrajiny. Komu slouží trockisté? Domu Sion. Čím byl Chruščov? Trockistou a ještě k tomu z Ukrajiny. Takže, kdo mu poradil, aby v roce 1955 nemusel splatit dluh Chabadu, anebo jim předat Krym? Dům Sion. A jak se tomu mohl vyhnout? Jedině tak, že Krym daruje Ukrajinské sovětské socialistické republice. Měl dům Sion radost? To si pišme. Aby Stalin a jeho ovlivňování řídících procesů skončilo a mohly si vyřizovat své účty mezi sebou jen tyto dvě skupiny, musel být Stalin odstraněn, a jeho plán rozvoje zastaven. A dům Sion skrze trockistu Chruščova z něj pak udělal většího zločince, než byl jejich koník Adolf Hitler, kterého v klidu nechali dožít v Jižní Americe, jak se zjistilo z určitých dokumentů, protože předal takzvaným spojencům v dubnu 1945 funkční 4 atomové bomby.

A proč i Chabadu velmi vyhovuje, abychom Stalina vnímali v tom nejhorším světle? Jejich Lenina jim hezky nabalzamoval a udělali z něj věčně živého a to je to nejhorší, co ti farizeové mají až do dnešních dnů před očima. Odstranit ho? Ne ne ne, to by pak došlo k nenaplnění Danielova proroctví o bohu, kterého nikdo neznal.

Takže, co tu máme od doby, kdy se Stalin dostal k moci? Tři různé koncepty, kde na jejich konci je celosvětová vláda. Proto i po jeho smrti se našli Stalinovi následovníci. Tím největším byl Jurij Andropov. Aby mohl tento koncept pokračovat, musel se stát se šéfem KGB a ovládnout jej. Věděl Andropov, že, jak odpadlá Juda, tak dům Sion, vedou mezi sebou boj a chtějí k tomu zneužít SSSR? Věděl, proto začal připravovat akci Golgota, kterou částečně prodal Chabadu.

Zkusme prosím chápat, že Stalina neobdivuji. On plnil v tomto Satanově světě určitou úlohu. Aby byl tam, kde právě byl, musel udělat mnoho rozhodnutí, která by bez souvislostí musela být považována za hrozná. Každý politik, který se dostane tak vysoko ve světové politice, udělal mnoho zlých skutků. Stalin je dělal pro záchranu Ruska, potažmo SSSR. Zde se nehledí na vedlejší oběti. Že tomu tak je, dosvědčuje jeho rozhodnutí ze druhé světové války, kdy mu Hitler nabídl výměnu – jeho syna, kterého Němci zajali, za generála Pauluse, jenž kapituloval u Stalingradu.

Stalin Hitlerovi jasně vzkázal, že se pěšák nevyměňuje za generála. Poslal tímto výrokem svého syna na smrt. Protože byl všehoschopný vidlák Chruščov, bez vzdělání a plného zasvěcení, nebyl dům Sion schopen jej používat tak, jak by si to přál. Díky Stalinovi, jeho koncepci, se před válkou a během války dostalo na řídící pozice mnoho slušných a schopných lidí, kteří viděli, jak málo roků zemi stačilo, aby se v určitých oblastech stal Sovětský svaz lídrem. Málokdo ví, že první proudový motor ve 34. roce postavil a vyzkoušel Sovětský svaz. Ty báchorky o tom, jak skvělý byl západ a jak v SSSR bylo vše zaostalé, jsou jen propaganda. Anglosasové přes Německo zničili celou Evropskou část SSSR tak, že ten obdivovaný západ by se z toho nevzpamatoval ani za 100 let, kdy jej postihlo to, co SSSR.

Stavět jaderné elektrárny, to dokáže jen skutečně málokdo na světě. Takže to asi nebyly nějaké opice, které postavili první jaderný reaktor. Když jsem byl mladý a hloupý, kdy jsem věděl desetinu toho, co dnes, tak jsem si myslel, že je to zaostalý stát. Proč? Protože se západ chlubil bezvýznamnými věcmi. CD přehrávače, to bylo to nej, co jsem vnímal, videorekordéry a další takzvané vymoženosti. Kdyby soudruzi v ČSSR byli alespoň z poloviny tak moudří, jako jejich soudruzi v SSSR, tak CD nosič není takzvaným vynálezem Japonska, firmy Sony. Zjistěte si sami, jak se k nim dostal tento vynález, kterým chtěl nahradit děrné štítky do počítačů jistý technik.

