Operace „President“, plánované kroky byly uskutečněny. Odpověď na Jirkovu otázku: „Proč je komunismus, záměrně zaměňovaný za socialismus, proč je stále dehonestován?“

Spread the love

Máme za sebou týden od další části operace „President“, jak jsem pojmenoval viditelné kroky spojené s Jevgenijem Prigožinem. Jak jsem předpokládal, cílem bylo odhalit pátou kolonu. Dále bylo potřeba najít důvod, proč muzikanty Wagner přesunout do Běloruska, protože se připravoval a stále asi připravuje útok pod falešnou vlajkou běloruským směrem s cílem státního převratu v Bělorusku. Jak zprávy odhalují, vše bylo dopředu dohodnuto s Lukašenkem.

Pro pochopení tohoto článku doporučuji si připomenout, nebo přečíst tento článek zde. Je neuvěřitelné jak vše dopředu predikuje a také vysvětluje.

Rusku celá situace umožňuje provést plánovanou mobilizaci. Protože není v Rusku možné provádět odstraňování určitých figur tak, že sesadí a nahradí jinou figurou, používá se skrytá metoda, kdy se dá dotyčné osobě jiný úkol, který ji zbaví kompetencí a její předchozí úkol převezme někdo jiný. Až figura opustí svůj předchozí post, dojde k pak k její eliminaci. Je to efektivnější, než jí obvinit z vlastizrady, kde by nastalo mediální šílenství.

Ve svém předchozím článku na toto téma jsem dal pod článek komentář, kde lze najít odkaz, co bylo hlavním důvodem přesunu. Plán Ukrajiny, která je řízena z poza oceánu, byl takový, že Ukrajina spolu s žoldnéry z Běloruska, Polska a dalších zemí, postaví armádní sbor o cca 100-120 tisících mužích a zaútočí na Bělorusko, kde bude rozpoután majdan. V samotné běloruské armádě se nachází jen něco okolo 60-70 tisíc vojáků, kteří mají na starost ochranu země. Jižní hranici s Ukrajinou chrání asi 20-30 tisíc z nich. Tyto obrané jednotky nemají bojové zkušenosti. Proto je potřeba rychle doplnit tyto jednotky o bojovníky se zkušenostmi.

Po dopsání článku jsem se dozvěděl, že pan VK, přichází s informací o půlmilionové polské armádě. Jinak v pondělí jsem jej seznámil s tím, co nyní oznamuje a vydává za své. Už jsem nezjišťoval, zda to zveřejnil v komentáři, ale mé informace potvrdil právě dnes.

Jak sám Lukašenko prohlásil, bude to skupina Wagner, která převezme výcvik, tedy armádu pod svá křídla. Kdyby byl Prigožin zrádce ruského národa, jak o něm pořád mluví různá media, nikdy by Lukašenko nesouhlasil s tím, že bude běloruská armáda dána k dispozici Prigožinovi. Před nějakým časem Prigožin prohlásil, že mobilizuje, neboli nabírá dobrovolníky, kteří mají obsadit Varšavu. Když si dáme jedna a jedna dohromady, nebylo to jen nějaké prohlášení šílence s ambicemi, ale promyšlený plán. To, že pan profesor Putin dává od Prigožina „ruce“ pryč, tak tím naplňuje Daniele:

A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

Co jsme zaznamenali na straně USA a NATO? Že je Putin podvedl. Proto je celá bruselská kancelář NATO od neděle 25.6.2023 vzteky bez sebe. Není tedy důvod se znepokojovat tím, že má profesor s dirigentem nějaký konflikt. Napadení Běloruska bylo připravováno do začátku setkání ve Vilniusu a mělo to být prodáno veřejnosti tak, že Ukrajina vede válku se dvěma zeměmi a že je schopná se bránit a ještě útočit ve dvou směrech. Proto bylo připravováno přečíslení nad obranou Běloruska 1:3. Přesně podle vojenských příruček.

