Je to jen náhoda, rozmar přírody, že všude hoří? Zkusme se zamyslet proč právě teď.

Spread the love

Jsem dost starý na to, abych si myslel, že něco probíhá náhodou. Pokud si dáme 1+1 dohromady, může nám být odhaleno, proč nyní a teď.

Mainstreamová média mají žně, co se týká požárů, kterých je tolik, že by je někdo, nebo něco nezapalovalo. Pokud jako studen chemie jsem se něco naučil, tak to je to, že každá látka, aby mohla hořet, potřebuje dosáhnout její teplota zápalné hodnoty. Například zde se něco zajímavého dozvíme:

Bod zápalnosti, tj. nejnižší teplota, na kterou se musí dřevo zahřát aby se samovznítilo, je mezi 330 a 470°C, ale bod vzplanutí, tj. nejnižší teplota, při níž se ve dřevě vyvine tolik plynů, že se vzduchem vytvoří směs, která se přiblížením k plameni vznítí, je pouze 180 až 275°C.

Takže se ptám, jak je možné, že 40°-50°C dokáže samovznítit tolik lesních porostů, jako se to děje nyní? Narativ zpráv nás přesvědčuje, že určité oblasti zažívají extrémní vysoké teploty, které k tomuto samozápalu vedou. Tak já jsem měl osobní možnost projet mnoha zeměmi, kde vedra přesahovala určitou dobu 40°C a žádné ohníčky se neobjevovaly. V takové Itálii jsem byl mnohokrát. V Turecku jsem strávil v nejteplejším měsíci roku, v červenci celý měsíc a také nic. Přitom ty teploty tam byly podobné těm dnešním.

Velkou zvláštností je to, že nejvíc nám hoří v místech, kde je největší cestovní ruch. Tak nějak lidem otrnulo z Cokoliv 19 a opět začali cestovat, jako by tu nebyl plán na velký reset Klauze Švábovitého a celé jeho agendy. Mohlo by se tedy zdát, že se toto někomu nelíbí. Samotné požáry nejenom, že vyhánějí úspěšně z těchto míst turisty, kteří si tak nemohou užít svou vytouženou dovolenou, ale snižuje to příjmy do státní kasy těchto zemí, které jsou na těchto příjmech závislé. Zajímavé je i to, že toto působení ničí samotné místní obyvatelstvo, jejich obydlí, kdy si se Švábem mohou zpívat: „Nebudete nic vlastnit a budete šťastní.“ .

O jakém štěstí je řeč asi chápeme. Protože je tato tragédie mediálně zajímává, je její načasování dobrým odvedením pozornosti od událostí, které se týkají konfliktu na Ukrajině. Slibovaná vítězství se nedostavují a dohoda o vývozu zemědělských komodit z Ukrajiny taky skončila. Jen nám zapomněli sdělit, že ta dohoda s OSN měla také ruskou část, kterou Anglosaský svět a jeho loutky plně ignorovaly.

Rusko samozřejmě může za všechno, proto Africký svět hladoví, ale že toho zrna, které Ukrajina přece pro hladovějící vyvážela, se v Africe objevilo jen 3%, to jsou oficiální údaje, žádná konspirace. Člověka by pak mohlo napadnout, že to s tím zrnem, s tou láskou k bližním nebylo úplně tak košer. Všichni jsme slyšeli o tom, že probíhá na Ukrajině ve skutečně velkém černý obchod se zbraněmi a zbraňovými systémy, které pak končí někde. Když si položíme otázku, kudy to vše dostat ven, že železnicí to asi nepůjde, toho by si někdo mohl všimnout, tak se objeví taková kacířská myšlenka, že lodní doprava, kde se to zasype pěkně zrním, aby to nebylo vidět, že to je ta cesta, kudy s tím zbožíčkem ven.

No celé je to zajímavé. Tady naši Anglosaští přátelé a jejich politické loutky nám dohodu o obilí představovali tak, že to je vše děláno pro Ukrajinu a nafouknutá bříška hladovějících dětí v Africe. Že součástí nebylo nic víc. Tak nějak určitě neúmyslně nám zatajili, že celá tříletá smlouva měla ještě těchto 6 podmínek:

1.     připojení Rosselchozbank k systému SWIFT;
2.     odblokování zahraničních aktiv a účtů ruských společností zapojených do výroby a přepravy potravin a hnojiv;
3.     obnovení dodávek zemědělských strojů a náhradních dílů;
4.     obnovení provozu čpavkového potrubí Togliatti-Odessa;
5.     Rusko rovněž požádalo o zrušení omezení v oblasti pojištění a zajištění;
6.     zrušení zákazu vstupu do přístavů.

Za rok fungování této dohody nebylo nic z toho splněno směrem k ruské straně. Takže někdo nechtěl, aby lid na západ od Ukrajinských hranic viděl, že to zlé Rusko rok plní svou část dohody, ale ten hodný západ se neobtěžoval podmínky plnit. Takže generální tajemník OSN musel Putinovi napsat, že za dnešních podmínek nelze dohodu naplnit a nemá sílu k tomu, aby ten nejlepší, ten nejhodnější západ přesvědčil, že skutky se pozná, kdo to myslí s Afrikou vážně.

