Je odstranění bývalého rumunského prezidenta Nicolae Ceausescu potvrzením tajné operace Golgota?

Spread the love

Dnes se stala skutečně zajímavá událost. Na internetové televizi Bureš TV probíhal pravidelný rozhovor s panem Josefem Skálou, kandidátem na prezidenta za KSČM. Během pořadu je možné do chatu klást otázky, které pak pan Bureš přečte. Jeden divák se dotazoval na rumunského prezidenta Nicolae Ceaușescu, kterého pan Skála znal osobně z různých jednání. Dotaz zněl v tom smyslu, co si pan Skála myslí o videu, které se nyní šíří opět po internetu, kde údajně Nicolae Ceaușescu svou smrt finguje.

Pan Skála se rozesmál, že by rád toto video viděl a začal vzpomínat, jak právě Causescu před Gorbačovem vysvětloval, jak jej ten západ podvedl a jak Rumunsko uvedl na konci 70 let do obrovských ekonomických potíží, když si vynucoval podmínky, na které Rumunsko může prostředky použít. Že je to pravda, že toto z jeho úst zaznělo, to si lidé mohou poslechnou z nahrávky, kterou za totality natočila STB, aby znevážila soudruha Jakeše, kterého Gorbačov neměl rád, protože strana a vláda v ČSSR nechápala potřebu zničit socialismus.

Pan Skála k tomu dodal, že seděl u tohoto jednání a popisoval, jak se jím nenáviděný Gorbačov potutelně usmíval, když svou řeč soudruh Ceausescu pronášel. Dotaz na video, které najdeme zde a které není to, jenž jsem viděl cca před 4 lety, kde bylo vidět, jak Ceausesscu přichází na svou popravu i se svou ženou, jsou zastřeleni a ten, jenž natáčel zapomněl video vypnout, nebo to mělo sloužit k tomu, aby oba údajně zastřelení věděli, že je vše zdokumentováno, tak na něm oba zastřelení vstávají a odchází živí a zdraví pryč. Zde je jen 20 sekund a je o hodně nekvalitnější než to video, které jsem viděl před 4 lety.

Dával jsem na to dlouhé video odkaz ještě na Nejvíc-infu, ale bylo to za doby, kdy bylo Nejvíc-info pod patronací esoterika Sueneho, který všechny články do července 2020 odstranil. Pravdivost videa, zda to byl skutečně Nicolae Ceausescu s jeho ženou Elenou je těžké potvrdit, protože namaskovat dva herce a natočit podobné video, určitě nebyl 25.12.1989 žádný problém.

Trochu si tu dobu připomeňme a připusťme, že video je skutečně pravé, jak to 20 sekundové tak to asi 10 minutové, které jsem viděl před těmi 4. roky. Tehdy mne toto odhalení nepřekvapilo, ale bral jsem jej pouze za potvrzení naplánované výměny, jak ji odhaluji skrze operaci Golgota. Dnes však díky slovům pana Josefa Skály, které najdete v pořadu zde

někde po 1 hodině a 6 minutě, kde byl dotaz čtenáře položen, jsem si uvědomil, co vlastně za tím vším je. Takže 16.12.1989 byly barevné revoluce v celém východním bloku dokončeny, jen to Rumunsko stále tvrdošíjně ne a ne rumunský lid osvobodit a dovolit mu získat zkušenost s kapitalismem 19. století. V Temešváru propukly demonstrace a při nich se už nehrálo na Zifčáky, alias Růžičky, tam bylo zabito okolo 1000 demonstrantů. Masakr se hodil na Ceausesca. Jak zmínil pan Skála, právě v Rumunsku probíhá soud se skutečným organizátorem tohoto masakru. Jméno dotyčného najdeme ve videu.

Pokud si dáme do souvislosti časovou osu, tak víme, že soudruh Milouš Jakeš pronesl svůj projev 17.7.1989. Do čela komunistické strany byl dosazen v roce 1987. To už rok řádil Gorbačov v SSSR, aby zlikvidoval svou pjerestrojkou socialismus, a akce Golgota byla spuštěna. Jak samotný neboštík Jakeš, tak i Josef Skála potvrzují, že Jakešova úloha byla plánována do sjezdu 1990, kde se mělo vedení ÚV KSČ celé obměnit. Jakeš nepatřil k trockistům a ani tehdejší předseda vlády Adamec. Byla to stará garda, která si uvědomovala rizika, která by mohla nastat, pokud by soudruzi šli do toho, kam je Gorbačov tlačil, po hlavě. To krásně demonstruje ne sestříhané video z Červeného hrádku.