Cílem propagandy západu pak mělo být, že je nutné vojensky zasáhnout vybranými zeměmi NATO, které přijdou Ukrajině hrdinsky na pomoc a že je potřeba mobilizovat. Dnes se díky události, která ve čtvrtek nastala v Baltském moři, kdy z trajektu vypadla žena se synem odhalilo, že probíhá tajné cvičeníčko NATO v tomto prostoru. Kdo to do události tušil? Můžeme tedy pozorovat, že nic nekončí, jak by se mohlo zdát poté, co Ukrajinská „protiofenzíva“, která měla zastřít připravovaný útok na Bělorusko, selhala.

Rusko údajně opouští Záporožskou jadernou elektrárnu. To tvrdí ukrajinská tajná služba. Na ruské straně jsem nenašel pro toto tvrzení žádnou indicii. Takže to vypadá, že Cesium 137 se nakonec dostalo do rukou Ukrajiny a může se spustit provokace s poškozením jaderné elektrárny a únikem radioaktivity. Jak jsem psal už dříve, je toto loutkovodiči plánováno, aby mohli lidem rozdat speciální tablety s takzvaným jódem, jako prevenci proti účinkům z uniklé radiace. Všem doporučuji, aby to konzultovali s nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem, zda je to dobré pro naše zdraví. A to ve jménu Pána Jehošuy Krista.

Není zatím jisté, že jim bude dovoleno připravit tento únik a následně jej využít k nějakému speciálnímu postřiku, jak už se to skrze chemtrails naučili. Byl jsem veden k tomu, když jsem se o plánu s radiací dozvěděl, používat koloidní stříbro místo jodu. Takže je to o modlitbách, pokud k něčemu takovému dojde.

Dnes jsem obdržel ještě jeden dotaz ohledně Zjevení:

A viděl jsem, když otevřel šestou pečeť, a nastalo velké zemětřesení; slunce zčernalo jako žíněná pytlovina, celý měsíc jakoby zkrvavěl a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník, kterým zatřásl silný vítr, shazuje své nezralé fíky. A nebe se vzdálilo jako svitek, který se svinuje, a každá hora a každý ostrov byly odstraněny ze svého místa.“ (Zjevení 6:12-14)

Jak rozumět tomuto popisu? Je to duchovní popis. Zemětřesení zde znamená velkou politickou změnu na celosvětovém politickém nebi. Slunce = USA a VB zčernaly, což je symbol duchovní tmy, kterou produkují a měsíc = Evropa, ten se proměnil jakoby v krev. Je to odkaz na Joela, kde se říká toto:

Slunce se změní v tmu a měsíc v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne.“ (Joel 2:31/3:4)

Už jsem to mnohokráte vysvětloval, že to souvisí s válkou, kterou se snaží USA rozpoutat skrze Ukrajinu, skrze akce NATO. Aby to mohlo nastat, musela být uvolněna, neboli rozlomena 6 pečeť, která Satanovi nedovolovala rozpoutat to, co je ve Zjevení 9:13-21 dříve, než nastane den, hodina a rok pro to určena. Kdy byla rozlomena? Bylo to krátce po začátku Času konce. Pečeť chránila porozumění, čím je ten malý svitek popsaný z obou stran. Že je to kniha Zjevení a kniha Daniel, kde Danielovo proroctví bylo plně zapečetěné a Zjevení částečně odkryté.

Kdyby Satan plně rozuměl Danielovi před 30.9.2015, kdy začíná Čas Konce, mohl USA podnítit ke zničení Ruska už v 90 letech minulého století. Úloha krále Severu by byla narušena. Jednal by prostě jinak. Jeho pád musí být zajištěn na jeho vlastních krocích.

Nebeské hvězdy = to jsou různé celebrity, jak politické, tak hudební, sportovní, herecké a náboženské. Mnohé už spadly, například tím, že předčasně zemřely, protože se nechaly geneticky upravit. Zemětřesení = politické změny. Ty započaly nástupem Trumpa do úřadu prezidenta USA. Nejenom tím co prováděl, ale byl to kandidát sovětské KGB, který měl připravit cestu králi Severu, ubité hlavě, socialismu, který se stane Osmým králem světa.

Míč je na vaší
straně pane
prezidente!

