O čem je protiteroristická vojenská operace na Ukrajině, kterou dnes Rusko spustilo? Je možné k tomu najít něco v samotném Písmu?

Spread the love

Dnes se na mne ohledně těchto otázek obrací několik čtenářů. Proto jsem prosil nebeského Otce, JeHoVaH Boha, zda tomu správně rozumím a zda mohu toto porozumění zveřejnit. Duch mne totiž vede už několik dní k níže uvedenému textu Písma. Dotazujte se tedy v Jehošuově jménu Otce, zda vám Jeho duch mé porozumění potvrdí.

Pro mnohé se zdá, že král Severu, Ruská federace v čele s V.V.Putinem, přestoupila rámec Práva a Spravedlnosti, když započala tuto vojenskou operaci. Je-li tato vojenská operace součástí naplňování biblického proroctví, mělo by nám Písmo dát porozumění. Kde se tedy mám dívat a proč je tento text právě nyní důležitý? To si ukážeme v tom, co apoštol Jan vidí, když zapisoval události okolo šesté trubky. Zda šestá trubka zazněla není nyní důležité a nechci, aby ti jenž si to zatím nemyslí, aby byli tím co mi Duch odhaluje byli znepokojeni. Můžeme být stále v páté trubce, přesto se musí naplnit toto:

A počet vojsk jízdy byl dvě myriády myriád: slyšel jsem jejich počet.„(Zjevení 9:16)

Jan ve vidění vidí vojsko, které pro tělesně smýšlející, stojí jakoby na jedné straně. To však není správné pochopení. Vše vysvětluje Jan tím, jaké pancíře mají ti, kdo sedí na těch koních. Jak už jsem zmínil dřívějším článku, je potřeba těm barvám rozumět. Už jsem asi před půl rokem vysvětloval, že barvy na vlajkách symbolizují, v jakém postavení se ta která země nachází vůči králi Jihu a vůči králi Severu. Kolik má vlastní suverenity vzhledem k duchovnímu řízení světa.

Celkový počet toho vojska proti sobě má dosáhnout 200 milionů. Toto je odkaz pro pochopení. Právě mainstreamová media plní své stránky různými analýzami a jednou z analýz je, jak se která země staví k ruským krokům. Na jaké straně kdo stojí. A přesně o toto tu jde. Než bude jízda připravena se střetnout přesně v tu stanovenou hodinu, rok a den, musí každá země na světě stát pevně na té, či oné straně. Dnes svůj postoj vyjádřil velmi za mne nevhodně, prezident Zeman, který nás vrhl do postavení modrých, neboli hyacintových jezdců. Kdyby rozuměl vlajce Československa a Pražskému znaku, věděl by, že modrý klín je klínem vměšování se krále Jihu do duchovního boje okultních sil stojících za králem Jihu.

Červená barva vždy byla barvou krále Severu a jak jsem již před více jak rokem vysvětlil, musí si dnešní král Severu tuto barvu zvolit, aby definitivně sňal ze sebe to, co musí snášet od dvouhlavé orlice, která mu stále dýchá na krk, kde lze vidět i modrý pruh na této trikoloře.

Uspořádání barev je jasné. Bílá – duchovní boj o nadvládu nad světem probíhá na tomto území, kde král Jihu se snaží získat vyšší postavení, než má král Severu. Ptica ve zlatém provedení je symbol moci, nadvlády. Dvě hlavy odkazují na původ celého boje, kdy jedna hlava odkazuje na Řím, jeho orlici a druhá na duchovní hlavu, jenž ovládl Talmud skrze Katolickou církev a také skrze Pravoslavnou církev. Talmud svým úspěchem, kdy v roce 323 n.l., přesně 600 let od vzniku soupeření mezi králem Severu a Jihu dosáhl uchopení Římské říše tím, že Konstantinovi vnutil odpadlé křesťanství.

Rozštěpením tohoto náboženského Babylonského směru na dvě části, zajistilo Tartárii, dnešnímu Rusku, stát se hlavním hráčem a nositelem úlohy krále Severu v tomto Čase konce. Snaha ovládnout Rusko Jižním královstvím sahá do hluboké minulosti. Kdy Rusko vždy vítězilo? Když mělo nad hlavou tuto fašistickou trikoloru? Ne. Vždy, když bojovalo pod rudou, červenou vlajkou. Mnozí si myslí, že to byl výmysl bolševiků, ale nic není dále pravdě, než tato myšlenka. Takže dokud Putin nepřijme vlajku, která Rusku patří, pořád bude v jeho řadách pátá kolona u moci.

Třetí barvou na pancířích je žlutá barva. Muže to být odkaz na Ukrajinu, kde se tato barva na vlajce nachází, ale Ukrajina zčervená. Takže musíme hledat jinde. Zde mne Duch vede k Asii, kde hlavním hráčem je Čína. Proč je to soupeření tří sil? Protože Čína sleduje své globalistické zájmy, kdy věří, že když se Rusko a USA porvou, že ona vyjde vítězně. Jenže to by musela být Čína král Severu. Mít na své východní hranici krále Jihu, jak to Daniel vysvětluje.

Co tedy musíme nejprve vidět? Jak se jednotlivé země světa postaví do řady za tyto tři hráče. Součet jejich možných armád musí dosáhnout 200 milionů. Dokud se toto nestane. Nebude ta hodina, ten rok a ten den.

Duchovním centrem světa je Praha a i ta musí nakonec stát na správné straně. Takže dnešní prohlášení Miloše Zemana rozhodlo o jeho dalším osudu. Dlouho seděl na dvou židlích a už si musel konečně vybrat. Protože je zasvěcený, na rozdíl od jiných, kdo jsou v čele ČR, ponese za své rozhodnutí svou odměnu. Možná už mu v Londýně, stejně jako Benešovi připravují nějaké to místo. Takže co je důležité pochopit? Že vše se blíží k naplnění, o kterém píši už 6,5 roku. Sleduji jen vývoj a události. Nikomu v tomto boji nefandím, protože si přeji, aby toto porozumění přivedlo mnohé k nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu a k našemu skutečnému Králi, Jehošuovi Kristu.

Jak jsem psal už v minulém článku: „KAŽDÝ KDO VZÝVÁ OTCOVO JMÉNO BUDE ZACHRÁNĚN„. Nebo si někdo myslí, že se Otcova ruka zkrátila a že není schopen osvobodit? Toto by si nikdo neměl myslet, protože toto je Satanova manipulace. Dějiny nám odhalují pravý opak. Nebeský Otec se vždy o svůj věrný lid postaral. Nenechme se tedy rozptylovat těmito událostmi, protože víme, jak má vše skončit. To je Dobrá zpráva pro tento ČAS KONCE, že skutečný Král přichází a my můžeme naše okolí povzbudit, že to co přijde bude skutečný život. Ne to, co nyní zažíváme pro chamtivost těch, kdo chtějí být u moci.

Modleme se o moudrost a za naše bližní, aby z tísně kterou nyní svět prožívá, získali i oni život pod Kristovým královstvím. Mnoho proroků se dotazovalo na způsob záchrany a kdy to bude, my už se nemusíme dotazovat, protože to právě zažíváme, ač je to ještě v tísni času. Ať je posvěceno Svaté Otcovo jméno navždy. Amen a amen.

Váš bratr a Kristův otrok Igi.