Profesor Staněk v posledním videu zmínil jednu zajímavost. Ta souvisí s tím, co čteme v Joelovi 2:32, nebo ve Skutcích 2:21

Spread the love

Samotné video je o možném nukleárním zničení světa. Video si můžete přehrát zde. Zmiňuje se v něm o jednom člověku z Japonska, který přežil dva jaderné výbuchy přímo v samotném epicentru Hirošimy a Nagasaki. Jak správně uvádí, dožil se věku 83 let.

Protože má profesor Staněk blízko k esoterice a Písmo není jeho šálek kávy, tak vše komentoval jak to komentoval. Myslím si, že on, který sbírá důkladné informace ví o tomto muži víc, než co sdělil.

Takže kdo byl ten záhadný muž, kterému neublížilo to, co vymazalo jiné z povrchu země? Před druhou světovou válkou se v Japonsku objevila první skupinka takzvaných Vážných badatelů Bible. Tento muž byl jedním z členů. Japonsko, jako i ostatní země v té době druhé světové války, začalo tyto Vážné badatele Bible pronásledovat. Dostal se tak do vězení, jako nejnebezpečnější zločinec Japonského režimu.

Pokud si vše dobře pamatuji, byl odsouzen k doživotí a byl uvězněn v Hirošimě. 6.8.1945 nad touto věznicí vybuchla první atomová bomba, kterou vyrobilo Německo, ale USA jí vydávaly za vlastní. Jediným přeživším byl právě tento muž, kterého přesunuli po opětovném zatčení do Nagasaki, aby si tam podruhé vyzkoušel, kdo skutečně je ten Nejvyšší, nad celou obydlenou zemí a aby to pochopili i jeho věznitelé. Kdo zná příběh třech mladých mužů z knihy Daniel 3. kapitoly. Můžeme si jej přečíst zde. Najdeme tam odpověď, proč se tomuto muži nic nestalo.

Bylo to naplnění tohoto proroctví, které opět čteme v Danielovi:

A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně. A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním.“ (Daniel 11:32,33)

Tento muž znal svého Boha jeho skutečným jménem a také předával mnohým porozumění. Díky jeho svědectví, když odpadli tito badatelé Bible a stali se náboženskou organizací, která nese jméno Pravého Boha a Stvořitele nebe a země, tak se stalo Japonské císařství zemí, s nejvyšším počtem členů hlásících se k této Babylonské organizaci. Tento fenomén zajistilo jeho svědectví, že nebeský Otec může zachránit i z ohnivé pece. Opět to máme v Danielovi:

Ale až budou přiváděni ke klopýtnutí, bude jim trochou pomoci pomoženo; a mnozí se k nim jistě připojí hladkostí.“ (Daniel 11:34)

No nebyla to malá pomoc, kterou tento muž zažil, ale proto vznikla v Japonsku tak velká skupina Svědků Jehovových, kteří se hladce připojili, když viděli na vlastní oči, co nebeský Otec dokáže.

Protože se muselo naplnit a dokončit jiné proroctví, kde je samotným Panem Jehošuou řečeno, že než přijde Boží království k moci a on neviditelně s ním, což zažíváme od Času konce, od 30.9.2015, tak musela být vytvořena třetí symbolická nádoba, kde tlakem války bude vložené zrno semleto na mouku a do té mouky vloží žena, jménem ZÁHADA, VELKÝ BABYLON, vloží kvas, který z mouky učiní vláčné těsto a to těsto bude následovat člověka, místo toho, aby se nechala mouka jako zrno zprvu, aby se nechala vyučovat samotným nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem. (Matouš 13:33; Jan 6:44,45; Jeremiáš 31:34)

Na příběhu tohoto muže můžeme tedy vidět několik splnění proroctví. Pro nás je důležité pochopit, proč došlo k jeho zázračné záchraně. To nám odhaluje verš, který se odvolává na Joela 2:32 (V překladech, které nejsou nic moc, ale mnozí je mají rádi, je to až v 3:5. Právě tito milovníci jsou jedni z nejpodvedenějších co se týká skutečného Božího jména, které tam samozřejmě nenajdou.)

A chci dát předzvěsti nahoře v nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a kouřovou mlhu; slunce se změní v tmu a měsíc v krev, dříve než přijde Jehovův velký a skvělý den. A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:19-21)

Dostali jsme předzvěst? Ano, máme ji před očima. Tou předzvěstí je Ukrajina a skrze ní probíhající konflikt mezi králem Jihu a králem Severu. To je ta krev. Oheň, tak ten tam je taky, ale je všude po světě díky požárům, o kterých se hovoří v médiích a je z toho i kouřová mlha, která odvádí pozornost od procesů za oponou. Slunce = Spojené Státy a Velká Británie, tak to se už proměnilo v absolutní tmu a fyzicky zhasne až na něj král Severu ve velkém vzteku vyrazí, jak to čteme v Danieli 8:25 a 11:44. V tom čase se Evropa promění v krev, protože jako doslovný měsíc odrážela EU a její vazalové politiku Sluníčka.

Jak nám tedy Petr vysvětluje s odvoláním se na výrok JeHoVaH (Jehovy) vojsk z Joela 2:31, je potřeba vzývat skutečné Boží jméno, aby nám případná jaderná výměna neublížila, stejně jako se to stalo onomu muži. Nevím co budou dělat ti, kteří tak rádi vykřikují, že nebeský Otec se takto nejmenuje.