Proto pořád slyšíme, jak on by vše okamžitě s Ukrajinou ukončil skrze dohodu s panem profesorem Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Že by se dohodli. Nedohodli. Proto nehrozí, že by se stal opět hlavou krále Jihu. Jeho 3,5 leté období už skončilo. Svým jednáním zradil operaci Golgota, když nepovolal armádu, aby zasáhla proti zfalšovaným volbám. To, že jednal tak, jak jednal, protože toto si přál dům Chabad, mu nedovoluje mít reálnou moc, ač za ním stojí část armády USA. Jen dále přilévá oheň a rozděluje už tak rozdělenou americkou společnost.

Mnozí ctitelé Qanon stále věří tomu, že v USA probíhá záchrana dětí. Je to jen úklid svinčíku s pedofilií a adronechromem, který se dostane na povrch a takzvanou operací bílých klobouků. Lidé mají rádi příběhy o tom, jak jsou zločinci souzeni tajně na Guantanámu v GITMO, jak právě nedávno zasáhly speciální jednotky, aby osvobodily děti připravené pro zvrácenosti satanské špíny, které objevily speciální jednoty v cisternové lodi u Kalifornských břehů, protože někdo náhodou zjistil, že tam jsou. Kde jsou ty zachráněné děti? Kdyby to bylo tak, jak se to prezentuje, už dávno by to bylo světu ukázáno. Nevěřím tomu, že jsou zachráněné.

Jednotky si možná myslí, že děti zachraňují, ale ty skončí tam, kde to bylo plánováno. Toto je smutná realita. Skutky dokazují, ne slova, že je všechno jinak. Mezi Chabadem a domem Sion probíhá válka, ale jedni jsou za 18 a druzí bez dvou za 20. Patří Satanovi. To, co bude světu ukázáno poté, až král Severu projde a zaplaví hodně zemí, tak to bude piárko, aby lid šel za Osmým králem ve velikém obdivu.

A jak se nebe vzdálí jako svinutý svitek? Je to o politickém nebi o sedmi hlavách, kdy ta oživlá hlava nahradí těch 6, takže už to politické nebe tady nebude.

Co uvidíme fyzicky?

Aby lidé pochopili, že je to biblické, tak začnout padat satelity, které vidíme jako hvězdy. Rusko použije své hypersonické rakety, které létají 28 x rychleji než zvuk, to znamená, že jejich rychlost dosahuje rychlosti 34 580 kilometrů za hodinu. Náraz do místa určení způsobí zemětřesení do vzdálenosti 30 ti kilometrů od místa nárazu, díky kinetické energii vytvořené rychlostí střely. Není potřeba žádné nálože. Co mají lidé udělat, až se toto začne dít?

A králové země a lidé vysokého postavení a vojenští velitelé a bohatí a silní i každý otrok a každý svobodný se schovali v jeskyních a v horských skalách. A stále říkají horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před obličejem Toho, který sedí na trůnu, a před Beránkovou zlobou, protože přišel velký den jejich zloby, a kdo je schopen obstát?“ (Zjevení 6:15-17)

Kam lidé budou utíkat? Do jeskyní? Do horských skal? Tak vojáci, velitelé, ti se budou snažit ukrýt v bunkrech, stejně jako ta politická svoloč, která za rozpoutáním války na Ukrajině stojí. Mnoho bunkrů mají v horských masivech. Ale ostatní se budou chtít skrýt do „jeskyní“, metra, bunkrů, které zbyly po studené válce. Protože je to vše o tom dni, hodině a roku a je to naplnění proroctví o spálení plevele, zabití nerozvážných panen, které byly pozvány na svatbu, ale jednaly přesně podle podobenství z Matouše 22:1-6, tak nastane toto:

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

Proto pochopí, že přišla Beránkova zloba. Jak se to projeví?

Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků?“ (Matouš 7:22)

Zajímavé. Oba verše jsou umístěny zrcadlově k sobě. Máme si toho povšimnout, že to není náhoda. Takže všichni poznají, že to co se odehrává je biblické a proto budou chtít rychle zemřít. Co jim bude odpovězeno?

