Rubrika: Daniel

Velké slavnostní shromáždění ve čtvrtek 14.4.2022 po západu slunce. Způsob, jak prokázat svou důvěru k našemu Stvořiteli, JeHoVaH (jehovovi) Bohu, a jak vzdát úctu nebeským Otcem schválenému a pomazanému Králi.

Než vůbec začnu psát o naší účasti na této nejdůležitější události, rád bych předložil co sepsal bratr Martin Krištof Píša k tomuto slavnostnímu shromáždění: „Stále to čiňte na mou Památku“ (Lukáš….

Třetí část – A JISTĚ OSVOBODÍ OD ASYŘANA. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

(sepsáno 15. a 16. července roku 2021) Kéž máte pokoj mírní Země. V této třetí části se zaměříme nejprve na splnění Micheášových slov z páté kapitoly a ukážeme si, že….

1. část – ČASOVÁ OBDOBÍ. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

Dnešní rozbor začnu tím, co nechal nebeský Otec, JeHoVaH vojsk zapsat skrze vidění Danielovi, velmi žádoucímu muži, jenž žil pod vládou Chaldejců, aby se to v konečné části dnů, v….