Satanisté tomu říkají: „Měkká eutanázie.“ Politici: „Naše záchrana.“.

Spread the love

Když se minulý leden začala šířit zpráva o novém viru a vyhlásila WHO stav pandemie, ač samotná Čína hlásila jen asi šest případů, netušil jsem, že se jedná o spuštění plánu, který jsem zaregistroval poprvé v roce 2008 či 9. Nechápal jsem, když Cokoliv – 19 přišlo do Evropy, že to způsobí plánovaný kolaps ekonomiky, takzvaný VELKÝ RESET. Ale až s jarem začaly dávat určité informace smysl a odhalily SATANSKÝ PŘÍBĚH, KAM CHTĚJÍ LIDSTVO DOSTAT!

Nejsem nadšený z toho, co vám chci nyní vysvětlit, ale zkuste si dát jedna a jedna dohromady sami, zda tu někdo nepáchá genocidu na národech. Zda sami nepácháte vlastní eutanázii, jak si přejí Satanisté, kteří to nejenom platí, ale kteří si myslí, že vás vlastní jako zrozené věci, které se zrodily na moři a připluly do přístavu v den našeho narození. ŘÍKAJÍ TOMU LODNÍ PRÁVO, NEBO TAKÉ PIRÁTSKÉ PRÁVO, zavedené do dějin v roce 1666. Víc se o tomto právu dozvíte v tomto článku.

Jak funguje imunitní systém v lidském těle a co jsou to T LYMFOCYTY?

Jak uvádí Dr. Sucharit Bagdhi  v rozhovoru s americkým novinářem Del Bigtreem, budete vědět po přečtení článku o vaší imunitě víc, než mnoho dnešních lékařů a odborníků. Proč? Protože jeho zkoumání a závěry byly potvrzeny teprve v minulém roce, nezávislými studiemi. PROČ O NICH NIKDO NEVÍ, NA TO SI MUSÍTE ODPOVĚDĚT SAMI.

Král David, v letech svého panování nad Izraelem, jak uvádí skutečná biblická chronologie a ne Hi Story, bylo to v roce 1057 až 1016, napsal:

Budu ti chvalořečit, protože jsem podivuhodně udělán, způsobem, který vzbuzuje bázeň. Tvá díla jsou podivuhodná, jak si má duše velice dobře uvědomuje.“ (Žalm 139:14)

Už samotný David rozuměl tomu, že naše tělo a vše v něm, je stvořeno tak úžasně, že je třeba za to vzdát našemu STVOŘITELI chválu a také vděk. Asi před osmi roky, jsem shlédl velmi zajímavé video, které ukazovalo, jak se šíří skutečná chřipka lidskou populací a co bylo zjištěno. Koronaviry, ty přirozené, ne ty z laboratoří, které se tu minulý rok objevily, se šíří kapénkami, které infekční člověk svým kýcháním a smrkáním uvolní do okolí v koncentrovaném množství. Když je vdechneme, viry, které naše tělo dostane do sebe, napadnou buňky, které ovládnou.

Toto není žádná novinka. V buňce se začnou tyto viry množit a vzniká zánět. Tělo na to reaguje zvýšeným počtem bílých krvinek a tvorbou T Lymfocytů. To jsou ty protilátky, které jsou přirozenou součástí našeho imunitního systému. LÉKAŘ VÁM BUDE TVRDIT, ŽE KDYŽ JE NENAJDE PŘI VAŠEM ROZBORU KRVE, TAK NEJSTE IMUNNÍ! Učili je to na školách, takže proč by tomu sami nevěřili. A zde je ten zakopaný pes. V tom velmi zajímavém dokumentu z před osmi let bylo uvedeno jedno velké a zajímavé zjištění. Jaké? Že naše tělo, pokud není napadeno viry a bakteriemi, tak netvoří T Lymfocyty! Takže váš imunitní systém není aktivovaný.

Kdy se náš imunitní systém začne aktivovat a jak se to stane?

Napadená buňka je jako dům, kde je vše, co vir a bakterie potřebují k životu. Stejně jako člověk, produkuje taková buňka odpad do krevního řečiště, nebo kolem sebe, aby doma bylo čisto. Bílé krvinky jsou jako policie a zároveň uklízecí četa. Ta najde odpad a analyzuje jeho složení. Předá informaci imunitnímu velínu, který se nachází mimo krevní řečiště ve třech lidských orgánech, kde se zjistí v knihovně T Lymfocytů, ten správný T Lymfocyt a začne jej ve velkém tvořit. Krevní řečiště zajistí, aby byl tento lymfocyt dopraven na místo, kde buňka vytváří odpad. Buňku, ten dům doslova roztrhá na kusy, tak zajistí, aby se vir a bakterie nemohly množit!

Jak funguje PCR test a antigenní test?

