Chceme porozumět jak se vytváří ten správný názor? Pak se zamysleme nad tím, co vidíme kolem Prigožina. Komu slouží? Domu Sion, domu Chabad, nebo Golgotě?

Spread the love

Jak jsem uvedl už v předchozím článku, španělský televizní seriál Papírový dům (La Casa de Papel) je koncepčním manuálem, jak sjednocovat lidi, aby šli za člověkem. Na počátku takové akce s celosvětovým přesahem je vždy do všech detailů promyšlený plán, který plně respektuje lidskou psychiku. Protože je takový plán založen pro Satanův svět, je potřeba vytvořit i rituál s mnoha lidskými obětmi. Je to samozřejmě hnus, kde život obyčejného člověka nemá pro Satana větší hodnotu, než tu, že je mu obětován.

Pokud zkoumáme dějiny, abychom v nich porozuměli dnešku, tak musí jít emoce stranou. Vnímat konkrétní události k dosažení konkrétního cíle. Neposuzovat v těch událostech, kdo páchá větší zlo, protože jej páchají vždy obě strany rozdělené společnosti, ale pochopit jak to má nastavit psychiku společnosti a připravit lidstvo, aby šlo za hybatelem, kterým není nikdo jiný než Satan, jako ten oslík za mrkví.

Teď v pátek jsem měl po čase příležitost se opět setkat s kolektivním myšlením několika osob, kteří si myslí, že vidí správně to co se nyní odehrává na Ukrajině jen proto, že jim byl vnucen určitý obraz o Rusku, jako o národu, který jen dobýval. Emoce z těch lidí jen stříkaly. A přesně o to jde, když chce Satan manipulovat společnost. On potřebuje rozdělenou společnost. V ni zfanatizované jedince, kteří si myslí, že milují spravedlnost a když to jen bude možné, tak aby vzali tito lidé zbraň a šli bojovat. To však odporuje základnímu zákonu:

Nezabiješ!

Satan nahání lidi do mlýnku na maso ne pro Právo a Spravedlnost, ale pro ideologii! K tomu musí použít iluzi, kouzlo, které donutí dav, dívat se potřebným směrem, protože zabít druhého člověka, to není jen tak. Musí si myslet, že když vraždí, tak to dělá pro záchranu nějakých vyšších hodnot, kterým odevzdává svůj život. Těm hodnotám musí věřit. Tomu se říká kontrola mysli. Pan Prigožin je nádhernou ukázkou toho, jak zajistit jeho budoucí postavení, aby za ním šla Ruská společnost a mohly by při ní být odstraněny překážky, které vytváří svou propagandou a ideologií protivník.

Vždy si musíme klást otázku: „Proč právě nyní vidíme to, co vidíme a jak to má působit na společnost, které se to týká?“ . Co přitom musíme chápat? Že v dějinách působí dvě hlavní skupiny, které soupeří o celosvětovou vládu, což je jeden z hlavních cílů. Pokud se na scéně objeví třetí skupina, která jde za stejným cílem, musí plně rozumět tomu, jak ty dvě starší skupiny ovládají davy. Zde musí tato třetí skupina do všech detailů promyslet své kroky, aby obě skupiny porazila.

Když v seriálu dostal profesor otázku, jak dlouho připravoval převzetí královské tiskárny, tak odpověděl, že 20 let. Pro jednoho člověka je to dlouhá doba, jenže ten plán, který se jmenuje Golgota, všechny jeho dnešní kroky se promýšlely minimálně 40 let a vše v nich je do detailu naplánováno tak, aby společnost šla za nabídnutou mrkví dobrovolně a v úžasu. Přesně jako v úžasu šel svět za profesorem v seriálu Papírový dům.