Milouš Jakeš nebyl hloupý člověk, ač se to STB podařilo v národu vyvolat. Jeho reakce i po listopadu 1989 dávají jasně najevo, že byl zneužit a o samostatné operaci Golgota neměl ani páru. Dnešní svědectví pana Skály svědčí o tom, že o ni neměl páru ani Ceausescu v roce 1988/89, kdy probíhalo jednání, na kterém se zmiňoval o západním podlém jednání s Rumunskem. Bylo to pravděpodobně na zasedání RVHP, protože tam měl Josef Skála význačnou funkci v samotném vedení.

Majdan Ceausescovi KGB s tajnou službou Rumunska Securitate zorganizoval nyní souzený její tehdejší šéf, přes rozpoutání nepokojů v maďarské enklávě Temešvár 16.12.1989 a po vzoru sametu , aktivního zapojení Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, se povstání podařilo dotlačit až do Bukurešti, kde se snažil Ceausescu promluvit k davu 21.12. . Byl umlčen a odletěl vrtulníkem do stranického sídla. Tam byl zatčen a popraven, toto je oficiální verze příběhu. Pokud je video pravé, pak se vše odehrálo trochu jinak. Je jasné, že ještě 21.12., když chtěl mluvit k demonstrantům, aby jim jako Štěpán v ČKD vysvětlil, že vše je jinak, že se jedná o zahraniční hru, mu po útěku někdo vysvětlil, že zabití socialismu bude, protože lidé si neváží sociálních jistot, tak je potřeba jim dát ochutnat tu západní medicínu, kdy je všeho relativně dostatek, ale čeho se nedostává, jsou ty sociální jistoty, aby po 30 letech, až ten západ, který se opije vlastním pocitem sebe uspokojení a definitivně zkrachuje, protože o to už se Golgota postará, tak přistoupil na svou fingovanou smrt.

Dav byl spokojen, západ taky, protože dům Rothschild nemá rád, když mu někdo, kdo si od něj půjčí, začne předčasně vše splácet, aby zemi neuvrhl do jeho dluhové pasti a svět 25.12.1989 obletěly záběry z výslechu a popravy, který tak příběh vyprávěný, mohl přijmout.

Dokáži si představit, jak tento člověk oddaný stalinismu stál před rozhodnutím. Buď přijmeš naší hru a my tě uklidíme tak, aby se nikdo nedozvěděl, co jsme světu připravili akcí Golgota a ty pod naší režií na oko zemřeš, nebo tě předhodíme davu, který tě stejně pošle na smrt. Z videa je jasné, kterou variantu si Ceausescu vybral. Vše dává smysl. Dnes jsou na jeho údajném hrobu podle pana a soudruha Skály kytice, mnoho kytic a lidé na svého stalinistického vůdce prý rádi vzpomenou. I toto je součást Golgoty.

Proč jsem se rozhodl o tom psát? Pan Skála chtěl video vidět, tak jsem do chatu poslal odkaz na to 20 sekundové video. Pan Bureš tento odkaz ignoroval, což mne zarazilo, ale řekl jsem si, že jej mohl přehlédnout. Tak až přímý přenos skončil, dal jsem odkaz pod video. Čekal jsem nějakou reakci, tak jsem se k videu vrátil a vidím, že komentář s odkazem nevidím. Tak jsem napsal druhý komentář, který vidím

že už jej tam taky nevidím

No evidentně je něco špatně. Tolik slov o tom, jak je cenzura špatná, které pan soudruh Bureš pronesl ve svých pořadech, tak to platí pro druhé. Tak už se těším na to, jak to zase soudruzi převezmou, kdy teď slibují, že pluralita názorů, toť jejích cíl k lepším zítřkům, ale hned jak se chopí moci, tak nedej bože jim říkat, že se mohou mýlit. Je vidět, že se jejich červené myšlení nijak nezměnilo.

