„A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“ (Daniel 11:40)

Spread the love

Jak tato slova proroka Daniele korespondují s tím, co nyní vidíme? Je v nich obsaženo to, co nyní činí Ruská federace na Ukrajině a potvrzují se tato slova už skutky? O tom je má dnešní analýza dalšího vývoje. Pokud je vše biblické, musí být prorocké slovo naplněno do poslední tečky i čárky.

Zaplaví a projde!!!!

Vladimír Vladimírovič Putin – doslovný význam celého jeho jména zní: „Ten, který je spoután (Put) s institucemi (in) s vládou míru (Vladimír) prosazovanou pro celý svět (Vladimírovič)„, ten prohlásil, že jeho cílem je odstranit z Ukrajinského území teroristy. Kdo je terorista? Je to ten, kdo TERORIZUJE VLASTNÍ OBYVATELSTVO!

Teroristé jsou často sluhy vyššího řízení, které má dostat obyvatele konkrétního místa pod teror a nadvládu těchto teroristických skupin. Podle výsledků různých sociologických studií bylo zjištěno, že dav si pamatuje proběhnuvší události maximálně tři týdny dozadu a to je ten lepší případ. Proč? Protože masové informační zdroje zatěžují svými neustálými novými informacemi lidskou mysl natolik, že náš mozek není schopen všechny informace vstřebat a správně je analyzovat. Je to psychologická válka proti lidstvu a slouží k jeho ovládání pro zájmy těch, kdo ovládají teroristické skupiny, které nad lidem tato mafiánská klika dosadila.

Dnešní mainstreamoví novináři nepodávají informace v celkovém kontextu, ale v takzvaných střípcích, často zaobalených do předem připraveného narativu. Aby určitá informace, lživá, či pravdivá dosáhla cílů zadavatele, je opakována stále dokola. Lidský mozek si v této záplavě informací vybírá jako nejdůležitější informaci tu, která jemu stále podsouvána. Ti, jenž nepodléhají této masově komunikační sugesci si pak myslí, že celé okolí zhlouplo. Krásně je to vidět na právě probíhajícím konfliktu na Ukrajině.

Mnozí, jenž stáli ještě do středy na straně Ruska a jeho kroků, se během včerejška stali odpůrci. Taková proměna myšlení je výsledkem tohoto informačního boje. Tajné služby obou hráčů, jak Jihu, tak Severu ví, že toto je nejlepší řízení pro své vlastní zájmy. Proto se obě strany stále obviňují ze šíření dezinformací. Na co spoléhá taková kampaň a kdy je skutečně úspěšná? Tehdy, kdy dav ovládaný skrze media hlavního proudu si nepamatuje, co bylo před týdnem. Je totiž zaměstnán strachem o své živobytí, rostoucími cenami v supermarketech a energiích. Proto je vždy potřeba, aby skutečná plánovaná změna proběhla v době ekonomické krize.

Vidíme to v dějinách jak přes kopírák. Francouzská revoluce, revoluční rok 1848, fašismus v Německu, fašismus na Ukrajině, Velká říjnová revoluce v listopadu 1917. Aby mafie za oponou mohla prosadit svou plánovanou změnu, musí vytvořit krizi. Svět ji má od jara 2020.

Aby se tato satanská mafie lidu vysmála přímo do očí, vždy se najde někdo, kdo toto vše sepíše předem do knihy. To udělal šéf ekonomického fóra v Davosu, Klaus Schwab.

Je to stejné, jako když se objevil Marx, Engels a Lenin se svými spisy, nebo Sionské protokoly, 1984 a tak dále. Jak mnozí ví, o plánu s vakcinací mluvil už zakladatel Waldorfských škol Rudolf Steiner v roce 1921. Článek najdete zde.

Elita ví, že lidé nejsou schopni pobrat všechny informace a správně je třídit, aby odhalili pravý cíl.

V.V.Putin oznámil, co je cílem protiteroristické operace na Ukrajině. ŽE, HLAVNÍ CÍL JE DENACIFIKACE. Aby světu ukázal, že netouží Ruská federace Ukrajinu okupovat, ale skutečně si přeje odstranění těch, kdo sloužili skryté moci Kabaly prostřednictvím USA, provedlo Rusko stejnou operaci v Kazachstánu. Byli tam cca týden a pak se vojska vrátila zpět. Přesně podle slov Daniele: „Zaplaví a projde.„. Může si Ruská federace dovolit někde dlouhodobou vojenskou přítomnost? Ne. Ani po tom netouží.

Až svět uvidí, co tato vojenská operace způsobila, že nebyli zabíjeni civilisté, ale jen ti, kdo zemi terorizovali na příkaz krále Jihu, novodobé Asyrské moci, začnou vzdávat králi Severu svou poctu. Opět přesně podle Písma Zjevení 13. kapitoly:

Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ (Zjevení 13:4c)

Jméno krále Severu je spojeno s mezinárodními institucemi a protože je jeho cílem reforma obrazu divokého zvířete, což je OSN, bude vše nakonec touto institucí posvěceno, jako přiměřená obrana. Na rozdíl od krále Jihu, král Severu vždy hledá pro svou činnost oporu v této organizaci, jejích už přijatých dohodách. Král Jihu si takovou námahu nikdy nedal. Proč to tak je? Protože král Severu věří ve své porozumění Právu a Spravedlnosti.

Pokud by zaprodaní politici na západě rozuměli, co jím král Severu vzkázal, když překročí červenou linii, že odpoví asymetricky. Tak by někteří už dnes zradili své pány z království Jihu. Proč to neudělají? Protože Jih má na ně díky jejich slabostem, které by se obyvatelstvu nelíbily, svá kompra. Problém těch politiků je, že stejně vyjdou najevo. Tak mohli alespoň činit pokání. Je totiž psáno:

Kdo si bude chtít zachránit svůj život, ten jej ztratí, ale kdo se vzdá své duše, ten získá život.

Není největší odvahou něco skrýt, když jsme přistiženi při lumpárně, ale přiznat to veřejně, aby nás už nikdo nemohl vydírat, proto co o nás temná strana ví. Každý člověk díky svým slabostem učinil ve svém životě něco špatného, proto je tu Kristova oběť, která může takový hřích přikrýt, ale každý z nás jej musí být ochoten vyznat.

Velké soužení, které bylo na lidstvo připuštěno, tu není pro zničení, ale pro porozumění Pravdě. Že svět je ovládán ničemnými silami a lidmi, kteří svůj život odevzdali do rukou Satana. Proto i král Severu působí tak, jak působí, aby si to lidé uvědomili a dali se na stranu skutečného Tvůrce života, JeHoVaH Boha a Jeho Syna, Pana Jehošuy. Proto nebeský Otec nechal zapsat, že každý, kdo bude skutečně vzývat jeho Jméno, bezpečně vyvázne.

Co tedy bylo potřeba pochopit? Že nyní probíhá přesně to, co samotný nebeský Otec nechal skrze Daniele, velmi žádoucího muže, zapsat do svého dopisu lidem, jenž touží, aby se jim On sám stal Otcem, stejně jako se stal Otcem Kristu a jeho skutečných následovníkům.

Kéž tedy máme věčný pokoj skrze Ducha a moudrost, která sestupuje ze shora a dále se snažíme činit Otcovu vůli a zájmy Božího království tím, že toto porozumění budeme šířit mezi ty, kdo jsou v nevědomosti, aby si i oni mohli zachránit život. Kéž nás nebeský Otec vede cestou života, po které bychom měli chodit v Jehošuově jménu, v jeho šlépějích.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.