Mainstreamová média si ráda povšimnou toho, jak Uršula Von a tak dále roní krokodýlí slzy, jak ten zlý Putin nechce nakrmit děti v Africe, ale ta hodná nacistická vláda v Kyjevě ano, že za celý rok nedovolili tomu zlému Putinovi dodávat ZDARMA ruské přebytky těchto zemědělských produktů do Afriky a zemí postižených hladomorem, tak na to si nebyla pro pláč ochotna vzpomenout. A samozřejmě to platí i pro další, kdo pláčou, ale o skutečných dohodách mlčí. Někdo by si mohl v těchto dnech, kdy zastavení probíhá povšimnout a rozeznat kdo je ta skutečná svině, jinak se to nazvat nedá, kdo miluje své bližní slovy a kdo skutky.

No a když nám to všude hezky hoří, tak mainstream nemá čas vysvětlovat, proč Putin řekl dost. Člověk si pak může říci: „Chci žít v takto odporném světě? Nebylo by už konečně potřeba, aby toto někdo definitivně utnul?“ . Jak se asi spí takové Uršulce a jí podobným, od Fialy, přes Zdechovského až po toho Rakušana? Mají svědomí? Nebo jsou to duševně nemocní lidé, postižení psychopatii?

Dokážu pochopit, že pro tyto lidi jsme psychopaté my, protože je to u nich podle přísloví: „Zloděj křičí: ´Chyťte zloděje!´“ . Pokud bych věřil v náhody, evoluční teorie, asi bych to neunesl. Proč o tom všem píšu? Dnes mi poslal jeden kamarád, duchovní bratr tuto fotografii. Jak se říká, obrázek je za víc než 1000 slov.

Pak je srozumitelné kde se bere zápalná teplota, aby nám to mohlo hořet, když dříve to nehořelo. Jaké má svědomí ten, kdo takové letadlo řídí? Už jsem to Chazarům psal, co postihne ty, kdo záměrně ničí zemi. Protože je opakování matka moudrosti, rád to opět připomenu:

Ale národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odměna tvým otrokům, prorokům, a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.“ (Zjevení 11:18)

Čí zloba přišla?

A těch čtyřiadvacet starších, kteří seděli před Bohem na svých trůnech, padlo na tvář, a uctívali Boha a řekli: Děkujeme ti, Jehovo Bože, Všemohoucí, Tobě, který jsi a který jsi byl, protože ses ujal své velké moci a začal jsi kralovat.“ (Zjevení 11:16,17)

Můžeme pochopit, že mnozí lidé si myslí, zvláště psychopaté v různých zednářských a podobných spolcích si to myslí, že oni jsou nedotknutelní, protože je panovník tohoto světa, který tu řádí 6000 tisíc let bez několika málo let je poplácává po ramínkách a stále prohlašuje, že to on má vše pod kontrolou. Že si myslí, že takto to bude navždy.

Stvořitel nebe a země má na to vlastní názor. Dáte se napravit, nebo počkáte, až to učiní On sám? Pro nás, kdo jsme dovolili, abychom byli vyučeni samotným nebeským Otcem platí:

Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět leží v moci toho ničemného. Víme však, že Boží Syn přišel a dal nám rozumovou schopnost, abychom poznali toho pravého. A jsme ve spojení s tím pravým prostřednictvím jeho Syna, Jehošuy Krista. To je ten pravý Bůh a věčný život.“ (1. Jana 5:19,20)

Tak málo stačilo, aby ti, co se tváří jako elity za oponou, aby nakrmily svět. Místo toho raději nechají hořet ohně, ničí zemi a páchají ty nejodpornější zločiny nejenom na dospělých, ale na dětech. Kolik asi tak času Vám ještě nebeský Otec dá, abyste v tom mohli pokračovat?

Takže asi chápeme, co za těmi požáry vidím, zda správně, to ať zváží každý sám. Dobré je se dotázat samotného nebeského Otce, Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) vojsk ve jménu Pána Jehošuy Krista.

Pokoj všem v tomto čase tísně.

Váš bratr Igi

4 thoughts on “Je to jen náhoda, rozmar přírody, že všude hoří? Zkusme se zamyslet proč právě teď.

  1. Súhlasím s tým, že mnohé “ náhody“ sa dejú vo vopred určenom čase za určitým cieĺom.Treba obyčajný zdravý rozum a logický úsudok.

  2. Boh dobrých odmeňuje a zlých tresce,ale predtým dá čas na obrátenie,odvrátenie od zla.Dakujem,že hovoríte do duší všetkých ľudí.

    1. Děkuji za pochvalu, ale ta patří Otci než člověku. Milujeme jej, tak to děláme rád a s Agape. Snad je to vidět.

    2. Milá Maruško,
      mám pro tebe novinku. Nebeský Otec nikoho netrestá: „13 Keď je niekto v skúške, nech nehovorí: „Pokúša ma Boh.“ Veď Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ani sám nikoho nepokúša, 14 ale každý je pokúšaný tým, že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou. 15 Keď sa potom žiadosť stane plodnou, porodí hriech; a keď je hriech vykonaný, splodí smrť. 16 Nedajte sa zviesť, moji milovaní bratia. 17 Všetko dobré, čo dostaneme, a každý dokonalý dar je zhora, lebo zostupuje od Otca nebeských svetiel, a u neho niet zmeny z otáčania sa tieňa. 18 Keďže to chcel, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akýmsi prvým ovocím jeho tvorov.“

Comments are closed.