Takže soudruzi, vím, že uctíváte svého boha, kterého naši praotci neznali a je vystaven na krásné ploščadi (Rudém náměstí). Že milujete příběh o tom, že jste z opiček či mimozemšťanů, ale brzy se přesvědčíte na vlastní oči, jak velký omyl to byl. Cesta do takzvaných pekel je dlážděna dobrými pohnutkami a skutky. Protože věřím, že nejste tak zkažení, a až se váš omyl prokáže, že to i pro vás dopadne dobře. Vždyť Jehošua Kristus je váš první komunista a až zjistíte, kým skutečně je, tak že se přidáte na jeho stranu.

Zatím čest Vaší socialistické práci.

Do srpna 1989 soudruh Igi

One thought on “Je odstranění bývalého rumunského prezidenta Nicolae Ceausescu potvrzením tajné operace Golgota?

  1. Zajímavý článek. Nečekal bych, že se na pozadí rumunské revoluce může skrývat opět něco, co celou situaci přesahuje. Vzhledem k tomu, co dokáží tajné služby např. USA a jejich problematické 11.září, nebo výlet na měsíc a další, tak bych se ničemu nedivil.
    V dnešní době kolektivní západ plísní Rusko, přitom tento západ tvoří pouze 15% populace, zbytek světa se k ruské operaci tak nevymezil a snaží se asi chápat její pozadí a konotace. Kritické myšlení tedy nevymřelo, jen západ vytváří manipulaci a mlhu kolem pravdy, aby stádo uvěřilo lži. Člověk bezzákonnosti je dnes vidět mnohem jasněji, je zjeven ve své nahotě a my, kteří věříme Bohu a Kristu to rozpoznáváme. Otec lži ukázal své potomstvo a to věrné potomstvo předkládá lež jako domnělou pravdu, které se musí věřit, jinak tu máme represe, nálepkování, zavírání. Konec svobody slova v přímém přenosu.
    Pokud nám bylo dovoleno Bohem pochopit to, co se děje na pozadí, víme, proč Rusko nebylo nikdy poraženo, ani Bonaparte, ani Hitler, ani žádný vnitřní rozpad skrze neziskovky, prostě Rusko žije a do určité doby žít bude. Je totiž jen jediná síla, které se bude muset pokořit a na svou hegemonii zapomenout. S kým má Bůh plán, s tím nepohne žádná lidská síla. V biblickém časovém rámci se nacházíme přibližně pár minut před dvanáctou a duchovním zrakem sledujeme pohyb figurek na šachovnici. Nemá každý tuto přednost to rozpoznat, ale ti, kteří to vidí se o své závěry dělí. Na nás pak je rozpoznat tohoto člověka, podobně, jako apoštolové rozpoznávali Kristovo synovství a modlit se k Bohu a Otci o pochopení, porozumění a sílu jeho Ducha. Bez Ducha je naše poznání vystaveno naším omylům, a ďábelským našeptávačům. Nikoho nesuďme, nikým nepohrdejme, má-li chuť něco říci, ale rozlišujme Duchy. Vede nás Duch k sjednocení, k pochopení, k lásce a toleranci k jiným názorům? Pak je to Duch Boží. Ten nerozděluje, ale sjednocuje, ten nevyvolává sváry, ale toleruje odlišný názor. Vždyť kdo v nás tvoří Boží dílo? Jsou to ti, kteří si v nás udělali svůj příbytek, Bůh Jehovah a jeho Syn Jehošua. Pokud nečiníme pokrok, hledejme příčinu hlavně u sebe, protože Duch nám nebyl dán. Nebo Duchu bráníme tím, že v nás zakořenily dogmata tak silně a hluboko, že nedokážeme překročit jejich práh a překonat sami sebe. Být s Bohem znamená jít proti proudu, k tomu nás svazují denní povinnosti, tělesné potřeby různého typu. Pokud ale budeme myslet na našeho Otce a budeme se sním a Kristem dělit o své každodenní potřeby a bolesti, pomůže nám je lépe snášet. Dáme tak najevo svou oddanost, své napojení na zdroj života a projevíme víru, že je to Otec, kdo řídí náš život. Nebudeme jako naši prarodiče Adam a Eva, kteří se obrátili jinam a uvěřili lži otce lži, satana.
    Pokud má s námi Bůh plán, nikdo tento plán nepřekazí, podobně, jako nikdo neporazí krále severu Rusko, krom Boha samotného. Ale to ve svůj čas. My to můžeme zažít. Věřme Bohu a buďme u toho. Bůh Jehovah s námi, skrze Krista, amen!

Comments are closed.