Ale to jsem trochu odbočil. My se potřebujeme dostat k srpnu – k úterý 20. srpna 1968, k 23. hodině, kdy začala vstupovat na území Československa okupační vojska Varšavské smlouvy. Ač je to vyučováno jinak, tak Československo mělo v době socialismu už od roku 1948 velmi silné a mnohdy velmi nezávislé postavení. Vše, co se tu nepovedlo, tak se vždy našel viník, ne ten, který to způsobil, ale vždy se to hodilo na to, že tak a tak Moskva rozhodla.

Kdo tu přijel zavádět represe v padesátých letech? Stalin, a jeho lidé? Ne. Byli to agenti trockisté a byli to agenti, které si Chabad získal. Proč potřebovali odstranit celé Gottwaldovo vedení, které si sám Stalin vychovával už před válkou a po válce? Byl to vliv těchto skupin, které věděli, že násilnou kolektivizací a represemi nakonec zoškliví lidem socialismus. Kdo potřeboval nejvíc ovládat Prahu ze strany Moskvy? Byl to Chabad, který si potřeboval udržet vliv nad celosvětovým okultním centrem, Prahou. Chabad potřeboval, aby byla posílena západní hranice této země. Sionisté zase potřebovali skrze své lidi zajistit, aby byla Praha vrácena pod kontrolu Anglosasů. Takže Chabad podpořil jeho agenty, aby Praha znárodnila v roce 1953 Rothschildovu Československou centrální banku měnovou reformou za cenu okradení občanů Československa. Tak se ta hra hraje!

Tímto krokem se dům Sion ve vlivu velmi oslabil. Jeho lidé zase bránili tomu, aby sovětská vojska mohla na důležitých strategických bodech posílit obranu Varšavské smlouvy. Pokud by měla Moskva jako taková takový mocenský vliv, jak se tvrdí, byla by tu ta vojska už od února 1948, nebo hned od druhého dne, kdy se vytvořila Varšavská smlouva. Proč tomu tak dům Sion bránil? Protože si určité lidi koupil, aby v příhodný čas prodali Československo opět Německu. Slováky by pravděpodobně nechali skrz emancipační hnutí dále pod vlivem Moskvy, tedy Chabadu, ale protektorát by opět strčili pod Německé řízení.

Protože se určité věci nestanou za jeden den a protože se nálada obyvatelstva musí pro takovou změnu nejprve připravit, trval ten proces do poloviny 60. let. Kdo tu chtěl v 89. roce ten bezvadný západní kapitalismus? Proto lidé cinkali klíči?! Ne. Lidem se slibovalo, že se budou mít lépe a že jim budou zachovány jistoty. Jak to dopadlo se stačí podívat. Protože se takové věci vždy plánují za oponou a jde hlavně o souboj vlivu těchto dvou skupin, sionistů a odpadlé Judy, nikdy se neříká lidem pravda, jaké cíle se sledují.

Jurij Andropov toto jasně chápal a viděl jaké má král Jihu a jeho nadřazené složky ekonomické problémy. Plně chápal, že nenasytná moc domu Sion klidně rozpoutá atomovou válku, když už ta jejich kobyla chcípne. Proto raději připravil plán, který tu celou dobu vysvětluji. Tím je operace Golgota. Protože v roce 1968 ještě nebyly na spuštění ty nejlepší podmínky, musel prozatím spolupracovat s Chabadem, jeho lidmi.

KGB byla jednou z nejlepších tajných služeb, ale ještě lepší tajnou službou byla STB. Protože se do STB infiltrovali podpindostníci domu Sion, zajistili v 67. roce skrze našeho slavíka kontakty přes Sinatru přímo na dům Sion. Pokud někdo nechápe, proč Karel Gott tolik věděl o celém zákulisí, tak teď by mu to mohlo dojít. Tehdy se začal připravovat plán, kdy by se Praha mohla opět stát putovním pohárem pro dům Sion. Takže tu poslali svého agenta Šéreše, který se setkal s předem vytipovanými lidmi. Byl mezi nimi i nějaký Saša Dubček. Najednou se začalo jet podle not, které tu přinesly takzvané pražské jaro. To dovolilo, aby určitá hraniční pásma byla zbavena obranných prvků a odstranily se dráty. Tudy měla v září 1968 (doplněno – jak vysvětluje pplk. Ivan Kratochvíl ve videu zde, tak tu měli kluci američtí vstoupit v ranních hodinách 21.8.) proběhnout takzvaná pomoc vojsk NATO, aby se udržel takzvaný demokratizující se proces v Československu. Oni nám soudruzi nelhali, když pak za normalizace mluvili o připravované kontrarevoluci.

