Policie na straně rakouského lidu, kdy i československé policejní složky pochopí, jak jsou zneužívány lidmi, co slouží cizí moci!

Spread the love

Včera proběhla demonstrace na Václavském náměstí, kde přišlo na 2 až 3 tisíce lidí. Demonstrace probíhají i v dalších zemích, ale maistream mlčí, protože by neobdržel Jidášovu almužnu. Ve Francii proběhla velká demonstrace v Paříži a včera miliónová demonstrace ve Vídni.

Vkládám krátké video, kde můžete vidět, že i samotní policisté toho mají dost a přidali se na stranu demonstrantů tím, že si sundali přilby.

GROSSDEMO WIEN 31.01.2021: Polizei nimmt Helme ab und marschiert mit dem Volk mit!

Toto se nebude líbit panu Hamáčkovi, který má v plánu, podle informací poslance Volného, nakoupit za desítky milionů vodní děla proti vlastním spoluobčanům! Jsou to peníze nás všech a ten Satanův sluha si myslí, že jej jeho pán ochrání. On možná stále netuší tak jako mnoho lidí v této zemi a po celé planetě, že ti co mu velí, jsou Satanovi ctitelé.

Pane Hamáčku, tak jako jsem varoval už kde koho z vás, co si myslíte, že tu budete u lízu věčně, že vám se nic nestane, tak to jste na velkém omylu. Ten, komu já sloužím na to dohlédne a budete se zodpovídat za všechnu špatnost, za vaše kšefty s německým landsmanšaftem, za vaše špinavé kšefty s Čínou.

Před STVOŘITELEM, JeHoVaH Bohem nic neutajíte. Sám netušíte, jak krátký je váš čas. ČIŇTE POKÁNÍ A VEŘEJNĚ VYZNEJTE VŠECHNA SVINSTA, protože vás a vám podobné čeká zničení. Ani čárku nezměníte na zapsaných proroctvích, které vás a vaše kamarády soudí.

Ani Satan nemá rád tak úplatné podpindostníky, jak vás správně nazývá Valerij Pjakin. Mne možná můžete umlčet, zlikvidovat, pokud to můj nebeský Otec připustí, ale to je tak vše.

Pamatujte na to, že jsem rozpad USA předpověděl a 11.12.2020 to potvrdil nejvyšší soud USA, když vydal rozhodnutí, že žádný stát konfederace není povinen poslouchat a řídit se federálními zákony z Washingtonu DC. Tam jsou vaši páničkové, kterým tak rádi sloužíte. Proč to tak je? Protože soud na USA a její věrnou kamarádkou Velkou Británii už proběhl. Stačí věnovat pozornost této knize, která je i vám už víc jak rok k dispozici, abyste pochopil, že Stvořiteli nebe a Země se fakt nemůžete vysmívat.

Vy jste si jistě nepovšiml, že? Nebude to proto, že to prorokoval samotný Jehošua, když oznámil, že to bude podobné Noemovým dnům, kdy také jedli, pili, ženili se a vdávaly se, dokud náhle na ně nepřišlo zničení? Měl byste přestat naslouchat těm vašim řídícím složkám a věnovat raději pozornost tomu, kdo vám dovolil dýchat a nikdy vám nepřikázal zakrývat si ústa a dýchací ústrojí hadrem, či maskami FFP 2,3,4 nebo až 28. Je mi z vás a z vašeho jednání špatně, ale varoval jsem vás, proto nemám vinu krve, když neposlechnete a dál pojedete svou fašizaci národa.

Policejním složkám připomínám, že nemusí plnit rozkazy a nařízení, které vydává člověk, který je řízen cizí mocí. Čeho se bojíte páni policisté, že vás ten podpindostník nechá zastřelit? Vždyť se vás bojí, jako se bojí hněvu národu, na který vás posílá. Vás nikdo nezbaví odpovědnosti za vaše kroky, protože to tak vymysleli, že nařizuje ten, kdo toto dělat v nouzovém stavu nesmí. Což nevíte ze své praxe, že vám někteří provozovatelé restaurací dělají školení z Práva, které vy máte znát a jen omíláte při zásahu, že je to nařízení jenže nevíte paragraf a zákon. Proč jej nevíte? Protože takový není.

Vy máte v prvé řadě dodržovat Ústavu a mezinárodní závazky, které ČR přijala při vzniku republiky. Jedním z těch závazků je Norimberský kodex, který tu Hamáček a spol. pošlapávají, když nutí vakcinovat něčím, co je experiment na lidech, dokonce vás samotné k tomu nutí, protože si to Bill a Melinda Gattesovi přejí. Takovým chcete sloužit? Víte, že zakrývání dýchacího ústrojí je druh mučení? Nepráskl snad pan Blatný v neděli 24.1.2021, v pořadu ČT24 v Otázkách Václava Moravce, že roušky jsou na nic? Nebo jsem se já přeslechl? Takže proč nám ty hadry nutil? Nebude to proto, že je to symbol otroctví a mlčení, tak jak se to už používá od dob starého Egypta? Proč smí do televize jen ti, co to prosazují? Nebude to náhodou tak, že ti takzvaní odborníci, než PRAVDU, milují peníze, které za to dostali? Udělejte si vlastní názor a vlastní výzkum.

Kristus přichází a dotkne se to každého z vás. Protože už NEBUDE ODKLAD!