Reagují na určitý typ T Lymfocytů, ne na samotný vir, které potřebuje namnožit, aby vám oznámil, že ve vašem těle probíhá zánět. Toto se považuje za onemocnění Cokoliv-19 a 21. Takže co se děje v tu chvíli v našem těle, když takový T Lymfocyt dostatečně namnoží a řeknou vám: „JSTE POZITIVNÍ!“? Že vaše tělo bojuje s infekcí nějakého koronaviru, či bakterii, ale je jim úplně jedno, že neznají přesný typ T Lymfocytu, který se umí vypořádat právě s tím, čemu oni říkají Cokoli – 19!

Jak správně uvedla MUDr. Soňa Peková, dnešní Cokoli-19 a 21, už nemá s tím sajrajtem z minulé zimy a jara nic společného. Řekla to kulantně, protože ví o čem mluví a ví, že kdyby to řekla tak, jak vám to já, jako bývalý voják Varšavské smlouvy, sloužící u chemického vojska napíši, ŽE JE TO BIOLOGICKÁ CHEMICKÁ ZBRAŇ, KTEROU SATANISTÉ, KONKRÉTNĚ BILL a MELINDA GATESOVI ZAPLATILI  a nechali vyrobit v laboratořích v USA, Austrálii a Číně, že by ji zlikvidovali.

ŘEKL JSEM VÁM TO UŽ MNOHOKRÁTE, VY KDO SE NA TĚCHTO ŠPINAVOSTECH PODÍLÍTE, ŽE TO CO VY DĚLÁTE V SKRYTU, JÁ VYNESU NA SVĚTLO!!!!! Nedělám to z vlastní moudrosti a vlastní mocí, ale protože je tu STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ, JeHoVaH Bůh. který mi ty vaše špinavosti odhaluje!

K čemu vás chtějí svou hrou přinutit?

To pochopíte, když budete vědět, CO JE TO TA JEJICH NOVÁ MEDICÍNA, které tak rádi říkají politici: „ZÁCHRANA LIDSTVA.“!

Takže jak to má ve vašem těle fungovat? Přepíší vám tím svinstvem vaši RNK (RNA) (Rybonuklenovou kyselinu), zde jsou informace pro DNK (DNA), která je základní informací pro tvorbu proteinů, látek, které tvoří bílkoviny. Když to postupně přejde do určitého množství vašich buněk, začnou se v nich tvořit bílkoviny, které budou tvořit odpad. Ten imunitní systém vyhodnotí jako napadení virem. Tělo dostane povel k tomu, aby začalo tvořit T lymfocyty. Ty se dostanou k vašim buňkám a začnou je ničit. Protože to nemá proběhnout rychle, tak aby se na to nepřišlo a nebylo to dáváno do souvislosti s vaší vakcinací, musí přepsat vaší RNA. To zajistí, že se proces nezastaví, ale bude tak dlouho pokračovat, až vás vlastní imunitní systém zabije.

Jak jsem se před nedávnem dozvěděl, naše RNA má v sobě zabudovanou sekvenci čtyř písmen. Jaká náhoda, že jsou to písmena JHVH. Hádejte v které knize se tato čtyři písmena objevují na 7000 místech? JE TO PÍSMO VÁŽENÍ ČTENÁŘI!!!!!  Ano, ve škole vám to nikdo neřekl, že toto je PAMÁTEČNÉ JMÉNO STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ. Význam tohoto jména je „PŮSOBÍ, ABY SE STALO“ V PŘÍKAZOVÉM TVARU „STAŇ SE!“.

No je to zajímavé, že? Ještě více je zajímavé to, že očkovaní tím hnusem zjišťují, že ztratili svou duchovní podstatu. Ti co ji neměli, ti nic ztratit nemohli, takže se nedivte, že nic z toho vaši naočkovaní ateističtí přátelé, či rodinní příslušníci necítí. Pokud si přečtete článek, který jsem zde vložil z původního zdroje, co před 100 lety řekl zakladatel Waldorfských škol, že přijde doba, kdy vakcinací zajistí ztrátu duchovní podstaty člověka, že se jim, SATANISTŮM, KTEŘÍ SI TISKNOU PENÍZE, TAKŽE TO NEDĚLAJÍ PRO ZISK, jak se vám to snaží takzvaná alternativa namluvit, ale je jejich jednání a zadání pochopitelné. UŽ KONEČNĚ OTEVŘETE OČI,  že ti úplně nahoře, kteří ovládají rotačky na tisk peněz a jsou stejně schovaní, jako ten jejich pániček a jeho kamarádi démoni, že jsou do jednoho Satanovi sluhové, které si koupili, protože jinak by jej nikdo neuctíval.

Máte to svinstvo už v sobě? Pak poklekněte a proste STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, JeHoVaH Boha, aby to šíření ve vás zastavil a přepis odstranil v Jehošuově jménu! 

Kdo je Jehošua?