Tento plán měl posloužit k tomu, aby se opět Rothschildům vrátila do rukou Československá národní banka, hezky do rodiny FED. Jaký je k tomu důkaz? Zeptejte se těch, kdo si tu dobu ještě pamatují, jak se nesměnitelná česká koruna najednou stala zajímavou v západních zemích a stala se směnitelnou. Toto někdo z domu Sion, kterému tisk bankovek patří, musel schválit. To je jen jedna z indicií. Druhá indicie je, že během roku 1968 a po něm, už KGB vůbec nedůvěřovala STB a přestala jí dodávat určité důležité informace.

Chabad, který byl v SSSR v defenzívě, musel proto začít spolupracovat se Stalinisty. A tak aktivoval své podřízené lidi, které měl ve funkcích a politiky ostatních zemí Varšavské smlouvy, a vést je k protiakci. A tady se opět dostáváme k tomu, že když to Chabadu vyhovuje, bude spolupracovat jako správný jezuita s kýmkoliv. Proč? Protože tak vrátil domu Sion podraz s předaným Krymem Ukrajině a nedovolil, aby okultní centrum v Praze přešlo pod dům Sion.

Než vůbec mohla samotná vojska vstoupit na území Československa, tak tato odpadlá Juda vyjednala s domem Sion dohodu, aby z toho nebyla 3. světová válka, protože ještě nepřišel ten správný čas. A co bylo tou dohodou? Zaprvé jím byl přesun vědeckých špiček z ČSR do USA. Ty si tady dům Sion mohl nakoupit, aby pak mohli odejít jakože do emigrace. Proto byly hranice otevřeny ještě v roce 1969. Zadruhé potřeboval dům Sion nějaké to velké vítězství na poli dobývání kosmu. Takže najednou se začali v SSSR hatit plány na dobytí Měsíce. Oni soudruzi v SSSR totiž zjistili, že s tou technikou, kterou veřejně prezentovali, by tam stejně s živými kosmonauty nedoletěli. Proto to najednou byly Spojené státy, které se v roce 1969 měly objevit na Měsíci.

Jenže neobjevily, ale pomohl jim nějaký Kubrick, který to vše natočil ve filmovém studiu a svět jásal, jak hrdinní američtí astronauté dobyli Měsíc. Další podmínkou bylo, že nikdo v SSSR nepromluví o tom, že toto není možné v tomto čase učinit. Sovětský vesmírný program má mnoho utajovaných nehod, které jsou hluboko uschovány v archivech a nikdo je jen tak na světlo světa nedostane. Vůbec bych se nedivil, pokud by tam byl i nějaký ten záznam o nepovedeném řízeném letu v letech 1967/68 kolem Měsíce, odkud se nikdo živý nevrátil.

Tento trik a tato dohoda pomohla k tomu, aby obě vesmírné agentury, Sojuz a Apollo, ač mezi východem a západem zuřila ta největší studená válka, se spolu setkaly. Najednou byl Sovět nejlepším kamarádem s Američanem a to ve vesmíru, o který obě strany vedly válku. To fakt nesežeru…

Samotnému Satanovi velmi vyhovovalo, aby ten Kubrickův film vyšel, protože když i z jiných stran a zde má co do činění někdo z KGB pod akcí Golgota, začaly se vytahovat od roku 1978 fyzikální důkazy, že k tomu dojít nemohlo a byl to Kubrick, kdo vytvořil tu iluzi. Proto Satan mohl rozjet svůj plán, jak já jej nazývám: „Akce plochá země.“ . Proč to potřeboval? Aby mezi takzvané křesťany dostal svou knihu „Henoch“, vytvořenou někým asi 500 let po potopě, aby se stala pro mnohé inspirovanou knihou, kde vše jede podle ctitelů tvaru zemského povrchu. Inspirovaná je, ale kým?! Že nebeský Otec zakazoval v Izraeli, ještě před tím, než vstoupili do Kanaánu, dotazovat se na Satana, a jeho strukturu, tak v této knize je vše. Dokonce i jména démonů. To si jako vážně někdo myslí, že toto je nebeským Otcem inspirovaná kniha?!