Jak profesor řekl, plán nebyl jeho, ale jeho otce. Stejně to platí i dnes. Operace Golgota není plánem profesora, ale je plánem otce tohoto projektu, Jurije Andropova. Synem je Vladimír Vladimírovič Putin, který připravil po první fázi všechny detaily, všechny kroky. Součástí těchto kroků jsou iluze, které plně respektují psychiku obou soupeřících stran a také berou v potaz reakce lidí, kteří se ocitnou v této fázi dějin. Písmo ví, proč nám oznamuje toto:

A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ (Zjevení 13:4)

Toto je hlavní cíl. Kdo s ním může vést válku. Toto potřebují lidé cítit. Cítit něco takového, to znamená, že jsme pod emocemi. Že se bojíme nebýt součástí davu. Vše je při naplňování cíle předkládáno jako velká šachová partie, při které jsou určité figury obětovány. Proto s velkým obdivem, ti kdo mají přispívat k manipulaci myšlení, hovoří o tom, že jde o šachovou partii na úrovni 5D. Ne, nejde, jedná se o to, že se naplňuje proroctví, které ukončí Satanovo řádění. Satan je usvědčován, že ač vymyslí jakýkoliv škodlivý plán, nebude mít úspěch.

Proč připouští nebeský Otec zabíjení? Protože bez těchto událostí by lidstvo v budoucnu nepochopilo, proč už nikdy nesmí porušit příkaz:

NEZABIJEŠ!

Že nesmí podlehnout sváděním a ideologiím, které pro svůj cíl potřebují vraždit. Potřebují převzetí kontroly mysli nad lidstvem, aby měl někdo pocit, že vládne. Nás, obyčejné lidi považují hlavy těch prvních dvou skupin za lidský dobytek, přitom je to podle porozumění Písma:

Proto jsi neomluvitelný, člověče, ať jsi kdokoli, jestliže soudíš; protože v tom, v čem soudíš jiného, odsuzuješ sám sebe, neboť ty, který soudíš, provádíš totéž. A víme, že Boží soud je ve shodě s pravdou proti těm, kteří takové věci provádějí. Ale myslíš si, člověče, když soudíš ty, kteří provádějí takové věci, a přesto je sám děláš, že unikneš Božímu soudu?“ (Římanům 2:1-3)

Takže Sione a Chabade, kdo je skutečně ten lidský dobytek, gojim? Operace Golgota nevzešla z myšlenek komunismu, ale bolševismu. To je první a nejdůležitější porozumění. Proto ten bolševismu všemožně nalepují nálepky těch, kdo chtějí ovládnout svět skrze komunismus v Marxově podobě. Stalinova koncepce, kde často operoval se slovy Marxe a Lenina, to byla potřebná iluze, kterou přehrával své soupeře. Pokud chce být někdo u hlavního vesla, nesmí dát najevo slabost a musí být ochoten obětovat i své nejbližší, aby „vznešený“ cíl byl dosažen, třeba až po 70 letech od jeho smrti.

Idea je nadčasová, proto musí nadchnout i následovníky. U Stalina to byl Andropov a po něm profesor Putin. Když dochází k poslední závěrečné fázi celé operace, nemůže profesor zůstat na postu, který zastává. Musí zamířit na místa, kde spolu různí představitelé mluví. Dnes je touto organizací OSN. To neznamená, že se třeba nezruší a nevtvoří se to samé, stejný obraz, ale pod novým názvem. Dnes se také v Rusku neříká, že se vytváří Stalinovy ideje, ale Ruský svět. Má to stejné heslo, které známe z dob Velké francouzské revoluce, které zní:

VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ!

Jak mezi budoucími národy, tak mezi občany. A bude to opět podobné tomu, co už lidstvo prožilo, že k žádné rovnosti, svobodě a volnosti nedojde, protože obdiv je založen na kolektivním strachu.

Jak jsme v samotném seriálu viděli, každý krok, každé kouzlo mělo své kódové označení. Tak tedy nazvěme i to co chci vysvětlit jako operaci President. Cílem této operace je vytvořit několik obrazů, které ve svůj čas zajistí potřebnou náhradu na uvolněném křeslu. Pokud uvažujeme jako profesor, musíme rozumět už dopředu, co se bude odehrávat, jak soupeři budou reagovat, jaké použijí kroky. Takže jim musíme naservírovat svého kandidáta hezky na podnose. Jeho jednání musí vytvořit dojem, že jimi připravovaní kandidáti jsou nic, proti člověku, který je jim nabídnut, protože věří, že zahraje jejich potřebnou hru.