Vám byl představen pod jménem Ježíš Kristus. I toto se Satanovi povedlo, abyste neznali skutečné Kristovo jméno. Proč? Protože Jehošua znamená : „JeHoVaH zachraňuje“! Co bylo řečeno Izraeli v roce 1493 př.n.l. u hory Sinaj? Že jde před nimi anděl, který má v sobě ukryto SKUTEČNÉ BOŽÍ JMÉNO JeHoVaH. 

Kdo to asi tak byl? Když vy, co si říkáte následovníci Krista, neznáte Otcovo jméno, tak vám je jedno, jak budete Kristu říkat, že? Vám je dokonce jedno, že mému a Kristovu Otci klidně říkáte: „Sláva Odinovi“ , ano, to je význam toho slova hospodin. Proto nesnesete, když vám skutečné Otcovo jméno někdo sdělí, jen abyste náhodou nebyli, jak rádi říkáte: „jehovistou“. Že i je, tak jako vás, Satan podvedl, to vám nedochází. Jste stejní modláři, jako jsou oni. Vaši učitelé a takzvaní svatí otcové, či jak si říkají ve své pýše, vás stejně jako jejich takzvaný věrný a rozvážný otrok, do jednoho zaprodali za propagaci vakcinace!!!!

Kdo je to Odin, kterého uctíváte?

Zde najdete odkaz. Skutečnost je ještě horší v tom, že vám zatajili co jsou Védy, o kterých se píše už v staroegyptských záznamech. Položte si otázku: „Proč byli němečtí antropologové tak zděšeni zjištěním, že skuteční árijci nejsou oni, ale Slované?“. Fakt si myslíte, že dá nebeský Otec svou slávu jednookému obrovi?

Kdy už pochopíte, že VELKÝ BABYLON PADL! Že jej máte okamžitě opustit! Vy raději budete čekat na to, až ten tělesný pád uvidíte, ale až se to na přelomu roku 2021 a 2022 stane, tak obdržíte část jeho ran! Rozbor 17. a 18. kapitoly jste dostali na podnose. Jo, vy tomu vlastně nemůžete věřit, protože vám pořád vtloukají do hlav ti, které Otec, JeHoVaH nevede, že ta šelma je buď OSN, nebo Římskokatolická církev, že?

Kdy je možné přijít ke Kristu?
Je psáno: „Nikdo nemůže ke mne přijít, pokud jej nepřitáhne samotný Otec:“ Jan 6:44
Je psáno: „Přibližte se k Bohu (Otci) a on se přiblíží k vám:“ Jakub 4:8
Je psáno: „´ Sám vyučím´, je výrok samotného JeHoVaH Boha. A stanou se mými syny a dcerami a nebude je už vyučovat žádný člověk.“ Jer. 31:31-34
Z těchto textů a je jich samozřejmě víc, vyplývá, že jít za Kristem a vzít na sebe jeho jho, nebude tak jednoduché, jak se to snaží stále mnozí předložit. Proč? Protože k Otci mohou ti, jenž byli očištěni, to znamená, že skutečně porozuměli správně křtu ve vodě. Jedním z Jehošuových učení je i takzvaná Pánova modlitba z Matouše 6. kapitoly. Všichni znají a slovům nerozumí vzhledem k výše uvedeným výrokům.
Pavel, apoštol pro národy vysvětlil cíl, který máme dosáhnout. Je zapsán v 1.Kor. 2:16. Ten nelze dosáhnout bez uplatnění výše uvedených veršů. Tělesní lidé přijímají věci tělesně, ale ne duchovně. To je o dva verše dříve. Proto taky rádi ukazují, že stačí se přihlásit ke Kristu a následovat jej podle tělesného chápání jeho skutků zapsaných v Písmu.
Před tím Kristus důrazně varuje a to slovy z Matouše 7:21-23!
Co máme nejprve hledat? Otcovu SPRAVEDLNOST a Boží Království. Vše ostatní je nám podle otevírání očí přidáváno postupně. Kdy to otevírání očí nastává? Až tehdy, kdy dovolíme, ABY TO BYL OTEC, JeHoVaH BŮH, KDO NÁS SÁM VYUČÍ, STEJNĚ JAKO VYUČIL KRISTA.
Pak nebudou sekty a náboženské domy plné omylů a falešných nauk. Nikdo se nebude tlačit dopředu, ale bude chtít pouze, jako Jehošua sloužit. Pak budeme mít Kristovo JHO.
Čiňte pokání vy, jenž toužíte přijít ke Kristu a být skutečně zachráněni z tohoto ničemného světa. Nechte se prosím vyučit samotným nebeským Otcem, tak, jak to všem slíbil v Jeremiáši 31:31-34. 
Směr jsem vám ukázal, zbytek je jen a jen na vás, zda budete toto činit.

2 thoughts on “Satanisté tomu říkají: „Měkká eutanázie.“ Politici: „Naše záchrana.“.

Comments are closed.