Tak by mne zajímalo pane ministře zdravotnictví, zda víte něco o tomto pojednání zakladatele Waldorfských škol Rudolfa Steinera?

Spread the love

Minulý týden nám oznámil pan ministr zdravotnictví, že škodlivost očkování na COKOLIV 19 a samozřejmě 21, je čistý fake news. ŽE NEBUDOU MĚNIT TYTO VAKCÍNY NAŠE DNA. Že tomu nevěří mnoho skutečných odborníků, z řad uznávaných lékařů, odborníků, kteří jsou cenzurováni a není jim dovoleno promluvit, nebudu je tedy zmiňovat. Stejně propagátor očkování za každou cenu, bude vždy na straně farmaceutické lobby.

Pokud si vážený pane ministře myslíte, že oponenti nejsou informováni, tak se zamyslete nad tímto 100 let starým výrokem. To fake news určitě nebude. Čtěte pozorně prosím, abyste náhodou neřekl, že vás nikdo o plánech Kabaly neinformoval.

Před více než sto lety napsal Rudolf Steiner, zakladatel Waldorfských škol, následující:
„V budoucnu odstraníme duši medicínou. Pod záminkou „péče o zdraví “ bude existovat vakcína, pomocí které bude lidské tělo ošetřeno přímo při narození, aby lidská bytost nemohla rozvíjet myšlenku na existenci duše a Ducha. Materialistickým lékařům bude svěřen úkol, aby takto odstranili duši z lidstva.
Stejně jako jsou dnes lidé očkováni proti různým nemocem, tak bude snaha, aby lidé byli v budoucnu očkováni látkou, kterou lze vyrobit přesně takovým způsobem, aby lidé díky tomuto očkování byli imunní vůči vystavení „šílenství“ duchovního života. Po tomto očkování by byli sice nesmírně chytří, ale nemohli by si již vyvinout vyšší vědomí, a to je skutečný cíl některých materialistických kruhů.
Taková vakcína může snadno uvolnit éterické tělo od fyzického, a jakmile by se éterické tělo oddělilo, vztah mezi vesmírem a éterickým tělem by se stal extrémně nestabilním a člověk by se stal automatem. Oduševnělé fyzické tělo člověka musí být totiž zde na Zemi vyleštěno duchovní vůlí. Vakcína se tedy stává jakousi ahrimanskou silou a prostřednictvím ní by byl člověk zcela uvězněn ve hmotě a již by se nemohl zbavit vloženého materialistického pocitu. Stal by se svou konstitucí materialistickým a již by nemohl stoupat k duchovnímu a spojovat se s božským principem.“
Rudolf Steiner (1861-1925)
Pokud si myslíte, že konzumujeme jen seno a máme to v naších hlavách vypatlané, tak jste na velkém omylu. Již brzy se dozvíte, jaký má názor na vaši vakcinaci samotný STVOŘITEL nebe a Země, JeHoVaH Bůh.

3 thoughts on “Tak by mne zajímalo pane ministře zdravotnictví, zda víte něco o tomto pojednání zakladatele Waldorfských škol Rudolfa Steinera?

Comments are closed.