Když někdo lže a bojí se, že by mohla pravda vyjít najevo, TAK JI PROSTĚ ZAKÁŽE.

Spread the love

Něco takové už tu bylo několikrát. A přece si politici nedají říct. Proč? Protože jsou ze svého otce, z Ďábla, který byl zabijákem od počátku, kdy začal lhát. Přesně toto řekl Kristus farizeům a saduceům, těm, kdo měli politickou a náboženskou moc. Vše se jen opakuje.

Rozhodnutí slovenské a české vlády o tom, že umlčí nepohodlné weby jen dokazuje, že jejich doba končí. Proč? Protože proti diskuzi se nezasahuje zákazy, ale argumenty. Cenzura, která je zakázána v Ústavách mnoha zemí, Slovenska a Česka nevyjímaje, je aktem VLASTIZRADY. Svou nahotu tyto vlády odhalily svým národům. Proč je to VLASTIZRADA? Protože se tím zakazuje kontrola těchto vlád. Vláda plně uchopila moc do svých rukou a nezajímají ji názory těch, komu mají sloužit.

Pokrytectví, které v poslaneckých lavicích tak často pánové Fiala a spol. předváděli, když plivali na socialistickou cenzuru, tak ji sami zavedli. Všichni kdo znají mé články ví, že jsem například Aeronet sám kritizoval, ale i oni obdrželi za své pokrytectví svou odměnu, protože mazali nejenom mé komentáře, ale i jiných přesto, že v nich nikdy nebyla žádná vulgarita. Mám se nyní radovat? Ne. Jakákoli cenzura je hnus a svinstvo, pokud ten, kdo předkládá určitý argument, názor, jej předkládá slušně.

Jaké ovoce to těmto vládám přinese? Pár dní zisk, ale nakonec i ti, kdo zařídili, že byly servery, nebo domény zrušeny pochopí, že toto je cesta do pekla. Pravda, ať je jakákoli, tak ta si cestu k lidem najde. Podobně jako za totality, kdy Karla Kryla znali všichni a on sám byl v šoku, jaké má publikum. Byl jsem u toho. Lid ještě více přestane naslouchat takzvaným dobrým radám těchto politiků a nenávist proti dnešnímu režimu naroste do bodu, kdy vyjde. Na to, že mnozí lidé z těchto politických špiček mají vysokoškolské tituly, kde akademická půda byla vždy platformou k diskuzi, tak se té diskuzi nenaučili.

Lidská společnost je živý organismus. Pokud je zdravý, dokáže kritiku a opačné informace vyhodnocovat správně, zda je kritika namístě, nebo zda je protichůdná informace blíže pravdě, než ta oficiální. Ale když se dovolí, aby lži byli hlavní pravdou, pak propukne ve společnosti nemoc a poslední obranou je, zakázat lék, který společnost uzdravuje. Kdo způsobil nemoc? Ti, kdo milují vlastní pohodlí a výdobytky moci víc, než své bližní, Ti, kdo nemají morální zábrany poslat někoho do války, aby za jejich takzvanou pravdu bojoval. Jenže lidé v těchto zemích už vědí kdo jim lže o pandemii, o různých zemích. Kdo jim bere lidská práva. A pokud se na Ukrajině prokáže, že po opuštění ruských vojsk dojde na Ukrajině k zlepšení života pro většinu společnosti, pak co si bude takto nemocná společnost přát? Aby léky přišli právě z té strany, kde si to ti pánové nepřejí.

To je selský rozum a také analýza toho, k čemu hloupé rozhodnutí povede. Kéž by jste raději činili pokání ze svých špatných rozhodnutí, ze skutků, kterými vás vydírají. Nahlédli jste do Písma, jeho proroctví, aby vám mohlo být odpuštěno.

Smutná doba plná soužení pro ty, kdo nemilují Pravdu.

Igi

One thought on “Když někdo lže a bojí se, že by mohla pravda vyjít najevo, TAK JI PROSTĚ ZAKÁŽE.

Comments are closed.