Ukrajinský konflikt nikdy nemohl proběhnout rychle, ale musel se zaseknout v čase, kde se odehrají různé iluze, jenž psychologicky nasměrují potřebné hlavní loutky směrem, kde se nyní nacházejí. Výkřiky paní Černochové o potřebách zrušení určité smlouvy, tak jak to slyšíme od pátku ve Vilniusu, to je to porozumění do předu, kam bude dům Sion dotlačen a kde zahraje tuto kartu. Proti této kartě zahrál v Rusku svým vyjádřením pan Dugin, aby ve svůj čas přišel krok, který opět můžeme pojmenovat kódovým názvem TUBAL A MEŠECH. Nebo je to také operace SSSR 2.0 .

Operace President má hlavní roli v této části operace Golgota. Musíme si připomenout, co zaznělo na adresu Prigožina, že operace Bachmut byla dohodnuta se Zelenským, aby se stala potřebným mlýnkem na maso. Ve skutečnosti to byl pro Satana krvavý obřad, kterým byl Prigožin zasvěcován do nejvyšších struktur, aby mohl usednout na křesle presidenta Ruské federace. Takže na každém šprochu je pravdy trochu. Zelenského režim, ač on sám je jen a jen loutka, je čistě satanský. Takže potřebný rituál mohl proběhnout. Lidé v Rusku, tam musíme zaměřit svou pozornost, ti vždy milovali hrdiny. Jak jim ho vytvořit jednodušeji, než že bude nasazovat svůj život za rodinu, za vlast.

Bachmut, jeho porážka byla tou správnou iluzí. Při ní bylo potřeba dojít do fáze, kdy se začne určitá část jednotek pod Ukrajinským vedením chovat jako teroristické jednotky Al-Kaidy a vstoupí na území Ruska, aby připravily obecenstvo na plánované rozdělení Ruska, díky nespokojenosti s probíhající válkou, tedy speciální operací. Pokud si někdo myslí, že toto Putin nevěděl, že k tomu dojde, tak podlehl iluzi. Nyní, kdy si teroristé mohou kráčet po Rusku jak se jim zlíbí, nyní je ten čas zahrát další kartu.

Prigožin už od podzimu dává najevo kam směřuje. To znamená, že některé figury za domem Chabad i domem Sion vidí potřebu zareagovat, protože s operací President nikdo nepočítal. Aby byla akce úspěšná, bylo potřeba vnutit pozorovateli, že Šojgu a Gerasimov jsou součást páté kolony, která v ruské armádě je. Tak jeden musí hrát roli, která odpovídá plánům domu Sion a druhý plánům domu Chabad. To dává Putinovi možnost odhalit celou strukturu páté kolony. K tomu potřebujete, aby se vám armáda nerozpadla, situaci, kdy je to spiknutí ukázáno, ale k jeho vyřešení se použije exemplární případ, který Šojga a Gerasimova neohrozí.

Než toto spustíte, musí být už předem jasné, že je tu problém, který muže obecenstvo vidět. Takže se Prigožin, který se zodpovídá jen národu a Putinovi, vyjádří velmi otevřeně, že jsou mu ze strany vrchního velení házeny klacky pod nohy. To oba domy ujistí, že jejich „koně“ nezradily. Až se začnou teroristé prohánět po Rusku, musí tu být už hrdina, který přece chce jediné, aby ochránil svou vlast. Gerasimov nebo Šojgu dají zelenou k tomu, aby při stahování se Wagnerovců z bojových operací, aby mu na rozkaz někoho věrného Chabadu, či domu Sion, byla zaminována ústupová cesta. To opět Prigožin zveřejní. Více informací zde.

Jak to bude působit na ty, kdo jsou součástí této společnosti, umírají jim v tom konfliktu příbuzní? Zcela logicky se postaví za utiskovaného, který bojuje v přední linii za jejich vlastní rodinu. To má slovanská společnost dáno od počátku. Kým je Prigožin? Přítelem ďadi Vovy, jak se nazývá Putin v této písni.

Tato píseň je nádherná ukázka toho, jak se podporuje a funguje kolektivní smýšlení v Rusku.

A co se nestane po zaminování ústupové cesty Wagnerovcům? Úplně čirou náhodou nějaký vyšší důstojník ruské armády začne v opilosti střílet na Prigožina. Za normální situace by tato informace byla řešena tak, aby nikdy nebyla zveřejněna. Ale nyní, kdy je tato informace pro každého, kdo je proti Rusku, je tato zpráva jako dar z nebe. A to je kouzlo, kterému mají uvěřit, že Rusko, jeho armáda má problém, který zajistí plány Chabadu a domu Sion.