A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:23)

Proč? Protože jste nerozvážné panny nikdy nedovolily, aby Vás jakkoliv nebeský Otec vyučil. Pořád si myslíte, že můžeme plivat na Otcovo jméno? Pořád si myslíme, že máme Beránka nazývat Jehovovo prase? Je-sus? Ježíš? Ješua? Ale Vám to nebylo dáno duchem, jak to vysvětluje apoštol Jan:

Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.

Uvěřili jste inspirovanému výroku ANTIKRISTA, toho, kdo je PROTI PANU JEHOŠUOVI. Proto Vám to nebylo dáno duchem porozumět. Proto jste uvěřily panny kvasu saduceů, farizeů a takzvaných znalců zákona. Proto pro Vás není JeHoVaH (Jehova) Bůh Svatý a klidně tvrdíte to co tvrdíte, že je vlastně jedno, jaké má nebeský Otec jméno. TO JE BEZZÁKONNOST!!!

Nyní k tomu, na co se dotazoval Jirka. Proč jsou Stalin a další propagátoři socialismu stále dáváni na roveň Hitlera? Způsobili mnoho bolesti? Ano. Jenže pokud se nebudeme na věci dívat optikou doby, tak nikdy nepochopíme, proč je v těch procesech tolik krve. Mohl Stalin, který chtěl zachránit Rusko a potažmo SSSR jednat jinak? Mohl si dovolit být měkký? Bojoval s domem Chabad i s domem Sion, těmi, kteří uctívají Satana.

Co Satan nechce? Socialismus, ale chce korporátní fašismus převlečený do nálepky komunismu. Takže když může, tak si plivne na ty, kdo chtěli socialismus, ale ne podle kapitalistů Marxe a Engelse. Satan ví, že když ubitá hlava k smrti, která ožila zvítězí, tak končí. Proto pořád nám tlačí do hlavy, že WEF, OSN, WHO, Trilaterární komise, Římský klub a podobně uskuteční své plány SIONSKÝCH MUDRCŮ domu Sion. Jenže on ten socialismus taky zneužije, to není Boží království, on bojuje tak dlouho, jak to jenom jde, ale až nastane, tak jej bude ovládat, aby zabil ty, kdo slouží nebeskému Otci a Beránkovi.

Proto mu vyhovuje, že lidem plive na socialismus Československa, které jediné bylo nejblíže tomu Stalinovu plánu, protože v lidech může vyvolávat vzpomínky na to, jak se žilo v té době. Co vše se vybudovalo během prvních třech 5-ti letek a co všechno jeho korporátní fašismus zničil za posledních 30 let. Stalin budoval. Hitler jenom ničil, kde přišel. Proto je taková nenávist k těm, kdo se snažili ve svých zemích budovat socialismus podle plánů Stalina. Satan ví, že toto nastane v jeho konci.

Je Putin svatoušek? Ne není. Také vydává rozkazy k usmrcení určitých lidí, skupin. Proč? Protože bojuje s hydrou domu Chabad a domu Sion. Ale funguje v Satanově světě. Chce být mocný, tedy bohem, protože věří, že socialismus Stalinova typu zajistí mír a bezpečí pro celý svět. Uvěřil myšlence, že člověk může panovat nad člověkem k jeho užitku. Věří, že jej Satan neovládne. Ovládne. Stejně jako ovládl Šalamouna Satan, ač měl moudrost.

Špinění určitých lidí je Satanova moudrost, protože ti, kdo zažili socialismus ví, že ač to nebylo ideální, tak se lidé měli všeobecně dobře, žili v bezpečí. Proto je jejich touha po těchto věcech odvede od hledání Stvořitele. Proč by Ďábel špinil svého věrného sluhu Churchilla? Který vymyslel koncentrační tábory za Burské války. Vyhlazovaní. Raději to vše hodí na Stalina a Hitlera. Co Obama, Bushové, Clinton a další a další? Stejné zrůdy jako Churchill. Stejná krev na rukách, větší než měl Stalin, díky válkám, které rozpoutali. Díky adronechromu, který se za jejich působení stal tou nejdůležitější drogou. Ty nikdy nedovolí poplivat tak, jako jeho odpůrce Stalina. Proč? Protože ti byli jeho věrní služebníci.