No a jak toto vše souvisí s tou vraždou 30. leté dcery Alexandra Dugina po západu slunce 20. srpna 2022? Je považován za jednoho z nejbližších spolupracovníků V.V.Putina. Říká se mu Putinův Rasputin, tak jako skutečný Rasputin byl člověkem, který byl zasvěcený podobně jako Stalin. A ne ze strany odpadlé Judy a ani domu Sion, byl vyslán k Putinovi vzkaz: „Máme páky na tvé lidi, kteří ti radí ohledně akce Golgota, vzpomeň si, kdo ti pomohl k tomu, aby jsi byl, tam kde jsi.“ . Ona dcera se stala jen nechtěnou obětí, protože tady měl skutečně zemřít, tak jak je mi to ukazováno, její otec. Proč právě datum 20.8.? Protože srpen 1968 nebyla žádná okrajová náhodná událost. I tam muselo být Andropovovi pomoženo, aby síly v STB pod domem Sion nepřevzaly otěže.

Chabadu se nelíbí, že si Putin jede svou, že jej nemají plně pod kontrolou. Tento incident však spíše Putina popožene, než by jej měl zastavit. Je to on, kdo udává tempo! A jeho Rasputin mu určitě velmi pomáhá v porozumění. Proto je šedou eminencí, která nikdy nepůsobila veřejně v nějaké té politické funkci. Vše samozřejmě vypadá tak, že je za tímto atentátem dům Sion, má to tak vypadat, protože Ukrajina. Ale já vidím toto skrze celkové dějinné procesy. Zda správně, tak na to se musíme dotazovat Toho, kdo může všechny děje správně zaznamenat, i ty které se dějí za oponou, protože nejsou před Jeho očima skryty, ani jediná myšlenka mu neuniká.

Proto se dotazujme nebeského Otce, JeHoVaH Boha ve jménu Jehošuy Krista, zda ukazuji správný směr, zda skládám jednotlivé dílky do úplného a správného celistvého obrazu. Byl bych velice nerad, kdybych někoho zaváděl jiným směrem, tak jako to dělají ti, co skrývají kým jsou a velice záměrně pro své ego ohýbají pravdu a určité děje, aby ten, kdo naslouchá, získal pocit, že vlastně se nelze bránit změnám, pouze a jen silou.

Proto tito lidé lžou o Kristu, o nebeském Otci ve svých knihách, neřeknou však svá moudra otevřeně, aby neztratili své posluchače. Písmo to nazývá: „LECHTAT NĚKOMU UŠI.“. A je to opět podle proroctví, které vyjádřil apoštol Pavel, když Timoteovi napsal:

„Ty však pokračuj v tom, co ses naučil a o čem jsi byl přesvědčován, abys tomu věřil, protože víš, od jakých osob ses to naučil, a že od útlého dětství znáš svaté spisy, které jsou schopné učinit tě moudrým k záchraně prostřednictvím víry ve spojitosti s Kristem Jehošuou. Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2. Timoteovi 3:14-17)

„Slavnostně ti ukládám před Bohem a Kristem Jehošuou, který je určen, aby soudil živé a mrtvé, a při jeho zjevení a jeho království: Kaž slovo, naléhavě se toho drž v příznivém období, v období obtížném, kárej, napomínej, vybízej, se vší shovívavostí a uměním vyučovat. Nastane totiž časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními žádostmi, aby jim lechtali uši; a odvrátí uši od pravdy, zatímco se obrátí k falešným historkám.“ (2. Timoteovi 4:1-4)

Vím, že je to dlouhý článek a vypíchl jsem v něm jen určitou malou část, protože jsou tyto procesy na několik knih. Je to jen stručný přehled, který mi byl během mého života odhalen.

Kéž máme Pokoj od našeho Krále a Vykupitele a též našeho nebeského Otce. Těšme se na to, že to nakonec nedopadne podle žádné z těchto tří koncepcí. Chvalme Jah.

One thought on “Proč byla zavražděna dcera muže, jednoho z hlavních poradců prezidenta Ruska, Darja Duginová? Má to něco společného s dnešní připomínkou vstupu vojsk Varšavské smlouvy po 23 hodině 20.8.1968?

Comments are closed.