To, že ve videu, které Prigožin zveřejnil, poté co po jeho autu střílel vyšší důstojník, je vidět jak se s daným vyšším důstojníkem zachází, tak to je vzkaz: „Víme o Vás. Už Vám nedovolíme, abyste zrazovali vlast! Jinak dopadnete takto.“ . Zda po něm skutečně střílel, to už není důležité, důležité je, aby to tak vypadalo a on mohl na kameru říci, že to udělal z nenávisti. Hodný strýček Prigožin mu na to odpoví, zda je ve válce čas na osobní nenávist a on odpoví, že ne. No chce se mi plakat.

Chápeme, že divadlo, které nyní vidíme, že je vněm dokonale každý krok naplánován. Chabad a Sion si mnou ruce, jak velký rozkol mají tam, kde jej potřebují mít. Samotným Rusům to umožňuje vzájemné sblížení, místo plánovaného rozvratu, který by psychologicky působil, pokud by bez tohoto hrdinství Prigožina pobíhali po matičce Rusi teroristické skupiny. Vše má Putin jako profesor naplánováno, každičký krok.

Říkáme si, ale vždyť zbytečně přitom umírají lidé. Jenže to je válka o mysl lidí, takže žádné slitování nad vedlejšími škodami nečekejme. Profesor v seriálu také nechtěl aby někdo z jeho týmu, natož z rukojmích umíral, protože jeho idea, hlavní motor, měl přinést dokonalou loupež, kterou bylo ovládáním myslí davu a ovládáním, díky znalostem psychologie, vzájemných interakcí, ozbrojených složek, které mu v loupeži měly zabránit. Přesto s nimi počítal, ale minimalizoval jejich počet.

O čem je dnes na Ukrajině soukromá armáda Wagner? Je složena ze zločinců, kteří prolitím krve mají splatit svůj dluh vlasti, systému, který svým jednáním narušili. To je přijatelná oběť. Co je jim slíbeno? Že dostanou svobodu, pokud to přežijí. Je jim vlastně vnucena tato skladba, tato píseň, její slova, která jsou ústřední písní v seriálu Papírový dům.

Najděte si text a přeložte si jej, nebo se podívejte zde. „KDYŽ ZEMŘU JAKO PARTIZÁN, CHCI BÝT POCHOVÁN DŮSTOJNĚ“ . Zločinci ztratili svými činy důstojnost, ale když zemřou za vlast, důstojnost jim bude vrácena. Na jejich prolité krvi pak může vzniknout legenda, hrdina, pravděpodobný nový prezident Ruska, Prigožin, ale stále působící pod profesorem Putinem, který musí na vyšší pozici.

Dalším potřebným efektem celé operace President je to, že je potřeba vyhlásit mobilizaci. Proto bylo vytvořeno falešné video, jak o něm přinesly zprávu Novinky, kde se objevilo prohlášení, že Putin tuto mobilizaci vyhlašuje. Je to psy-ops, která zjišťuje, jak bude obecenstvo reagovat. Zda už je dostatečně v mysli nastaveno, jít vést válku s vnitřním i venkovním nepřítelem. Může to být test, který vyrobil pod tlakem a pochopením Putinových kroků Chabad, či dům Sion. Je to velmi pravděpodobné. To se zatím nedá zjistit.

Opět s tím profesor Putin dopředu počítal, že nějaký test, který odhalí úspěšnost operace President, že se objeví. Pokud známe skutečný výsledek, ke kterému dojde, protože je to proroctví, které se musí vyplnit, stačí se jen dívat a žasnout. Proč? Protože ta moudrost není z lidí. Chybou by bylo myslet si, že je profesor záchrana. Samotný seriál to vysvětluje, že tu jde o sobecké zájmy pro ty u kormidla. Lidé, veslaři mají vše jen odpracovat, ale svobodu a záchranu jim to nepřinese. Plánovaným cílem pro ně, je jejich ztotožnění se s ideou, snem, že takto ustanou války a nastane MÍR a BEZPEČÍ. Jak na to odpovídá Písmo, na tuto iluzi:

Moudří byli zahanbeni. Zděsili se a budou chyceni. Pohleď, zavrhli samotné Jehovovo slovo, a jakou mají moudrost? Proto dám jejich manželky jiným mužům, jejich pole těm, kteří berou do vlastnictví; vždyť od nejmenšího až po největšího každý dosahuje nepoctivého zisku; od proroka až po kněze každý jedná falešně. A snaží se lehkomyslně uzdravit zhroucení dcery mého lidu a říkají: Je mír! Je mír!, když žádný mír není. Zastyděli se, protože učinili dokonce něco odporného? Jednak se rozhodně nedovedli stydět, a pak ani nevěděli, co to je, cítit se pokořeni. Proto padnou mezi těmi, kteří padají. V čase, kdy se jim dostane pozornosti, klopýtnou, řekl Jehova.“ (Jeremiáš 8:9-12)

Kdykoli řeknou: Mír a bezpečnost!, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu; a rozhodně neuniknou.“ (1. Tesaloničanům 5:3)

A to je Satanova léčka, kterou člověka podvede. Proč? Protože je tento čas připodobněn k noci, kde po rozbřesku nastane nový den. Boží království Syna. Proto Pavel dále zdůrazňuje:

Ale vy, bratři, vy nejste ve tmě, aby vás ten den zastihl jako zloděje, neboť všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme ani noci ani tmě. Proto tedy dále nespěme jako ostatní, ale zůstaňme bdělí a buďme střízliví. Ti, kteří spí, jsou totiž zvyklí spát v noci a ti, kteří se opíjejí, jsou obvykle opilí v noci. Avšak my, kteří patříme dni, buďme střízliví a mějme na sobě pancíř víry a lásky a jako přilbu naději na záchranu, protože nás Bůh neurčil k zlobě, ale k tomu, abychom získali záchranu prostřednictvím našeho Pána Jehošuy Krista.“ (1. Tesaloničanům 5:4-9)

Opilost a spánek člověku nedovoluje vidět správně. Proto svět nevidí tuto noc správně, kam jsme se posunuli v proudu času. Ti milují proroctví, kde je armageddon představován jako něco špatného, úplný konec všeho. Kdo to potřebuje? Nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, nebo Satan, aby si to lidé mysleli? Satan. Strach je emoce, kterou se dá ovládat člověk i celý dav. Nebeský Otec takový není, ten dává naději. Pochopení agape, jak jí on sám představuje. Pro nás jsou důležitá tato slova, kterým věříme:

Zanech hněvu a opusť vztek; nerozpaluj se, jen abys činil zlo. Vždyť zločinci budou odříznuti, ale ti, kteří doufají v Jehovu, ti budou vlastnit zemi.  A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude.  Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:8-11)

Když se díváme na dnešní události a chápeme je s porozuměním, pak jsme schopni si odpovědět na otázku, která je v nadpisu článku. Protože nemohu 100% říci, že nenastane něco, co nakonec profesora ponechá v jeho dosavadní funkci, přesto operace President splnila všechna očekávání. Ruský občan vidí, že je jeho matička Rus ohrožena zevnitř i z venku a že pokud jí nechce ztratit, pak mu nezbude nic jiného, než jít za ni bojovat.

Takže všem kdo nevidí, Bella Ciao partigiano.

Je to jen analýza toho, co máme před očima. Zda vidím správně, tak víme, kde se máme dotazovat. Mohl bych na další témata, která jsou s tím vším úzce spojena, mohl bych napsat knihu. Například o tom, proč Čína pod Chabadem jedná tak jak jedná. Co se nyní odehrává v Polsku, na Slovensku a v dalších zemích, ale to není nyní důležité, protože toto je jen další z kroků, které vidět musíme, abychom pochopili, že je to biblické. Naše skutečná záchrana je v osobním vztahu s naším nebeským Otcem a Jeho Synem. Ve skutečné úctě k jejich skutečným jménům.

Mysleme na to. S Agape Váš bratr Igi

One thought on “Chceme porozumět jak se vytváří ten správný názor? Pak se zamysleme nad tím, co vidíme kolem Prigožina. Komu slouží? Domu Sion, domu Chabad, nebo Golgotě?

Comments are closed.