Tento svět, protože patří skoro 6000 let bez pár roků Satanovi, tak ten je odporný a je jedno v kterém časovém období žijeme. Proto nebeský Otec zkrátil po potopě lidský život na 70-80 let, aby člověk netrpěl vzhledem k věčnosti moc dlouho pod jeho odpornou kuratelou. Proto nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh zajistil, aby vzkříšením mohlo dojít k nápravě všech křivd, které ta zrůda, která se ukrývá, jen aby jí lidé neviděli, co způsobila. Proto přijde den, hodina a rok, kdy všichni kdo usnuli ve smrti vstanou k soudu spravedlivých a nespravedlivých, aby se mohli napravit.

Proto bude MILOSRDENSTVÍ VÍTĚZOSLAVNĚ KŘIČET NAD SOUDEM! Satan by všechny nejraději zničil, proto rozdělil lidi do všelijakých náboženských domů, sekt, politických stran a ideologií, jen aby mezi sebou bojovali, žrali se a vykřikovali: „JÁ, JÁ, JÁ, JENOM JÁ! JENOM JÁ PRAVDU SKUTEČNOU ZNÁM!„. Že je podvedl netuší. Že musíme pro vyučení k Otci, aby to byl On sám, kdo nás vyučí, abychom mohli dorůst do Krista, tak to nechápou. Když se jim to řekne, tak ten kdo to říká je fanatik, falešný učitel, namyšlený člověk a kdo ví co ještě. Vlastně někdo jako Stalin. Je to pořád jako přes kopírák Jirko.

Pokud nejedeme přesně Satanovu agendu, pak budeme vždy dehonestováni. Proto není divu, že se mainstream a hloupí lidé snaží plivat na to, jak společnost za socialismu prosperovala. Neměli banán každý den. No hrůza. Dnes mají otrávené jídlo, vodu a jsou spokojeni, protože si k tomu mohou dát banán. Fakt moudré uvažování. Socialismus není a nebude žádná výhra. Tou je jen a jen Boží království, které bude učit lidi milovat a poznávat našeho nebeského Otce, Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovu), Toho s Nejvyšší autoritou. Když uvidí Pána Jehošuu, bude to jako by viděli samotného nebeského Otce, protože je Jeho dokonalým obrazem.

Vše co dnes lidi rozděluje, jako jsou například lesklé a třpytivé materiály, potištěné papírky, kterým se říká peníze, to vše bude pryč. Moudrost bude viditelná a dostupná pro všechny. Bude stačit, když se nechá člověk poučit s porozuměním ze shora, skrze Krista a sestupující olivovníky, ten Nový Jeruzalém, jak to vysvětluje Zjevení. Nebudou nemoci, lidé budou fyzicky vypadat na 30 až do svého usnutí ve smrti ve 100 letech. Nikdo skutečně neřekne: „Jsem nemocen.“.

Žádné lidské bio-stroje díky genetické úpravě jako dnes, které je možné hacknout, ty tu nebudou. Jen doufám, že ta ničemná bytost, Satan, že to bude moci vše pozorovat ze svého vězení. Pěkně vteřinu za vteřinou. To, co nás čeká je skutečně nádherné. Proto je psáno a vždy nás to povzbudí:

A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:10,11)

Už aby to tu bylo. Ptejme se nebeského Otce, zda je to s moudrostí a porozuměním ze shora sepsáno. Ptejme se v Jehošuově jménu. Pokud ano, pak vzdejme slávu a čest, komu skutečně patří. Ne smrtelnému člověku.

S hříšníky bude na zemi skoncováno; a ničemní, ti už nebudou. Žehnej Jehovovi, má duše. Chvalte Jah!“ (Žalm 104:35)

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

2 thoughts on “Operace „President“, plánované kroky byly uskutečněny. Odpověď na Jirkovu otázku: „Proč je komunismus, záměrně zaměňovaný za socialismus, proč je stále dehonestován?“

Comments are closed.