Je až neuvěřitelné, jak velký smysl pro humor má samotný nebeský Otec, protože to pan profesor, odpůrce Písma zmínil a nepochybuji, že jej k tomu inspiroval. Je vždy krásné, když odpůrci nám, kdo víme, nahrávají na smeč a potvrzují nechtěně co Písmo oznamuje.

Nestačím popsat jednu událost a už je tu další, která souvisí s tím, co Satan chystá jako překvapení skrze projekt Blue Beam. Neuvěřitelně se nám to začíná zrychlovat. Dnes je 26.7.2023, kdy se na doslovném slunci měla objevit číslice nula, což je z hlediska symboliky dokončení cyklu, ale také konec odpočítávání. Byl jsem dotazován na to, zda mi přichází vzhledem k tomu co se na slunci ukazovalo nějaké porozumění. Takže přišlo. A je to ta potřeba lidem vnutit mimozemšťany, jako završení cyklu, kdy tu přišli démoni jako Annunaki za Nimroda okolo roku 2000 př.n.l. a je tu to dokončení předzvěsti ohledně ohně, dýmu a kouřové clony.

Článek o UFO najdeme zde. Doporučuji si jej rozkliknout a podívat se na video s tím tajným bývalým agentem. Jeho výraz v očích ukazuje vše, co potřebujeme pochopit. Jeho řeč těla je také jasná. A to je součást kouřové clony. Zdá se, že brzy uvidíme překvapení, které se už připravuje od roku 1921, kdy s tím začalo Německo skrze okultní spolek Thule a Marii Osirič a jeho několik tajných projektu, jako Die Glocke (Zvon). Vše pak přešlo pod CIA a NASA a bylo to nazváno projekt Blue Beam.

Do tohoto projektu jsou zapojeni přímo démoni. Pokud vše proběhne podle původních plánů, je možné že vytrženci, tedy ti co věří v předčasné vytržení, že si jej užijí při této démonské show. Nezávidím jim jejich prozření. V každém případě už od roku 2021 se lidem ta mimozemská přítomnost podsouvá velmi sofistikovaně. Co se týká informačního pole, zmákl toto Satan velice sofistikovaně, protože jsem se tím dříve hodně zabýval. Začalo to takzvaným Roswellským incidentem v roce 1947, kdy se celý svět dozvěděl o pádu UFO. Samozřejmě i incident v městě Andělů v roce 1937 byl významnou událostí, kde mezi sebou a mezi protivzdušnou obranou USA bojovalo 24 hodin UFO. To byla ochutnávka té budoucí show.

Vše velmi zpopularizoval Šichtin, ruský vědec, když rozluštil Satanem připravené pohádky o Gilgámešovi, protože mu bylo umožněno rozluštit sumerské klínové písmo. Dalším úspěšným propagátorem byl Erich Anton Paul von Däniken. Kdo mu tu propagaci platil není těžké uhodnout. Pak se tu objevili další, hlavně esotericky ladění jedinci, kteří jako David Icke spojení s mimozemšťany propagovali ve svých esoterických pořadech.

Takže tu máme nadšence do takzvané vesmírné Galaxie a podobně. Korunou toho všeho je takzvaná Tvořivá společnost AllatRa. Ta svou symbolikou, jak jsem to odhaloval například zde, se netají tím, kdo za vším stojí. Můžeme tedy asi čekat v krátké budoucnosti zajímavý posun. Podle toho, jak této falešné show rozumím, bude nakonec odhalena jako spiknutí. Detaily mi nejsou odhaleny. A možná ani nebudou, pokud to přijde rychle.

Tak jsem věřil tomu, že se budu zaměřovat nyní na trochu jiné záležitosti, ale toto je potřeba popsat. Klíč ke skutečné záchraně máme a když mu budeme celým srdcem věřit, nebudeme zklamáni. Klíč nám dovoluje začít hledat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha i pro ty, kdo to ještě neudělali. Důkaz o jeho moci nám předložil, tak jak jsem to popsal výše s tím Japonským mužem a profesor potvrdil, že se toto skutečně stalo. A jemu přece můžeme věřit.

Přeji všem, aby jim dnešní informace pomohly získat hmatatelný důkaz, že vše je skutečně biblické a vysvobození se blíží. Prosím všechny fanatiky, kteří jsou lidmi učeni, že JeHoVaH (Jehova) Bůh není Stvořitelem nebe a země, aby se ještě jednou pořádně zamysleli, jakou propagandu Stvořitelův největší odpůrce zvolí, když ví, že toto vede k záchraně. Nám stačí se k němu jménem obrátit skrze Pana Jehošuu Krista a důkaz dostaneme, ale když to fanatik není schopen udělat, protože mu v tom brání pokora, pak nevím kdo jej může přesvědčit. Člověk? Určitě ne. To musí samotný Stvořitel.

Když mi dokázal své jméno potvrdit 3x, když jsem se dotazoval, tak nevím, proč by to neučinil i u ostatních. Všem, kdo už nějaký vztah mají doporučuji, aby si vše co píši ověřovali opět u něj, protože jsem jen člověk.

Kéž tedy máme pokoj.

V agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

Prosím, abyste si přečetli tento článek, který odhaluje chybu, které jsem se v tomto článku dopustil. Klikněte zde.

Teď jsem dostal odkaz na video, jak je „celý“ Rhodos v plamenech. Jen to potvrzuje, že vše je o odvádění pozornosti a o velkém resetu Švába švábovitého a jeho slavné WEF.
Video zde. Nemám moc rád tento zdroj, ale někdy se tam objeví něco, co jinde není k vidění.